Kategorier

Arkiv

Riktiga män slår inte kvinnor!

Vågar man sticka ut hakan?

Vågar man säga ifrån?

Är det inte en plikt  –  och bara fega individer som tiger?

Jag tycker nog det. Vi måste sätta ned foten nu! Vi kan inte tiga bara för att det förtryck som finns mot vissa kvinnor i vårt land är kultur och norm i vissa andra länder!

Kvinnorna som Gud glömde 3

Riktiga män slår inte sina kvinnor och de förtrycker dem inte heller och riktiga män står upp för frihet och jämlikhet!

Men vad gör vi då med de män som kommer hit med sina familjer från sådana kulturer där kvinnan saknar värde och rättigheter och tycker att så ska det förbli, trots att de har kommit hit till ett land med andra, som vi tycker, mer moderna synsätt?

Svaret är nog tyvärr att vi inte gör någonting alls innan det är för sent. Alltså är vårt samhälle medskyldigt.

Låt oss aldrig glömma Fadime Sahindal, Pela Atroshi och alla andra mer eller mindre kända och helt okända kvinnor som dött för sin önskan att leva fritt! Låt oss inte överge kvinnor som lever i så kallade hederskulturer eller som förtrycks av religiösa normer och påbud, så som till exempel inom islam.

Den svenska rättvisan klarar inte hedersmord

Detta händer inte här och har inte hänt här ännu! Sakineh Mohammadie Ashtiani

Kvinnorna som Gud glömde 4

”Inom islam styrs relationerna mellan könen mer utifrån komplementraritetens principer, än av könsbaserad jämställdhet. Den islamiska synen på könsroller kan i stora drag jämföras med den värdekonservativa synen som bland annat konservativt kristna förespråkar, i vilken kärnfamiljen står i fokus, där mannen har ansvar för försörjningen i familjen, medan kvinnan har ansvaret för hemmet och vårdnad av eventuella barn tills de uppnår åtta års ålder.

Sura 4:34: Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med (den styrka och) de andra företräden som Gud givit dem, och i egenskap av (kvinnornas ) försörjare […].

Denna sura slår fast principen om mannen som kvinnans försörjare och förmyndare.” / Wikipedia

Suran slår alltså fast skilda roller för man och kvinna och därmed uppstår möjligheten att tilldela man och kvinna olika värde och rättigheter, eller snarare så att dessa rättigheter aldrig kan bli lika, ej heller skyldigheterna! Samtidigt är Koranen en bok som tolkas och den tolkas olika i olika kulturer och därmed kontrolleras kvinnan olika hårt och värderas ibland inte mer än en hund!

De här värderingarna upphör inte bara för att människor flyr hit från sina hemländer. Men varför gör vi ingenting?

Är det för att vi själva har inbillat oss att vi i så fall hemfaller åt rasism? För rasister får vi ju inte vara! Men vi får slå vakt om kulturellt och religiöst traditionellt kvinnoförtryck, av allt att döma, därför att vi måste ju visa våra invandrare respekt! Och den tycks gå före kvinnors rätt till jämlikhet och frihet.

Kvinnorna som Gud glömde

Misshandel behöver inte handla om fysiskt våld, inte ens om psykiskt våld i vanlig mening. Det kan handla om inskränkta rättigheter och kulturellt och religiöst tryck och förtryck.

Det sägs att Sverige är ett fritt land, men hur sant är det?

Det sägs att vi har religionsfrihet, men hur sant är det?

Utan att generalisera så kan vi inte blunda för att det i våra invandrartäta förorter förekommer att vissa invandrarkvinnor utsätts för tryck, förtryck och kollektiv press. Och de hålls i utanförskap av sina familjeöverhuvuden och i språklig isolering. Sådana kvinnor kan inte komma ur sina burkor, niqaber, chador och andra kroppstäckande klädsel. De kommer inte ur sina bojor hur gärna de än vill!

Vi får inte blunda för att det finns ett lokalt samhälle i våra förorter som sätter press på och hotar de kvinnor som vill slippa att klä sig enligt seder och bruk i hemländerna, eller kanske ta avstånd från vissa värderingar eller rent av från sin religion. Men sådant förbjuds dem, inte bara av den egna familjen, utan faktiskt från den etniska grupp de tillhör utan att andra och närmare band finns! De som hotar har ju inte inte övergivit sina kulturella värderingar som säger att de har rätt att lägga sig i vad andra ska tro på, hur de ska klä sig och vad de ska göra eller inte göra!

Vi kan inte blunda för det!

Därför måste vi lagstifta mot den här förnedrande klädseln! Det handlar inte om religionsfrihet, för dessa kvinnor har ingen sådan frihet och ingen annan frihet heller! Därför är det viktigt att förbjuda viss klädsel, annars kan andra tvinga kvinnor att bära en klädsel som faktiskt isolerar dem socialt, vilket är meningen med viss klädsel, och hindrar integration, samt att ta för sig av vad vårt samhälle faktiskt har att erbjuda.

Som ett experiment tog en man på sig burka och gick genom Stockholm stad för att se hur det var (kanske han var journalist, men jag minns inte det). I ett TV-program berättade han sen om resultatet. Han upplevde att omgivningen uppförde sig som att han inte existerade! Fundera lite kring det! Hur integrationsfrämjande kan en sådan klädsel vara? Fundera kring det!

Fundera på det

Skvitt blundar inte för att det kan vara en vansklig väg att slå in på att förbjuda viss klädsel. Vad kan då inte vara värt att förbjuda nästa gång? Men vissa gränser måste trots allt sättas! Och vissa risker måste också våga tas!

Ett förbud mot viss klädsel innebär inget juridiskt paradigmskifte. Redan nu har vi förbud mot politiska uniformer och eftersom religion alltför ofta och särskilt inom islam är tätt sammanflätat med politik, är det inget annat än konsekvent att även förbjuda religiös klädsel.

Kvinnorna som Gud glömde 2

§§§

Vi måste våga lagstifta!

Vi måste våga ge kvinnan sin frihet!

Det är mycket vi inte ska acceptera! Och, tyvärr, en del vi aldrig kan stoppa! Men låt oss ändå stoppa det vi kan!

Kvinnorna som Gud glömde 5


20 kommentarer on “Riktiga män slår inte kvinnor!”

 1. Fatheme skriver:

  Bra sagt! Du tycks inte falla för vare sig rasism, främlingsfientlighet, antiislamism eller antireligiositet över huvud taget, så vitt jag fattar det.
  Jo, jag håller med dig fullt och fast!
  Och jag har en väninna som tyvärr är hårt hållen av föräldrarna av skäl som hon inte förstår helt och fullt eller i alla fall inte helt ifrågasätter. Hon gillar det inte men accepterar det för som hon säger – hur skulle det annars se ut?
  Hon ser det som ganska självklart, men samtidigt lite förlegat. Hon har ju fått en viss påverkan från oss. Och då vill hon pröva frihetens vingar. Samtidigt har hon moraliska betänkligheter. Vad tillåter Gud, frågade hon mig. Så hon är kluven. Hon vet inte vad hon ska tycka. Och när jag frågar henne så säger hon att hon rättar sig efter familjen.

 2. Svante skriver:

  Riktiga män slår inte kvinnor, annat än i självförsvar. Att förtrycka kvinnor, och behandla dem, som mindre värda, är förkastligt. Att, som många feminister ger uttryck för, att mannen är mindre värd är ju också fel.
  Svante

 3. kao skriver:

  Självklart slår inte riktiga män kvinnor! Det är bara desperata kräk, från ALLA kulturer, även den ‘svenska’ som ´gör sånt! När de är arga på annat/andra (på jobbet eller nån annan som förtryckt dem verbalt, eller sviktar i självförtroendet under övertygande bevisning i någon fråga, så kan vissa ta till våld mot sina kvinnor när de kommer hem. Ynkligt.)

  Alkohol/droger/dåligt sjävförtroende/ ofta PTS= (posttraumatiskt stressyndrom, som drabbar många från olika länder som sett fasansfulla saker i krig och utrensningar, och som bör tas omhand här och få vård för detta jätteproblem),är ofta orsaken till våld mot kvinnor. Men man öser in människor i landet, utan att de får hjälp för sina trauman! Är det då konstigt att sånt här händer?

  Vissa män, även här hemma, verkar tro att de måste ha en ‘tuff’ attityd utåt för att ses som män. Dessa kräk har tyvärr missförstått hela grejen med ‘att skydda sin kvinna’. MÅnga kvinnor går tyvärr PÅ den här simpla attityden. Det ser vi dagligen i media.

  Sen har ju kvinnan minst lika stor kapacitet att klara sej utan en våldsam man – eller en man ö.h.t. Men det ses som ett hot av vissa män! Det är det värsta de kan tänka sej – att inte ha kvar kvinnan som ‘slav’, sexpartner och en som bara säger ‘ja’ och ‘amen’. Vare sej de är infödda svenskar eller kommer hit från en annan kultur.

  KRam
  Kao

 4. skvitt skriver:

  Reblogged this on skvitts.

 5. Admin skriver:

  Hej Skvitt

  Vi håller på att lösa med integrationen av WordPress. Inom några dagar ska allt fungera inkl. direktuppdatering av medlemsbloggar och senaste kommentarer. Vi valde att ombilda det gamla bloggsystemet för en onlinetidning där medlemmarna kan publicera enskilda artiklar ifall de inte orkar blogga.

  Tack för all input från dig.

  Du har en intressant blogg med viktiga ämnen. Känns bra att se riktiga kämpar. Tack 🙂

  • skvitt skriver:

   Tack för info och beröm. Jag kan konstatera att ni verkligen kämpar för att skapa ett forum för bloggare som ställer alla andra forum för bloggare i skamvrån!

   Nu hoppas jag också på att det skapas intressanta och vackra teman att presentera sina bloggar i.

   Kram!
   /Skvitt

 6. Admin skriver:

  Man ska aldrig slåss. Annars finns det ingen poäng med att vara människa.
  Att slå på svagare är bland det fulaste som finns. De som slår svagare vågar antagligen inte ge sig på starkare. Fega är de också.

  • skvitt skriver:

   ”Man ska aldrig slåss.”
   Och man ska aldrig generalisera!

   Man har rätt att slåss för överlevnad. I smått, att försvara sig mot en kriminell. I stort, att försvara sig mot en större kriminell.

   Alltså i smått: om någon försöker ta allt ifrån mig har jag rätt att gripa till våld.
   Och i stort: när USA försökte ta allt från vietnameserna hade de rätt att ta till våld.
   Det handlar om självförsvar och vi är säkert eniga om att det är rätt!

   Utifrån denna ganska självklara filosofi har vi alltså även rätt att ta till våld mot de partier som nu tar alt ifrån oss, syftande på Alliansens partier. Folket har rätt att göra uppror! Men det finns tyvärr ingen organisation för detta uppror.
   Det är tragiskt att konstatera!

   Kram!
   /Skvitt

 7. Admin skriver:

  På så sätt, javisst. Min tanke var mer koncentrerad till vardagsämnet, män som slår kvinnor. Annars håller jag med helt.

  Kram tillbaka 😉

 8. Admin skriver:

  Vi jobbar med att fixa den sista biten med bloggarna och tar fram en hel bunte design.
  Kul dessutom om man kan importera sin blogg.

  Kram i natten

 9. zuzurabi skriver:

  Jag håller med dig att en man som slår en kvinna är ingen man, och man måste verkligen förhindra all förtryck en kvinna möter i dagens samhälle. Jag håller även med dig att det är olika mycket kvinnoförtryck i olika kulturer och förhindras på olika sätt! Men man kan inte heller ta in islam och de ”förnedrande klädseln” inom religion. Självklart finns det tusentals muslimer som tvingas att ha slöja, burka trots att de inte vill, att tusentals muslimska kvinnor förtrycks men den stora frågan är vad koranen säger, hur man tolkar det och på vilket sätt man ser de spåren.

  Att en människa tvingar en kvinna inom islam att på sig burka eller slöja är inte ens rätt och accpteras inte ens eftersom Allah går efter vad den kvinnan känner och ifall hon är nöjd med det hon har på sig och ifall hon har förstått varför hon har det? Att ha slöja på sig har även en stor bakgrund och en stor anledning bakom det.

  Islam ger kvinnan många rättigheter som inte nämns i dagens samhälle bara för att muslimerna uppför sig på ett helt annat sätt och missförstår det freden religion har. Självklart dödas tusentals unga kvinnor som offer till de människorna som har missförstått religion och vill på sätt och vis visa världen den stora tron de har, den tron de helt enkelt har missförstått!

  Samtidigt som det finns kvinnor som är tvingade att ha slöja finns det lika många kvinnor som själv har valt och har en tro inom sig och själv har valt det.

  • skvitt skriver:

   ”Självklart dödas tusentals unga kvinnor som offer till de människorna som har missförstått religion och vill på sätt och vis visa världen den stora tron de har, den tron de helt enkelt har missförstått!

   De män som dödar tusentals unga kvinnor för att visa världen den stora tro de har men som de ha missförstått, de går regelbundet till moskén precis som alla andra troende muslimer. Och där finns en uttolkare av koranen. Han säger vad de ska göra och inte göra och vad som strider mot Koranen och Allahs vilja. Det är då konstigt att dessa män mördar fler kvinnor än sådana män som inte bekänner sig till någon tro alls. Detta betyder att det måste förhålla sig så att imamer och mullor inte inpräntar att kvinnomord är fel och förkastligt och att det är förbjudet. Istället inpräntar de i skallen på dessa män vikten av underkastelse. Det är nämligen en central del av islam, att man ska underkasta sig!

   Det här kravet på underkastelse ger männen moralisk rätt att bestraffa alla som vägrar underkasta sig oavsett om de är män eller kvinnor. Det ultimata straffet är dödsstraff och att mörda en kvinna som inte följer Koranen har alltså stöd av islam och just därför kan männen gå till moskén regelbundet utan att få tillrättavisning för att de bestraffar kvinnor som gör som de själva vill.

   Jag är helt emot islam!
   Jag är helt emot all religion!

   Män som dödar tusentals unga kvinnor, ska vi acceptera det? Ska vi acceptera en religion som inte tar avstånd från sådant?

   Jag är helt emot islam!
   Jag är helt emot all religion!
   I synnerhet är jag emot islam!

   Religioner hör till det förgångna och passar inte i en modern och upplyst värld.

   /Skvitt

   • Svante skriver:

    Det var det finaste jag läst på länge. Delar det till hundra procent. Religion är av ondo var den än visar sig.
    Svante

    • skvitt skriver:

     Ja så är det.

     Visst finns det en del bra saker, som till exempel det här budet i Bibeln: ”Du skall icke dräpa!”. Men har det med religion att göra bara för att det står i bibeln och är ett av de så kallade tio Guds bud? Knappast.

     När man sedan betänker att man i USA är lika fundamentalistiska som många i den muslimska världen, men med skillnaden att det är bibelns ord man tror på till varje bokstav, och ingen presidentkandidat kan räkna med att vinna om han inte avslutar varje tal med ”God bless America” ändå måste bryta mot nämna bud och starta sitt alldeles eget krig för att bli populär och ihågkommen, då undrar jag vad budet är värt i praktiken.

     Vanligt folk mördar inte oavsett vad religionen och den världsliga lagen säger. Det är bara galningar och statsmän som mördar. De skiter fullständigt i tio guds bud och vad resten av religionerna säger och lagen står de också över. Men kunde religionerna hindra dessa mördare och massmördare, då vore det en god sak med religion. Men tyvärr tycks dock inte religioner föra annat än ont med sig.

     Om man skalar bort allt sådant som säger hur vi ska uppföra oss och bete oss och bara har kvar just det som verkligen är religion, ja då finns inget vettigt kvar.

     När det gäller bibeln har vi i så fall bara sådana historier som till exempel att Gud skapade världen på sju dagar för drygt fyratusen år sedan och en story om att uppväcka döda, bespisa en hel drös som blir mätta på tre fiskar och några brödskivor, ett hav som viker undan och någon som går på vatten, någon som blev niohundra år gammal, någon som återuppstod från de döda på den tredje dagen och som ska komma tillbaka igen!
     Vem fan kan tro på sådant?


     ”5. Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år;
     därefter dog han.

     6. När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.
     7. Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och
     födde söner och döttrar.”
     / Första mosebok http://runeberg.org/bibeln/01_05.html

     Varför kan jag då inte lika väl tro på Rödluvan och vargen, till exempel.

     Skillnaden mellan religion och vetenskap är att religionen påstår sig förkunna eviga sanningar som inte får ifrågasättas, medan vetenskapen däremot går grundligt tillväga och tar reda på hur det egentligen förhåller sig och därefter säger man ödmjukt att ”Det är vad vi vet idag och än så länge.”

     Vetenskapen är alltid öppen för omprövning av alla påståenden, men religioner bestraffar de som har en annan uppfattning. I kristendom är det slut med straff mot de otrogna, även om det inom samfund kan förekomma att man utesluts om man inte tror på ORDET. Men inom islam förekommer straff som bekant ännu i dag, vilket visar hur medeltida denna religion ännu är.

     Jag vet bara inte hur man ska kunna upplysa människor som vill vandra i mörkret och som därför vill få OSS andra att skåda ljuset.

     Knäppgökar, säger jag bara.

     /Skvitt


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s