Kategorier

Arkiv

Din bank bluffar!

Ett gigantiskt pyramidspel

 

Bank utan pengar

 

”Om man säljer en bil som man inte har och tar betalt av kunden kallas det bedrägeri, samma sak är det när banken lånar ut pengar till privatpersoner, företag, kommuner, landsting: de bluffar.

Banken har inga pengar utan lurar dig att skriva på skuldbrev och betala tillbaka = amortera – men dessutom får du betala ränta på någonting som banken aldrig haft. Detta blir det största bedrägeri världen skådat. Ett otroligt pyramidspel där kunderna längst ner i pyramiden blir de som får betala det mesta av kakan.” / GD.se

Det är många som har belyst detta och jag har tagit upp det förr. Men för några kan det fortfarande vara en nyhet.

Nåja, har detta någon betydelse?

Ja, systemet kan ju krascha. I New York grep polisen kunder som ville ta ut sina besparingar och avsluta sina konton. Det skulle inte fungera eftersom de var för många och det skulle snabbt bli uppenbart att de insatta pengarna inte fanns på deras konton!

Bankernas affärsidé borde givetvis leda till ingripande från de rättsvårdande myndigheterna, men istället är det kunderna som rättsväsendet vänder sig emot!

”Bankernas möjlighet att skapa pengar genom utlåning har inget stöd igrundlagen. Det hävdar advokaten Henning Witte, som låtit SEB dra honom inför rätta för en obetald skuld bara för att kunna ifrågasätta hela det privata banksystemet inför domstol.” / Nya Tider 

”Hur skapar man pengar? Dagens monetära system bygger på en princip som kallas Fractional Reserve Banking, där pengar skapas från i praktiken ingenting. En låntagare som går till en bank och lånar pengar ”skapar” idag pengar så fort lånet upprättas. Lånet registreras på ett konto som en skuld som låntagaren har till långivaren, en skuld som långivaren sedan kan kräva in ränta för. I och med upprättandet av en skuld till en låntagare har nu långivaren en tillgång, skulden, som kan omsättas i det monetära systemet.” / Metapedia

”Hur stor är kunskapen om hur pengar görs  hos politiker och beslutsfattare?
– Jag tror att den är väldigt grund och i vissa fall icke-existerande. Det är rätt intressant att se. Ekonomen Steve Keen som jag anser vara en utmärkt tänkare hade en debatt med ekonomen och Nobelpristagaren Paul Krugman som kan sägas representera mainstream. Om man läser vad Krugman skriver är det uppenbart att han inte vet vad han pratar om. Det är också vad man möter om man pratar med många akademiker. Problemet är att man inom det ekonomiska ämnet har felutbildat människor om hur pengar skapas hur länge som helst. De senaste 30 åren har det blivit värre, eftersom de makroekonomiska modellerna inte ens innehåller pengar längre. Folk tänker på banker som mellanhänder som det beskrivs i läroböckerna, men det är helt fel.”Andreas Cervenka, SvD Näringslivs krönikör

”Vetenskapens Värld: Banker skapar pengar ur tomma intet”

”Men varifrån kommer pengarna som lånas ut? Och varför ökar guldet i värde samtidigt som det finansiella systemet blir allt mer instabilt?

‘Pappa, kan jag följa med till banken, så att jag kan få se alla dina pengar?’, frågade nyligen en femåring jag känner.

Pappans besked att pengarna inte finns på banken, utan att de består av några siffror i en dator togs emot med pingisbollsstora ögon och en bekymrad rynka i pannan.” / Andreas Cervenka, ”Från guld till skuld”.

Synvilla


Kortbolag vinnare när facket värvar

Kortbolaget gör storvinster

 

 

”Den riskbuffert Entercard upprätthåller, räntemarginalen, ligger på 8–10 procent årligen. 2009 var marginalen uppe i 12,1 procent. Det kan jämföras med de hårt kritiserade storbankernas räntemarginaler som ligger på 1–2 procent.” Det skriver DN.


Tiden är Guds egendom!

Gammelkristen övertygelse

Den sa oss att ta ränta är att ta betalt för tiden och den hör Gud till, allenast. Därmed var det en synd att ta betalt för tiden och att ta ränta. Endast de ogudaktiga kunde få ägna sig åt sådant ansåg den katolska kyrkan. Och ogudaktiga var de förhatliga judarna. på det skodde de sig, vissa av dem.

Några blev så förmögna och mäktiga att Europas kungamakter kunder avsättas av bankirer om de inte gjorde som bankirerna krävde. Känner vi igen det i dag?

Läs mer!

Läs ännu mera!


Hon ville avsluta sitt bankkonto, greps av polis!

Ooops!

DET kallar jag polisbefogenheter!

Ghost, tack för tipset om the Guardian!

Så låter du Google översätta texten!

Det som händer är att en grupp bankkunder bestämmer sig för att stänga sina konton i samlad trupp. Kvinnan på filmen förefaller att inte tillhöra denna grupp, men grips ändå.

Är det någon skillnad?

Har inte alla rätt att säga upp sina konton i en bank om de vill, oavsett skäl och oavsett om de fattar ett beslut att om att gå gemensamt i grupp för att göra detta?

Nej, så enkelt är det inte, för banken har inga pengar! Ja, alltså inte i den omfattningen att det motsvarar våra insatta pengar.

Det här betyder att vi inte kan ta ut våra besparingar! Vi kan inte allesammans ta ut dem. Och banken litar på att vi inte får för oss att ta ut dem. Någon enstaka går an, men inte om vi kommer många till banken i samma ärende. Det är därför polisen är där och ingriper för att skydda banken som i praktiken har försnillat våra pengar.

Ja, ni läste rätt! Banken har försnillat våra pengar som vi kanske i vår naiva tro inbillade oss fanns i bankens trygga förvar. Men så är det alltså inte.

Slutsatsen är alltså att polisen skyddar världens värsta bedragare och tjuvar, bankerna, mot hederligt och godtroget folk som har lånat ut sina surt förvärvade pengar till bankerna.

Polisen gör alltså precis det omvända som vi förväntar oss av dem, de griper de bestulna offren och skyddar tjuvarna!

Hur hänger detta ihop?

Ja, det är nu faktiskt helt i sin ordning.

Polisen är en del av statsapparaten. Och staten är en samhällelig överbyggnad som ska skydda det samhälle som har skapat sin stat.

I det aktuella fallet är det en borgerlig stat i det att borgarklassen har makten i det aktuella samhället. Vi brukar kalla detta samhälle för ett kapitalistiskt samhälle med ett kapitalistiskt samhällssystem där de som äger kapitalet är de som styr och de som inrättat den stat i vilken polisen verkar. Följden blir då att om människor i större utsträckning väljer att avsluta sina konton utgör de ett hot mot denna samhällsform och då måste detta samhälle skydda sig med vad det har att skydda sig med, vilket alltså är polisen!

Hängde ni med?

Nu är det dock så att det inte finns inskrivet i lag att man inte i grupp får ta ut sina besparingar och stänga sina konton i en samlad aktion. Men man kan ju kalla det störande av allmän ordning! Och skulle det inte hålla i en domstol kan det alltid föras upp till högsta instans där det blir ett prejudikat i en dom som inte berör sakfrågan, alltså frågan om vems pengarna är som finns på kundens konto.

I slutänden får inte borgarklassens välde hotas. Det är sådant som kallas demokrati, alltså folkstyre/folkvälde. Ty i det borgerliga samhället kallas inte saker och ting alla gånger för vad det egentligen är, i det fallet diktatur.

Hängde ni med?