Kategorier

Arkiv

”Hoppas de svälter sig till döds!”

Citat: Marie Stensby, suppleant i SD:s partistyrelse

”Hoppas de svälter sig till döds!”

Hon skriver detta i en Avpixlat-artikel om ensamkommande flyktingbarn som hungerstrejkar. Det kan man läsa om i metro.

Jag tackar Svante för tipset.

Kårbölebloggen


Den unga psykopaten

Första signalen

Första signalen är ofta djurplågeri, men även brådmognad.

Sannolikt kommer den här flickan att få en psykopatidiagnos om tio år.

Psykopati - typiskt

Så här skriver ”Förstå psykopati”:

”Den unge psykopaten  

Psykopatidiagnosen ställs inte på barn och ungdomar beroende på att det kan, symptomen till trots, handla om sen mognad eller annat. Likväl kan man i efterhand konstatera att de som har fått en psykopatidiagnos som vuxna redan som barn har visat tydliga tecken på störningen (Se punkt 12. Tidiga beteendeproblem.), bland annat genom ett socialt oacceptabelt beteende.

Till dessa tidiga beteendeproblem, hör även kriminella handlingar.

Socialt oacceptabelt beteende i barnaåren fortsätter således upp i ungdomsåren (och genom resten av livet). Det är samma beteende men de kriminella handlingarna blir fler och grövre i tonåren än de var innan. Det kan innefatta skadegörelse, stölder, misshandel, narkotikabrott, mordbrand, mordförsök och till och med mord. Kännetecknande är att det inte är fråga om enstaka förseelser eller inskränkt till en kategori brott. Det är ett tydligt kriminellt mönster som ofta spänner över hela brottsskalan.

Varför?Många ungdomar begår brott. Man brukar tala om ungdomligt oförstånd, bus och pojkstreck som kan gå för långt. Hos den unge psykopaten finns det andra drivkrafter än de som ligger bakom ”hyssen” som ungdomar så ofta hittar på. Här handlar det mera om en brådmognad inom den kriminella banan. De har ett större behov av spänning, de vågar mera och de går längre än vanliga ‘busfrön’.Det finns klara mål med brotten. De är planerade på ett helt annat sätt. De skaffar sig ofta en ledarposition i ungdomsgäng. Deras brott syftar till egen vinning.

Hela deras brottsbeteende visar på den unges behov av kontroll över andra, både över brottsoffren och över medkumpanerna. 

Allt de gör sker med mer skoningslöshet och de saknar ånger. De ger ett trotsigt intryck som vida överglänser det normala ungdomstrotset och vad som kan kallas revolt mot vuxenvärlden. Den unge psykopaten revolterar över huvud taget inte eftersom den inte har det behovet. Revoltörer känner sig förtryckta och mot förtrycket revolterar de, men psykopaten känner sig fri.

Psykopaten står över vuxenvärldens inflytande, står över allt annat, inklusive varje norm, regel och lag. Psykopaten är redan grandios i sin självbild och gängets självskrivne ledare, vilket är en position som inte kan ifrågasättas och i vilken psykopaten får stor tillfredsställelse och njutning.  

Frågan om varför, den kan också besvaras med att de redan är psykopater, störningen finns med från födseln och tecknen är tidiga och utvecklas till ett allt tydligare mönster.”

Det som slår mig när jag läser denna notis är att som vanligt saknas kunskap om psykopati.  Psykopater finns ju inte! Bara på film. Men inte i verkligheten! Ungefär så fungerar folk som tänker med ryggmärgen, särskilt när det gäller dessa människor som är som aliens från en främmande planet. För just så uppfattas de av de som har mött dem.

Jag kan ju helt klart inte ställa diagnos och absolut inte bara utifrån en liten notis. Jag säger alltså inte att denna flicka är en psykopat. Se det istället som ett exempel! Att just så här ser det ofta ut när man tar historik på en psykopat. Och just därför misstänker jag att hon är en psykopat, och det kommer att visa sig i vuxen ålder om jag har rätt i just det här fallet.

En fråga jag ofta ställer mig är varför det ska vara så svårt att inse att psykopater faktiskt finns. De utgör ju trots allt omkring 3-4% av mänskligheten! De dominerar bland klientelet inom kriminalvården, men de flesta förblir odömda. Många av dem har höga poster i samhället, företagsledare, chefer, åklagare, politiker. Kanske är det just därför som det är tabu att tänka tanken att en person kan vara psykopat och att det är förtal att utpeka en person som psykopat även om det finns en säkert ställd diagnos!


Nytt allians-angrepp drabbar de svagaste

Allians, med vadå?

Jo, Allians med kapitalet!

 

Nytt skolangrepp

”Lärare ska inte längre behöva skriva särskilda åtgärdsprogram för elever som behöver extra stöd. Åtgärdsprogrammen ska bara behöva tas fram om föräldrarna begär det, föreslår regeringens utredare.

‘Lärare ska undervisa, inte administrera’ skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) i en kommentar.”

Som vanligt hittar man på en förändring först, kallar det en reform och hittar sedan på ett argument för reformen så att den skall låta bra.

Men vad ligger bakom?

Jo, självklart att det ska bli färre lärare än de alltför få som redan finns, och för att färre barn med behov av särskilt stöd ska få detta stöd tillgodosett. Eller uttryckt på annat sätt: välfärden och den offentliga sektorn ska bantas – igen och än mer.

Vilka drabbas?

Självklart de svagaste barnen i samhället. De resursstarka kan skaffa RUT-subventionerad läxhjälp till sina ungar. Men det orättvisa är värre än så.

Resurssvaga föräldrar i samhället har inte råd med RUT-subventionerad läxhjälp, men de kanske inte ens vet sina rättigheter, att kräva att åtgärdsprogram ska tas fram för deras barn. Och vet de sin rätt, har behov och kräver åtgärder, men inte får gehör för det, så är de generellt sett inte lika vana vid att kräva sin rätt i samma utsträckning som de bättre bemedlade med högre utbildning.

Sannolikt är det också så att behoven av särskilda åtgärder är störst för arbetarklassens barn, men förmågan att se till att behoven tillgodoses är som sagt sämst i just i denna grupp. I denna grupp finns det föräldrar som arbetar så hårt att de inte orkar engagera sig  fullt ut, eller än värre att barnen har missbrukande föräldrar som knappt vet om barnen ens är i skolan som de skall, eller inte ens bryr sig om vad barnen gör eller hur det går för dem. Vem skall ta ansvar för sådana barn som föräldrarna inte tar ansvar för, när nu skolan slipper ansvaret?

Och oavsett vad det beror på om barn som skulle behöva särskilda åtgärder inte får sådana, vem skall man ställa till svars? Skolan har fråntagits ansvaret. Hur ska föräldrarna utkrävas ansvar? Det sägs ingenting om det. Det betyder att att barnen är helt rättslösa!

All den här problematiken är förstås Alliansen och dess utredare helt medveten om. Men det drabbar ju främst grupper i samhället som Alliansen ändå inte bryr sig det minsta om. Men det slår tillbaka i framtiden, när dessa barn blir vuxna och aldrig får arbete, kanske blir missbrukare eller kriminella. De blir med stor sannolikhet en utgift för samhället så länge de lever. Det är kostnader för samhället som skulle kunna användas till en lärartäthet som vi inte ens vågar drömma om. Så kortsiktigt tänker vår regering, inte för att den är korkad utan för att den gör allt för att de rika skall kunna bli än rikare.

Ett annat skäl att skrota skolan plikt är säkert att allt fler skolor blir privata och Alliansen vill inte att de belastas med plikter som är kostnadskrävande. Det handlar inte bara om behovet av lärare som ska arbeta med kartläggning av behovet av särskilda åtgärder utan även att ha resurser för att genomföra åtgärderna. Sådant vill inte Alliansen att skolorna ska tvingas avsätta resurser för. Men går inte förslaget igenom kommer per automatik ett nytt förslag som leder till att skolorna får särskilda skattefinansierade bidrag för detta arbete och med möjlighet att ta ut vinst på det också, samt givetvis trixa med bokföringen utan att kontroller förekommer i nödvändig omfattning. Mer klirr i kassan alltså och mer skattepengar som hamnar i skatteparadisen. Och en ny nisch uppstår med påföljden att långt fler barn får personligt utformade åtgärdsprogram, dock med kvalitet utan värde.

Ökat utrymme för fiffel, alltså.

Läs mera i metro.

Det kan vara på sin plats att belysa regeringen lite till.

Ju längre till höger desto mer skild från verkligheten. 

Och när man kommer till Moderaterna, då …

I deras värld finns ingen förståelse för något annat än överklassens små problem. De där problemen, ni vet, om hur man ska placera sina pengar bäst, komma undan skatten, spekulera bättre och leva ännu flottare på de som inget har. Men sådant är man desto mer förtrogen med och ser som sin uppgift att hjälpa till med, som om överklassen inte klarade det gott nog.”

Och som jag skrev ovan: ”Som vanligt hittar man på en förändring först, kallar det en reform och hittar sedan på ett argument för reformen så att den skall låta bra.” 

Men inte nog med det, regeringen ljuger också.

Baron Ullenhag

Låt mig citera:

”Klyftorna i Sverige har inte ökat.

Oppositionen hävdar att klyftorna i samhället ökar. Men det stämmer inte. Den största delen av den ökade relativa fattigdomen skedde fram till 2006/2007. Enligt Finanspolitiska rådet har inkomstskillnaderna varit närmast oförändrade mellan 2006 och 2011, skriver ledande företrädare för Folkpartiet.

Det skrev integrationsminister Erik Ullenhag i ett Debattinlägg i DN, som Karin Petterson kritiserar:

 ”Oppositionen hävdar att klyftorna i samhället ökar. Men det stämmer inte. Den största delen av den ökade relativa fattigdomen skedde fram till 2006/2007. Enligt Finanspolitiska rådet har inkomstskillnaderna varit närmast oförändrade mellan 2006 och 2011, skriver ledande företrädare för Folkpartiet.”

Ullenhag och Hamilton har hittat en analys gjord av Finanspolitiska rådet, under ledning av Carl Bildts gamla ekonomiska rådgivare. Problemet med den är bara att den inkluderar kapitalinkomster, det vill säga avkastning på aktier och värdepapper.

Det är ett intressant mått, men säger inte mycket om de senaste årens utveckling.

Efter finanskrisen 2008 sjönk börserna som en sten, och välbeställda människor såg sina aktieinnehav sjunka i värde.

Det fick en utjämnande effekt, som dock inte hade något som helst med den förda politiken att göra.

Exkluderar man kapitalinkomster ser man tvärtom en kraftig ökning av ojämlikheten under samma period.”

I Sverige ökar klyftorna mest inom hela OECD. Sverige har halkat ned från första till fjortonde plats.” 

Tack sa Wiehe

Alla Alliansens politiska mål och beslut handlar om att öka dessa klyftor ännu mera och ett litet steg i den riktningen är just förslaget om att lärarna inte skall skriva några åtgärdsprogram för barn med särskilda behov av stöd.

”Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken … kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift åtminstone under de närmaste tre – fyra decennierna.” Citat: Anders Borg. Och här kommer alltså varken skolan eller barnen undan. I vart fall inte de sämst lottade barnen.

Nu behöver ingen längre vara ovetande om den agenda regeringen har, men talar tyst om – den dolda agendan!

Borgs klarspråk


Svenska skolor undermineras av regeringen

Övriga EU satsar

Mugadishu-skola

”Sedan Jan Björklund blev ansvarig för den svenska skolan har nästan allt gått fel. Svenska elever får allt sämre resultat i de internationella jämförelser som görs. För varje år med Björklund vid rodret har allt färre lämnat grundskolan med behörighet att söka till gymnasiet.

Det är med andra ord inte särskilt konstigt att andelen som bara har grundskoleutbildning ökar.

I övriga EU undrar de nog vad Sverige egentligen sysslar med, där är trenden den motsatta och allt fler går klart gymnasiet och genomför eftergymnasial utbildning. EU:s mål är att 40 procent ska ha högre utbildning 2020.

Jan Björklunds politiska projekt har varit att öka skillnaderna i skolan. Genom att satsa på eliten och inte hålla tillbaka duktiga elever så skulle skolan bli bättre, var tanken. Det blev – tvärtom.” Det skriver AFTONBLADET.

Nåja, det var väl bara en nyliberal lögn igen. Inte blir skolan bättre för att man ökar skillnaderna i skolorna. Men de skillnader som ökas, de ökas på så sätt att de bättre bemedlade får bättre skola för sina barn. Och tvärt om. Och det i sin tur leder till att arbetarklassens barn får ännu svårare att få jobb och kommer alltså att kosta samhället en massa pengar.

Men det där är ingenting som regeringen, Alliansen, bryr sig om. Den har delat in befolkningen i två grupper; de som SKA missgynnas och de som SKA gynnas. Alltså, de som ska stå tillbaka för de som ska få det bättre. Klasskillnaderna SKA öka. Det är Alliansens politik. Det är thatcherism!

Den politik som regeringen för är grovt skadlig för landet Sverige! En sådan politik borde klassas som rent landsförräderi i det att landet föröds och förstörs. Vill regeringen att vårt land ska sjunka ned till samma nivå som Somalia, eller låta Somalia gå förbi oss. Vill regeringen att vi om ett antal år skickar våra skolbarn till Mogadishu för att få en bra skolgång, för att spetsa till det?

Björklund pratar alltid om betyg som det saliggörande, men först måste väl resurser satsas? Se på Nya Zeeland! Där sätts inga betyg i grundskolan, men Nya Zeeland ligger trots det på 4:e plats bland 34 OECD-länder läsförståelsen för femtonåringar i  OECD:s mätningar. Nya Zeeland har precis som vi en hög andel invandrarbarn. Resultatet beror på tidiga insatser i att identifiera barn som har svårt för att lära sig att läsa redan på lågstadiet och att dessa barn får individuell hjälp. Och i klassrummen finns mycket läsmaterial i klassrumsbiblioteken och man har läshörnor med böcker. I Sverige, däremot, satsar regeringen hellre på elitskolor för de mest begåvade! 

Och Björklund vill lägga tyngdpunkten på massiva kontrollinsatser av elevernas kunskaper i form av nationella prov och andra mätningar. Den tid som lärarna behöver för att planera undervisningen och utveckla sina pedagogiska metoder kommer i stället att behöva användas för att administrera och rätta nationella prov och fylla i allehanda formulär och enkäter som påtvingas uppifrån av regeringen. Det är ett enormt resursslöseri och mot bakgrund av att regeringen bantar resurserna är det helt oacceptabelt slöseri. Alliansen är en ren katastrof för våra barn och för Sveriges framtid!

Lindström - skolan

Läs också Dagens skola av Skvitt.

 


½ hjärta = bättre än inget!

Men utan hjärta lever han gott!

Ja, alltså han den där djävla grisen Fredrik Reinfeldt. Han kan ju inte ha något hjärta alls. Hans åsikt tycks ju vara att sjuka lika gärna kan dö. Pengarna ska ju gå till de besuttna och inte till hjälp åt de behövande.

Tjo faderittan limbo!

Medlöpare

Här gäller det att lägga sig under ribban för det anständiga så att det blir klöver över för de som har allt på sitt torra! Inget medlidande, ingen empati, ingen pardon. Psykopatins kännemärke.

Så är det!

Svårt hjärtsjuka Josefine Jardemyr får inte någon aktivitetsersättning från försäkringskassan.

Ja, ja, så ser det ute efter Reinfeldts alla ”reformer”!

Läs artikeln om henne här.

Nej, du Reinfeldt, du är inte ett dugg bättre än andra psykopater! Det krävs inga skottpengar på dig, det räcker så gott med att det blir tillåtet!

Ung arg! rika-fattiga.jpg

Men vad hjälper det att säga till grisen vad som är rätt och fel? Han skiter totalt i det! Eller vad säger du själv, Fredik Reinfeldt?

Det är kanske lika bra att jag lägger orden i din mun, för själv är du så falsk att du inte säger sanningen om vad din politik går ut på:

Mer läsning:

Så och i Sverige!

Du gamla du fria du …

Svenska barn svälter

SJUKSKRIVNINGSREGLERNAS KONSEKVENSER


Nästan äckligt!


Bara(?) lite musik


Gatubarn i dagens Sverige?

Finns de?

Jo, de finns! Tack för videon, Svante!

Men så tänker jag som så: ÄR INTE DETTA ETT UTANFÖRSKAP?

Och har vi inte en regering som i sex år har talat om att göra något åt utanförskapet?

Och ingenting har hänt,

eller jo:

fler är försatta i utanförskap nu än före.

Och just detta utanförskap, barnen utan bostad, gatubarnen i Sverige, dem har Alliansen inte ens nämnt, än mindre lyft ett finger för att hjälpa.

Jag har en hemlig önskan:

att Alliansen en enda gång sa sanningen om vilken agenda de har i verkligheten, inte bara tjata om vilken agenda de vill att vi ska tro att de har!


Amerikansk rättsskipning under all kritik

Tioåringar riskerar 40 års fängelse

Behöver jag motivera varför jag rubriksatte inlägget så som jag gjorde?

”Två tioåriga pojkar i Texas riskerar åtal för sexbrott. De anklagas för att ha förgripit sig på en åttaårig, utvecklingsstörd pojke på skolbussen. Fälls de för brottet riskerar de fängelse – i 40 år”

Det är ju galet oavsett åt vilket håll det slår:

”Mississippis guvernör Haley Barbour lämnade sin post med en smäll. Sista veckan på jobbet benådade han 200 fångar – bland annat flera mördare som nu ska jagas.” Att en enda person kan råda över fri och ofri, liksom över liv och död, som ju är fallet när en dödsdömd begär att få slippa ifrån själva dödsstraffet. Och här är det väldigt olika i de olika staterna. En sak kan väl alla hålla med om, en verkställd dödsdom kan aldrig rättas till om den visar sig vara felaktig.

Detta inlägg låg bland mina utkast. Om något har skett med pojkarna ännu, rent rättsligt, är mer än jag vet. Men visst är det barockt att ens möjligheten finns att kunna sätta dem i fängelse. 

Men så finns ju möjligheten att de är psykopater, vilket man inte får kalla barn och ungdomar för eftersom det kan röra sig om sen mognad istället. Fast detta är numera lite föråldrat synsätt. Man har numera många olika sätt att kika in i hjärnan på oss alla och man finner grava avvikelser hos psykopaterna. Både transmittorsubstanser och förbindelserna inne i hjärnan avviker, liksom EEG. 

Kanske man borde börja där, med dessa grabbar, innan man låter juristerna agera. Och  kanske ungarna ska förvaras på lämpligare ställe än fängelse innan man kan ställa en säker diagnos. 

Men kan man ställa en tvärsäker diagnos på dem och den är psykopati, då kan de gärna skickas till destruktion för gott, för psykopater förändras aldrig och skapar bara lidanden omkring sig. 

Hårda ord?

Nej, inte när det gäller ondskan personifierad!

Läs om psykopati här!


Årets bild!

Antimonarkist

Det är ju en sak. Och att jag egentligen inte alls gillar Vickan är en annan sak. Men vissa saker måste hållas isär. Till exempel att den här bilden är vacker, både i original och i mitt beskurna format.

Monarki ska vi inte ha, men vi ska även ha i åtanke att kungahusets personer är offer för ett system som inte är värdigt ett modernt samhälle. Sina roller har de aldrig valt själva.

Bilden är BÅDE en bild om ömhet och moders-kärlek som att det är en propagandistisk bild för monarkin. Som det ena kan den älskas och som det andra ska vi stanna upp inför den och tänka efter.

Fotografen ska äras: Kate Gabor/Kungahuset.se, ty äras den som äras bör och få är det förundrat att ta en sådan bild som denna.