Kategorier

Arkiv

Knappast ”tillfälligheter” i massor!

Tillfälligheter

 

Jag vill nog snarare kalla det ett mönster och det mönstret heter konspiration. I övrigt stämmer innehållet i huvudsak helt överens med min egen uppfattning och för mg var det inte mycket nytt. Men för den breda allmänheten kan det möjligen ruska om en hel del, på ett nyttigt sätt. Särskilt för de som fortfarande tror att Julian Assange har begått våldtäkt och jag har stött på många som tror så.

Läsningen är i högsta grad att rekommendera!

Paragraf

”Då överklagar Claes Borgström nedläggningen av anmälningarna och ärendet hamnar hos överåklagare Marianne Ny. Hon återupptar förundersökningarna.

Finns det någon som tror att de olika åklagarturerna är rena tillfälligheter? Någon som tror att det inte pågått ett spel bakom kulisserna? Någon som tror att det är en ren tillfällighet att Assange inte förhördes ett antal gånger när han var kvar i Sverige i fem veckor efter att han blivit polisanmäld? Någon som tror att Marianne Ny kan agera som hon gör utan att ha stöd uppifrån i åklagarhierarkin? Någon som tror att åklageriets agerande inte är förankrat i justitiedepartementet, i ett internationellt storpolitisk fall som den här?”

”Idag sitter Assange inlåst på en ambassad för en stat, Ecuador, som står för allt han och WikiLeaks motarbetar. Misstänkt för sexbrott i Sverige. Isolerad medan WikiLeaks bryts ner och tynar bort. CIA och USA kunde inte önska sig en bättre utveckling av den här historien. Och detsamma gäller för USA:s trogna svenska vänner. Skulle han bli utlämnad till USA, skulle man där ha fått stora problem såväl på hemmaplan som internationellt, om han blev dömd till ett långt fängelsestraff.

Men Julian Assange sitter bara fast där på Ecuadors ambassad i London så länge överåklagare Marianne Ny och de som styr henne, vill ha det så. Om åklagare och polis gjorde vad vi i Sverige ofta gör i sådana här lägen, åkte dit och förhörde honom, eller förhörde honom via videolänk, så skulle hela den här historien snabbt vara utredd och avklarad. Assange har hela tiden klargjort att han står till förfogande för sådana förhör.

Resultatet av ett eller flera förhör skulle bli: Brott ej styrkt. Men det vill uppenbarligen inte staten Sverige medverka till.”

Läs hela redogörelsen här.

Paragraf

Till sist ännu ett citat:

”Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Nyhetsbrevet mejlas ut varje måndag och innehåller bland annat information om vad som är på gång på Para§raf. Därtill en del extramaterial som vi inte publicerar på sajten. Vi lämnar inte ut eller säljer vår förteckning av Nyhetsbrevets prenumeranter till någon. Prenumerera utan kostnad här.”


Nu rämnar fasaden

Observera!

Det här inlägget kommer att justeras efter påpeknade (Ghost of Democracy 18 augusti, 2012 kl. 03:35 ). Påpekandet ser ni i kommentar nedan. Jag beklagar att jag har farit med felaktigheter och jag ska gå igenom mitt inlägg i avsikt att revidera det mot bakrund av vad som framkommer i kommentaren. Stot tack riktas till kommentatorn. Nedan ser ni det än så länge det oreviderade inlägget.

Kom gärna tillbaka och läs inlägget igen när det har justerats.

Det går inte längre att blunda!

Aldrig någonsin har något liknande utspelat sig. I vart fall inte för en sprucken kondoms skull.

Och det är ju inte det som det handlar om heller.

Nu åsidosätts alla regler om länders internationella umgänge.

Skvitt reder ut:

Förvisso är det inte så att ett lands ambassad tillhör det landets territorium. Det är de lokala lagarna i värdlandet som gäller även där, såväl straffrätt, civilrätt, arbetsrätt, med mera.
Däremot finns det regler om så kallad statsimmunitet, suverän immunitet. Detta innebär att alla myndigheter som agerar i en stats namn och all dess egendom skall skyddas. Detta betyder att den mottagande staten inte kan agera mot ambassadlandets vilja, vilket utgör internationell sedvanerätt och stadgas bland annat i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser (art 22), som säger att en ambassadbyggnad är okränkbar.

Alltså: Någon rätt att gå in i Ecuadors ambassad i London har inte de brittiska myndigheterna enligt gällande konventioner! Ändå hotar man med det. Länk till artikel i AB.

”Om britterna gör allvar av hotet kommer det att ses som en fientlig och oacceptabel handling och ett angrepp på vår suveränitet. … Vi fördömer i starkast möjliga ordalag att Storbritannien tar till hotelser, skriver gruppen i ett meddelande.

Ett hot av den här sorten är en fientlig och extrem handling, som inte står i proportion till omständigheterna, och ett exempellöst angrepp på alla asylsökandes rättigheter. /SvD

”… om åtgärden vidtas kommer detta av Ecuador tolkas som en oacceptabel, ovänlig och fientlig handling samt ett försök att kränka Ecuadors suveränitet.” / DN

Hos Frekar kommenterar jag: ”Storbritannien har ju aviserat att de inte kommer att ge honom fri lejd ur landet. De menar att det strider mot deras högsta domstols beslut och det strider mot den svenska begäran om utlämning. Dessutom menar de att Julian Assange har brutit mot reglerna för borgensfrisläppandet.
Det sista är särskilt graverande påstående eftersom man med det ger legitimitet till varje lands myndigheter som på något sätt försöker stoppa sina invånare att söka asyl i annat land.”

Nu går det självklart inte att blunda längre. Att åsidosätta internationell sedvanerätt och skapa diplomatisk kris mellan länder är inget man gör utan synnerligt starka och goda skäl. Att ett land vill låta sin polis förhöra en person angående ett frivilligt samlag där enda invändningen var att kvinnan ångrade sig när hon upptäckte att kondomen hade gått sönder, det är knappast synnerligen starka och goda skäl för en diplomatisk kris.

Att dessutom även sätta sig över asylrätten är att bryta mot den på folkrättslig grund vilande rätt en stat har att bevilja en person asyl!

Vilket som är värst får var och en tycka till om. Jag har svårt att värdera eftersom båda brotten är helt exempellösa, särskilt i fredstid.

Men nu rämnar fasaden!

Det måste vara starka krafter som trycker på!

Något om Anna Ardin

Frågan är om Anna Ardin är en betald medspelare, en honungs-fälla, eller bara att obskyra krafter utnyttjar en situation som hon har skapat.

”Nu finns det självklart en risk att Assange är skyldig men det ligger närmare till hands att tro, utan att vara konspiratorisk i överkant, att det är en sexfälla som han utsatts för, och att kvinnorna i så fall varit utsända/kontrakterade av en underrättelsetjänst. Varför inte en svensk?

… Om vi gör det hypotetiska antagandet att det är just så – att Julian Assange är utsatts för en komplott, så är det inget nytt inom underrättelsetjänsterna. Vi har hundratals kända fall bara under det kalla kriget. Ett exempel är den s k Profumoaffären i England och varför inte Bordellhärvan i Sverige 1976.

När Julian Assange beslutade publicera de hemliga Afghanistan-dokumenten korsade han en osynlig men nog så tydlig gräns och blev en verklig fara för rikets säkerhet och i det här fallet samtliga i Afghanistan verkande länders säkerhet. Även Sveriges. Han publicerade dokument som är operativa och hamnade på så sätt i den röda zonen; säkerhetsrisker. Assange kanske ska vara glad att han ‘bara’ utsatts för en sexfälla.” Det skriver underrättelseexperten och fd flygofficeren ANDERS JALLAI.

Hade hon ont uppsåt redan när hon bjöd in Assange till Sverige? Var det därför hon inte ordnade hotellrum till honom?

Det är värt att fundera kring det.

Sofia Wilén tvivlar jag på att hon verkligen har agerat på uppdrag av någon underrättelsetjänst, men Anna Ardin är jag inte säker på var jag har. Det är ju också hon som verkar mest obesvärad av den eventuella våldtäkten, vilket bör väcka vissa tankar.

”Anna Ardin är socialdemokrat, hon har utvisats från Kuba och hon är en av dem som anmält Wikileaks talesman Julian Assange för våldtäkt. I ljuset av de avslöjanden som kommit i dagen genom Wikileaks kring socialdemokraternas ständiga och nära förbindelser med spioncentralen på USA:s ambassad är det inte utan att man undrar hur dessa saker hänger ihop.  Och vilka kontakter Anna Ardin eventuellt har med US-amerikansk underrättelsetjänst.” Läs mera hos Svensson, som också menar att det var MUST som var inblandat då det är MUST som ”är den gren av underrättelsetjänsten som har de bästa förbindelserna med US-amerikanska underrättelsetjänster. Det är också den underrättelsetjänst som socialdemokraterna traditionellt samarbetar med.”

En bra bild om sig själv ger Anna Ardin på ”Prata om det”.

Prata om det

Det gör hon också i presentationen av sig själv på Twitter.

Det handlar om något helt annat än sex utan juridiskt godkännande.

Det handlar om att tysta en person som har läckt hemliga uppgifter om krigsbrott begångna av världens ledande supermakt! Det går väl inte att blunda för det!

Den 5 april 2010
Wikileaks publicerar en video som visar en amerikansk helikopterattack i Bagdad där tolv personer dödas, inklusive två anställda vid nyhetsbyrån Reuters.

Den 25 juli 2010
Mer känslig information publiceras. Mer än 91 000 dokument – de flesta hemliga rapporter skrivna av USA:s armé och myndigheter om kriget i Afghanistan.

Låt oss se lite på vad som hände i Sverige.

Den 11 augusti 2010
Julian Assange anländer till Sverige på inbjudan av Anna Ardin, medlem i föreningen Sveriges kristna socialdemokrater, även kallad Broderskapsrörelsen. Han får sova över i hennes lägenhet medan hon är bortrest en tid. Som arrangör av mötet kan ju tyckas att det är märkligt att hon inte har bokat hotellrum till föreläsaren. I efterhand och med facit i hand kan det ju kännas suspekt.

Den 14 augusti 2010
Både Assange och Anna Ardin deltar i seminariet som handlar om krig och medier, som arrangeras av Broderskapsrörelsen, där Assange är talare och presenterar Wikileaks senaste offentliggörande. Anna Ardin och Julian Assange har sex samma kväll.

Den 17 augusti 2010

Triangeldramat.

Gå till originalbilden

Det visar sig att inte bara Anna Ardin utan även Sofia Wilén haft sex med Julian Assange. Det kommer fram när Sofia inte får tag i Julian och ringer till Anna för att fråga om hon vet var han håller hus. De två kvinnorna talar då med varandra om Assange.

Den 22 augusti 20120

”Tidigt på morgonen avslöjade tidningen Expressen att han var misstänkt för att ha gjort sig skyldig till sexuellt ofredande av en kvinna i Stockholm förra fredagen och för att ha våldtagit en annan kvinna i Enköping i tisdags morse.

I fredags kväll anhölls Assange i sin frånvaro av jouråklagaren Maria Häljebo Kjellstrand.” /AB

En som har läst förhörs-protokollen med flickorna är bloggaren  Helena Palena. Jag saxar relevanta rader och den som vill läsa hela hennes hennes inlägg kan klicka här:

”Att AA är vänster, bisexuell och kristen gäller inte för SW. De kände inte varandra innan Assange kom till Sverige. SW, 26 år, satt hemma i Enköping och läste om Assange. Tyckte han var häftig och när hon såg att han skulle hålla föredrag som Broderskapsrörelsen ordnat på LO-borgen ringde hon upp AA och erbjöd sina tjänster.

SW får till slut en uppgift innan föredraget. Assange måste ha en kabel till sin dator och SW tar taxi och … köper två kablar för säkerhets skull. Så angelägen att ligga bra till är hon. Undrar vem som betalade kablarna och taxin?

…  Sen umgås hon med Assange hela eftermiddagen. De hånglar ordentligt på Naturhistoriska Museet där SW är timanställd … SW är så angelägen att hon knappt bryr sig att hennes arbetskamrater kanske kunde se. På kvällen blir det kräftskiva för Assange i AA:s lägenhet där Assange bor. SW är inte inbjuden.

De träffas någon dag senare. De hånglar ute i det fria …  och åker sen tåg till Enköping på kvällen. SW betalar biljetterna. … De har samlag eller försök till samlag med kondom på. Håller på länge, länge men Assange får inte erektion. Han säger att han vill sova och somnar. SW ligger och undrar vad det var för fel. Hon somnar och vaknar av att han är inne i henne och har samlag utan kondom. Hon låter honom hållas och undrar ‘are you wearing anything’ och han svarar: ‘You!’.

Deras vägar skiljs. Hon tror att han ska höra av sig. Det gör han inte. SW är ensam med känslan av att kanske ha blivit gravid och att ha fått könssjukdomar. Assange antydde att det inte skulle göra något om hon blir med barn. Blir jag det får du betala mitt studielån säger hon.

Säger till SW att Sverige är ett bra land att ha barn i.”

Helena Palenas åsikt om saken, efter att ha satt sig in i förhörs-protokollen: ”Båda tjejerna hade kunnat resa sig upp och sagt ifrån: Stopp! Ut ur min säng! Stick åt helvete! Men det gjorde dom inte. Låg där och kråmade sig för tuppen. Ville inte att han skulle tappa ansiktet. Förståeligt med tanke på att dom är på sin resa och på sin jakt efter den rätte i livets drama: Sin tvilling. Sin andra själshalva.” 

Ur protokollet kan även läsas vad Anna Ardin har sagt.

I förhöret beskrivs Julian Assange av Anna Ardin på ett sätt som jag gärna kallar tölpaktigt. Han är nämligen enligt Anna väldigt het på gröten och sliter av henne kläderna, enligt henne alldeles för snabbt. Alltså inte mot hennes vilja, bara att det ”gick för fort”.

Förhörsledare Sara Wennerblom / Anna Ardin:

”Anna försökte sätta på sig några klädesplagg igen då det hela gick för fort och kändes obekvämt men Assange plockade av dem genast igen. Anna uppger att hon då tänkte att hon egentligen inte ville gå vidare längre men att det var för sent att säga stopp då hon ‘gått med såhär långt’. Hon kände att hon fick skylla sig själv’. Därför lät hon Assange dra av henne alla kläder.”

Läs vidare om alla detaljer på sidan 14, som för övrigt delvis återges i bilden nedan!

Värt att notera är dock att det som beskrivs ovan skedde fredagen den 13 augusti. Det är händelsen ovan som anges som misstänkt brott och utgör en av de punkter som ett eventuellt åtal kan komma att handla om. Efter den händelsen hade de inte sex med varandra fler gånger, enligt Anna i förhöret.

Märkligt är att Anna låter honom bo kvar i lägenheten ända till fredagen därpå, den 20 augusti! Det är rubricerat som ”våldtäkt, alt. sexuellt ofredande”. Det får ju anses tyda på en inte alltför chockartad upplevelse om än kanske inte den mest angenäma för en kvinna.

I anmälan som Sofia Wilén gör, rubriceras händelsen som ”misstänkt våldtäkt”.

Värt att noter är även att kvinnorna har talat med varandra om sina upplevelser. Därför är vissa frågor ytterst relevanta: har de påverkat varandras uppfattningar på något vis och i så fall på vilket sätt. Sådana frågor är alltid relevanta i en domstol, men bör komma fram redan i förhören, den så kallade objektivitetsplikten. Finns kompletterande förhör påkallade av åklagare för att denna plikt ska anses uppfylld? Här vågar jag spekulera och säga att jag tvivlar starkt på det eftersom denna plikt som en åklagare har är en av de mest åsidosatta av alla åklagares plikter.

Vittnen

Vittnet Petra uppger (sid. 16) att hon på lördagen, alltså dagen efter att Anna eventuellt blev våldtagen, blev uppringd av Anna och inbjuden på kräftskiva ”som de skulle ha för Julien hemma hos Anna.” ”… och då hade allt varit som vanligt …” Det är kanske inte precis så man uppfattar ett våldtäktsoffer, bjuder gärningsmannen på kräftkalas och att allt är ”som vanligt”.

”Efter söndagen, och under nästkommande vecka hade Petra och Anna pratat en hel del om Julien. … Petra uppfattade det inte som att Anna var rädd för Julien. Anna sa inte något om att han är aggressiv eller farlig utan Anna ville ha ut honom från sin lägenhet pga han sätt och lägenheten är är ganska lite. … Efter det ringde Anna till Petra på fredagen den  20 augusti då den andra tjejen precis hade tagit kontakt med Anna. Anna berättade då att den andra tjejen i sin tur hade berättat att hon hade blivit våldtagen av Julien.”

Vittnet Hanna uppger (sid. 19) att ”hon är barndomskamrat med Sofia. … så pratade Sofia om Wikileaks och Julian Assange. Sofia såg upp till hans arbete och organisationen Wikileaks. … Nästa gång Hanna pratade med Sofia var morgonen då Assange hade sovit över hos Sofia. … Sofia sa att det inte kändes bar och att hon att han skulle åka därifrån. Sofia berättade att Assange skulle ha förändrats hemma hos henne och blivit som en helt annan person och att Sofia ångrade att hon hade låtit Assange sova över.

Efter händelsen berättade Sofia för Hanna att hon mådde sämre och sämre. Hon berättade att det var jobbigt att Assange hade haft oskyddat sex med henne när hon sov.”

Det är knappast smickrande det som kommer fram om Assange, men är det våldtäkt? Rubricering: Misstänkt våldtäkt.

Anna tycks ta lätt på den eventuella våldtäkt som hon själv varit utsatt för. Nästa vittne träffar Anna dagen efter den händelse som rubriceras som Våldtäkt alt. sexuellt ofredande.

Vittnet Kajsa uppger (sid. 21) ”att hon och Anna är goda vänner … och sen på lördagen den 14 augusti pratade Kajsa och Anna och då bestämde de att de skulle ha kräftskiva och att Julien skulle komma. … Anna hade då berättat att hon redan hade gjort det men att Anna hade sagt att det var det sämsta ligg hon hade haft. Anna hade också sagt åt Kajsa att Kajsa kunde ta honom. … Fredagen den 20 augusti var Anna och Kajsa på fest men det var efter att anmälan och allt hade hänt. … Anna berättade att den andra tjejen hade bestämt sig för att gå till polisen därför att den andra tjejen skulle anmäla Julien för våldtäkt och att Anna skulle gå med som stöd.

Då hade också framkommit att polisen även gjort en anmälan vad gällde Anna och att polisen hade tolkat det som att Anna också hade blivit utsatt för våldtäkt.”

Här måste jag säga att det väl inte är vänskap om man erbjuder en väninna en våldtäktsman!

Låt oss se lite på Anna Ardins blogg.

I inlägget ”Sjustegsmodell för laglig hämnd” skriver hon hur man hämnas lagligt, men det inlägget ändrar hon när pressen börjar skriva om hennes polisanmälan mot Julian Assange.

Innan inlägget redigerades om gjorde jag denna bild om hennes sjustegsmodell. Det är ju inte fel att veta vad hon plötsligt efter anmälan ansåg vara olämpligt att låta ligga ute på nätet.

7-stegsmodellen 2.jpg

Låt oss spekulera lite kring Julian Assange sexuella beteende

Först ska påpekas att Julian Assange är född 1971-12-31. I augusti 2010 är han 39 år.

Vi kan också konstatera att han är en mycket känd person.

När åklagaren går ut med att han är misstänkt för våldtäkt slås detta upp i media på första sidan i hela världen. Om han någon gång tidigare i sitt liv hade begått minsta lagöverträdelse hade givetvis detta kommit fram. Och det kan ju inte råda något tvivel om att om han tidigare hade blivit så mycket som misstänkt för sexualbrott hade det slagits upp på löpsedlarna. Men så har inte skett.

Vi kan alltså dra en slutsats av detta. Han har aldrig förr blivit anklagad för något liknande. Vi kan vara alldeles säkra på det!

Det finns ett annat sätt att se på saken. Den som har tendenser att begå sexbrott, den debuterar långt före 39-årsåldern! Skulle detta inte också gälla Julian Assange skulle han vara smått unik!

Assange egna ord: ”Det jag kan säga är att jag aldrig, vare sig i Sverige eller i något annat land, haft sex med någon på ett sätt som inte byggt på total frivillighet från båda sidor.”

Här kan ju också inskjutas ett citat från samma artikel om hur han 2010-08-22 ser på det som har hänt: ”Att Julian Assange inte omedelbart gick till polisen förklarar han med att han behövde rådgöra med olika personer och skaffa sig en advokat.

Han menar att historien skadar såväl honom själv som organisationen Wikileaks, trots att misstanken om våldtäkt är avförd.

– Ja, det ställer till med stor skada. Det har ju varit rubriker över hela världen om att jag är misstänkt för våldtäkt. De försvinner inte. Och jag vet av erfarenhet att Wikileaks fiender fortsätter att trumpeta ut saker även efter att de har blivit dementerade, säger han till Aftonbladet.

På frågan om han tror att han gått i en gillrad sexfälla svarar Assange:

– Kanske, kanske inte.

I en intervju med Aljazeera senare på söndagskvällen säger Assange att han fått varningar från den australiska underrättelsetjänsten den 11 augusti om att han kunde förvänta sig en kampanj emot hans person:

– Det är helt klart en smutskastningskampanj, enda frågan är vem som ligger bakom den, säger Assange till Aljazeera.

– Vi kan ha våra misstankar om vem som skulle tjäna på den, men utan direkta bevis så skulle jag inte vilja peka ut någon, säger han också.”

I förhöret med vittnet Johan (sid. 32) framkommer att även han har varnat Julian Assange och i sammanhanget nämnt vad som hände Vanunu, som avslöjade Israels kärnvapenprogram.

Så frågan kvarstår: vad handlar det egentligen om?

Märkliga turer

Det börjar redan med själva polisanmälan. Polisen som tog upp anmälan heter Irmeli Krans och är väninna med Anna Ardin, feminist och partikamrat.

Och direkt därpå:

”När jouråklagare, Maria Häljebo Kjellstrand fattade sitt beslut i fredags kväll visste hon direkt vem Julian Assange var. 
Hon har jobbat som åklagare i sju år – främst med sex- och relations-brott.
– Jag fick en redogörelse av polisen som jag tyckte var tillräcklig för att anhålla honom. Jag ångrar inte mitt beslut på något sätt, säger Maria Häljebo Kjellstrand.

Hon fick inte några skriftliga förhör av polisen. Och inte heller konkreta bevis mot Assange. Bara en redogörelse av polisernas förhör med kvinnorna.”

Det var väl ingen mindre än Anna Ardins väninna, polis Irmeli Krans, som lämnade den redogörelsen?

Och så kom ju en morgondag och en ny åklagare: ”Det internationella medieintresset var enormt under lördagen. Chefsåklagare Eva Finné meddelade sitt beslut via en pressrelease:
– Jag anser inte att det finns anledning att misstänka att han har begått våldtäkt.”

Märkligt bland alla turer är kanske det som ses i skärmdumpen ovan. Eller är det normalt att en förhörsledare inte får tillgång till sina egna utskrifter? Den konspiratoriskt lagde har säker uppslag att hämta här! Alltså: Irmeli Krans ”nekades tillgång till förhöret” som hon hade hållit och själv skrivit ”i wordprogrammet Durtvå.” ”Efter diverse brevväxling fick” hon ”direktiv av handläggare Mats Gehlin att istället skapa och signera ett nytt förhör i DurTvå vilket gjordes torsdagen den 26 augusti med behövliga ändringar.”

Med anledning av ovanstående: varför nekades hon tillgång till förhöret och vilken betydelse kan ett felaktigt datum ha? Och en mycket viktigare fråga: vilken version av förhöret är det som gäller? Och den version som hon nekades tillgång till, kan någon ha ändrat i det? Det är väl inga oberättigade frågor så länge ingen vet att svara på dem.

Men som sagt

”På fredagskvällen anhölls därför Wikileaks grundare Julia Assange, 39, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och ofredande.
– I fredags kväll fick jag ett joursamtal från en polis som redogjorde för mig vad kvinnorna hade sagt, säger Maria Häljebo Kjellstrand.
– De uppgifter som jag fick var så övertygande att jag fattade mitt beslut, säger Maria Häljebo Kjellstrand.”

Det beslut hon fattade var alltså att anhålla Assange, redan INNAN han hade blivit förhörd! Det är ett märkligt och med all rätt kritiserat beslut. Sådana beslut kan fattas, men först EFTER att den misstänkte har förhörts och misstankarna inte kunnat avskrivas och kanske till och med har stärkts efter förhöret!

Det dög nu inte att, som Eva Finné, konstatera att det inte fanns några misstankar om våldtäkt.

In på scenen träder därför senare åklagare Marianne Ny och gör samma bedömning som Maria Häljebo Kjellstrand. Kanske för att båda dessa åklagare är feminister och har gått på ROKS (ni minns väl ”män är djur” – video – och ”SCUM-manifestet”) kurs för just åklagare! Här anas nu en en allians mellan fyra stycken övertygade feminister, varav två företräder det så kallade rättsväsendet i Sverige, vilket Julian Assange snart tappar allt förtroende för. (”De har begärt att min svenska advokat tystas. Det är inte ett förhållande där naturlig rättvisa kan uppstå, säger han.” Se länk till AB nedan, eller klicka här!)

Aha - polis + Julian.jpg

”Wikileaksgrundaren Julian Assange och hans advokater har vid flera tillfällen kritiserat det svenska rättsväsendet och hävdat att alla chanser till en rättvis rättegång förstörts.
Åklagaren har anklagats för tjänstefel och utredningen har kritiserats för att vara något av en politisk konspiration. Assange har dessutom kallat Sverige för ”feminismens Saudiarabien”. 
Expressen kan idag avslöja att det verkligen fanns en både politisk och personlig koppling mellan en av de anmälande kvinnorna och den förhörsledare, vars inledande förhör vägde tungt när åklagare beslutade sig för att anhålla Assange i augusti förra året.
Förhörsledaren och kvinnan som anmälde Julian Assange lärde känna varandra genom att båda är engagerade i det socialdemokratiska partiet. 
Förhörsledaren har bland annat suttit i styrelsen för HBT-Socialdemokraterna.
Förhörsledaren har – trots att hon deltagit i brottsutredningen mot Assange – starkt negativt kommenterat Wikileaksgrundaren på sin facebook-sida.
När tidningen Aftonbladet nyligen lät sina läsare chatta med Assange kommenterade förhörsledaren: 
‘Vafan ska det här föreställa??? Omdöme noll!!!’
Dagen innan hyllade hon i en statusuppdatering på samma sida de anmälande kvinnornas målsägarbiträde:
‘Heja Claes Borgström!!!’ ” EXPRESSEN

Julian Assange är en upptagen man. Han dröjer sig kvar i Sverige i fem veckor och väntar på en kallelse till polishör, men den kommer inte. Åklagare Marianne Ny har tagit över ärendet och alla undrar över polisförhöret som aldrig blir av. Då reser han till Storbritannien där han har en hel del att uträtta.

Men innan denna historia satte igång så villa Julian Assange bosätta sig i Sverige. ”I augusti lämnade Julian Assange in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Tre dagar senare blev brottsmisstankarna mot honom allmänt kända.” / AB.

Jag citerar Meduzas Flotte“USA är mäktigt och USA har mycket på sitt samvete och Julian Assange har bevis mot USA och lägger ut det på Wikileaks, till skumraskens förfäran. Och han vill bosätta sig i Sverige. Sämre människor har fått göra det! Men han fick nobben!”

Skvitts bild i inlägg om DEN saken:

Meduzas Flotte + Assange.jpg

Julian Assange reser till London. Då kommer en begäran från åklagaren om utlämning! Men det passade sig inte att förhöra honom INNAN han reste!

“Noterbart i det sammanhanget är att det är mycket ovanligt att människor misstänkta för sexbrott i Sverige eller svenskar misstänkta för sexbrott efterlyses internationellt för sexbrott. Julian Assange är faktiskt bara ett av två fall. Den andre är en man misstänkt för en mängd sexuella övergrepp mot barn. För den typen av misstankar som riktas mot Assange har det aldrig förekommit tidigare.” /Svensson

”Jag anser att det här fallet ända ifrån början har varit extremt konstigt, säger Brita Sundberg-Weitman, pensionerad lagman”, som även är och författare till bland annat ”Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning”, ”Rättsstaten Åter!” och ”Sverige och rättsstaten på 2000-talet”. Om Marianne Ny säger hon: ” Hon har en ganska fördomsfull syn på män. Hon är så upptagen med att fokusera på våldtagna kvinnor att hon förlorat balansen.” Och hon tror ”att det kan vara så att den svenska åklagaren vill sätta Julian Assagne i häkte och isolera honom så han får lida i några veckor så han mjuknar.” !!! Sverige är ett litet land och åklagare känner varandra ganska väl.

“Hur är stämningen mot Julian Assange i Sverige? frågade advokaten.

– Fientlig. Folk tar för givet att han våldtagit två kvinnor.

Är fru Ny känd för vissa åsikter?

– Oh ja, hon är mot män. Hon tar för givet att de är skyldiga i sexualmål.” /Peter Kadhammar

En internationell efterlysning går ut, men den är utfärdad på felaktiga grunder och gäller inte. ”Enligt advokaten Mark Stephens har bara Rikspolisstyrelsen den rätten.” Den måste därför göras om. Och så fortsätter taffligheter och elände och åklagaren vägrar att förhöra Assange per telefon eller komma till London. Endast ett utnämnande duger. Vid det laget återstår inte det minsta förtroende för svenskt rättsväsende, vilket man kan först. Dessutom har Assange fått indikationer på att man förbereder ett svenskt utlämnande av honom till USA, vilket av svenska myndigheter förnekas. Rädslan är befogad. Förberedelser i USA för att få honom utlämnad. ”En åtalsjury har redan utsetts, uppger Assanges advokat Mark Stephens. … Enligt Mark Stephens kommer uppgifterna från svenska myndigheter, som han inte namnger. Han misstänker själv att svenska myndigheter planerar att lämna ut Assange till USA, vilket tyder på ‘nivåer av samförstånd’, skriver TT.”

Kritiken mot svenskt rättsväsende kommer från många olika håll och till och med från håll som i vart fall förvånade mig, de bild.

Alhem för Assange.jpg

Och så kommer något som aldrig förr har hänt. Självaste statsministern lägger sig i, vilket jag dokumenterade i denna bild.

När tjuven ljuger.jpg

Och så kommer mer som aldrig förr har hänt. Det ärnämligen ett anmärkningsvärt ståhej kring något som med yttersta tveksamhet över huvud taget är ett brott!

“Representanter för den svenska åklagarmyndigheten erbjöds att närvara vid utlämningsförhandlingarna mot Wikileaksgrundaren Julian Assange i London under täckmantel. Den åklagare som har hand om den svenska utredningen mot Assange, Marianne Ny, ville inte medverka vid förhandlingen eftersom det skulle kunna uppfattas som att hon försökte påverka beslutet. I stället ville myndighetens informationsdirektör Karin Rosander åka. Den brittiska åklagarmyndigheten erbjöd då båda att komma, och att de kunde presenteras som två unga juridikstudenter på genomresa” /GP

Och så kommer det ännu mera  sådant som aldrig förr har hänt. Ecuador beviljar Assange politisk asyl och plötsligt lägger sig UD i ett mål som enligt alla officiella källor endast handlar om en vanlig misstanke om våldtäkt! Och är det bara ett sexualmål som det handlar om, då är det väldigt mycket krut och stora kanoner för att skjuta mygg! Särskilt som det där med våldtäkt kanske bara handlar om mentala svårigheter att hantera diskrepansen mellan förväntningen på ett ligg och besvikelsen över att det blev alltför dåligt! Och UD kallar upp Ecuadors ambassadör för en utskällning!

Samtidigt mobiliserar pressen för att försvara mycket starka politiska krafters intressen:

Assange visade sig vara ett fegt kräk / Oisín Cantwell

Claes Borgström får breda ut sig: Claes Borgström om Assanges agerande: Ynkligt

Urban Löfqvist, kanslichef på Reportrar utan gränser tillåter sig att svärta ned landet Eucador!

Aftonbladets ledare blandar sig och skriver: ”Hjälten som blev patetisk”

Övriga tidningar orkar jag inte gå igenom. Aftonbladet är värst, men de flesta andra tidningar stämmer in i kören!

Men vi får aldrig glömma detta,

särskilt inte nästa gång media kritiserar Kina eller Nordkorea för hur de behandlar sina dissidenter!

Nu går det självklart inte att blunda längre. 

Man måste vara mer än blåögd om man tror att saken verkligen handlar om en våldtäkt eller ofredande.

Dags att sammanställa!

Man måste vara blåögd om man tror att det bara handlar om sexbrott!

Mycket händer som aldrig har hänt förr!

Det är märkliga turer, minsann!

Och fasader som rämnar!

– – –

Kontrast:

I Sverige togs ärendet över av kammaråklagare Thomas Holst. Trots övervakningsfilmen, erkännandet och att de två gärningsmännen var identifierade beslutade han att lägga ner utredningen.

– Personerna finns inte att få tag i, säger han.

Men de är ju kända och finns på Irland? 

”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga så skulle vi få väldigt mycket att göra.

Att begära dem utlämnade ser han inte som ett realistiskt alternativ.

– Så går det inte till. Sådant där håller vi på med när det är allvarliga brott – som mord.

Nedanstående bild är framtagen för ett inlägg som jag skrev dagen efter detta.


Med anledning av en kommentar

Vad handlade det om?

Våldtäkt?
Knappast!

Jag fick en kommentar på Omstridda knull föremål för rättegång

Där skrev jag  följande klargörande kommentar:

”Offret är Julian Assange.

Anna Ardin gick till polisen och talade med sin kompis där. Denna kompis, som för att vara riktigt tydlig, alltså är polisen som hon talar med, säger till Anna att detta är nog våldtäkt.

Vad som verkligen hände i sängkammaren kan ju ingen exakt veta. Men det finns andra detaljer att betänka.

Anna är den som står för själva inbjudan av Julian Assange att tala på ett möte. Hon ordnar alla detaljer för hans ankomst till Stockholm. Hon arrangera det så att han ska bo hos henne (sic!).
Där har vi ju ett stort frågetecken.
Sed är att boka hotellrum.
Vad ville Anna egentligen?

Sed är inte att bjuda in en talare och sedan hoppa i säng med den. Men just så gjorde hon ju.

Båda har sex och Anna twittrar om hur trevligt hon har haft det tillsammans med Julian Assange. Bland annat har de suttit på hennes balkong i augustinatten och druckit vin. EFTER att de haft sex! Hon känner sig alltså knappast våldtagen då.

Men Julian träffar även Sofia Wilén och har sex med henne. Hon blir så förtjust i honom att hon senare saknar honom. Eftersom hon vet att han träffar Anna Ardin satsar hon på att hon kanske vet var han finns, så att hon kan träffa honom igen. Möjligen vill hon ha en natt till med honom i sängen, men det är spekulation (på goda grunder, förvisso).

Sofia ringer till Anna. Anna fattar att han har något kuckel med Sofia och går i taket. Även Sofia känner sig bedragen. Julian Assange har däremot inte friat till någon av dem och betraktar detta bara som vanliga eskapader. Han är berömd, han är en kändis, han är framgångsrik och han ser bra ut. Han har säkert fått många kvinnor i säng. Han ser inget konstigt med detta. För honom är det sex, inget annat, inga förpliktelser och inga löften.

Båda kvinnorna blir nu ursinniga på Julian. Och de gör gemensam sak och går till den poliskvinna som är med i samma feministrörelse som Anna Ardin är med i. Det tar ett snack och poliskvinnan säger alltså att detta nog är våldtäkt.

7-stegsmodellen 2.jpg

Men vari skulle våldtäkten bestå?

Man enas om att kondomen gick sönder och Anna ville inte ha oskyddat sex, men Julian trängde likväl in i henne. Observera, detta var inte vid det första samlagstillfället, alternativt tycker tydligen Anna att det ändå är helt OK att dricka vin med honom efter på på hennes balkong!

Jourhavande åklagare rusar till pressen och gastar om att Julian har begått våldtäkt redan innan Julian är hörd.

När Julian får reda på vad han anklagas för vill han tala med åklagaren utan att få göra det. Han är kvar i Stockholm ett par veckor och ställer sig till polisen förfogande för förhör. Något sådant förhör kallas han inte till. Han åker till GB, som planerat.

En ny åklagare tillsätts eftersom den första åklagaren har begått tjänstefel (dock utan att det får följder!). Den nya åklagaren blir Marianne Ny. Hon är aktiv i ROKS , Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige. Detta är en organisation inom vilken extrem-feministerna huserar. Här finns även företrädare för SCUM, Society for Cutting Up Men, vilka offentligt har sagt att man ska “skära kuken av män”!

Alhem för Assange.jpg

Marianne Ny vill på inget sätt försöka förhöra Julian annat än om han kommer till Sverige och hon utfärdar en internationell efterlysning av honom utan att ha den formella rätten till detta. Därmed blir inleds den juridiska karusellen.

Man kan fråga sig om Anna Ardin haft en avsikt redan när hon bjöd in Julian som talare. Vad kom hon till exempel överens om på sitt möte med CIA i Florida innan hon bjöd in Julian till Sverige?

Varför åkte senare Thomas Bodström till Florida kort senare? Advokatfirman Borgström & Bodström är ombud för Anna Ardin och Sofia Wilén vilka anklagar Julian Assange för bl.a. våldtäkt.

USA har sagt att de vill ha Julian Assange utlämnad. Vissa senatorer har krävt dödsstraff för honom.

När Julian låg tillsammans med Anna Ardin den natt det handlar om, då är han 39 år. Han är kontroversiell och han är en världskändis.
Nu ska han tydligen vara en våldtäktsman också!

Konstigt, våldtäktsmän brukar debutera långt för 39 års ålder. En del kan hålla på i åratal därför att ingen vet vem det är. Men vem vet inte vem Julian är? Alltså, han har aldrig tidigare dömts för brott av något slag. Det skulle personörföljelsekampanjerna redan ha dragit fram i ljuset.
Alltså skulle han debutera som våldtäktsman vid 39 års ålder. Det gör honom ganska unik!

Konklusion: detta handlar inte om en sprucken kondom och långt mycket mindre om en våldtäkt!

Kram!
/Skvitt”

Vad handlar det egentligen om när till och med självaste statsministern blandar sig i? Här får självklart alla gissa som de vill.

När tjuven ljuger.jpg


”Jag är en rabiatfeminist!”

Jo, hon skriver det, så då är det väl sant då. Hon presenterar sig också som slampa, vilket ju är väldigt nedsättande. Men det är hennes ord!

Inte konstigt hon anmälde Julian Assange då.

Men det kanske fanns fler skäl!

Men nu har det varit märkligt tyst i den affären, så man undrar vad som händer?