Kategorier

Arkiv

Pampen Personifierad Och Hans försvarare – Det Socialdemokratiska Partiet // Kao

Hans ”Hoffa” Ericson

kaos nya lya

pamp

pamp2

Är det någon som minns f.d transportarbetarbasen Hans Ericson?  Jag gör det – och när han huserade som värst väcktes mitt allra största politiska medvetande – och jag kände enorm avsky för hur en person kunde skämma ut både sej själv och (S) och facket. Och dessutom få betalt för det. Han tvingades avgå under gap och skrik. Fyllesvettig, fet, ful och dum semestrade han i Spanien under franco-perioden, vilket var helt oförenligt med de rådande normerna på den tiden inom (S) och facken.  Men han var inte den enda som gjorde bort sej: En svensk Jimmy Hoffa!

Läs mer om Hans Ericson och hans bravader: Och inte minst Vanja Lundby-Wedins försvar av honom och hennes ofattbara lön! Man baxnar! Hur kunde även HON få sitta kvar så länge efter detta hände? Artikeln är både bitsk och givande, så läs:

http://www.expressen.se/nyheter/ulf-nilson-hon-har-gjort-sig-omojlig/

Man ska ha klart för sej att den här typen…

Visa originalinlägg 112 fler ord


På vems sida står Socialdemokratin?

Det är en skälig fråga

Höger-vänster-(S)

Socialdemokratin har alltid kallat sig ”arbetarparti”. Men det är mycket länge sedan som det verkligen stod på arbetarklassens sida. Och längre och längre från arbetarklassens intressen fjärmar sig partiet.

Under många decennier har det kollaborerat med klassfienden. Är det någon som tvivlar, fråga då: Varför vill Wallenberg ha med Löfven på kapitalets hemliga möte? Och begrunda nedanstående, följ länkarna!

Skall inte Löfven vara med på mötet?

Frågan är varför han tillåts delta! Det är värt en tanke!

Läs SvD, läs om Bilderberggruppen och länkar nedan, samt 2012 års Bilderbergrupps-deltagarlistaUrval av svenska deltagare. Länkar till Wikipedia.

”Om en grupp på hundratrettio personer;
kända skådespelare, musiker och
sportstjärnor – skulle träffas på ett
hotell utan att media hade något
tillträde skulle det leda till kraftiga
skriverier. Och oavsett tillåtelse eller
inte hade massvis av journalister
försökt få en inblick i varför gruppen
samlades – allt för att få ett scoop.” /Pdf

”Våra folkvalda styrs helt och hållet av lobbygrupperna i EU, de har t.o.m sina sammanträden i samma byggnad, en dag före alla viktiga beslut. ERT, European Round Table of Industrialists, är en sådan grupp, Bilderberggruppen en annan. Den första ordföranden för  ”den utomparlamentariska kamporganisationen för nyliberalism­en”, ERT, var den förre Volvochefen Pehr G Gyllenhammar. Det dröjde inte länge förrän ERT hade författat en skrivelse till EG-kommissionen om vikten av avreglering av kapitalrörelser, aktiebolag, miljöbestämmelser m m. Och det är där vi står i dag, i händerna på industrialister och banker som utan krav på dokumentation kan maniupulera och dirigera i Bryssel. Vad gör vi då, vi som kanske har historiens största möjligheter att demokratiskt påverka och styra?

 Nja riktigt så är det ju faktiskt inte, vi saknar de medel som de som faktiskt styr har och mörkläggningarna är många mörka sjok. … Bilderberggruppen jobbar helt ostört och planerar vår kommande arbetslöshet och avregleringar.EU-kommissionen har medgivit att storfinansen haft en otillbörlig inverkan på EU:s lagstiftning och att detta har bidragit till den nuvarande krisen.” Läs mer på Salig blandning.

”Hur kommer det sig att ett möte, där 125 av världens absolut mest inflytelserika politiker, bankirer och företagsledare – inklusive kända ‘globalister’ som Henry Kissinger och vår egen Carl Bildt – träffas i största hemlighet inlåsta på ett lyxhotell, bevakade av tungt beväpnad polis och säkerhetsstyrkor som inte drar sig för att misshandla och fängsla närgångna fotografer och reportrar, kan planeras och genomföras i princip i total medieskugga? Särskilt som det oftast inte bara en utan flera högt uppsatta mediechefer sitter med på mötena (t ex ägarna bakom Washington Post). … Frågan är varför ingen bevakar denna årliga träff … har ett större inflytande på världspolitik och ekonomi än vad de flesta av oss är medvetna om.” Läs mer på Fröjdhpunktse

– – –

Estulin, Daniel

Den sanna historien om Bilderberggruppen


Ghost:/Socialdemokratins ledning

Ghost:/Socialdemokratins ledning.


Socialdemokratin

En uppgörelse med en ideologi

Initialt, och lite förenklat, var socialdemokratin revolutionär, men utvecklades raskt till ett revisionistiskt anti-revolutionärt parti.

Vill man vara mera detaljerad så måste man beskriva den Andra Internationalen, som är partiets ideologi från början. Denna International föreställer sig kapitalismens undergång som förutbestämd, alltså deterministisk, och därför onödig att revoltera emot, alternativt att den kunde reformeras bort.

I ett sent skede kom det att gestalta sig i löntagarfonderna, vars första förslag lanserades 1975. Meningen med dessa fonder sades vara att med dem ta över ägandet från kapitalisterna och föra över kapitalägandet till arbetarklassen på fredlig väg. Det skulle, påstod man, leda till ett systemskifte utan våldsamheter.

Hur det gick med det vet vi ju alla. Arbetarklassen avstod från åtskilliga miljoner lönekronor och i slutänden stals dessa pengar från arbetarklassen utan protester från Socialdemokraterna.

Talet om löntagarfonder och vad det skulle leda till var inget annat än lögner, propaganda och demagogi. Avsikten var, om man ser till den propagandistiska delen, att framhäva socialdemokratin som ett parti som står på arbetarklassens sida i en tid då denna var relativt sett på hugget och krävde sin rätt, dock med sin revolutionära ideologi redan fallen i glömska och slagen i spillror genom socialdemokratins dominans över fackföreningarna och dessas en gång så viktiga bildningsverksamhet på det ideologiska området.

Man kan ju tycka att socialdemokratin borde ha protesterat mot denna stöld av arbetarklassens avsatta medel i fonderna, men som den ju inte är ett parti som försvarar arbetarklassens intressen när det väl kommer till, så avstod man från det, och värre än så, socialdemokratin var den kraft som ansvarade för att så blev fallet, att stölden kunde ske, även om det faktiskt var en borgerlig regering som stod för genomförandet av denna stöld.

På denna teoretiska grundval, att kapitalismens undergång är deterministisk, och därför onödig att revoltera emot och kan reformeras bort, intog det tidiga socialdemokratiska partiet ett reformistiskt förhållningssätt i strid mot de revolutionära krafterna som efter många interna ideologiska strider inom arbetarrörelsen kring sekelskiftet 1800 – 1900 ledde fram till bildandet av kommunistiska partier runt om i Europa och slutligen den Tredje Internationalen. I Sverige bildades Sveriges Kommunistiska Parti, som ju är det i dag stört-revisionistiska kommunism-förnekande Vänsterpartiets rötter.

(Fjärde Internationalen är trotskisterna, som bildades av Leo Trotskij, vilken uteslöts ur det ryska kommunistpartiet och därför bildade en egen International 1938)

Som varande ett reformistiskt parti stred det socialdemokratiska partiet för allmän rösträtt och parlamentarism, som man såg som ett verktyg för att bringa välstånd åt den fattiga arbetarklassen och därmed avväpna klassen dess revolutionära kraft. I dag vet vi som är politiskt medvetna att parlamentarismen är borgarklassens smartaste verktyg för att bibehålla sin makt.

En av socialdemokratins mest hyllade ledare är givetvis Hjalmar Branting, född 1860 och död 1925. Han var partiledare 1907 – 1925, finansminister 1917 – 1918, statsminister 1920 – 1925 och fick Nobels fredspris 1921.

Borgarklassen hedrar ju sina främsta vapendragare, som bekant. Se bara på vilka andra som utöver Hjalmar Branting har fått detta pris; Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Frank B. Kellogg, Nathan Söderblom, George C. Marshall, Lester Bowles Pearson, Willy Brandt, Henry Kissinger, Andrej Sacharov, Menachem Begin, Alva Myrdal, Lech Wałęsa, Michail Gorbatjov, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Jimmy Carter och Al Gore är således några av dem. Barak Obama är också en i denna rad av pristagare och har ju som bekant fortsatt att föra orättfärdiga krig i oligarkikapitalsternas intresse, som alla vet.

Hjalmar Brantings uppväxt var vad man kallar högborgerlig. Detta kan ju förklara en hel del av hans reformistiska inställning, trots att han hade studerat marxismen, eller kanske tack vare, om man ser till hans privilegierade sociala status och bakgrund, men än mer till hans gärning såsom tillskyndare till borgarklassens räddning när den var som mest hotad.

Devisen ”arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk” besannas helt övertydligt av Brantings gärning i det att han definitivt förde in socialdemokratin på en för arbetarklassen fruktlös reformistisk och antirevolutionär linje med en målsättning att stärka kapitalismen så att den därmed hade resurser att avlöna arbetarna bättre och skapa utrymme för reformer och relativt välstånd, dock utan att behöva överlämna sin makt. Den politiken ledde och leder självklart fram till det som annars kan tyckas paradoxalt för ett parti som kallar sig arbetarparti, nämligen att kommunismen är huvudfiende, inte kapitalismen!

Av detta följer en hel mängd slutsatser som man kan dra kring socialdemokratin och dess ställningstaganden genom åren. Kortfattat kan detta beskrivas så att när arbetarklassen går starkt åt vänster följer socialdemokratin med åt vänster för att fånga upp strömningen, styra den, kontrollera den och förhindra att arbetarklassen radikaliseras och eventuellt försöka att genomföra en revolution.

När arbetarklassen tappar sin revolutionära glöd drar socialdemokratin klassen åt höger. Detta är socialdemokratins enda parlamentariska berättigande som parti, alltså att vara kapitalismens yttersta beskyddare. Eljest försvaras ju borgerlighetens intressen bäst med de öppet borgerliga partierna i den för klassens intressen inrättade och skapade parlamentariska styrelseordning, som av dess erfarenhet vunnit allmän acceptans världen över och onödiggjort regelrätta dikaturer. (Läs detta igen!)

Här kan också inskjutas att ett parti som gör anspråk på att vara ett arbetarparti måste vara ett parti som tar avstånd från parlamentarismen och helt verkar utomparlamentariskt, eftersom parlamentarismen uteslutande syftar till att bevara borgerskapets klassherravälde och kanalisera arbetarklassens missnöje på ett för borgerskapet ofarligt sätt.

I dagens Sverige där den sociala välfärden säljs ut, vilket ju fått uppmärksamhet i Carema-affären, åskådliggörs socialdemokratins egentliga agenda tydligt i det att den inte ifrågasätter utförsäljning i sig, men försöker skaffa sig politiska poäng på lam kritik mot enskild händelse istället för att föra fram kritik mot systemskiftet den faktiskt bejakar, stödjer och har initierat från början i det att den startade friskoleverksamheten.

Allt som borgarklassen kräver vid varje enskilt tillfälle gör socialdemokratin till sin egen politik, men retoriken är annorlunda och dess egen. När borgarklassen var nationalistisk var därför även socialdemokratin det.

Vi förskonades från de båda världskrigen, men i länder som drogs in i dessa ställde sig de olika ländernas socialdemokratiska partier bakom krigshetsarna i motsats till kommunisterna, som förklarade att den härskande klassens intressen inte har något med den internationella arbetarklassens intressen att göra.

Den sista meningen hade kunnat formuleras på ett lite annorlunda men alldeles osant sätt: ”… den härskande klassens nationella intressen …”.

Jag skrev inte så därför att den härskande klassen inte har ett nationellt intresse, men använder sig av sina nationer, eller snarare sina länders stater, att med deras makt tillgodose dess gemensamma intresse. Läs det mer än en gång därför att innebörden i den meningen kan vara lite svår för de allra flesta att förstå därför att det strider emot allt vi får lära oss i ett samhälle där den härskande klassen dikterar vår kunskap och därmed styr vårt sätt att tänka!

När Sveriges regeringar de senaste åren har ställt sig bakom krigsinsatser på Balkan, i Irak, Afghanistan och Libyen så backas detta ivrigt upp av socialdemokratin. Här saknas allt vad internationell klassolidaritet heter. Det som Internationalens solidariska klasstänkande egentligen står för lyser helt med sin frånvaro, trots att socialdemokraterna på 1:a maj sjunger ”Internationalen”!

I den stora gruvstrejken 1969 var socialdemokraterna strejkens värsta motståndare och första tillskyndare åt företagsledningen som splittrare av en enig stejkfront mot LKAB.

När FNL-rörelsen var som starkast skapade socialdemokraterna en alternativ rörelse för att splittra det svenska folkets kamp mot USA-imperialismen.

Dessa två exempel bör räcka för att förstå var socialdemokratin egentligen står i den internationella klasskampen. Den står på borgerskapets sida, men utger sig för att vara arbetarklassens beskyddare. Socialdemokratin är alltså en femtekolonnare i arbetarklassens kamp mot kapitalismen! Läs det gärna en gång till!

Antisemitism förekom redan under medeltiden, med regelrätta pogromer mot judarna. Det är inget som har uppstått med nazismen eller med nationalismen, men har på grund av olika och inte särskilt svårbegripliga orsaker naturligt följt med i utvecklandet av dessa politiska riktningar. Om den saken kan jag ägna ett helt långt inlägg, men här tycker jag inte att det finns utrymme för det.

Nationalism måste per definition ha främlingsfientlighet, rasism och antisemitism inneboende i sig på samma sätt som sionismen har rasism i sin idévärld, där judarna är det utvalda folket, så som för i nazisternas ideologi tyskar var högre stående än andra och för engelsmännen engelsmännen var de högst stående och fransmännen i sina ögon det mest förfinade folket osv. Eller varför inte nämna den indoktrinering vi har utsatts för i vårt eget land, där vi fått veta att vi är bäst på allt och har det allra bäst på alla sätt i hela världen, fast att det är helt osant.

Då de rasteoretiska dogmerna stod som högst i kurs hade de full acceptans inom socialdemokratin i såväl Sverige som annorstädes, men kanske mest i vårt land om vi ser till efterkrigstiden! Och inga protester höjdes mot den politik som fördes med utgångspunkt från dessa dogmer. Tvärt om drevs dessa idéer av socialdemokratin i förtäckt form ända in mot slutet av 60-talet, ja till och med in på 70-tales tidigaste början inom vissa områden! Sådana idéer var allmänt spridda in på mitten av förra seklet. Det är först på senare tid som socialdemokratin har ställt sig bakom de antirasistiska strävandena, antagligen av opportuna skäl med tanke på partiets avsaknad av politisk ryggrad och följsamhet för borgarklassens föränderliga strategi, men oförändliga intressen.

Varje härskande klass härskar genom att söndra och däruti finner vi förklaringen till det faktum att det ligger i borgarklassens intressen att vara rasistisk. Därför var alltså socialdemokratin tyst eller aktivt rasistisk (beroende av vilket historiskt skede vi talar om).

När det gäller antisemitismen måste här inskjutas att sionisterna välkomnade och underblåste antisemitismen i akt och mening att stödja judeförföljelserna i Tyskland och de antisemitiska doktriner som odlades under Hitlers regim, men även under mindre drastiska former odlades i övriga världen vid denna tid och dessföre, så att judarna skulle emigrera från Europa och bosätta sig i Palestina och där upprätta en egen stat på palestinskt territorium. Sionisterna gjorde aktivt gemensam sak med nazisterna i Hitlertyskland, vilket är en sak som det aldrig egentligen talas om. Även detta var en politik som socialdemokratin som parti aldrig reste protester emot, även om enskilda socialdemokrater hade en helt annan uppfattning. Protesterna kom nästan uteslutande från kommunisternas håll och, skulle man kunna tycka märkligt vara, icke i större utsträckning från judiskt håll!

Torgny Segerstedt var en ihärdig kritiker av såväl nazisternas judeförföljelse som nazismen i övrigt. Tidningen han var chefredaktör för, Göteborgs Handels- och sjöfarts tidning, censurerades gång efter annan av samlingsregeringen under 2:a världskriget. Protesterna från socialdemokrater mot denna censur lyste med sin frånvaro eller var inom vissa led lama och paritet självt hade ingen officiellt kritisk inställning, vilket ju säger en hel del. Endast kommunisterna och några andra fristående grupper protesterade.

Vi kan aldrig i dessa sammanhang komma förbi socialdemokratins tankar om byggande av ett ”folkhem”, med de ivrigt drivande idémakarna Myrdal i fronten, som bland annat ställde sig positiva till omfattande tvångssteriliseringar. Paret begåvades som bekant med Nobelpris om detta kan förvåna. Mycket av vad de stod upp för kan även tillskrivas nazisternas politik, men även detta är illa uppmärksammat i vår tid. Faktum är att nazisterna hade ett mycket utvecklats program för social välfärd och under nazismen gick tyskarna från misär till välstånd innan kriget bröt ut. Detta dock sagt utan mitt samtycke till den nazistiska politiken, vilket nog ingen kan få för sig att missuppfatta.

Nazism kan införas utan allt det som alltid uppmärksammas och lyfts fram, nämligen rasism och antisemitism. Det som då återstår av nazismen är kärnan i ideologin, nämligen att kapitalism ska råda, gynnas på alla sätt och klasskampen ska bekämpas, förnekas och förtigas. Med denna minsta gemensamma nämnare i nazismens ideologi finner vi att den är densamma som socialdemokratins! Läs gärna den meningen en gång till!

Komplettering

I en kommentar på en blogg, Varghjärta,  skrev jag:

August Palm, som grundade det svenska socialdemokratiska partiet och 1885 grundade tidningen Social-Demokraten, var en sann socialist och skulle lika gärna kunnat kalla sig kommunist. Vid en jämförelse med dagens politiska skala skulle till exempel Vänsterpartiet framstå som liberalt.

Palm utmanövrerades av som redaktör för tidningen av till Hjalmar Branting efter en schism inom rörelsen.
Branting hade som bekant en högborgerlig bakgrund. Hans socialistiska idéer satt aldrig i hjärtat, endast intellektuellt bekände han sig till socialismen och gjorde ju en personlig karriär inom det unga partiet. Ån i dag finns det socialdemokrater som ivrigt nämner hans namn och borgerskapet har hedrat honom med att uppkalla platser och gator efter honom, vilket inte är så konstigt.

August Palm, däremot, är ingen som det Socialdemokratiska partiet gärna nämner, varför?

Jag menar att partiets ideologiska förfall inleddes redan med Hjalmar Branting och jag hävdar det på goda grunder. Med Branting blev partiets målsättning att tygla en revolutionär arbetarklass genom att stå för reformer av det kapitalistiska samhället. Av det skälet bildades Sveriges Kommunistiska Parti, som liksom Socialdemokratiska Partiet före Branting ville störta kapitalismen som system, efter influenser från den ryska revolutionen. Från 1921 fanns således ett reformistisk och ett revolutionärt arbetarparti i Sverige.

Socialdemokratins reformism var inte mera hotande för kapitalismen än att samma sociala reformer kunde genomdrivas ännu framgångsrikare av NSDAP i Tyskland än av de socialdemokratiska partierna i Europa, inklusive Sverige. Socialdemokratin har således mera gemensamt med nazismen än med kommunismen.

Socialdemokratins strategi för bevarandet av kapitalismen är att fånga upp arbetarklassens krav och styra dessa i en för kapitalismen ofarlig riktning. När arbetarklassen är revolutionär blir Socialdemokratins retorik lite skarpare och kraven på reformer kläs i radikalare termer, men när arbetarklassen inte är på sin vakt tonar Socialdemokraterna ned sina krav. Just nu kan man således inte se någon större skillnad på Socialdemokraterna och Alliansens politik. Kritiken mot Alliansen är, som väl alla har lagt märke till, mycket lågmäld.”


Om socialdemokratin

Ideologiskt förfall

 

Om sossarnas förfall kan ju sägas att för 100 år sedan kunde man tala direkt med dess ledning och partiet var ute och demonstrerade på gatorna för att det var FOLKET som gick ut.

Folket gick ut under partiets namn!

I dag sitter politrukerna och bestämmer sig (kanske) för en kampanj – och så blir det en demonstration, kanske. Och den del av folket som tycker så som det kampanjas och råkar ha fått reda på kampanjen och ids, de går ut och demonstrerar, men inte folket. Det är fel att säga att det är folket som demonstrerar, det är partiet som gör det och under partiets namn!

Partiet går ut för att göra reklam för partiets namn!

Denna text är en del av en kommentar som jag skrev på SOLIDARITETSTANKEN.


Året som gick

Tjugohundratretton

Det var året som nyss gick till ända.

Och trots alla åren som har förflutit under tjugohundratalet och trots de språkvårdande lärdes tal och undervisning de sista åren på nittonhundratalet om vad som gäller språkligt, så envisas både ”obildat” folk och i övrigt så kallat ”bildat” dito att tala om året som gick som år tvåtusentretton! Det är ju skandal!

Endast de som säger år ettusenniohundranittionio – med mera – har rätt att säga att jag har fel! Ni andra måste nu sluta att säga år tvåtusen-bablabla! Det gäller alltså även er alla så kallade skolade akademiker. Kunskap, begåvning, bildning och intelligens är ju inte alls detsamma som en formell utbildning, fast akademiker tycks tro så i all sin upphöjda falska egotrippade självförhärligande grandiosa självbild!

Jag har min fulla rätt att anklaga er eftersom jag själv är en akademiker! Och de rika har jag samma rätt att anklaga utan att anklagas för missunnsamhet. Jag har det gott ställt själv och klagar inte för egen del, men värnar likväl om de svaga! Så säg inget annat och anklaga mig inte för det ni faktiskt inte kan anklaga mig för, era förbannade djävla korkade borgarbrackor!

Jag är såldes varken avundsjuk eller missunnsam, men jag hatar rikt pack som aldrig vill skapa jämlikhet och demokrati! Därför är borgare oftast ett satans pack!

Så var det då sagt!

Alltså, nu har vi år tjugohundrafjorton

och inget annat!

Hoppas ni lär er, ”bildat” och annat obildat folk!

Det som hände under året tjugohundratretton var inte bara att allt fler tycks ha anammat att tala fel om årets namn, för nog tycker jag att språkfelet breder ut sig. Nej, det hände mycket mera, så klart.

Glädjande nog belönades det kanske mest fantastiska beviset för att Peter Higgs hade rätt att vår existens beror på en liten svårdetekterad partikel som ger allting dess massa, nämligen den så kallade Higgspartikeln. Så nu vet vi varför vi existerar!

Vetenskapen har satsat miljarder på att ta reda på denna sak och vilken nytta vi har av det kan vi i dag inte ana och just så är det ofta med spetsforskningen. Den har inga egentliga mål, den är bara nyfiken. Nyttan kommer tids nog, som när vi till slut fick radio, till exempel.

Men så är det inte med all forskning. Kanske borde jag ha satt citattecken kring ordet ”forskning” den här gången. För det jag tänker på är all falsk forskning där olika företag, som tillverkar sådant som vi faktiskt inte mår bra av, betalar lejda forskare som enbart har till uppgift att styrka att det som är så farligt för oss faktiskt är bra! Finns det pengar så finns det ju resurser och därför ifrågasätts till exempel den globala uppvärmningen, effekten av den och människans orsak till det.

Numera har dock tobaksindustrins ”vetenskapliga rön” om rökningens ofarlighet äntligen fått vika slutgiltigt för fakta. Men in i det sista kämpade man emot och ville påstå att cig light var i vart fall mindre skadliga, vilket visade sig var tvärt om.

”Follow the money” är ju en god regel!

Det är en mycket god regel som väl även borde gälla nyhetsflödet. För säg den fattige som kan förmedla nyheter! Det är ju de rika som har kapitalet att driva nyhetsbyråer, tidningar och TV. Ställ dig därför frågan om de ens skulle överväga att förmedla nyheter som de inte gynnas av! Och helst lyder de under ”minsta motståndets lag” och alltså rapporterar media sådant som de får sig serverat gratis och själva slipper en kostnadskrävande undersökande journalistik när någon annan betalar, någon som kan betala och har de pengar som behövs för det! De som gärna betalar för att få ut det budskap som gynnar dem!

Låt mig göra det tydligt: Det är budskap som den som betalar för det tjänar storkovan på detsamma och som sen blir till våra ”nyheter”, (läs: propaganda) och då handlar det ju åter om pengar i sista hand.

Det som har hänt under året som var, året tjugohundratretton, är att det har pågått ett fortsatt krig i Syrien, bland annat. Och media har rapporterat om vedervärdiga mänskliga tragedier. Och så långt är det ju sant. Men media har lagt skulden på Assad, inte på de som har ansvaret för alla övergrepp och som har invaderat landet med soldater, och som faktiskt inte alls i första hand är Syrier. Media har blundat för sanningen därför att mediemogulerna ställer sig på förtryckets sida. Det är ju förtryckare som tjänar pengar på orättvisa och att tjäna pengar är den gemensamma nämnare som pressen och islamisterna har. Och våra media lyss som hund till husse! Och husse är det internationella kapitalet, främst stöttat av en amerikansk underrättelsetjänst som styr våra media – som i egenintresse låter sig styras, även de svenska, om du händelsevis trodde något annat.

Gratis nyheter är ju bra, särskilt för de som endast är intresserade av att tjäna pengar på styrda nyheter!

”Follow the money”!

När det händer stora katastrofer, då är det hett smör i pressen. När således Filippinerna drabbades av en historisk katastrof så tjänade media multum.

Filippinerna i onödan Men de tog inte sitt ansvar att berätta att det huvudsakligen var de fattiga som drabbades. De som hade de minst robusta bostäderna därför att de inte hade råd med mer stabila sådana. Så är det ju över allt i världen. Till och med i ett så rikt land som USA. De rika brukar komma undan utan förskräckelse, men de fattiga får sina liv ödelagda när en tornado eller cyklon drar fram! Så är det.

I Brasilien pågår fortfarande ett folkmord på indianer, fast det har blivit bättre. Men har du läst om det folkmordet? Jasså inte. Men det är ju inte så konstigt. Vi behöver ju ädelträ till våra lyxyachter! Sådana som vi ju alla äger, eller hur? Eller i vart fall alla vi som är besuttna! Nåja, jag hör inte till dem. Kanske inte du heller. Så vem tjänar på och helst blundar för folkmordet? Kan det vara de som faktiskt har makt att stoppa det? För det har ju varken du eller jag!

Året som gick heter tjugohundratretton, vare sig du är ”obildad” eller ”bildad akademiker”! Och mycket litet blev bättre. Men mer blev sämre! Kapitalismen flyttade åter igen fram sina positioner. Övervakningen av oss ökade, men har alltid pågått. Därför var ju inte Snowdens avslöjande särskilt överraskande, men omfattningen tog vissa på sängkanten. Merkel reagerade och Carl Bildt teg eftersom Sveriges FRA spelar en nyckelroll.

Merkel NSA

Och vem tjänade på det? Det var väl knappast du och jag som så lite har, så lite har att säga till om och så ringa makt har, trots att det heter att vi lever i en demokrati!

Det är något som inte stämmer!

På hemmaplan har vi  noterat den ena tågurspårningen efter den andra. Vi som har följt med har kunnat läsa om bristande underhåll av spåren och vi förstår att det finns ett samband. Frågan är inte om, utan när, de här urspårningarna kommer att skörda liv i massomfattning. Och vi som tänker efter ett steg extra sätter ju detta i samband med de vinstdrivande intressen som stigit in på arenan när man sålde ut järnvägen till privata aktörer.

Det är mycket som har spårat ur på senare år. Skolan fick ju bottenbetyg bland Europas länder. Och det var Socialdemokratin som inledde den försämring som snabbades upp i raketfart så snart som Alliansen tog över.

Jan Guillou Skolan rasar

Man kan läsa om skolans bottenbetyg här, till exempel. Men givetvis på en massa andra ställen också. Hos Skvitt, till exempel. Man kan ju tycka att det är märkligt att skolan bara blir sämre när det i regeringen sitter en minister som ansvarar för skolfrågor och är folkpartist när det partiet har skolfrågor som ett av de viktigaste punkterna på sin agenda.

Men det är inte konstigt alls! Den allt överskuggande frågan är ju trots allt att se till att borgarklassen har det gott och kan sko sig på Gud vet vad och allting, på barnens, elevernas och folkets bekostnad.

Pisa-rapporten

Alliansen har också fått vården att spåra ur. Det läser vi dagligen om. Och bäst beskrivs det kanske av läkare själva:

”Jag är rädd att de som ska jobba i natt kommer till jobbet och tänker som jag brukar tänka: hoppas ingen som ligger här och väntar dör i natt. Det är ingen optimal arbetsmiljö. Det är ingen optimal patientsäkerhet. Och det är fan inte ett uns mänskligt.”

I den privata vården går vinst före allt annat. Det har vi läst om år tjugohundratretton, men också i flera år därföre. Men har det hänt något? I ett normalt samhälle försöker man ju åtgärda brister, men vi har inget normalt samhälle. Vi har ett sjukt samhälle! Det är förbannat sjukt, vårt samhälle. Det är sjukt just för att det sköts av borgerliga partier som stödjer borgerskapet som bara vill tjäna pengar för egen del och på bekostnad av alla oss andra! Så enkelt är det och inte så svårt att förstå!

Året som gick heter tjugohundratretton, vare sig du är ”obildad” eller ”bildad akademiker”! Och mycket litet blev bättre. Men mer blev sämre! Det var just det som ungdomarna reagerade emot i Husby.

Moderaterna och många andra med samma fascistoida politiska ideologi ropade på mer poliser, när det i själva verket handlade om en social uppgivenhet! Men vi ska inte tro att de nu nämnda partiernas politiker inte förstår problematiken. Så korkade är inte moderaterna. Men de har valt sida till förmån för dem som tjänar på att de flesta inte har något att se fram emot. Det ger ju välstånd för ett ytterst lite fåtal som Moderaterna slår vakt om!

Proportioner

Just så är det!

Ja just det! För tänk efter! Företag går med vinst, annars lägger de ned eller flyttar utomlands. Så är det ju. Vi vet det allesammans!

Men tänk om de ägdes av oss alla istället. Då var detta med vinst inte det enda som gällde!

Oj, det där kräver lite hjärngymnastik i ett borgerligt infiltrerat intellekt!

Men se det då på ett lite enklare sätt. Ta till exempel Alliansens så kallade ”arbetslinje”! Alla ska jobba även om de inte kan få jobb. Då ska de lik förbannat jobba, men gratis! Och de ska söka jobb som skam, jobb som inte finns!

Arbetsgivarna har tröttnat på alla ansökningar som de blir nedlusade med. Men om de anställer någon så blir det en person som de slipper betala lön för! Och ordinarie personal skickas ut i arbetslöshet! Gissa vem som tjänar på det!

Den arbetslöse jagas med blåslampa!

Men, men men!

De företagare som säger upp sin personal, när jagades de med motsvarande blåslampa? När ifrågasatte någon myndighet deras beslut att skära ned på personalen? När frågade man dem om de verkligen behövde avskeda när de fortfarande gick med vinst? När ställde Arbetsförmedlingen den frågan? Aldrig, så klart! De har ju inte ens koll på om företagen som de skickar de arbetslösa till verkligen är seriösa.

Men det är ju inte det som är meningen med den så kallade ”reformen”! Den går ju bara ut på att trycka ned de om redan ligger och göda de redan feta. Det är det som Alliansens politik går ut på. Mer till de rika och mindre till de andra. Det var därför de hittade på RUT- och ROT-avdragen.

Demagogiskt sa de att det var för att få bort svartjobb och dra in mera pengar till statskassan i form av skatt. Det är ett märkligt argument för att komma från ett parti som inte gillar skatter och företräder de rika som i alla tider har skaffat sig svart arbetskraft! Det var ju därför Reinfeldt hade så svåra problem med att sätta ihop sin första ministär. Alla var ju fifflare!

Men RUT- och ROT-avdragen gynnar bara de med höga inkomster. Och de som betalar är de som inte är privilegierade. Så är det! Och med avdraget tilltog fifflet! Jag tänkte på det själv är jag gjorde inordning mitt kök. Kunde han inte ta ut mer i arbetskostnad och ge rabatt på materialet? Det hade jag tjänat på och ni hade fått betala för det. Men jag ställde aldrig frågan.

Jag fick mitt ROT-avdrag utan att ens ansöka om det. Det hade företaget redan dragit av på notan och alla skattebetalare fick betala vad jag undkom! Jag kunde inte ens påverka det. Jämför det med hur alla andra behandlas när det gäller bidrag som de bidragsberoende ansöker om! ”Hur ofta och hur länge går du på toaletten? Kan du verkligen inte torka dig där bak? Du kan ha blöja!”

Rom o klassamhälle

Nu har det vuxit upp ”RUT-företag” som skor sig på asylsökande, tillfällighetsvistande romer och illegala flyktingar som för nästan ingenting jobbar åt de rika och generar megavinster åt skrupelfria företag, helt utan att regeringen bryr sig och vanligt folk får subventionera de rikas renoveringar bara för att de äger sina bostäder. Men min väninna vars dörrlås gick sönder, hon fick inget avdrag för arbetskostnaden då hon ju bara hyr sin lägenhet. Värden ville inte betala, hon anlitade inte rätt bolag!

Det här är ju inget att förundras över. Sådan är ju borgerligheten! Äger du inte bostaden ska du inte heller ha rätt till avdrag! Det är samma politik som för 100 år sedan – har du ingen förmögenhet så har du heller ingen rösträtt! Sådan är ju borgerligheten!

_ _ _

Allt det här skedde ju inte under året som var,

men det blev värre!

Och allt det här är bara en skrapning på ytan.


Inside information

HVB-hemmen sedda med Lanestrands ögon

 

Rune Lanestrans blogg

”Att tvinga fram ytterligare placering av ensamkommande flyktingbarn, som nu väntas komma i ökat antal 2013, de flesta i HVB-hem, är ingen humanitär gärning.

Under mina 8 år som ledamot i socialnämnden och socialutskottet i vår kommun fick jag en grundlig insyn i hur dåligt HVB-hemmen, Hem för Vård och Boende fungerar. Det var innan ensamkommande flyktingbarn börjat komma.

Placeringen uppfattades av barnen som en bestraffning och gav i de flesta fall ingen rehabilitering. I många falla blev resultatet det motsatta. Många av landets svåra interner i våra fängelser har ‘vårdats’ långa tider på behandlingshem som i många fall fungerar som plantskolor för knarkmissbruk och kriminalitet.

Hur svårt för att inte säga omöjligt ska det då inte vara för ensamkommande flyktingbarn som utan språk och kulturell tillhörighet att anpassa sig och komma in i samhället via HVB-hemmen. När det i de flesta fall misslyckas med våra egna ungdomar.Jag vågar påstå att knappast någon offentligt betald verksamhet är omgärdad av så mycket geschäft som HVB-hemmen.” Läs mer!

Rune Lanestrans blogg

Och med andra ögon

”Familjen Wallenberg tjänar stora pengar på ungdomar med psykiska diagnoser och problem. Det är företagsledarnas egen tidning Dagens Industri som presenterar de avslöjande siffrorna från kreditupplysningsföretaget UC. Nästan hälften av landets mest lönsamma vårdaktiebolag driver behandlingshem för människor med problem. I lönsamhetstoppen ligger Nåjden Behandlingskonsult som ägs av vårdjätten Aleris som ägs av Investor, det vill säga av familjen Wallenberg. Jacob, Peter, Marcus och Peter Jr sitter alla i Investors styrelse. … Kommunerna får betala mellan 1 600 och 2 800 kronor om dagen för varje ung människa som skickas till Nåjden. 2012 uppgick bolagets resultat efter skatt till 12.2 miljoner eller 717 200 kronor per anställd. 

Ett annat bolag på Dagens Industris topplista är HVB-hemsbolag Av Egen Kraft. Och här är det socialdemokratiska kapitalister som karvat guld med täljkniv. Det ägdes av förre riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson och såldes med hjälp av förre finansministern Pär Nuder. Riskkapitalism går ju ut på att tjäna pengar och sälja verksamheten för att tjäna ännu mer.

Riskkapitalbolaget Valedo säljer för övrigt psykiatribolaget Inom för en dryg miljard. Fysiska funktionshinder, Aspberger, autism och psykoser. Diagnoserna som ger vinst är många. … Det var naivt att tro att kapitalisterna skulle prioritera något annat än vinsten.” Läs resten på AFTONBLADET

2013 års förteckning omfattar över 900 hem för vård eller boende, särskilda boendeformer för service och omvårdnad, hem för annan 24 timmars vård och familjevårdsenheter m.m.

”Hälften av personalen på HVB-hem – hem för vård eller boende – saknar relevant utbildning och behandlingsmetoderna som erbjuds är ofta hemmasnickrade och oprövade. Det visar en kommande granskning från Inspektionen för vård och omsorg. 400 hem inspekterades. En del redovisade uppemot tio olika behandlingsmetoder, andra inga alls. Hästterapi och mindfulness var exempel utredarna såg.

– Man kan ifrågasätta om det finns förutsättningar att ge barnen den hjälp de behöver, säger utredaren Gunilla Westerdahl.” / Svt

De enda resultat som räknas är bokslutet. Och hur det går för klienterna kan ju skyllas på klienterna själva, såsom varande hopplösa fall, för ”det vet ju alla!”

Vem skapade för resten termen ”riskkapitalister”? De tar ju aldrig några risker. Pengarna kommer från staten regelbundet. Sen gäller det bara att inte lägga alla pengarna på verksamheten. Det som blir över är vinsten. Kan man sedan föra över den till skatteparadisen så behöver man inte skatta i Sverige och kanske inte skatta alls. Transaktionen går till så att man utomlands har ett annat företag och detta beviljar lån med hög ränta till företaget i Sverige, som därmed inte går men någon vinst alls, på pappret alltså!

HVB-hem

Läs också: ”Davids mamma ringde till socialen -hon förlorade all makt och David kunde knarka friare än någonsin”  / Ring aldrig till soc

 

 

 


FRA på Atscreen

Ännu en blogg av Skvitt

 

Atscreen

Nya inlägg på bloggen.

Jag visar dem här. De kommer från text-TV.

FRA+NSA 2 i1

FRA-lag tillkomst

Det finns väl inte mycket att tillägga annat än att vår regering liksom även sen tidigare socialdemokratiska regeringen sysslar med saker som de aldrig har låtit folket ta ställning till.

Att ett visst mått av hemlighetsmakeri krävs när det gäller underrättelseverksamhet kan till och med Skvitt ha förståelse för, men det finns mycket annat som sker bakom vår rygg och som vi aldrig har fått chansen att ta ställning till. Man kallar detta ”DEMOKRATI”! Jag kallar det censur och diktatur.


Här luktar det mygel och korruption lång väg

I glesbygd finns lite att göra

För ett växande bolag krävs växande marknad. Kanske är det därför som sotningen utökats från två till tre gånger om året i det distrikt som bland annat omfattar Svantes fastighet.

Ja, så spekulerar Skvitt.

I Ljusdal, Ånge, Bräcke, Ovanåker och Bollnäs sotar JO Sotning AB, som ägs av Sotarmästare Jörgen Olsson. Han sitter numera i Socialdemokratiska Arbetarekommunen i Ljusdal och därför är han själv inte ute och fejar skorstenar utan det gör hans anställda.

Ju mer fejande, dess mer pengar i kassan för aktiebolaget och Sotarmästare Jörgen Olsson. De anställda gör jobbet och det går att göra hur mycket jobb som helst, bara det finns skorstenar och bara de ska fejas ofta eller ännu oftare.

Kanske räckte skorstenarna inte till, men nu har man bestämt att sotningen ska ske tre gånger per år istället för två gånger per år. Om det är nödvändigt undrar sig min bedömning, men hur ofta brann det tidigare på grund av att sotning skedde för sällan?

Svante har bloggat och helahälsingland.se har skrivit om saken.

Skvitt misstänker mygel och korruption bakom beslutet att intensifiera sotandet, ”För nu har reglerna har fått en tydligare utformning efter beslut i bygg-, miljö och räddningsnämnden, BMR.”

Bloggaren och sotaren

Spekulera går ju.

Räddningtjänsten Medelpad informerar.

Svante skriver bland annat: ”Nu har jag reparerat min pelletsbrännare, med en kostnad över 1000 kr. Nu fungerar brännaren oklanderligt. Den 7 november hade jag sotaren på besök, och brännaren havererade 12 timmar senare. … Helst skulle jag vilja att pannan inte sotades alls då jag sotar den själv, … Jag gjorde ett stort misstag när jag startade upp anläggningen, och litade på att sotaren gjorde ett riktigt jobb. Startelementet, och rostret havererade, ska spara dessa delar, och visa upp dem för den sotare, som kommer härnäst. … Jörgen Olsson tillhör sen innersta kretsen av Socialdemokratiska Arbetarekommunen i Ljusdal, och hade han inte gjort det hade han antagligen fortfarande varit ute och fejat skorstenar.”

 


Lars Nyberg, bara en i raden

Moderaternas älsklingsfolk

#

 

De perverst självgoda

Det är ju sådana (på andras bekostnad) framgångsrika personer som ju gärna de Bonnierägda damtidningarna skriver sina sjukt glamorösa idolporträtt om. De som tjänar miljoner och aldrig skäms för det. Och som inte heller skäms för att de inte vill dela med sig utan helst struntar i att betala TV-licens med mera om de kan undkomma och gör allt de kan för att slippa skatt. Kan de, då pyser de till skatteparadis bara för att slippa bidra till människor som inte har det lika bra förspänt och kanske behöver samhällets stöd och bistånd.

Att betala skatt är en solidarisk handling. Men sådana som Telia-Soneras avpolletterade vd, Lars Nyberg, har ingen känsla för solidaritet med de svaga och han vill absolut inte avstå en endaste sikin till någon som inte kan göra honom en gentjänst som han tjänar på. Han är inte unik och inte värre än andra i hans kategori, men det gör honom inte bättre för det!

Det är så den genuina egoismen och snikenheten fungerar och som omhuldas av Moderaterna, men även av övriga allianspartier, samt toppen inom Socialdemokratin.

I och med att många ur arbetarklassen inte inser vilka som parasiterar på dem och vilka partier (Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna) som driver parasiternas intressen, är den sociala välfärden numera utsatt för en rask nedmontering, vilket bara drabbar vanligt folk, alltså arbetarklassen, du och jag. Därför har vi en regering som bara tar hänsyn till de rika!

”Mer till de rika – mindre till de fattiga!”

Så lyder honnörsorden i dagens nyliberala politik.

TeliaSoneras förre VD Lars Nyberg

”Han avgick i februari efter mutskandalen i Uzbekistan.

Nu har Telia-Soneras förra vd, Lars Nyberg, flyttat till skatteparadiset Portugal.

Han tjänar 25-30 miljoner kronor på flytten, skriver Dagens Industri i dag.

Och det är ingen dålig affär för den förre vd:n.

Utländska pensionärer betalar ingen skatt på sin pension i Portugal under tio års tid. Enligt pensionsexperter som Dagens Industri har varit i kontakt med sänker det Nybergs skatt med 25-30 miljoner kronor. /AB