Kategorier

Arkiv

Väl sagt och insatt!

Om massmördaren

Han i Norge.

”Anders Behring Breivik sägs ha lidit av paranoid schizofreni vid terrorattentaten i somras. 

Det här är helt sjukt!

Det är en politiskt ställd diagnos och varför man har konstruerat något sådant får väl de norska myndigheterna förklara, för jag kan bara gissa. Kan det helt enkelt vara så att man inte vill erkänna att det finns människor i Norge (och i världen) som har sådana här övertygelser, att muslimer och marxister håller på att ta över samhället. Oavsett vilket så avpolitiserar man Anders Behring Breivik och det måste finnas skäl till det. 

Man kan ju förvånas över att Norge väljer den metod som annars mer känns igen från diktaturer som på ett ”snyggt” sätt vill undanröja politiskt misshagliga personer.”

Läs mer här!

Och läs vad jag skrev förut.

AB 2012 01 06, telefonsamtal – tips i mars


Kapitalism

Strindberg sa

säger Hemimamma, som ju är så påläst på det mesta.

Läs kommentaren om du inte kan läsa den i bilden som bland annat har som beståndsdel den bild jag lade ut i detta inlägg.


Du ÄR en arbetare, tro inget annat!

Du är en arbetare!

Denna text inspirerades av Mavera, där jag skrev en kommentar som blev början på det du nu läser.

+ + +

Säljer man sin arbetskraft är man per definition en arbetare.

Det spelar ingen roll om ens arbetskraft består i att göra något med sina händer eller om det är något man enbart gör med sitt huvud. Det spelar ingen roll om man tjänar lite eller mycket på sitt arbete.

Det man gör får man inte betalt för!

Man får aldrig betalt för det man gör!

Man kommer aldrig att få betalt för det man gör, oavsett vad man gör! Inte i ett kapitalistiskt samhälle!

Orsaken till att man aldrig får betalt för vad man gör i det kapitalistiska samhället är att det är just detta förhållande, detta faktum, som gör det kapitalistiska samhället till just ett kapitalistiskt samhälle, där vissa kan tjäna pengar på andras arbete!

Det finns någon som köper din arbetskraft annars kan du inte sälja den!

Denne någon, arbetskraftsköparen, köper aldrig det du gör, ty det äger arbetskraftsköparen hela tiden. Men när du säljer din arbetskraft är det för att förädla något. Det är det du gör på jobbet, oavsett om du gör det med dina bara händer eller om det är med huvudet.

Förädlandet höjer värdet på någonting, det vill säga det som förädlas. Först är det en råvara, sen slutar det som produkt, oavsett om detta är något fysiskt materiellt eller enbart en tjänst. Ty när det gäller en tjänst är den först inte utförd, men som utförd är den förädlad av någon som får betalt för att förädla den, men får inte betalt för tjänsten. Betalningen är ersättning för tiden, inget annat!

Under förädlandets gång ökas alltså värdet. Det värdet har inget med din lön att göra.

Din lön är bara det pris din arbetskraft är värd och inget annat. Och din lön avser den tid du sålde din arbetskraft, inget annat. Om värdet du skapar den tid du säljer din arbetskraft överstiger den kostnad din lön utgör för kapitalisten, då är du lönsam, annars får du sparken!

Timpeng, beting eller månadslön, det spelar ingen roll.

Om du själv aldrig försörjer dig på att köpa arbetskraft men genom att sälja den, då är du en arbetare och inte en kapitalist. Det spelar ingen roll hur mycket du än äger om allt du äger är för din egen skull och för dina egna behov. Rikedom i sig är inte detsamma som att vara kapitalist. Det är först när du köper något enbart för att sälja det vidare med förväntad förtjänst som du blir en kapitalist.

Om du bara äger kläderna på kroppen och 20 kronor att köpa ett par skosnören för i avsikt att sälja dem vidare för 30 kronor, då är du en kapitalist. En fattig kapitalist förvisso, men du är kapitalist likväl!

Kalle och Pelle köper fem biljetter vardera till en konsert. Kalle ska ha en biljett till sig, en till frugan och tre till barnen. Medan de går in på konserten står Pelle kvar och kränger biljetterna till de som inga fick för att det var slutsålt. 

Kalle är ingen kapitalist, men Pelle är det!

Om du jobbar 8 timmar varje dag och vid sidan om det har ännu ett arbete så kanske du sparar ihop en ansenlig summa. Du har villa, bil,sommarstuga, båt en större slant på banken, men du är ändå ingen kapitalist! Du är arbetare, glöm aldrig det!

Detta är så elementärt att det är tragiskt att man ska behöva säga det.  Men tyvärr har många inte detta enkla klart för sig.

Som arbetare har du vissa intressen som är gemensamma för alla som är arbetare. Därför kallas dessa intressen klassintressen. På samma sätt har arbetskraftsköparna vissa gemensamma intressen och det är deras klassintressen.

Arbetarklassens intressen kan aldrig förenas med de intressen som är specifika för arbetskraftsköparnas kapitalistiska intressen. Alltså råder en konflikt klasserna emellan. Och den är olöslig. Det är på sin höjd en vapenvila som kan råda!

Det där lät som kommunistsnack!

Ja, detta vill ju inte kapitalisterna att vi ska se. Det är ju de som har favör av sakernas tillstånd i vårt kapitalistiska samhälle, eller rättare sagt, i deras kapitalistiska samhälle. Men alldeles oavsett om vi är kommunister eller inte och oavsett om vi är löneslavar eller arbetskraftsköpare så råder klassmotsättningar vare sig vi vill eller ej och vare sig vi är marxister eller inte. Det är ingen åsikt, det är ett faktum.


Den döende kapitalismen uppdaterad

Ja, inte kapitalismen!

Nej bara inlägget, med ett klipp från Ghostalive


Kapitalismen är döende

I E24 framgår tydligt hur krisen löper amok.

Jag har några klipp här.

Inga av de scenarierna sträcker sig fram över en något längre tid. På sin höjd ett år. Så kortsikt ser man. Och inte ens i det korta perspektivet kan man se klart.

Borgerliga ekonomer kan ingenting om de historiska skeendena. Och det är inte en intressant för dem. De är underhållsarbetar, på sin höjd. De har även till uppgift att blicka in framtiden, vilket dock oftare blir rätt hos Sibylla med kristall-kulan.

Scenaro 1.

Scenario 2.

Senario 3.

Om inget lyckas?

Ja, då kommer det väl nu istället för sen, kapitalismens död!

Det som händer nu i London och som har spridit sig till andra städer är inget som har med Mark Duggan att göra. Han sköts av polisen. Att det skulle utlösa kravaller vill tydligen pressen få att tro, en så vore hade det varit kravaller 365 dagar om året i GB.

Kravallerna har fått sin omfattning av andra skäl, lätta att förstå, men pressen lägger ut sina dimridåer – och sitt fördömande. Och premiärministern är ursinnig.

Se på bilden nedan!

Det är ingenting mot när finanskapitalisterna får hela länder på knä!

Vad vi ser är en fullkomligt bottenlös ilska över nedrustningarna i samhället, allt beroende på finansspekulationerna från ett litet fåtal aktörer. Låt vara att sambanden kanske inte är tydligt för revoltörerna, då hade effekten blivit mycket mer kraftfull.

Sista bilden är från förra inlägget, Den döende kapitalismen, som förklarar vad som verkligen är på gång. Inte så att det ska ske i år, men nu är det nära i tiden, sett i ett historiskt perspektiv.

 


Den döende kapitalismen

Kapitalismens sista fas

Jag tror få förstår vart det just nu barkar.

Få har inte ens de historiska kunskaperna för att begripa vad vi ser med egna ögon just nu. Och vad ser vi?

Jo, något så historiskt som ett sammanbrott av ett helt samhällssystem, det kapitalistiriska samhällets sammanbrott.

Det uppstod ur allt det blod som spilldes av triangel-handelns slavar, folkmorden på människorna i kolonial-länderna, sjömännens död på kryddrutterna. Det uppstod ur det blod som spilldes av spinneriernas, kolgruvornas, järnbrukens och de nya industriernas arbetare.

Det utvecklades genom ökad produktion, ökad mekanisering, ökad effektivisering och automatisering.

Det skapade en samhällsklass som krävde omfördelningar av världsordningen och dominansen över kolonierna genom det första världskriget och det krävde ånyo en omfördelning av världsmakten i det andra världskriget och under det kalla kriget. Det är en tid nu där striden står om de sista kvarvarande oljereserverna.

Nu återstår endast det mest otänkbara att profitera på. Profitera på barnens omsorg, barnens skolgång, handikappades vård, sjukas behov, äldres omsorg och handel med fattigas organ. Kapitalismen har alltid saknat moral.

Allt det där är den gamla kapitalismen, men i sina olika utvecklingsfaser.

Den nya kapitalismen är spekulationskapitalismen där snabba klipp på börsen förutsätter en börs som hela tiden är skakig och som försätter hela länders ekonomi i svaj och konkurs. Den nya kapitalismen är rakt igenom destruktiv och den kommer att ta död på sig själv.

Vi ser kapitalismens dödsryckningar.

Än så länge kan den rycka ett tag till, men kapitalismens dagar är räknade. I sitt fall kommer den åstadkomma mer död och förintelse än den har åstadkommit under den hittillsvarande tid den har existerat. Dödskamp är plågsam.

Men ur allt detta kommer en ny era, en bättre tid och en ny klass stiger upp till ytan som den härskande klassen; arbetarklassen. Kommunismen står för dörren!

Ser ni inte det?

 

Se även nästa inlägg!


Snabba flöden genom fgggmf

Här hittar du det!

Om du vill lägga in snabba flöden till gamla Aftonbladet-bloggare och färska kommentarer då ska du läsa här hos fgggmf.

Tack för det jobb du har gjort!


Folkmordsstaten Israel tystar kritik

Läs det här!


AB-bloggare, håll kontakt!

Det är så enkelt innan det är för sent!