Kategorier

Arkiv

”De befriar områden från dess invånare”

Agnes Mariam, abbedissa

Agnes Mariam är en talesperson för Katolska mediecentret i Homs i Syrien. ”Under konflikten har Agnes Mariam och hennes församling agerat för att stödja civilbefolkningen, oavsett politisk uppfattning och etnisk-religiös tillhörighet. (Hon) är en av initiativtagarna till projektet Mussalah, som betyder försoning. Det syftar till att syrierna själva genom ickevåld och utan utländsk inblandning ska få ett slut på konflikten.”

I en intervju (här endast delvis återgiven) säger hon så här: ”Jag var nyligen hos FN:s människorättsbyrå OHRC och talade om den oroande situationen för minoriteterna. I Syrien lever alawiter, turkmener, kristna, armenier, druser, jezider och många fler. Vad kommer hända med dem om de islamistiska krigarna grundar en islamisk stat?

Vad vi ser idag är att rebellerna för ett krig mot det syriska folket. De säger att de befriar områden, men vad de egentligen gör är att de befriar områdena från dess invånare. Befolkningen flyr till städer som är under den syriska arméns kontroll.

95 procent av rebellerna är extrema islamister, allierade med al-Qaida. Verkligheten är den att västländerna uppmuntrar och stödjer terrorism i Syrien. De stödjer rebeller som håller på att förstöra hela det syriska samhället. Jag menar att väst har ett ansvar för varje enskild civil som dödas i Syrien. Vad som pågår är inte en folklig revolution utan en invasion av Syrien stödd utifrån och med deltagande av terrorister från fler än 30 länder. De skyddar inte civila utan terroriserar dem, driver människor på flykt, plundrar, förstör, bränner ner.

Rebellerna har förstört elkraftverk, vattenreningsanläggningar, spannmålslager och historiska och kulturella platser. I Aleppo har de monterat ned och fraktat 1400 fabriker till Turkiet, vilket gjort 40.000 arbetslösa. Upproret har inte fört med sig något positivt. Internationella medier som New York Times har börjat rapportera att rebellerna infört sharialagstiftning i områden som de kontrollerar. Syriska kvinnor fråntas rättigheter de sett som självklara i decennier.”

Syrienkonflikten

Det här stämmer mycket väl överens med den uppfattning jag själv har fått av konflikten, trots att den dominerande pressen och TV:s nyheter förmedlar en helt annan bild. Låt vara att dessa media vartefter tiden har gått har stillat sig lite och inte så rabiat längre kastar all skuld på Bashar al-Assad. När konflikten blossade upp framställdes han i alla våra media som den store förskräcklige diktatorn som kuvar ett folk som försöker resa sig. Det var en bild som plötsligt uppfanns just då, men som media aldrig gav oss innan terroristerna tog till vapen. Nu tycks det som att media börjar besinna sig och förhoppningsvis kanske de förmedlar sanningen en dag. Sanningen om terroristerna som försöker störta en legitim president, som har lyckats hålla stånd mot religiösa fanatiker och upprätthållit en sekulär stat i en islamistisk omgivning.

En kort sammanfattning (Syrien är unikt land i Mellanöstern) ger alltid pålästa Mavera, vilken bör läsas, och hon avslutar det inlägget med dessa rader: ”För drygt två år sedan, på initiativ av väst, började den syriska krisen. Västmakterna fick för sig att Syriens president (som är vald av folket och omtyckt av folket) är ‘blodig diktator’ och måste avgå. Syrien, den pärla i Mellanöstern, fylldes av väpnade terrorister, som började mörda och trakassera befolkningen. Enligt rapporter har 70 000 människor dött i Syrien sedan 2011. Tack vore stödet från folket och sina allierade har ‘regimen’ kunnat hålla ut under alla dessa långa månader. Om Bashar Assad inte haft folkets stöd hade det aldrig fungerat. Men folket vet sanningen, människorna vet vad de gör och vad de kämpar för. De kämpar för sitt land, det unika landet med unik kultur och historia.

#

Agnes Mariam varnar för att kriget kan få effekter långt utanför Syriens gränser. Det är väl känt att hundratals européer är på plats i Syrien och krigar i Jabhat al-Nusras och andra extrema gruppers led.

– Du vet väl att vi har en bataljon från Sverige bland rebellerna, säger Agnes Mariam. Där finns också en bataljon från Frankrike och en från Belgien och från många andra länder. Vad händer när de lämnar Syrien och åker hem? Kommer de att kunna bli vanliga medborgare och återgå till sina gamla liv?” (samma intervju som i inledningen)

#

Radikaliseringen och militariseringen av Libyen och Syrien kommer att styrka den globala jihadismen. Att västvärlden blundar för problematiken och stödjer militanta islamister är anmärkningsvärt och ett strategiskt och säkerhetspolitisk misstag. Ur politisk synvinkel är det viktigt för västvärlden att bli av med de icke västvänliga regimer världen över men att tro att dessa stater per automatik blir liberaldemokratier är en fel analys.

Den så kallade arabiska våren har inte sina rötter i en demokratiutveckling utan får näring delvis av islamisering och radikalisering men också av fattigdom och ekonomiska problem i dessa länder. Att sekulära regimer faller och ersätts av religiösa är ett bevis på detta. Islam kan vara förenlig med demokrati förutsatt att religion är skild från staten. Men vad som händer i dessa arabiska länder är det motsatta. Efter revolutionen i Egypten och i Tunisien har islamister stärkts och de sekulära krafterna försvagats.    

Det är hög tid för västvärlden att ompröva sin syn på militarisering av den så kallade arabiska våren och sluta stödja fundamentalister. En ökad fundamentalism och militant islamism gynnar inte demokratiutvecklingen i den muslimska världen. Attacker liknande elfte september förebyggs inte i framtiden om väst med USA i spetsen fortsätter att understödja global jihadism. I stället för att beväpna rebeller i Syrien borde västvärlden stödja syriska oppositionen inom -och i utlandet och söka en politisk lösning på konflikten. På det sättet undanröjs det fundamentalistiska hotet som är överhängande om Bashar Assad regimen faller med militära medel.         

Väst bör undvika ännu ett fatalt misstag!” / Läs hela artikeln av ALI ABOZAR

 


Uppdaterat

Det blir ju så ibland

 

Man hittar något som passar in i ett inlägg som redan är skrivet. Ja, så blir det en uppdatering.

Vad har egentligen dessa två bilder för beröringspunkter?

Tja, det är nog bäst att läsa inlägget så det klarnar.

Uppdateringen ser du längst ned.


Tänk om ifall – hur skulle du reagera då?

Alliansen

Ja, denna hemska regering som rustar ner folkhemmet och för över allt samhälleligt ägande till privata kapitalister så att de kan sko sig på vår bekostnad, det är sannerligen guld värt om den röjdes undan en gång för alla.

Oavsett av vem och vilka?

Eller finns det skäl att ta denna näst intill fascistiska regering i försvar, trots allt?

Låt mig göra ett tankeexperiment som både Anders Bering Breivik och Sverigedemokraterna skulle gilla eftersom de har sin islamofobi.

Här måste jag dock först skriva några ord om våra invandrade muslimer.

Få, mycket få av dem är fanatiska islamister som vill ha sharialagar och allt annat som vi förfasar oss över och de är inte intresserade av att islamisera Sverige. De vill ha sin tro och de vill leva i Sverige och många är väldigt duktiga och nyttiga samhällsmedborgare, fast med en annan tro och som vi i vårt samhälle med trosfrihet har rätt att ha. Många av dem har kommit hit enbart för att slippa förtrycket. Tyvärr har de dragit med sig en del av deras religiösa ledare, som inte alla gånger är rumsrena i våra ögon. Men det är en annan sak.

Jag känner många av dem. Jag talar av erfarenhet!

Men tänk om det var annorlunda. Just så annorlunda som SD vill framställa saken, eller ännu värre!

Tänk om de mest fanatiska islamisterna började att i stor omfattning ta sig illegalt in över våra gränser med vapen i sin hand! (Nu ler Sverigedemokraterna och Anders Bering Breivik och säkert även Sveriges ende islamistiske terrorist hittills – Taimour Abdulwahab från sin grav!)

Och eftersom Sverigedemokraterna ler så kan vi ju lika väl tänka oss att Livets ord blev militanta. Men nu tar jag andra extremister i mitt tankeexperiment, andra, som vi kanske lite lättare kan tänka oss.

Alltså: tänk tanken! Tänk om det blev så!

Tänk om vi invaderades av beväpnade krigare, wahhabitiska islamistiska terrorister med ekonomiskt och militärt vapenstöd från väststödda teokratiska diktaturer i Mellanöstern som pumpade in hundratals miljoner dollar till en väpnad wahhabitisk opposition, som vi tack och lov inte har här!

Tänk om det blev ett inbördeskrig!

Tänk om pengar flöt in utifrån till avlöning av avhoppade svenska regeringssoldater och att dessa fick kontanta bidrag för att köpa vapen för och att islamistiska intressen smugglade in vapen via något grannland. Att denna smuggling gick till wahhabitister som hade invaderat oss (alltså sådana som ju knappast finns nu i Sverige, men i mitt tankeexperiment) och att de var kopplade till det Muslimska brödraskapet, al Qaida och alla andra liknande grupper, till exempel Mujahedin.

Tänk om sådana rebeller infiltrerade vårt land och med vapenmakt ville ta över makten hos oss och göra islam till statsreligion som alla var påbjudna att följa och vår sekulariserade stat skulle kastas på soptippen.

Tänk om det blev så att den som inte följde Koranen straffades med döden! Utomäktenskapliga förbindelser bestraffades med till stening, kvinnor tvingades att bära burka och inte fick gå ut utan att ha en nära manlig släkting som följe. Offentlig piskning blev ett folknöje att bevittna (Nu ler Sverigedemokraterna och Anders Bering Breivik och säkert även Sveriges ende islamistiske terrorist hittills – Taimour Abdulwahab från sin grav!).

Tänk om de fick hjälp av gulfstatsdiktaturer och väpnade hejdukar med uppbackning från Washington, Paris, London, med flera!

Om valet stod mellan Alliansregeringen och en islamistisk diktatur, på vilken sida ställer du dig då?

Precis så var situationen i Libyen och precis så är den i Syrien i dag! Och både svenska media och den svenska regeringen stödjer islamisterna mot en regim i Syrien som kanske likt Alliansen inte är den allra bästa. Men vad blir det istället?

Och skulle vi fördöma Alliansen om den försvarade sig emot islamisering av Sverige? Skulle vi fördöma en svensk krigsmakt som försvarade Sverige i ett sådant läge? Jag antar att svaret är ett rungande ”NEJ!”

Ändå fördöms Bashar al-Assads försvar av Syrien som det ser ut i dag under hans i och för sig tvivelaktiga regim, som dock är sekulär!

Jag förstår inte riktigt logiken!

Handen på hjärtat – skulle inte också vi försvara oss med näbbar och klor?

USA har slutit fred med al-Qaida. Nu är det samarbete som gäller! Kriget mot terrorismen är över. Båda sidor har allt att vinna på att samarbeta. Båda sidor tjänar på förtryck därför att på förtryck vilar deras makt.

Och var det verkligen en sann fiendeskap då det begav sig, 2001 09 11?

Tänkvärt om FNs agerande mot Libyen

Uppdaterat med länk till blogg som presenterar sig så här:
”En sida som försöker ge en sann och balanserad bild av vad som händer i Syrien. Något som är av stort behov då medierna ger en mycket vinklad och ensidig version som enbart talar om våld från regeringens sida. Av allt att döma kommer våldet och dödandet i första hand från grupper med stöd från utlandet i syfte att destabilisera landet och byta styre.”

Några valda:

31 Juli

1 Augusti

7 Augusti