Kategorier

Arkiv

Utveckling bakåt

Lite om artificiell intelligens, eller: Klok dator, eller bildbevis.


Bilden ljuger inte!

Jo, det har vi fått lära oss, men sant är det inte.

I dag har AFTONBLADET en bild som påstås vara från Libyen. Någon har på skrivit THANK YOU på ett tak, vilket kan ses på bilden.

Krigets första offer är sanningen sägs och det ligger bra mycket mera idet påståendet än att en bild inte ljuger.

Hur är det då med sanningen om denna bild? Ja, givetvis vet jag inte det, men vissa saker kan inte uteslutas.

Först och främst kan ju inte uteslutas att det är alldeles sant som det sägs.

Men det kan ju vara så att bilden inte ens är från Libyen.

Det kan också vara så att detta tack är riktat mot någon annan än NATO. Att det däremot skulle vara ett tack till Gadaffi skrivet på engelska kan inte ses som särskilt troligt, men det kan inte med 100%-ig säkerhet uteslutas eftersom Libyen har många gästarbetare och alla kanske inte kan språket.

Bilden kan vara fejkad.

Visst kan det vara så. Kolla här min egen fejkbild!

”FUCK YOU” ser inte äkta ut, det medges och var också avsiktligt, men vad står det på taket? Kan någon verkligen se att det är fejk?

Med detta vill jag alltså säga, tro inte allt ni läser och tro inte att en bild inte kan ljuga! Och var särskilt kritisk när en bild används som ”bevis” i en konflikt! Det finns ju alltid någon som har intresse av att föra ut sin version av sanningen. Om den undre bilden hade varit sann och tagits från ett av Natos stridsplan, hade vi aldrig fått se den!

Så här skriver AFTONBLADET: ”På lördagen släppte militäralliansen Nato två bilder som ska ha tagits i närheten av oljestaden Brega i Libyen den 20 juni. Fotografierna visar, vad som enligt TT tolkas vara, tackhälsningar från libyer till Natos stridsplan.

På Natobasen i Sicilien gläds man åt budskapet.”

Av det kan vi ju konstatera att det är i propagandasyfte bilden visas för omvärlden, oavsett om den är fejkad eller ej!

Tidningen avslutar med att visa sitt ställningstagande för detta angreppskrig: ”Inbördeskriget i Libyen har pågått i snart fem månader och Nato har – med FN-mandat – bombat Khadaffis trupper för att skydda den civila befolkningen mot angrepp.”