Kategorier

Arkiv

Det är underbart att ge!

Det måste Per Westerberg ha tyckt

 

På annat sätt kan man väl inte tolka det, att han på 90-talet som näringsminister beslutade att utländska gruvbolag inte längre skulle dela vinsten 50/50 med den svenska staten när de bryter malm i Sverige.

”På 1990-talet sänkte den moderata näringsministern Per Westerberg statens anspråk på mineraler från 50 procent till 0,5 promille. För företag som bröt mineraler i Sverige skulle alltså staten få 0,5 promille av en eventuell vinst (500 kronor per miljon). Målet var att gruvnäringen skulle rädda en krisande svensk ekonomi. Samtidigt öppnades arkiven i Sveriges geologiska undersökningar upp och visades gratis för företag som var intresserade av att bryta mineraler i landet. SGU:s kunskap värderades till ungefär 5 miljarder kronor och plötsligt blev det väldigt billigt att starta gruvdrift i Sverige.” Läs mera!

Jag undrar vad rätt han hade att skänka bort svenskarnas rikedomar! Jag undrar också varför man inte återgår till det gamla, eller ännu hellre att den svenska staten bedriver gruvbrytning i egen regi och behåller hela vinsten själv. Och så länge så inte sker kan heller aldrig en regering med trovärdighet hävda att det inte finns resurser till välfärden och den sjukvård, barnomsorg, skola, äldreomsorg, pensioner och socialtjänst som är i skriande behov av ekonomisk förstärkning.

Och för all del behövs mer pengar även till vägnät, järnväg och bostäder.

Att satsa på ovanstående samhällssektorer skulle radikalt sänka arbetslösheten som ju Reinfeldt har talat sig så varm för och som Åkesson skyller på invandrarna! Sanningen är istället att arbetslösheten skapas av företagen som avskedar och stänger ned, samt på ett politiskt vanstyre, så som till exempel det ovan nämnda.

Länsstyrelsen kritisk till gruva

Nu har i alla fall Länsstyrelsen reagerat mot ett företag, men då handlar det om att ”Jokkmokk Iron AB:s ansökan och miljökonsekvensbeskrivning angående järnmalmsgruvan i Kallak inte tillräckligt tydligt visat hur den kommer påverka bland annat rennäring och natur- och kulturvärden.” Läs mera.

 


Moderat politik

Kommentar överflödig


Mitt ärliga stöd

Fördela rätt!

Helena skriver: ”Göran Persson lånade pengar av pensionärerna. Han sa att pengarna skulle betalas tillbaka. Under 1999 överfördes 45 miljarder kronor från AP-fonden till statsbudgeten och under år 2000 ytterligare 45 miljarder kronor. Den 1 januari år 2001 överförs 155 miljarder kronor från AP-fonden till statsbudgeten. Dessa belopp motsvarar sammanlagt en engångsöverföring om 258 miljarder per den 1 januari 1999. Sammanställning av de statliga ålderspensionsavgifterna från och med år 1999 belastas statsbudgeten medålderspensionsavgifter. Under år 2001 är de beräknade att sammanlagt uppgå till 26 735miljoner kronor.”

Vi ska inte bara hänga Alliansen. Vi måste också vara klara över att Socialdemokratin är ett i sanning klassförrädiskt parti! Men ingen kan ju sticka under stol med att de som trycker ned arbetarklassen i armod för de rikas måttlösa vällevnad och frosseri, med både lust och behag, samt med en sällan skådad styrka, det är Alliansen.

Jag skrev en kommentar på hennes inlägg:

”Allt handlar om fördelningspolitik.

Vi får nu allt fler miljonärer och till och med miljardärer. Det finns folk att beskatta och jag kan inte se hur dessa stormrika skulle beskattas så att det leder till att man skattar bort jobben, som Jon Jonsson skriver.

Tvärt om skulle en kraftigt progressiv skatt och en konfiskering av alltför stora förmögenheter kunna leda till en mycket bättre sjukvård, åldringsvård, socialförsäkring, skola och barnomsorg, samt kommunala insatser för ungdomsaktiviteter som drivs utan profitintressen.
Allt detta skulle skapa fler jobb (inom ovannämnda sektorer), minska utanförskap, öka folkhälsan, öka mångas köpkraft (och därmed ökad konsumtion som ger avsättning för produkter som i sin tur ska tillverkas och skapar sålunda fler arbetstillfällen) och framför allt det sista (en satsning på ungdomen), skulle minska ungdomskriminalitet, med allt vad den kostar (mänskligt lidande och ekonomiska utgifter för både samhälle och privatpersoner).

De ungdomar som nu söker sig till kriminella gäng (eftersom de inte ser några utsikter till ett gott liv i vårt samhälle) kommer att bli föremål för kriminalvårds- och socialtjästinsatser under hela sina liv och det är inte svårt att inse att dessa kostnader är lika onödiga som de är stora.

Som sagt, det handlar om fördelningspolitik och vår regering fördelar från de fattiga till de rika. Därmed driver de Sverige till avgrundens brant, vilket inte bekymrar dem därför att de har bara att se till dem som redan rika är. Det är den politiken de har mandat för, trots att de flesta som har givit dem detta mandat är de stora förlorarna, vilket får mig att undra om det inte borde finnas ett “körkort” för att få rösta.

Men: som jag sagt så många gånger förr, arbetarklassen måste vakna upp och föra sin kamp utomparlamentariskt, därför att parlamentarismen är borgarklassens främst vapen mot arbetarklassens frigörelse!

Kram och allt stöd till dig, Helena!
/Skvitt”

Bildkavalkad

Fler bilder på Skvittbilder.


Tekniskt magasin

Minns ni?

Jag tänker på Erik Bergsten när han i TV:s ungdom stod  i programmet Tekniskt Magasin, framför gigantiska datamaskiner, som för er ungdomar som inte minns, kan sägas liknas i storlek med ändlösa rader av garderober. Det var maskiner med hastigt snurrande tape-band som tvärnitade och supersnabbt snurrade igen, först åt ena hållet och sedan åt andra hållet och tillbaka igen. Dessa band, som motsvarar de i dag inte längre gångbara bandspelarbanden – även de förpassade till historiens skräphög, var den tidens motsvarighet till hårddisken i dagens datorer.

Helt lyriskt berättade programledaren för Tekniskt Magasin, Erik Bergsten, om hur många tusen beräkningar i sekunden dessa imponerande maskiner gjorde.

När jag på den tiden med stort intresse följde dessa program tänkte jag som så, ”Varför behöver vi maskiner som gör tusentals beräkningar varenda sekund. Har vi så mycket behov av det?” Det lät liksom alldeles onödigt.

Tänk vad tidena förändras.

Min dator är förvisso inte världsbäst i dag, men för att vara en vanlig PC går den inte alldeles av för hackor. Och den är en riktig superdator om man jämför med de åbäken som imponerade på Erik Bergsten för 30-40 år sedan.

På den tiden kunde man inte heller fotografera digitalt, så man var ju lite återhållsam med avtryckarfingret på kameran. Man skapade alltså inte särskilt många bilder att lagra. Och de lagrades i fotoalbum som var helt fysiska pärmar som man bläddrade i och visade för vänner och bekanta, alternativt visade på en duk om man hade dem som diabilder.

Just nu kopierar jag över mina bilder från datorn till en fristående hårddisk med en kapacitet på lagringsutrymme som Erik Bergsten inte ens kunde drömma om på den tiden och med en hastighet som måste ha låtit som ren fantasi för honom och något som en privatperson aldrig någonsin skulle ha resurser att skaffa.

Tänk vad den tekniska utvecklingen ändå har gått fort fram. De bilder jag nu kopierar över hade med den tidens teknologi antagligen tagit flera veckor och ingen normal människa hade haft råd att ta alla dessa bilder.

”Varför måste allt gå så fort?”

Eh?

Fort?

Fanken vilken tid det tar!

Tiderna förändras!

Jag och min flickvän som jag sörjer var dag, vi talade ibland om detta medan hon levde. Vilken fantastisk utveckling vi har fått vara med om att bevittna.

TV, en kanal, och samtalsämnet för dagen var, ”såg du (bla, bla, bla) på TV i går?” Det fanns ju bara en kanal och alla som hade TV hade sett samma program! Det gav gemenskap. Och en vanlig nyhetsuppläsare som Olle Björklund var en rikskändis som enbart på grund av detta kunde turnera i folkparkerna, vilket Sveriges Radio, som det då hette, inte kunde tolerera utan för det gav honom sparken!

Sen kom TV 2, sen kom reklamkanalerna, först via satellit, som ju inte staten kunde stoppa, fast man så ville. Sen krävde de kommersiella krafterna att få sända sin dynga via marknät och fick igenom sina krav kring detta.

Det började säljas telefoner vid sidan om Televerkets monopol-telefoner och Televerket varnade för att det kunde bli tekniska fel med dessa telefoner och de felen fick man betala för själv i så fall. Det var ren skrämselpropaganda, därför att Televerket räddes konkurrensen, och Televerket tvingades själva ta fram knapptelefoner som kunde konkurrera med marknaden.

TV-spel kom, PC kom, Internet kom, mobil-telefoni kom.

Jo, vi har gjort en fatastisk teknikresa från vad vi i dag kan kalla ”stenålder” till det vi i dag har. Visst är det fantastiskt!

Min flickvän och jag tog ju till oss den nya tekniken, skaffade oss datorer, mailade varandra och kunde nå varandra på våra mobiltelefoner var vi än befann oss och vi kopierade och brände skivor till varandra. Det var en tid av framsteg.

Nu är hon borta, till min stora sorg och saknad. Men en sak slapp hon att uppleva, trenden som inleddes samtidigt med att det började stå klart att hennes sjukdom skulle ända hennes liv. Hon slapp att uppleva kräftgången i den sociala välfärden som Reinfeldt så ihärdigt driver igenom tillsammans med de andra partierna. Hon slapp se med vilken raketfart samhällsutvecklingen går i motsatt riktning mot teknikutvecklingen. Den sistnämnda går fortfarande framåt och den förstnämnda går bara bakåt. Båda utvecklingarna tar sjumilasteg! Den ena utvecklingen går framåt, den andra går bakåt! Men så är ju per definition konservatismen och de reaktionära krafterna!

Alliansen, (alltså Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna), om man ska göra en jämförelse med tekniken, är på väg att återskapa en värld där vi en gång var tvungna att klara oss med gigantiska datamaskiner som inte klarade mer än några tusen beräkningar i sekunden! Välfärd, trygghet, äldreomsorg, sjukvård och skola försämras nu i kräftgång med en takt som är vida överlägsen den tekniska utvecklingens framstegstakt.

Sociala kvalitetserövringar backas nu bakåt!

Kan vi acceptera detta, att utvecklingen går bakåt? Skulle vi acceptera detsamma när det gäller tekniken? Skulle vi imponeras av att se Erik Bergsten stå i TV:s enda kanal och säga att ”Nu har vi fått fram en datamaskin som inte kan göra mera än ett par tusen beräkningar i sekunden och IBM lovar att nästa generation datorer ska bli ännu långsammare!”

När jag nu för tiden med stort intresse följde dessa nya reaktionära politiska strömningar tänker jag som så, nu tycks det som att regeringen tänker och tycker så här: ”Varför behöver vi välfärd som gör tusentals människors vardag dräglig. Det låter liksom alldeles onödigt. Har vi så mycket behov av det?”

Var är solidaritetstanken?


Äldreomsorgsförbättrings-förslag i papperskorgen

Astrid har ett förslag till förbättrad omsorg och vård av äldre apropå mitt inlägg ”Värdig ålderdom”. Då Astrid är väl förtrogen med viss verksamhet kan ju hennes förslag verka väldigt klokt och vettigt till att börja med.  Astrid är ju den person som driver den här bloggen (nedan i bild) med bravur och kunskap, samt är en av de seriösaste bloggarna och en av mina största favoriter:

Astrid har ett förslag till bättre äldervård som initialt kan tyckas väldigt vettigt. Så här skriver hon:

Dags att inordna de äldre under djurskyddslagen så kommer det att bli ordning och reda.

  • De kommer då att få lagstadgad, daglig utevistelse under x antal timmar, tillgång till berikad miljö som stimulerar till aktivitet och naturligt beteende och tillsyn minst var 6e timme.
  • De får rätt till daglig hårvård och torra och rena liggplatser.
  • Sittplatserna skall var så beskaffade att de har fri och stimulerande utsikt och vara så höga att de kan ta sig upp och ner, annars skall de ha hjälp för detta.
  • Rummen skall ha vissa minimimått som inte får underskridas.
  • De skall ha regelbunden tillgång till rätt sammansatt och smaklig mat som de skall avnjuta i en lugn miljö och ha fri tillgång på dryck.
  • Den personal som bryter mot detta kommer att få livstids yrkesförbud och personliga viten på flera hundratusentals kronor.

Låter det konstigt? Inte alls? Det är vad minsta mus har rätt att kräva i Sverige!”

Men tyvärr, det skulle inte funka, vilket jag påpekar i mitt svar:

”Jo, men det finns en hake med detta, min kära Astrid!

Tillsynsmyndigheten kommer på besök 2-3 gånger om året till dem som vårdar en anhörig i hemmet, alltså sådana som har det som hobby eller bisyssla.

De som bedriver äldrevård i större skala, särskilt i industriell skala och yrkesmässigt i vinstsyfte, har tillståndsmyndigheten inte tid att komma till, och framför allt kommer de inte oanmälda utan avtalar en tid som passar ledningen för driften av anläggningen.

Skulle några aktivister bryta sig in och fotografera eventuella missförhållanden och lämna bevismaterialet till polisen så kan polisen inget göra om inte aktivisterna träder fram med namn och personnummer så att de kan kallas som vittnen emedan bilder i sig inte godtas som bevis om de som tagit bilderna inte ger sig till känna och kan dömas för olaga intrång.

Skulle bristerna komma till allmänhetens kännedom, till exempel genom att pressen skriver om dem, kommer tillsynsmyndigheten att tillskriva vårdinrättningen och be om en förklaring. En sådan förklaring är en partsinlaga, men då myndigheten inte har resurser att utreda de faktiska förhållandena och vårdinrättningen är kapitalstark nog att driva saken i domstol, kommer tillsynsmyndigheten att svara att de har beaktat förklaringen och emotser att missförhållandena rättas till, eller medger att de är försvarliga och helt i linje med förhållanden som är brukliga och godtagbara med hänsyn till kostnaderna för driften, vinstbehovet och konkurrensläget.

Tillståndsmyndigheten vill ju ogärna försätta någon näringsidkare i konkurs och göra personalen arbetslös, samt är starkt medveten om sin roll att vara näringens garant för fortsatt kommersiell fortlevnad. Eljest kan tillståndsmyndighetens personal riskera att framstå som kommunistiska samhällsomstörtare.

Myndigheten i sig har garderat sig för att undvika att otillbörlig tillsyn sker genom att icke äska om nödvändiga resurser, utformat rutiner som gör att resurserna som finns inte utnyttjas optimalt och anställer personal utan erforderliga kunskaper på det område de har att övervaka.

Detta sammantaget leder till att inga missförhållanden inom den industriellt bedrivna vården uppdagas och myndigheten kan slå sig för bröstet och säga att deras tillsynsverksamhet är god, allt fungerar gott och endast bland de som bedriver äldrevård som hobby och bisyssla förekommer brister, som dock åtgärdas omedelbart myndigheten får vetskap genom anonyma anmälningar, till exempel från grannar som känner sig störda eller avundsjuka.

Tillsyn av hobby- och bisysslevårdare, samt tillslagen mot dessa fungerar som alibi för tillståndsmyndighetens effektivitet och framhålls i de sällan förekommande fallen då myndigheten i sig utsätts för kritik.

Så, tyvärr Astrid, ditt förslag hamnar i papperskorgen!
Kram!
/Skvitt”


Senaste nytt: Hagaborgs äldreboende

Nu skickas personalen hem, skriver SvD.

Det ska tas på största allvar när det gäller sådana här saker och åtgärderna ska vara kraftfulla och kännbara, annars har de dementa ingen chans. Och det är viktigt att även ledningen kläms åt rejält. Det är dock den som är närmast ansvarig och ska ha koll på att hjälplösa människor behandlas med respekt och får den omvårdnad de behöver.

”Efter att oroliga boende och anhöriga har kontaktat kommunalrådet Lars Stjernkvist skickas sköterskorna åter hem.” Det skriver SvD.

Det visar att ledningen inte har agerat efter eget huvud utan först efter påtryckningar. Frågan är vilket som är värst: olämplig, pennalistisk personal eller en ledning som inte tar sitt fulla ansvar. Jag tycker att vanvård och misshandel är illa nog, men att sådan personal smyger sig in i vården kan man  inte gardera sig för fullt ut.  Men med en ledning som inte tar sitt ansvar finns risk att det utvecklas en sådan här kultur även bland annars human personal.  Det är ett känt psykologiskt faktum att personer kan utveckla sidor som egentligen inte har förankring i deras personlighet.

Så, hur illa de gamla än har behandlats är trots allt det värsta att ledningen inte har haft kraft att själva vidtaga adekvata åtgärder. Inget hände innan en vikarie anmälde saken. Och nu krävdes ett kommunalråds ingripande!

Det är skamligt!

Lars Stjernkvist anser att äldreboendets förtroende är så pass skadat efter händelserna att det kräver ytterligare utredning och det må man ju hoppas att det sker grundligt! Socialstyrelsen öppnade i dag ett tillsynsärende om äldreboendet, enligt TT.

Hagaborgs hemsida. Av den framgår inte att det är fråga om ett privat ägande. I så fall är inte orsaken att vinsten fått äta upp kvalitén! Detta innebär att ansvar ska utkrävas från politiskt håll, men det blir väl som vanligt att man letar de skyldiga längst ned i hierarkin.

Utan insider information kan jag ju inte säga vad orsaken till det inträffade är, men en sak står klar. Det är verksamhetens ansvar att personalen har adekvat utbildning och att arbetsbelastningen är rimlig. Känt sedan länge av liknande fall är att alltför tung arbetsbelastning leder till att vårdtagarna blir dem som frustrationen går ut över. Förmodligen är det där orsaken ska sökas och därmed är det en politisk fråga. Alltför knappa resurser har ställts till förfogande.

Det är tragiskt att våra gamla som har strävat i hela sitt liv och byggt upp vårt välstånd, på gamla dar inte får ta del av vad de har skapat!

Det kan ju tilläggas att med Alliansens skattesänkningar, till förmån för de rika, kommer vi att få se mera av dessa skandaler! Redan nu har gränserna tänjts längre än anständigt. Numera låses dementa in nattetid utan att det finns tillgänglig personal och detta anses vara OK!

”Om en bemanning har halverats på 15 år på demensboenden, då säger det sig självt att då måste vårdens kvalité ha blivit oerhört mycket försämrad”, säger undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå som slog larm om läget på sitt arbete (se länken ovan!). Tänk så sant! Och det kan inte politikerna själva räkna ut, av allt att döma! Dementa får inte låsas in säger Socialstyrelsen, men vi har inte fått veta om Socialstyrelsen har vidtagit några åtgärder än!

Vad jag menar är att de dementa är rättslösa och vanvården sker på olika sätt. Det undersköterskorna har gjort på det numera beryktade äldreboendet är illa, men hela äldreomsorgen är illa i sig! Och det är en politisk fråga!

De flesta övergreppen sker i tysthet

När nyheterna får en mer personlig touch är tårarna inte långt borta!

Läs även EXPRESSEN! Tidningen uppmanar också den som vet mera att höra av sig!

Tidigare inlägg av Skvitt, med länk till första inlägget i ärendet.

Senaste inlägg i ämnet: Värdig ålderdom

Bonusblogg, Sorgsenhetens blogg – nu i min länklista!

Bonusblogg, Värdig Ålderdom – nu i min länklista!