Kategorier

Arkiv

Terrorismen i nytt sken, del 59


”Det stora puzzlet –analys av 11/9”

(2002-05-09)

Det här är en teori om vad som hände och vilka som låg bakom terrorattackerna 2001. Källa.

Media beskrev flygattackerna i ord som ”perfekt planerat”, iskallt genomfört”, ”slog mot hjärtat och hjärnan i USA”, ”symbolerna för amerikansk stolthet och säkerhet”, ”krävt år av planering”, ”stora krav på logistik”, etc, etc.
Jag tar allt från början, och tillåter mig att vända och vrida på de fakta vi har från den officiella bilden, på samma sätt som en brottsutredare gör när han försöker utreda ett brott.
Låt oss därför först se vad som hände. Allt efter vad som stått i vanliga media.

Nästa avsnitt.


Terrorismen i nytt sken, del 58

Detta hände

Det första planet, American Airlines Boeing 767, flight 11. Lyfte 07:59 från Boston. Destination Los Angeles. Passagerare 81 st, besättningsmän 11 st.
Planet flög först mot Albany, ca 200 km väst om Boston. Det vek sedan av i en skarp sväng för att flyga in i WTC:s norra torn på Manhattan, ca 200 km söder om Albany. Krashen kom 08:45.
De utpekade kaparna skall ha varit: Mohammad Atta, 33 år, Waleed Al Shehri, 25år, Wail Alsheri , 28 år, Abdul Alomari, ingen uppgift om ålder och Satam al Sugami, 25 år. Alltså fem stycken.
Kursändringen observerades av flygledarna, som följde planet på radar de sista 30 minuterna.

Det andra planet, United Airlines Boeing 767, flight 175, lyfte 08:15. Även det från Boston och med destination Los Angeles. Passagerare 56 st, besättning 9 st. Tog en likartad rutt och kraschade in i WTC:s södra torn 09:03.
De utpekade kaparna skall ha varit: Marwan Al-Shehhi, 23 år, Fayez Ahmed, Mohald Alsheri Hamza Al -Ghamdi Ahmed Al –Ghamdi, för vilka jag saknar uppgift om ålder. Sammanlagt fem stycken.

Det tredje planet, American Airlines Boeing 757, flight 77, lyfte 08:21 från Dulles Airport i Washington DC med 58 passagerare och 6 besättningsmän. Det krashade in i Pentagon 09:43.
De utpekade kaparna skall ha varit: Khalid Al-Mihdhar, Majed Moqued, Nawaf Al Hazmi, Salem Al Hazmi, Hani Hanjour. Åldersuppgifter saknas på samtliga. Totalt fem kapare.

Det fjärde planet, United Airlines Boeing 757, flight 93, lyfte från Newark alldeles söder om New York 08:43 med destination San Fransisco. Passagerarantal 38 och besättning 7 st. Över Cleveland upptäcker flygkontrollen att planet girar tvärt och flyger mot sydost. Kursändring, ca 155 grader.
Enligt officiell version blir det bråk på planet och det störtar nära Pittsburgh klockan 10:00. Målet är okänt, men spekulationerna har gått till Vita huset eller Capitolium.
De utpekade kaparna skall ha varit: Ahmed Al Haznawi, 20 år, Ahmed Alnami, Ziad Jarrahi, och Saeed Al-Ghamdi. Alltså fyra kapare. De tre sistnämnda saknas åldersuppgifter för.Totalt var det alltså 19 stycken kapare.

Sammanfattningsvis kan nämnas att detaljerna om kaparna när dessa först presenterades var på plan tre och fyra ytterst sparsamma, vilket jag återkommer till längre fram.

Förbryllande
Jag frågade tidningen ”Flygrevyn” om hur många platser dessa plan hade och fick följande svar:
”Det var två flygplan från American Airlines, en Boeing 767-200 och en 757-200 och två flygplan från United Airlines, även där en 767 och en 757 som kapades. American Airlines 767 i inrikesversion rymmer 160 passagerare medan United har 168 platser. United Airlines 757 är inredd med 176 stolar medan American har plats för 182. Det råder lite förvirring runt antalet stolar i Uniteds 757 eftersom det finns en variant med 168 stolar och ingen kan idag säga säkert vilken version som kraschade men 176 platser är det troligaste.”

Vi kan nu summera: 160+168+176+176=680 platser. Antal passagerare: 81+56+58+38=233 stycken resenärer. Alltså i runda tal 34% av platserna bokade.

Är det normalt att flyga Boeing 767 och 757 med 66% tomma stolar? Det är nämligen vad de fyra planen genomsnittligt gjorde.
Det är något konstigt med det låga passagerarantalet. Ville kaparna skona liv och medvetet valt ganska tomma plan? Och hade de möjlighet att ta reda på vilka plan som var underbokade? I så fall har de verkligen arbetat mycket effektivt och minutiöst och de har inte haft för avsikt att döda fler än nödvändigt. Då har de inte varit så förhatligt inställda till yankees, som man gjorde gällande i
media när dessa skrev om attentatsmännen.

Redan dagen efter visste FBI och CIA vilka kaparna var och att de var hänsynslösa fanatiker, som hatade alla amerikaner. FBI och CIA var häpnadsväckande effektiva efter attackerna, till skillnad mot före!

Enligt uppgifter, som kommer från FBI och CIA, så har kaparna arbetat mycket professionellt och metodiskt, samt hyst ett skoningslöst hat mot alla amerikaner. Mot den bakgrunden undrar man varför de valde så tomma plan? Som har mindre bränsle för samma distans. Det var därför de valde plan som skulle flyga över hela den nordamerikanska kontinenten, från kust till kust. Fulla med
bränsle, flygande brandbomber! I själva verket var det halvfulla Molotovcocktails!

Aftonbladet skriver 01 009 16: ”Varför kaparna valde att slå till just den 11 september vet ingen.
Kanske för att det var en tisdag eftersom den inrikes flygtrafiken är som lugnast då. Färre
passagerare skulle vara lättare att kontrollera.”

Naturligtvis kan det vara så. Då valde ju medvetet ej maxtankade plan. De valde också medvetet en dag när stressen var mindre uttalad och kontrollen kunde vara mera noggrann. Alltså de risker de övervägde tog ut varandra. Aftonbladets fråga leder ingen vart.
Ändå blev skadorna på WTC helt förödande. Stålskelettet mjuknade och byggnaderna kollapsade, men Pentagon kom ganska lindrigt undan, mot vad som varit fallet om planet verkligen hade varit tankat för en flygning med få lediga stolar.Var det en ren slump att bara 34% av stolarna var sålda. Att man överlät bränslemängden åt slumpen. Kaparna var ju utbildade på en av USA:s främsta flygskolor: Embry Aeronautical University (Aftonbladet –01 09 12), så de har haft klart för sig att plan tankas med minsta möjliga
mängd bränsle, att man beräknar efter distans, vikt och vindförhållanden när planen tankas. Och för dem var bränslet den enda nyttolasten, liksom bomber är i ett bombplan!

Nästa avsnitt.


Terrorismen i nytt sken, del 57

 

 

 

 

Spökbokningar

 

Källa.

Nu hävdas från officiellt håll i USA att planen ursprungligen var fullbokade, men sedan kom inte de resterande ca 66% av de bokade resenärerna. Och man reagerar inte över detta! Märkligt.

Å andra sidan, vad gör man? Ställer in eller håller tidtabellen? Man höll tidtabellen. Försökte man få tag i ett mindre plan eller vidtogs andra åtgärder. Jag vet inte, men det borde man undersöka.
Låt oss uppehålla oss lite vid tanken på det stora bortfallet.
Planen var alltså just så tomma som det sägs när de flögs. Men i det närmaste fullbokade från början och incheckningspersonalen kunde denna dag notera, sägs det, att det var ett ovanligt stort antal ”no show”.
Varför och vem som hade gjort de falska bokningarna vet vi inte. Det spekuleras dock i att kaparna skulle bokat dessa platser för att man lättare skulle kunna handskas med ett färre antal passagerare.

Om vi antar att det gått till såhär, så har kaparna förfogat över synnerligt stora belopp, om man köpt biljetter till totalt ca 447 personer, de så kallade ”no show”, som alltså inte fanns.
I och för sig brukar planen inte vara bokade till 100%. Men om de bokat färre än 447 platser, hade passagerarantalet varit större. Om en normal flight har 75% bokade platser i genomsnitt, hade antalet passagerare inte avvikit mycket från siffran 75% denna dagen. Men eftersom man bokade mer än 25% av platserna fick alltså ett färre antal resenärer plats ombord på dessa plan.

Så för att förklara att endast 233 passagerare kom till de fyra planen, måste de ha bokat just 447 biljetter, inklusive sina egna. Icke fler och icke färre. Exakt så många!
Efter månader av efterforskning påstår nu USA att de förfogat över en halv miljon dollar. Det sägs också att ”bevisen stödjer USA:s påtryckningar på resten av världen att frysa tillgångarna hos misstänkta terrororganisationer” enligt TT. Det påstås också att ”ett omfattande detektivarbete har visat att en stor del av pengarna har sänts från Förenade Arabemiraten”, men också via Tyskland och Pakistan.

Man lär ha lokaliserat ca 350 000 dollar av ”500 000 dollar som bekostade terrorattackerna … kommit från kreditkortsbedrägerier, diamantsmuggling och handel med honung” vilket ser ut som ett manus som inte ens skulle duga till en James Bond-film. Men framförallt fritar det Usama bin Laden från påståendet att han har betalt attackerna från sin egen förmögenhet.
Det är ett bottennapp till förklaring och jag kan inte ta det för annat än ett efter min bedömning löjligt och lögnaktigt påstående. Om al Qaida finansierar sin verksamhet på detta sätt har världen intet att frukta.
Och en snabb huvudräkning visar att de 500 000 dollar, som operationerna sägs ha kostat, endasträcker till biljetterna och inget annat. De har definitivt inte kunnat täcka den minsta bråkdel av kostnaderna för flygutbildningar, boende, barnens skolor, hyrbilar etc.

Men OK, det var ett gott honungsår och man hade gott om pengar så det var kanske värt att lägga tid på biodling för att inte ha så mycket folk att slåss mot på planen. Särskilt som man bara hade små knivar och papperssprättare.
Och planen skulle alltså lyfta fulltankade. Bra tänkt.
I så fall kan man också undra:
Var det inte Usama, som finansierade attentaten med sin stora förmögenhet? Det har man ju sagt!

Plötsligt är det honung som man fått pengarna ifrån! Är det inte dags att bestämma sig?

På flight 11 var det därför bara 81 passagerare och 11 besättningsmän. Av dessa var det, enligt officiella källor, fem stycken som kapade planet. Två besättningsmän har inte kunnat ingripa eftersom de var piloter och skulle styra planet. Alltså hade fem stycken kapare att slåss mot 85 personer, vilket kan tyckas vara avsevärt bättre odds än mot det maximala (160+11-5-2=) 164
stycken.
Jag är dock inte så övertygad om att 85 motståndare i ett trångt flygplan, är så mycket bättre odds än 164 motståndare. 85 stycken kan övermanna fem stycken lika lätt som 164, eftersom alla dessa personer inte kan komma till, då så många bara är i vägen för varandra. Det handlar inte om 164 mot fem i öppen terräng utan just i ett trångt flygplan.
På flight 175 blir styrkeförhållandet 5 mot 58. På flight 77, 5 mot 57 och på flight 93, 4 mot 39.
Det intressanta är att det är på det sistnämnda flight 93, som kaparna blir övermannade. Det visar att oddsen inte är bättre om det är 4 mot 39 än om det är 5 mot 164. 39 klarade ju vad 85 inte klarade.

Facit: man hade inte anledning att boka ”spökpassagerare”.
För att nyansera bilden, måste dock ändå påpekas att passagerarna på flight 93 hade större motivation till strid, eftersom de fått information om vad som hänt på Manhattan och visste sitt öde, vilket måste haft en avgörande betydelse för deras beslutsamhet. De kunde känna sig helt övertygade om att de inte skulle ha en chans till överlevnad om de inte tog kommandot över planet.
Endast om de lyckades med att återta kontrollen från kaparna, fanns en liten överlevnadschans. Det ger styrka om man har den insikten.


Ett CBS-program menar att det fjärde planet skulle haft ytterliggare en kapare, men denne stoppades av FBI.
Men om vi inte ifrågasätter uppgiften om att kaparna bokade 447 resor, blir resultatet ännu mer
märkligt.

Idén med ”spökpassagerare” var alltså att planen skulle tankas för fullbokade plan, men att man skulle reducera antalet människor, som kunde övermanna kaparna.
Var inte detta något som väckte uppmärksamhet, att 79 resenärer inte kommer innan flight 11:s avgång och att flighten var slutsåld till sista plats? Och att det händer att det blir ännu större bortfall igen, bara 16 minuter senare, också på ett plan som bokats upp till 100%! Vad är på gång, bör man väl ha tänkt. Sen händer det än en gång, visserligen på en annan flygplats, den i Washington, mendet drabbar åter igen American Airlines. Samma mönster: 100% bokade platser, vilket inom reguljärflyget är ganska ovanligt i sig, och dessutom endast 33% infinner sig.

Man kan förmoda att de på flygbolaget redan vet att bolaget har drabbats av en ”mass-no-show” samma dag på ett plan som var bokat till sista plats. Och att de redan vet att det planet, har kapats. Ändå står man här inför faktum att man har ett plan utan passagerare, men bokat till sista stol, liksom det kapade i New York, och man låter det starta!
Så drabbas till slut United Airlines också av en ”mass-no-show” för andra gången samma dag, samma mönster: bokat till 100% varav endast 21,6% infinner sig.
Hade man tagit sig en liten funderare på detta fenomen, som knappast kan vara särskilt vanligt, hade planet inte kommit i luften innan flight 11 krashade in i WTC:s norra torn. Det hade räckt med några minuters förhalning av avgången, så hade man vetat vad som hände med flight 11. Och att det kapats hade då varit känt i minst 28 minuter. Och att United Airlines också hade ett plan som var kapat, var säkert känt sedan tio, kanske rent av i tjugo minuter.
Men när man väl släppt iväg planet, fanns ändå en möjlighet kvar. Att beordra ner det igen, innan det kom upp i flygkorridoren där autopiloten kopplades in. Borde man inte försökt sig på detta, innan kaparna tog över planet.
Media har rapporterat att kapningen skedde först efter 30–45 min över Cleveland, så man har haft god tid på sig! Man hade över en timme på sig att fatta beslutet att beordra ned det på vilket flygfällt som helst.
Men planen hade ytterligare en sak gemensam, som leder till slutsatsen att man hade ännu mer gott om tid på sig att varna piloterna på flight 93. Om vi utgår ifrån att Atta och co inte var mer än människor, så har de inte haft kraft nog att orka komma och konka på bagage för incheckning för 447 personer. Låt vara att många reser ”lätt”, men inte ens för en tiondel av spökpassagerarna har de kunnat leverera bagage till incheckningen. Antagligen inte till någon spökpassagerare alls, för de har ju inte kunnat springa fram och tillbaks hela tiden och i olika namn peka ut sitt bagage: ”det är mitt, det där är mitt, men nu heter jag något annat än förra gången jag pekade ut bagaget”, osv. Så kan det ju inte ha gått till och det förstår ju vem som helst.
Alltså har planen inte heller lastats med så mycket bagage. Långt mindre än den förväntade mängden, som borde lastats på plan med alla platser bokade. Och undrar man inte över detta. Varför så lite bagage till så många resenärer? Jo de kom ju inte.
Och här står flight 93 på marken och skall lastas med bagage, och det är ovanligt lite bagage. Och när man upptäcker det, blir det känt att flight 11 kapas och har få passagerare och något stämmer inte med flight 93:s bagageincheckning och lastning och kaparna på första planet har nu hunnit meddela att ”vi har fler plan!”

Men man har inte meddelat piloterna på det fjärde och sista kapade planet någonting på bra över en timme. Varför?
Jag menar inte att man från myndighetshåll självklart dragit sådana slutsatser av att flight 11 lyfte utan att passagerarna anlänt att man därav stoppat flygningen. Kanske inte ens när flight 175 också drabbades, men när flight 77 drabbades av en ”mass-no-show” var redan flight 11 kapat, hade begärt fri väg till New York och kaptenen hade meddelat att besättningsmän dödats och det hade hörts över radion att ”vi har fler plan”. Det iögonenfallande bortfallet av passagerare tillsammans med att inte en enda stol var obokad, gjorde att det stod som skrivet i fluoriserande text på det sista planet, flight 93, att det skulle kapas. Och så lät man det flyga.Hoppsan, säger jag bara!
Kan man tro att kaparna räknade med att man satt och övervakade lufttrafiken, såg kapningen av det första planet, men missade att det flög iväg med en bråkdel av de som bokat sig för att följa med.
Att man inte får rapport om att här startar ett till och ett till och ett till, som inte fått med sig mer än en bråkdel av sina passagerare, trots att planen var bokade till den onormalt höga siffran av 100%.
”Kan det vara så att … nej inte fler i dag, omöjligt, vi brukar inte ha så mycket kapningar på en och
samma dag…”
Kan man verkligen tro att kapare skulle räkna med att man inte kunde se ett samband. Hade jag varit kapare denna dag hade jag i alla fall inte kalkylerat med att lyckas med kapning tre och fyra.
Inte ens säkert att kapning nummer två skulle lyckas.
Redan kapning nummer 1 var ett hasardspel på hög nivå, eftersom någon kapning aldrig tidigare
gjorts med så enkla vapen man använde sig av i dessa fall.
Säkerheten har höjts gång på gång under de senaste trettio åren och kaparna, får vi förmoda, valde
de enklaste vapen, för att komma igenom kontrollerna. Javisst! Självklart. Maskingevär hade inte
gått an. Man hade fastnat i kontrollen. Alltså papperssprättare.
Om det var så de kalkylerade och hade gott om tid för planläggning och hjälp av ett världsomspännande terrornätverk, led de stor brist på fantasi inom detta terrornätverk.

Läskflaskor! Fyllda med syra eller lut, vem skulle kollat det? Förbaskat effektivt och svårupptäckt.
Insåg de inte detta? Kom de inte på det efter år av funderingar på hur attentaten skulle sättas i verket?
Med så enkla vapen, som pappersknivar och papperssprättare måste det varit en jättechansning och inte alls säkert att så mycket som en enda kapning skulle ha lyckats. Så varför alls försöka att genomföra det med en så svag beväpning i en så här stor operation? Iskallt?
Snarare dumt och chansartat. Inte en tanke på att piloterna skulle kunna varnas över radio. I synnerhet det tredje och fjärde planet!
Minst två frågor återstår kring detta. Vi vet att åtminstone sju av kaparnas biljetter köptes med deras
egna Visakort.

Nästa avsnitt.


Terrorismen i nytt sken, del 56

1. Alla biljetterna

Hur betalades de biljetter som gällde spökbokningarna?

a. Visakort?

Hur kan man förvänta sig att bokningspersonalen reagerar om alla dessa betalades
från ett och samma konto? Med misstänksamhet? Kan inte uteslutas.

b. Kontant?

Det är mycket pengar att gå omkring med!

c. Alla på en gång?

Vad säger biljettbokaren då? ”Det var ett stort sällskap.”

d. Några stycken då och då?

”Är du nu här igen? Och till vem skall du boka den här gången?”
Det skulle ju verka väldigt skumt.

e. På många olika kontor vid vitt skilda tillfällen?

Det måste varit ett fruktansvärt tidsödande
jobb.

f. Bokat över Internet?

Jaha! Från hur många hundra olika konton? Det handlar ju om 447
biljetter! Tio bokade biljetter för varje konto, det väcker ingen uppmärksamhet, skulle jag tro,
men då behövs 45 konton. Eller använde man sig bara av ett konto? Hoppsan, det borde FBI
intressera sig för! För vem köper 447 biljetter?

 

I vart fall borde kaparna inte utesluta att de skulle dra på sig FBI:s och CIA:s blickar, om man bokar
så här många biljetter, eftersom USA sagt att det är deras huvuduppgift att hålla koll på muslimer
och terrorister.

I mina ögon verkar det i alla fall alltför riskabelt att köpa 447 biljetter på kort tid. Det är som att
vinka med banderoller och flaggor och skrika ”Vi har något fuffens på gång!” eller i vart fall ”Håll
ögonen på oss!”

Eller så måste man ha haft en väldigt massa folk som skött boknigarna och ju fler inblandade desto
större risk att bland dessa finns en spion, eller någon som inte kan hålla tyst eller på annat sätt gör
bort sig.

Som vi skall se längre fram har många av de inblandade betett sig på ett sådant sätt att med
minsta brist på råtur skulle de åkt fast, blivit utfrågade och kunnat schabbla bort hela operationen.

Enligt officiella källor skall faktiskt en av dem schabblat bort 25% av attentaten, nämligen genom
att flight 93 störtade. Och schabblaren är Zacarias Moussaoui. Jag kommer att utförligare skriva om
detta bland annat under rubriken ”Tecken”.

Det är också intressant att media varit så tysta när det gäller det faktum att planen var så tomma och
de har inte försökt att tala om hur alla dessa biljetter köptes.

Däremot har man berättat hur de köpte sina egna. Då skriver man att de betalade dyrt för att krascha planen. På flight 175 köpte man två förstaklassbiljetter för 4500 dollar vardera och tre buisnessklass för 1600 resp. 1750 dollar.

Man köpte dem både över internet och över disk och det skall ha skett mellan den 25:e och den 28
augusti. Dessa uppgifter har FBI lämnat till tyska polisen.

Varför, och vad har tyska polisen med det att göra? Och sedan har det publicerats i New York Times. Varför detta totala ointresse från FBI och pressen om de övriga 447 biljetterna? Är det inte mer intressant än vad deras egna kostade?

Det påstås ju att man använder superdatorer för att kartlägga kaparnas ekonomiska transaktioner.
350. 000 dollar säger man att man vet var de kommer ifrån, inte ord om hur mycket man satsade på
biljetterna totalt. Eller hur det gick till med dessa massinköp av biljetter!

Förklaringen om spökbokningar och mass-no-show håller helt enkelt inte.

Den stora frågan återstår alltså: Varför så många tomma stolar? Kunde man inte bokat om de 81
passagrare på flight 11 och låtit dessa resa med konkurrentens flight 175? American Airlines hade
sluppit att förlora en massa pengar. Och i USA är det en viktig sak.

Här hade man ett gemensamt intresse med United Airlines, förvisso deras konkurrent, men inte
deras enda konkurrent. USA har många flygbolag, som konkurrerar med varandra. Mot dessa hade
AA och UA ett gemensamt intresse i denna stund.


Nästa avsnitt


Terrorismen i nytt sken, del 55

2. Säkerhetsaspekten

Start och landning är det farligaste med flygning. Av det skälet, utöver de ekonomiska, flyger man inte omkring med en massa överflödigt bränsle. Av säkerhetsskäl. Vid minsta misstanke om att en landning skall komma att medföra problem, dumpas bränslet i luften före landning.

Jag har svårt att tro att planen skulle fått tillåtelse att starta med fulla tankar när det visar sig att passagerarna uteblir i sådan massomfattning. Nu vet vi dock att de verkligen kom upp i luften, där de kapades. Förbryllande, eftersom flight 11 var bokat för 7,11 ton fler passagerare än som kom.

För det är den vikt man kommer fram till om man beaktar att amerikaner i ganska stor omfattning är överviktiga och reguljärflygsresenärer oftast är män. Att då hävda att deras genomsnittsvikt kan ha varit 90 kilo, inklusive lite handbagage, är alls inte för högt räknat. Och deras övriga bagage har inte
tagits med i beräkningen alls.

Så vi kommer fram till en mängd bränsle, som var beräknad för 7,11 ton mer last än man hade ombord. För flight 175 handlar det om bränsle beräknat för tio ton mer last än man hade ombord.

Flight 77, 10,6 ton och flight 93, 12,42 ton.
Det är en svårförklarlig omständighet att flight 11, alltså det första planet, kommer upp över huvud taget. Dels för risken med det myckna bränslet, som om planet kommit till Los Angeles, inte förbrukats och skulle fått dumpas i luften innan landning tilläts. Dels för att man hade sluppit en förlustflygning genom att boka om till flight 175, alltså det andra planet, AA:s konkurrent, visserligen, men båda bolagen hade tjänat på detta, so what?

Faktum är att av alla flygolyckor, sker 26% vid landning. 19% vid start. 19% vid stigning. Endast 5% under den egentliga flygningen. 3% i samband med att man sänker flyghöjden före landning.

12% under vänteflygning, medan man väntar på att få landningstillstånd och 16% av olyckorna sker vid själva inflygningen. Alltså 61% i samband med start inflygning och landning! Med hjulen på marken inträffar hela 46% av alla flygolyckor.

Att så övertankade plan tilläts starta bör kräva en förklaring. Och den kanske finns …

Bokningspersonalen, som är dagliga samarbetspartners, borde kontaktat American Airlines och efterhört om bolaget kunde tänkas släppa ifrån sig passagerarna till United Airlines.Med tanke på det överutnyttjade luftrummet, med stor trängsel däri, kan man förmoda att diskussioner förts kring detta även från flygledarhåll. Eller i vart fall att kaparna skänkt detta en liten tanke under planeringen av dåden. Men det tycks som de kallt räknat med att går det så går det. Och det gick ju, tack vare en mystisk låtgåmentalitet hos bokningen, flygbolagen och flygledarna.

Eller var det för att vissa visste …

Nästa avsnitt


Terrorismen i nytt sken, del 54

Kaparna måste ha räknat med myndigheternas rutinåtgärder

Bland alla kritiker mot den officiella versionen av vad som hände den 11/9 finns en mycket ansedd tungviktare.

Låt oss se vad han säger:
”Det finnes 26 hemmelige tjenester i USA med et budsjett på 30 milliarder dollar … som ikke hadde kunnet forhindre angrepene. Ja, de hadde ikke engang ant noe om det. I 60 avgjørende
minutter lar militæret og etterretningen jagerflyene stå på bakken.”

Tungviktaren som säger detta är Tysklands tidigare forsknings- och teknologiminister Andreas von Bülow från SPD.

I en helsidesintervju i en söndagsutgåva av Berlintidningen Der Tagespiegel den 13 Januari -02, vilken jag har hittat i norsk översättning, säger han att han inte köper någon av de officiella
förklaringarna som har presenterats hittills, om det som skedde den 11 september.

von Bülow lyfter på en rad stenar och vad kan vi se under dem?

Jo, att vi kan föra följande resonemang utifrån den officiella bilden och mot bakgrund av de amerikanska
underrrättelsetjänsternas enorma budget på 30 miljarder dollar:

Kaparna måste ha räknat med att organisationer som CIA och FBI är mycket alerta vad gäller att hålla koll på folk med skumma avsikter. De måste ha räknat med att de var utsatta för speciell granskning eftersom de kom från mellanöstern. De borde varit lite nojiga rent av eftersom de ju visste vad de tänkte ställa till med. De borde på grund av denna noja varit överdrivet försiktiga. De borde förstått att de efter vad som hände -93 och -98 hade ögonen på sig, vilket jag kommer till nedan under rubriken ”Den mystiske mannen” bland annat.

För om vi inte ifrågasätter den gängse och officiella bilden, så leder det till följande slutsats:  Atta och hans män, som påstås vara proffsiga terrorister under Usama bin Ladens ledning, kan inte varit okunniga om allt detta och att USA visste eller borde ha resurser att veta mycket om dem.

De borde alltså utgått ifrån att USA hållit ögonen på dem alltsedan de satte sin fot på amerikansk mark. Särskilt som de började gå på flygskolor, vilket inte varje Mellanösternarab gör. Därför skulle de haft order om att sköta sin planläggning så att inget kunde knytas till dem. Det bör vara ett
rimligt antagande.

Alltså, förutsätter jag, om man har det mäktiga al Qaida som uppdragsgivare, så vet man nog vilka enorma resurser FBI och CIA har, för att sätta stopp för sådana som Atta och co. Men Atta och kompisarna har inte tagit minsta hänsyn till detta.
Jag kommer längre fram visa på detta, men kan redan nu nämna en sak, nämligen att när
Muhammed Atta och Marwan Shehhi gick på en arkitektur-workshop under sommaren 2000, bar depå en modell av Pentagon. En stor modell de själva hade gjort, med omgivningar, träd och allt. Och det missade CIA.

Och nu kommer det fram! Eller är det ett påhitt nu i efterhand? Hela den här historien är så fantastisk att det sistnämnda låter mer troligt

Nästa avsnitt


Terrorismen i nytt sken, del 53

Inga stridsflyg

Von Bülow lyfter även på en annan sten, under vilken vi kan se att militärplanen inte beordrades upp under den första timmen efter kaparlarmet.

Låt oss titta på fakta igen!

Vad skrev pressen egentligen om detta? Inte något, men av det de skrev kan vi ändå konstatera att det fjärde planet, flight 93 från Newark, störtade på en åker utanför Pittsburgh utan att nå sitt mål.

USA förnekar att det sköts ned. Man hävdar att det störtade på grund av att passagerarna ingrep mot kaparna, som då förlorade kontrollen över planet. Låt oss icke betvivla den officiella bilden, som för övrigt stöds av den otroliga störtningen, som jag beskriver senare.

I så fall har inte ett enda försök gjorts för att stoppa attackerna. I så fall har inte ett enda stridsplan skickats upp för att agera mot kaparna. Och det har aldrig påståtts att det sköts ned. Ett CBS-program ”Flight 93” har också ingående beskrivit hur störtningen enligt ögonvittnen gick till.
Vi kollar tidningarna igen.

Enligt dessa var det såhär:
Det första planet flight 11, lyfte 07:59. Det var i luften under totalt 46 minuter. När det kapades över Albany får kontrolltornet en begäran om flygväg till Kennedy International Airport, vilken som bekant ligger i New York. Alla indikationer på att ett plan kapats, skall tas på fullaste allvar enligt gällande rutiner. Stridsflyg skall genast beordras upp för att eskortera det kapade planet.

Det finns inget utrymme i handlingsplanen för något misstänkliggörande av riktigheten i indikationen.
Det är viktigt att komma ihåg detta.
Det fanns alltså inte något som helst skäl att inte sända upp stridsflyg. Och när de väl kom upp, var attackerna redan slutförda. Den första kapningen hade då redan varit känd i en timme och 45 minuter! Den första kraschen var då känd i 57 minuter!

En begäran om flygväg till annan flygplats än den planerade är icke en vag indikation! Tvärtom.Ogonowski, den välrenommerade f. d. Stridspilot, som spakade det först kapade planet, har dessutom redan rapporterat att två flygvärdinnor mördatas.

Därefter hör kontrolltornet när kaparna kommer in i cockpit och säger ”Gör inget dumt, du kommer inte att bli skadad.” Blotta faktum att en passagerare kommer in i cockpit ses som mycket allvarligt.

Det hörs också att en av dem säger att ”Vi har fler plan.”

Kan budskapet varit tydligare?
Trots detta förblir amerikanska stridsplan kvar på marken. Tvärt emot otvetydiga instruktioner och trots otvetydiga hot, otvetydigt fall av kapning och en rutinerad pilot, som berättar om dödade besättningsmän och hot om fler plan.

Helt obegripligt.

Helt otroligt. Om inte …
Under 30 minuter fortsätter flight 11 ostört mot New York och WTC:s norra torn. Utan militär eskort!

Att målet var en skyskrapa har i detta sammanhang ingen betydelse. Instruktionerna har helt och
hållet frångåtts.

Det andra planet, flight 175, lyfter från Boston i samma ögonblick som kontrolltornet får larmet om
kapningen av första planet.

När kontrolltornet får larmet om att även flight 175 är kapat, borde jaktflyg redan vara på väg mot
flight 11 för att eskortera det till Kennedy International Airport, som kaptenen begärt. Men de står
kvar på marken

Det fjärde planet, flight 93, lyfter från Newark, ett stenkast från New York endast två minuter innan flight 11krashar in i WTC:s norra torn. Det står klart för myndigheterna att tre plan redan kapats när flight 93 förbereder sin start.

Det står även klart att dessa tre plan drabbats av, antingen massiva no-show, eller i vart fall att de har osedvanligt få passagerare ombord, trots den ovanligt höga 100%-iga bokningen. Detsamma gäller även för det plan som just taxar ut på Newarks flygplats. Och fortfarande har inget militärt
plan lyft!
Flight 93 blir inte nedskjutet. Det störtar troligen på grund av passagerarnas dödsföraktande hjältemod, enligt officiella källor, vilket även CBS-dokumentären ”Flight 93” hävdar. Det är till och med så att man på flight 93 bör ha haft en möjlighet att se WTC:s norra torn stå i brand, när man är på väg upp. Från cockpit måste frågor ställts till flygledningen om vad som hänt.
De borde då fått besked om att ett kapat plan flugit in i WTC, eller hur? Att på detta plan har någon sagt att ”vi har fler plan”. Borde piloterna då inte undrat om deras flygning skulle avbrytas.

Man kan ju undra om inget samtal förts kring detta. En uttömmande artikel om detta (http://www.postgazette.com/headlines/20011028flt93mainstoryp7.asp ) nämner inget om att de skull ha sett WTC.

Måhända skymdes tornen av flygplanets stjärtparti. Enligt kartan är det inte solklart att de kunde se
något.

Anledningen att jag nämner detta, att de eventuellt skulle kunnat se något, är att det är något att ha i åtanke om nya fakta dyker upp kring flight 93:s start.
Det är svårt att föra ett logiskt resonemang kring detta, men frågorna hopar sig desto lättare.Kan militären ha missat att plan kapats?

Kan militären ha bortprioriterat att följa rutiner?
Kanske avsiktligt struntat i det?
Att de inte hade startberedskap?
Inget skäl har presenterats, men måste vara annat än ovanstående.

Jag har en i mina ögon trolig förklaring, som redovisas senare.

Nästa avsnitt.


Terrorismen i nytt sken, del 52

Vi förmedlades en bild…


Av media att när flight 11 kraschade, trodde man det var en olycka. När flight 175 också kraschade gick det upp för folk att USA var under attack.

För folket på gatan ja!

Men myndigheterna visste att flight 11 var kapat och kunde dra slutsatsen att det inte behövde vara en olycka. Att det var ett attentat. Nu kunde dra slutsatser om de övriga kaparplanens öden. Man hade nu 18 minuter på sig att inse att flight 175 skulle krascha mot något förutbestämt mål på ett sätt som påminde om flight 11. Vilket målet skulle vara kan dock inte varit självklart.

 

Nästa avsnitt.


Terrorismen i nytt sken, del 51

Ingen utredning 1

Man kan gissa sig fördärvad kring det faktum att militärplan inte skickades upp i strid med de regler som gäller vid indikation på kapning eller annan svårighet, utan att komma på att det finns något vettigt skäl. Utom att …

Det blir sedan alldeles självklart ännu svårare att finna ett egentligt och trovärdigt skäl till att dessa
frågor inte utreds av statsmakten. Utom att …

Flera demokratiska kongressledamöter har begärt att en utredning kommer till stånd. Främst en utredning kring hur de federala instanserna hanterade situationen. ”Vi måste få veta vad som gick fel. Det är en förklaring, som vi är skyldiga det amerikanska folket”, säger Robert Torricelli, ledamot från New Jersey. Men President Bush bad tvärtemot detta personligen senator Tom Dashle att begränsa kongressens utredning av händelserna kring 11/9! Vicepresident Dick Cheney sa två dagar senare till Dashle att han oroade sig för att en utredning av 11/9 skulle ta resurser och
personal från ansträngningarna i kriget mot terrorism.

Märkliga turer må man säga.
Detta kan inte vara det sanna skälet. Det finns ett annat!

Nästa avsnitt


Terrorismen i nytt sken, del 50

Tecken

Slutsatsen vi kan dra är att kaparna borde ha räknat med USA:s gedigna budget för underrättelse. Att sådana resurser hos ”fienden”, alltså USA, ger denne möjligheter att upptäcka och omintetgöra en så här tidsmässigt utdragen aktion. En så här tidsmässigt utdragen aktion, som att kapa fyra plan och köpa alla dessa biljetter.

En utdragen aktion är mer sårbar än en blixtaktion, det vet alla.

Atta borde förstå att minsta oförsiktighet borde leda till ett avslöjande som kunnat stoppa dem.

Man kan fråga sig om det fanns tecken redan före den 11/9 på att något var på gång.

Visst fanns det tecken:
Ett tecken som borde fått myndigheterna att reagera är att den 16/8 2001 arresterades Zacarias Moussaoui. Det skedde efter att hans flyginstruktör slagit larm till FBI. Flyginstruktören berättade att Zacarias Moussaoui endast vill lära sig att flyga en jumbojet. Han visade inget intresse av att lära sig att starta eller landa.

Flyginstruktören säger att FBI inte visade något större intresse för hans uppgifter. Han säger själv att han fick ringa omkring fyra till sex samtal innan han kom fram till en agent som ville hjälpa till.
Han säger vidare att han fick respons först när han sa att en fulltankad jumbojet kunde användas som en flygande bomb. Det senare förnekar FBI i dag.Men Zacarias Moussaoui greps i vart fall. För att hans visum hade gått ut.

Den 27/3 meddelade amerikanska myndigheterna att de kommer att yrka på dödsstraff om Zacarias Moussaoui döms som medskyldig till attentaten 11 september.
Det fanns massor av tecken. Genom hela den här texten droppar jag tecken pö om pö. Det beror uteslutande på att det måste sättas in i sitt sammanhang. Det blir inte meningsfullt att rada upp en lång lista med alla dessa tecken, så käre läsare, ha tålamod.

Nästa avsnitt