Kategorier

Arkiv

Vem myntade ordet?

Riskkapitalister

”Riskkapitalister är sådana kapitalister som inte tar några risker. De lever på två helsäkra inkomstkällor, garanterad kostnadstäckning från skattebetalarna, som skolpengen, och försämringar inom den vård, skola och omsorg som den borgerliga majoriteten anförtrott dem.

Skattebetalarna garanterar att risk­kapitalisterna går runt och slipper risk. Vinsterna uppstår genom systematiska försämringar inom vård, skola och omsorg. Ju fler försämringar, desto rikare riskkapitalister.

Konkret betyder det att ju fler gamla människor som får ligga över natten i sin egen avföring, ju fler nedlagda skolbibliotek, ju färre lärare, ju kalorifattigare mat på ålderdomshemmen, desto fetare ­bonusar åt riskkapitalisternas direktörer. Sambandet är lika logiskt som självklart.” Just så skriver Jan Guillou och klickar du här kan du läsa resten.

Vem myntade egentligen ordet ”riskkapitalister”?

Finns det något mera lögnaktigt och förljuget ord än just det? ”Falskare varubeteckning än ”riskkapitalbolag” får man för övrigt leta efter. Säkrare investeringar och vinstgeneratorer än de skolor, vårdinrättningar och apotek som den svenska regeringen och riksdagen välvilligt ställt till kapitalisternas förfogande går knappast att hitta. Politikerna har ställt sig som garanter för att skattebetalarna står för fiolerna. ”Riskkapitalisterna” tackar för kaffet genom att fiffla ner den skatt de själva skulle ha betalat i sina egna fickor.” Det skriver Ghost så sant.

”Den som inbillar sig att kapitalister satsar pengar på åldringsvård av altruistiska skäl måste leva i en drömvärld. Kapitalister investerar av en anledning: Att deras kapital ska förmeras och förökas så mycket som möjligt. Vårdskandalerna följer därvidlag bara kapitalismens logik och syfte, att maximera vinsten på satsat kapital, … ” Det skriver samme Ghost i annat inlägg.

Jag skrev nyligen två inlägg om saken. Det senaste är det jag kallar Uppdaterat. Där ville jag nämna att inlägget Carema, Carema, Carema – låter som en refränghade uppdaterats, men jag skrev också: 

”Så illa skött är ju inte statsfinanserna av ett misstag. Tvärt om är det just så Alliansen bedriver sin politik. Å ena sidan skall skatten ned för de rika och å andra sidan ska det som ändå tas in skattevägen slussas över till privata aktieägare. Var det det du röstade för, du arme stackare ur arbetarklassen, som lade din röst på något av de fyra partierna?

Här är ett annat exempel: ”Privata sjukförsäkringar har blivit en kassako för pensionsbolagen. Förra året tjänade de över en miljard på företagare och privatpersoner som försäkrar sig mot inkomstbortfall. Samtidigt har det blivit svårare att bli långtidssjukskriven och få nytta av försäkringen. … När jag kom till Finansinspektionen 2001 var det röda siffror för bolagen på det här området, de gick back. I dag är vinsten så stor att man kan ifrågasätta konkurrensen och nivån på premierna, säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.” / DN

Alltså, om du undrar varför man nu för tiden inte får vara sjukskriven så länge som det behövs så fick du svaret här.

Tro inte på vad Alliansen säger, se istället vad den gör!

Vad trodde du att du skulle vinna på det?

Kort sagt, Alliansen tar från de fattiga och ger till de rika. Varför ska det vara så svårt att fatta detta så att så många som endast förlorar på politiken ändå röstar på dem och gör det möjligt för partier som skänker bort våra gemensamma tillgångar till redan förmögna att kunna bilda regering?”

Från caremainlägget vill jag lyfta fram det här: 

I debatten om välfärdstjänster hävdas det ofta att det inte finns någon forskning som visar att riskkapitalägda boenden skulle erbjuda sämre vård än övriga ägarformer. Detta är inte sant.

I dagens DN berättar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, om amerikansk forskning som visar att riskkapitalägda och vinstdrivande vårdkedjor håller sämre kvalitet. Anledningen är att …

 – även om svensk forskning må vara tillfälligt tystad på detta område (starka intressen vill inte veta svaret).

Men det finns trots allt svensk forskning visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Professor Szebehely konstaterar att … ”/ Läs hela om hur ”Fakta; vinstdriven vård håller sämre kvalitet”!

Ett annat inlägg jag har skrivit är detta: Vetenskap stick i stäv med Alliansen. Där visar jag bland annat nedanstående diagram.

Och detta diagram talar sitt tydliga språk.

Kika in och läs hela texten som bygger på en artikel i ”nr 6/2011 av FORSKNING & FRAMSTEG, som utkom nu i Augusti, finns en artikel med titeln ‘Ingen vård utan mutor‘.

Den är skriven av Sören Holmberg och Bo Rothstein, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Artikel är en sammanfattning av en forskningsrapport som kan laddas ned från www.qog.pol.gu.se.

Den artikeln är intressant ur flera perspektiv.” Citerat från inlägget Vetenskap stick i stäv med Alliansen.

Slutligen citerar jag åter igen Jan Guillou:En av de många män som jag skulle till­önska åtminstone någon månad i blöjor av Carema fastställd vätskemängd är den för mig fullständigt okände grundaren av Carema, en Peter Weiderman. Han gjorde ett klipp på 212 miljoner när han sålde sin andel i bolaget, pengar som omedelbart försvann till skattesmitarparadiset på ­Cypern.”


Uppdaterat

Caremainlägget

Det fanns anledning att uppdatera det inlägget med några rader från Ghost: ”Metoden som används för att slippa skatt helt eller få ner skatten bygger på att apotekskedjornas moderbolag placeras i lågskatteländer. Moderbolagen lånar sedan mot hög ränta ut pengar till den svenska verksamheten vars vinster därmed går till att betala oskäliga räntor på lånen . Den manipulationen gör att riskkapitalisterna helt eller delvis undslipper svensk skatt. De får alltså miljarder i skattesubventioner men trixar, fullt lagligt, för att själva undkomma skatt.”

Det apoteken kan göra, det gör även privatskolorna och privatvården.

Därför ser det ut så här: ”De fem största vårdbolagen gjorde en rörelsevinst på tre miljarder kronor förra året samtidigt som de flesta landstingen går med underskott.” Det framgår av en genomgång Dagens Nyheter låtit göra.

Så illa skött är ju inte statsfinanserna av ett misstag. Tvärt om är det just så Alliansen bedriver sin politik. Å ena sidan skall skatten ned för de rika och å andra sidan ska det som ändå tas in skattevägen slussas över till privata aktieägare. Var det det du röstade för, du arme stackare ur arbetarklassen, som lade din röst på något av de fyra partierna?

Här är ett annat exempel: ”Privata sjukförsäkringar har blivit en kassako för pensionsbolagen. Förra året tjänade de över en miljard på företagare och privatpersoner som försäkrar sig mot inkomstbortfall. Samtidigt har det blivit svårare att bli långtidssjukskriven och få nytta av försäkringen. … När jag kom till Finansinspektionen 2001 var det röda siffror för bolagen på det här området, de gick back. I dag är vinsten så stor att man kan ifrågasätta konkurrensen och nivån på premierna, säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.” / DN

Alltså, om du undrar varför man nu för tiden inte får vara sjukskriven så länge som det behövs så fick du svaret här.

Tro inte på vad Alliansen säger, se istället vad den gör!

Vad trodde du att du skulle vinna på det?

Kort sagt, Alliansen tar från de fattiga och ger till de rika. Varför ska det vara så svårt att fatta detta så att så många som endast förlorar på politiken ändå röstar på dem och gör det möjligt för partier som skänker bort våra gemensamma tillgångar till redan förmögna att kunna bilda regering?


Privatvård – gamla slipper blöjor!

Äldre tvingas sitta i nedkissade blöjor – Nyheter – Senaste nytt | Expressen – Nyheter Sport Ekonomi Nöje.

Visst är det väl bra med vinstintressen. Visst är det väl bra att vissa blir rika på vår svaghet och oförmåga att klara oss själva.

Det är sådant som Alliansen, med Moderaterna i spetsen, har tagit fasta på. Fortsätt att rösta på dem så ska du se att när du är gammal är det som när du var i dina krafts dagar – inga blöjor!


Vårdskandal igen!

De äldre fick sina spyor nedtryckta i munnen, fick nyp, daskar och hårda ord av personalen. 

Det handlar om både fysiska och psykiska övergrepp i en vårdskandal som skakade äldreomsorgen i Sandbyhov i våras och som efter lång utredning anmälts enligt Lex Sarah.

 

Eva Abrahamsson, områdeschef och den som tog emot anmälningarna, säger till Folkbladet: ”Det är ett trauma för all personal. Vi har gråtit och alla har väl rannsakat sig själva. Det handlar om försvarslösa människor som måste ha tillit till oss”.

 Och visst är det så att även dementa har rätt till trygghet, professionell vård och omsorg, samt normalt mänskligt bemötande.

 ”Efter händelserna som utspelade sig under två dagar i mars, som bland annat anmäldes av en vikarie som snart skulle sluta, stängdes de två undersköterskorna av och kommunen gjorde en tre månader lång utredning av vad som hänt.”

Tidningen kan ju knappast skriva annat än vad som kommit fram i utredningen, men ingen ska väl tro att detta enbart pågick under två dagar. Istället har det mycket sannolikt utvecklats en hård omänsklig tortyrliknande kultur på institutionen. Det som utspelats under de två nämnda dagarna är det som kunnat styrkas och som man har nöjt sig med att utreda och använda som stöd och underlag för beslut om åtgärd. Det är det gängse förhållandet, ej mer utredning än nödvändigt.

Frågan är om inte ledningen har blundat för den rådande kulturen på institutionen. Något annat kan knappast ses som troligt och i det perspektivet skall nog de vidtagna åtgärderna ses: De både undersköterskorna är nu tillbaka på sina avdelningar. De fick skriftliga varningar och två månaders respektive tre veckors avstängningar.”

Hur kan det bli så här? Svaret kan säkert sökas i det faktum att vården inte får kosta och därmed pressas personalen till att enbart göra det allra mest nödvändiga. Att hinna sitta ned och tala med vårdtagarna och knyta personliga och känslomässiga band med dem hinns inte med. Då kan sådana här beteenden utvecklas. Personalen känner, i sin stress, att de dementa bara sinkar dem i deras nödvändiga arbetsuppgifter. Det är en förklaring mer trolig än att man har anställt pennalister.

Det finns inget försvar för personalens handlande, men det kan finnas en förklaring och jag sätter gärna en peng på att den förklaringen står att söka i politikernas njugga ambition att tilldela vården anständiga resurser!

Självklart lyfts den aspekten aldrig fram i media!

– – –

Här kommer en uppdatering 2011 07 08:

Ny vårdskandal på samma vårdinrättning, Sandbyhov, läs här!

Det blir allt mer uppenbart att bristerna finns i ledningen av denna vårdinrättningen!

Ett senare inlägg av Skvitt!