Kategorier

Arkiv

Av riksdagspartierna sågs endast V

Totalt ointresse för folkets skötebarn

De allra flesta svenskar vill ha en fungerande och generös välfärd. De flesta svenskar, etniska och invandrare, är emot den våldtäkt som nu sker på våra trygghets- och utbildningssystem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Men Alliansen, med moderaterna i spetsen kör på utan hänsyn till folkviljan. Och sossarna tiger medan kapitalisterna skor sig på på våra skatter. Det är en stor och bottenlös skam. Samtidigt avslöjar det på vems sida socialdemokratin faktiskt står. Den står inte längre på arbetarklassens sida så som den en gång gjorde på August Palms tid. Den står i dag på kapitalisternas sida. Det är dags att inse det nu.

När socialdemokraterna, med Stefan Löfven vid rodret, talar om vinster i välfärden är det inte nollvision det handlar om utan bara att det inte får vara för mycket vinster, men inget om privatiseringens verklighet. Om det hade handlat om feghet vore det möjligen förlåtligt, men det handlar om en ideologi som har dött sotdöden och kvar finns bara ett skelett som grinar oss i ansiktet och böjer sig för kapitalisterna!

”Initialt, och lite förenklat, var socialdemokratin revolutionär, men utvecklades raskt till ett revisionistiskt anti-revolutionärt parti.

Vill man vara mera detaljerad så måste man beskriva den Andra Internationalen, som är partiets ideologi från början. Denna International föreställer sig kapitalismens undergång som förutbestämd, alltså deterministisk, och därför onödig att revoltera emot, alternativt att den kunde reformeras bort.

Nazism kan införas utan allt det som alltid uppmärksammas och lyfts fram, nämligen rasism och antisemitism. Det som då återstår av nazismen är kärnan i ideologin, nämligen att kapitalism ska råda, gynnas på alla sätt och klasskampen ska bekämpas, förnekas och förtigas. Med denna minsta gemensamma nämnare i nazismens ideologi finner vi att den är densamma som socialdemokratins! Läs gärna den meningen en gång till!

Socialdemokratins strategi för bevarandet av kapitalismen är att fånga upp arbetarklassens krav och styra dessa i en för kapitalismen ofarlig riktning. När arbetarklassen är revolutionär blir Socialdemokratins retorik lite skarpare och kraven på reformer kläs i radikalare termer, men när arbetarklassen inte är på sin vakt tonar Socialdemokraterna ned sina krav. Just nu kan man således inte se någon större skillnad på Socialdemokraterna och Alliansens politik. Kritiken mot Alliansen är, som väl alla har lagt märke till, mycket lågmäld.” Ur Socialdemokratin, äldre inlägg av Skvitt

”Riskkapitalbolag har tjänat miljarder på företag inom vård, skola och omsorg. Samtidigt gör de allt för att undvika att betala skatt. När ett företag tas över av riskkapitalbolag sjunker skatteinbetalningarna till noll i nittio procent av fallen, enligt Skatteverket.” / SvD

I går demonstrerade tusentals människor för välfärden, men var var sossarna? 

Claes Malmberg GBG 13 - 09 - 21

”Under lördagseftermiddagen bjöds det på stort opinionsmöte på Gustav Adolfs torg. Talare och underhållare hade tillsammans med hundratals göteborgare samlats för att ta del av välfärdskampanjen. En av dem var Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet – men bara för att lyssna.

– Jag tycker att det är en väldigt viktig och fin manifestation. Det är en bred och folklig samling för en bra välfärd, för att det ska vara lika för alla och mot de här vinstintressena som plundrar skolan och äldreomsorgen på resurser som vi har betalt för våra mammor och pappor, säger han.

Folkkampanjen med mål mot vinst i välfärden, att stoppa nedskärningar och för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden, är partipolitisk obunden. Något som Sjöstedt tycker är bra.” Läs mer på GT.

”Skolbarn är inga pengapåsar eller kunder – de är elever, konstaterade läraren Åsa Hjalmers.

– För ett år sedan var tanken på att en skola kan gå i konkurs omöjlig. Nu uppmanas föräldrar att läsa bokslut för att se om skolan kommer att finnas kvar tills barnen hunnit gå ut, säger Lars Henriksson, en av de lokala arrangörerna i den rikstäckande Folkkampanjen för gemensam välfärd, som rullade igång i dag, ett år före valet.

På plakat kunde man bland annat läsa ‘Carema, Attendo, John Bauer – nu räcker det!’

Kampanjen har tre budskap: Nej till vinst i välfärden. Stoppa nedskärningarna och försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Ett flertal talare från skolan och vårdens värld vittnade under torgmötet om vad nedskärningar och vinstdrivande riskkapital bolag åstadkommit inom vård, skola och omsorg det senaste decenniet.

…våra skatter som försvinner till skatteparadis, säger läraren Åsa Hjalmers.” Läs mer på GP.

”Ett par kilometer söderut arrangerande den nystartade Folkkampanjen för gemensam välfärd en manifestation på Medborgarplatsen samt en demonstration till Mynttorget och maktens kvarter. Folkkampanjen anordnade manifestationer i ytterligare nio städer. I Stockholm kunde det bli lite förvirrande med två manifestationer om välfärd på samma gång. På Medborgarplatsen höll estradören Olof Buckard en glödande appell mot den ”oheliga alliansens kriminella” nedmontering av välfärden. Samtidigt slog han ett slag för Solrosupproret, som höll till på Sergels torg.” Läs mer på ARBETET som också informerar:

”Folkkampanjen för gemensam välfärd arrangerade manifestationer i tio städer i dag: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Luleå, Sundsvall, Umeå och Uppsala.

Enligt hemsidan är folkkampanjen ”partipolitiskt oberoende och styrs uteslutande av sina medlemmar”. Några lokala LO-fack står bakom folkkampanjen.

Välfärdsmanifestationen stöds av till exempel Solrosuppropet som företräder sjuka och arbetslösa i fas 3 och nätverket Resurs som vill ha stopp på utförsäkringarna från sjukförsäkringen.”

AFTONBLADET har så vitt jag kan se i nätupplagan helt missat att det har varit stora manifestationer mot våldtäkten på välfärden runt om i Sverige. Inte ens en ledare om saken. Hade man inte plats eftersom det var viktigare att tipsa om hur man blir av med jobbiga säljare och hur man blir kung i baren? Fy skäms AFTONBLADET!

Hur det till exempel gick med manifestationen i Helsingborg kan du inte läsa om i Helsingborgs dagblad! Folkyttringar är inget för borgarpressen att ta upp. Då är det mera intressant att ägna utrymme åt att två män slogs på Kungstorget och att en bil brann på Slottshöjden. Fy skäms! Men du kan läsa det här.

Gröna fästingar

Bloggar är mer pålitliga i dag än de stora mediadrakarna.

Här kan du läsa vad Kicki skriver.

I Björn Alvebrands eminenta inlägg får du en bra redogörelse för vad det egentligen handlar om och han slog där också ett slag för manifestationen. Det gjorde förvisso också Skvitt. Klicka här för att botanisera bland länkarna på slutet.

Esbati förklarar enkelt och kortfattat vad allianspolitiken handlar om, läs här. Han är socialdemokrat och därmed anhängare av en likartad politik som han i bloggen kritiserar, vilket är ett faktum han själv får förklara.

Helga von Pitbull skriver underbart om hur det är att vara arbetssökande år ut och år in.

Jag rekommenderar gärna Krassman, som i detta inlägg tar upp det faktum att alliansen lånar för att sänka skatterna!

Välskrivet av Jinge: ”Regeringen satsar på de välbeställda, inte på skolor och vård som de försämrat så”

Läs gärna också Lena Sommestads inlägg om den tudelade välfärden.

Jonas Sjöstedt nämner helt kort manifestationen i sin blogg, men jag blir besviken över att han inte gjorde lite reklam för den i förväg i tidigare inlägg. Då hade kanske ännu fler mött upp.

Dagens arena skriver: ”Svensk välfärd utförs i allt större utsträckning av privata aktörer i stället för av kommunen. Förra året köpte landets kommuner tjänster inom vård, skola och omsorg för sammanlagt 83 miljarder.”

Välfärdsmanifestation Helsingborg

Från Angelica Johansson på facebook

Besviken

Ja, jag är besviken på Internationalen, ”en tidning som för arbetarklassens talan”, som inte uppmärksammade folkkampanjen. Fy skäms!

Jag är också besviken på Aktuellt och Rapport som inte sände något om Välfärdsmanifestationerna (två i Stockholm) över hela landet.

Alliansens sociala program

Bonusläsning:

Nätverket Rädda Vården

Försäkringskassan som utpressare!

Barnmorskor krävde mer resurser

Alliansens visioner

30-talet tillbaka


10 kommentarer on “Av riksdagspartierna sågs endast V”

 1. Svante skriver:

  http://www.svd.se/naringsliv/politikerna-som-blev-direktorer_8514882.svd?sidan=5
  Klivet från socialism till kapitalism, måste vara hårfin numera.
  Svante

  • skvitt skriver:

   Nej, absolut inte!
   Däremot är klivet kort att gå från att vara en kälkborgare bakom en påmålad tunn ”socialistisk” fasad av falsk retorik och till att öppet byta sida.

   Socialism och kapitalism är ju olika samhällssystem, där socialism är ett ömtåligt övergångsskede från kapitalism till kommunism och där borgarklassen ännu har ett idémässigt inflytande. I detta historiska övergångsskede har borgarklassen fortfarande kraft att återta makten från folkmassorna, vilket gör att arbetarklassen måste fortsätta klasskampen för att vinna den slutgiltiga segern.

   I marxistisk teori kallar man, som du vet, detta socialistiska skede för ”demokratisk diktatur”. Med det menar man att folkflertalet, arbetarklassen. utövar en oinskränkt och demokratisk makt över borgerskapets minoritet, som helt saknar politiskt inflytande och därför kan sägas vara utsatta för en diktatur från folkmassorna.

   ”Demokratisk diktatur” är i sig ingen logisk motsägelse och säger egentligen väldigt klart ut vad det handlar om, men tyvärr utnyttjar borgarklassen i sin propaganda att marxistiska socialister talar om diktatur och bortser från och förnekar till och med att marxister samtidigt säger ”demokrati” och ”folkvälde”.
   De tolkar detta som ”fan läser bibeln”! Men i själva verket är den borgerliga ”demokratin” en sann diktatur eftersom minoriteten bestämmer över majoriteten, medan socialistisk ”diktatur” är sann demokrati i filosofisk mening!

   Hela det här ämnet är genomtorpederat, söndertrasat och förvrängt med borgerskapets idévärld och propaganda, där till och med ordens betydelser är förfalskade och därför är det svårt att förstå för det stora flertalet. Så fort man talar om detta kommer alla borgerskapets argument och lögner att bubbla omkring i skallen och blockera nästan varje möjlighet att förstå vad det egentligen handlar om, såvida man inte har studerat den här filosofin och är väl förtrogen med hur samhällsklasser definieras och utvecklas, vilket ju få är. Det har borgarklassen sett till och den har utfört detta mörkläggande av historisk-sociologisk-ekonomisk verklighet även inifrån arbetarklassens egna organisationer. Det är där den socialdemokratiska idévärlden kommer in i historien som en för borgerskapet nödvändig politisk riktning!

   När man såldes talar om marxistisk socialism och kommunism kommer därför genast associationer upp i huvudet hos dem som inte intresserat sig för marxistisk filosofi och arbetarklassens historia . Genast går tankarna till alla borgerskapets välformulerade lögner och väl planterade fördomar om arbetarklassens kamp, framsteg, men förvisso också reella misstag.

   Borgerskapet har den absoluta makten i vårt världssamhälle. Det och det faktum att borgerskapet är en liten minoritet är fakta som aldrig kan förnekas, men som borgerskapet alltid kraftfullt och med stor framgång döljer. Detta borgerskap lever uteslutande i kraft av sin förmåga att utöva en oinskränkt makt över folkflertalet, oftast genom ett så kallat parlamentariskt styrelseskick, mediemonopol och repression. Detta kallar borgerskapet för ”demokrati” och hur lögnaktigt detta är förstår man om man tänker efter att ordet betyder ”folkvälde”. Det ordet vågar dock ingen politiker ta i sin mun eftersom det är kraft i det ordet. Inte ens VPK, nuvarande V, på vågade använda ordet, som i partiprogrammet byttes ut mot ”folkmakt” Hermanssons tid i slutet av 60-talet!

   Att borgarklassen definierar ett minoritetsstyre som folkvälde visar klart hur denna minoritetsklass demagogi fungerar. Den skapar falska föreställningar för att lägga ut dimridåer som tyvärr många har svårt att se igenom och döljer det reella faktum att minoriteten styr genom diktatur, verklig och sann diktatur och mycket mera diktatur än ”proletariatets demokratiska diktatur”.

   Om den proletära demokratiska diktaturen kan drivas till total seger kommer staten att dö bort och ersättas med ett klasslöst kommunistiskt samhälle med fulländat folkvälde och äkta demokrati, enligt marxistisk teori. Den tanken skrämmer varje borgare eftersom i ett sådant samhälle finns det inget utrymme att leva så som borgarklassen lever; på orättvisa förhållanden och på andras arbete. Det är därför borgarklassen hela tider hittar på nya lögner för att svärta ned den marxistiska teorin och alla de lyckade och misslyckade försök som gjordes i öst för att försöka realisera ett klasslöst samhälle.

   Allt det här är så enkelt att förstå att borgarklassen måste lägga ned enorm energi varje dag för att få oss att inte förstå!

   /Skvitt

   • Svante skriver:

    Kan vi inte komma överens om att det som kallas vinst i välfärden, i stället borde kallas förlust av välfärd, och det som är kvar blir ofärd för befolkningen i stort.
    Svante

 2. kao skriver:

  Det liknar mer och mer Per Wahlööhs bok ”Stålsprånget” från 60-talet (innan han och Maj Sjöwall skrev 10-serien).

  I ‘Stålsprånget’ beskrivs hur (M) och (S) blir så lika att de bildar ett samlingsparti, sen händer en massa annat – och verkligheten överträffar ju ibland dikten.

  Kram
  Kao

  • skvitt skriver:

   Jaha. Jag läser inte dikt, så jag vet ju inte.

   Nu ska man inte tro att jag har en negativ syn på litteratur som deckare och romaner. Jag har läst lite av sådant genom åren med behållning. Men jag vill helst läsa ren fakta och tiden är knapp, snart är man död så det gäller att välja.

   Kram!
   /Skvitt

   • kao skriver:

    Jag läser heller inte utflummade dikter. Vill också ha fakta. Varför ska jag följa någon okänds tankar om sitt ego?

    Kram
    Kao

    • skvitt skriver:

     Med dikt menade jag uppdiktade historier. men de kan vara fantastiskt bra, till exempel som samhällskritik. Men, som sagt, jag läser hellre fakta.

     Romaner har sin givna plats och stora värde, något annat menar jag verkligen inte.
     Sådana dikter du just avsåg har jag däremot mycket svårt för. Ibland fattar jag inte ens vad som menas.

     Kram!
     /Skvitt

   • kao skriver:

    …dagens nordiska deckare är fenomenala! De är inte likadana som de tidigare deckarförfattare. Speciellt kvinnorna är framstående i genren. Men jag gillar INTE Camilla Läckberg. Jag mår bara dåligt av hennes beskrivning av huvudpersonernas konstiga sätt att undvika sina egna barn…och hur en polishustru får lägga sej i viktiga mordutredningar… Men hon är väldigt populär i många länder. Böckerna har också blivit filmer – som jag aldrig ser. Det räcker med att ha läst ett par av böckerna. *Stön*
    Kao


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s