Kategorier

Arkiv

Cornucopia?: Uppgifter: Borg planerar att ta 50% på alla bankkonton och öka bolånen med 50% vid svensk bankkris

Cornucopia?: Uppgifter: Borg planerar att ta 50% på alla bankkonton och öka bolånen med 50% vid svensk bankkris.

 

Skulle inte förvåna det minsta, men aktieägande lär vara orört – annars skulle staten ge sig in på förstatligande av företagen. Stöld från vanliga medborgare har ju Alliansen gjort till sin politiska profil till förmån för kapitalisterna.


Hon ville avsluta sitt bankkonto, greps av polis!

Ooops!

DET kallar jag polisbefogenheter!

Ghost, tack för tipset om the Guardian!

Så låter du Google översätta texten!

Det som händer är att en grupp bankkunder bestämmer sig för att stänga sina konton i samlad trupp. Kvinnan på filmen förefaller att inte tillhöra denna grupp, men grips ändå.

Är det någon skillnad?

Har inte alla rätt att säga upp sina konton i en bank om de vill, oavsett skäl och oavsett om de fattar ett beslut att om att gå gemensamt i grupp för att göra detta?

Nej, så enkelt är det inte, för banken har inga pengar! Ja, alltså inte i den omfattningen att det motsvarar våra insatta pengar.

Det här betyder att vi inte kan ta ut våra besparingar! Vi kan inte allesammans ta ut dem. Och banken litar på att vi inte får för oss att ta ut dem. Någon enstaka går an, men inte om vi kommer många till banken i samma ärende. Det är därför polisen är där och ingriper för att skydda banken som i praktiken har försnillat våra pengar.

Ja, ni läste rätt! Banken har försnillat våra pengar som vi kanske i vår naiva tro inbillade oss fanns i bankens trygga förvar. Men så är det alltså inte.

Slutsatsen är alltså att polisen skyddar världens värsta bedragare och tjuvar, bankerna, mot hederligt och godtroget folk som har lånat ut sina surt förvärvade pengar till bankerna.

Polisen gör alltså precis det omvända som vi förväntar oss av dem, de griper de bestulna offren och skyddar tjuvarna!

Hur hänger detta ihop?

Ja, det är nu faktiskt helt i sin ordning.

Polisen är en del av statsapparaten. Och staten är en samhällelig överbyggnad som ska skydda det samhälle som har skapat sin stat.

I det aktuella fallet är det en borgerlig stat i det att borgarklassen har makten i det aktuella samhället. Vi brukar kalla detta samhälle för ett kapitalistiskt samhälle med ett kapitalistiskt samhällssystem där de som äger kapitalet är de som styr och de som inrättat den stat i vilken polisen verkar. Följden blir då att om människor i större utsträckning väljer att avsluta sina konton utgör de ett hot mot denna samhällsform och då måste detta samhälle skydda sig med vad det har att skydda sig med, vilket alltså är polisen!

Hängde ni med?

Nu är det dock så att det inte finns inskrivet i lag att man inte i grupp får ta ut sina besparingar och stänga sina konton i en samlad aktion. Men man kan ju kalla det störande av allmän ordning! Och skulle det inte hålla i en domstol kan det alltid föras upp till högsta instans där det blir ett prejudikat i en dom som inte berör sakfrågan, alltså frågan om vems pengarna är som finns på kundens konto.

I slutänden får inte borgarklassens välde hotas. Det är sådant som kallas demokrati, alltså folkstyre/folkvälde. Ty i det borgerliga samhället kallas inte saker och ting alla gånger för vad det egentligen är, i det fallet diktatur.

Hängde ni med?