Kategorier

Arkiv

Privatiseringens verklighet

Vinst, vinst vinst!

Det är ju ganska självklart.

Inte ens jag skulle satsa mina pengar i ett företag utan att räkna med att göra mig en vinst på kuppen. Och det oavsett vad jag satsade på. Och så är det ju för alla som satsar sina pengar i ett företag.

Därför måste i vart fall vissa områden i samhället skötas i samhällets regi. Och dit hör allt som skattefinansieras. Alltså, samhället ska inte köpa tjänster för vård, omsorg och skola. Vill såleds företag driva sådana verksamheter så ska de också finansiera verksamheten själva. Det ska inte stat och kommun göra.

Skvitt är, som säkert alla vet, helt emot det kapitalistiska samhället, men nu har vi ett sådant och det är svårt att råda bot på den saken i nuläget och då kan ju ingen hindra den som vill vårdas privat att få göra det. Men då får den som så vill stå för hela notan själv. Så den som så vill får räkna med att hosta upp minst fem tusen kronor dygnet ur egen ficka, eller bra mycket mera beroende på vad vård det handlar om. Det ska inte samhället betala.

Om det var så det gick till skulle det vara helt upp till ägarna till vårdföretagen att stoppa en tusenlapp eller mera i egen ficka för varje vårddygn. Det är ju inte något problem för någon annan än för just den som önska sig en privat vård.

Men som det nu är så är det vi skattebetalare som göder de privata vårdgivarna och jag undrar ju varför vi finner oss i det. Ja, varför gör vi det?

Och nu visar DN vilka konsekvenser det får. Nedanstående citat är från artikeln.

PrivatvårdAttendo

Änkan Anna Larsson Wallin säger: ”Det kan inte vara rimligt att man ska ställa en svårt demenssjuk man i livets slutskede till svars för sånt som ingår i sjukdomsbilden.”

Hon tillägger: ”Om något så visar det här att han inte fått den omvårdnad han hade rätt till, de har inte hjälpt honom att gå på toaletten när han behövt.”

Änkan Anna Larsson Wallins kommentarer till det inträffade är klockrena och träffsäkra. Läs det en gång till och begrunda dem, ty hon fäster uppmärksamheten på två saker som direkt följer på en drift i privat regi. Det första är att det är vinsten som ska maximeras och det andra är att man naggar servicen i kanten eftersom det blir billigast så. Kostnader är ju inte bra för vinsten, som alla förstår.

Och som det nu är så är det vi skattebetalare som göder de privata vårdgivarna och jag undrar ju varför vi finner oss i det. Ja, varför gör vi det?

Moderaterna tycker detta är jättebra!

Folkpartiet tycker detta är jättebra!

Centerpartiet tycker detta är jättebra!

Kristdemokraterna tycker detta är jättebra!

Socialdemokraterna tycker detta inte får leda till ALLTFÖR stora vinster! Enligt (S) är vinster alltså inte fel, bara vinsterna inte är alltför iögonenfallande! Ja, det vet ni ju. Men varför kallar sig Socialdemokraterna då för ett arbetarparti? Ja, varför gör (S) det?

I SvD Opinion har vinster i välfärden diskuterats och Jonas Sjöstedt fick slutrepliken. Men egentligen är det ju inte mycket att diskutera. Saken är ju så enkel att det borde räcka med att svara ”JA” eller ”NEJ” på frågan om det kan vara rätt att låta våra skattepengar gå rakt ned i fickan på redan förmögna investerare.

Varför inte folkomrösta om saken?

Men man vågade ju inte det! Man vågar inte låta oss rösta om saken för då röstar vi ju ”NEJ!” till vinsterna, ”NEJ!” till att vår skattade slant ska gå till annat än avsikten, ”NEJ!” till att den slanten ska göra profitörer rika.

Och hur skulle det ha sett ut?

Alliansen: ”Ja till vinster i välfärden!”

Nejsidan: ”Nej till vinster i välfärden!”

Och sossarnas tredje linje: ”Ja till vinster i välfärden, men med förnuft!”

Svenska folket har ju aldrig fått lov att säga sitt om detta! När de första stegen togs i denna privatiseringens riktning var det en Socialdemokratisk regering som satt vid makten och de som röstade fram den regeringen var säkert inga stora anhängare av att våra egna skattade pengar dräneras ut ur systemet och rakt ned i de omättliga kapitalisternas fickor på vägen till det avsedda målen; vården, omsorgen och skolan!

Så tänkte sig inte sossarnas väljarkår, att företag skulle driva vård av senila utan att investera i golv som tål urin, utan istället låta de efterlevande betala för de uppkomna skadorna!

Nej, för så har det ju aldrig varit förr när det var samhället som stod för utförandet av vården och anpassade den efter verkligheten. Socialdemokraternas väljarkår togs på sängen eftersom Socialdemokraterna aldrig hade tagit upp idén i valdebatten. 

”Omsättningen i fem av de största välfärdsföretagen – Capio, 2 120 aktieägare, Academedia, Attendo och Humana – steg med cirka fyra miljarder kronor i fjol, från 31 till 35 miljarder kronor.” Det skriver SvD, som kan berätta att till exempel 2 120 aktieägare i Praktikertjänst i snitt kan stoppa 300.000 kronor i egen ficka av våra skattade pengar och jag undrar ju varför vi finner oss i det. Ja, varför gör vi det?

Observera!

De här människorna får nästan en normalsvensk årslön enbart för att de har satsat pengar, inte för att de har gjort ett endaste skapande grand för att få pengarna. Den ekonomiska satsningen kan lika väl samhället göra och låta 300.ooo kronor gånger 2.120 användas till att anställa mera personal. Det blir alltså 636.000.000 kronor extra för verksamheten om den drivs av samhället istället.

636.000.000kronor är ingen obetydlig slant.

Det är en bra bit över en halv miljard kronor. Och då talar vi om att endast ett enda företag ska ersättas med en samhälleligt driven verksamhet istället för en som drivs privat och görs för att vara vinstgivande!

Privatiseringens verklighet

I den verkligheten dör patienterna! Den verkligheten belyser DN här. Och jag undrar ju varför vi finner oss i det. Ja, varför gör vi det?

Kapitalism och liv

Den verkligheten fanns inte före privatiseringarna!

Den verkligheten är inte nödvändig.

Den verkligheten finns bara för att vissa kapitalister ska kunna sko sig själva och bli rika på våra skattemedel och det är bara en politisk fråga.

De som inledde denna politiska verklighet var som sagt Socialdemokraterna och de som sett till att denna verklighet har blivit till en dödsdom för ännu fler människor i vårt så rika land är självklart Alliansen. Den koalitionsregeringen är ju än mer målinriktad på att curla kapitalisterna på alla oss andras bekostnad.

moderzismen och välfärden

Ett liv är inget värt jämfört med glimmande guld i fickan på en kapitalist och ett liv är inget värt för en Moderat om det inte går att göra vinst på det. Och så tänker alla ledande i partitopparna för Kristdemokraterna, som ju borde ha kärleken till människan som ledstjärna framför mammon! Samma gud styr Centerns politiker och Folkpartiets politiker. Och tyvärr måste man ju konstatera det förfärliga faktumet att det är samma ideologi som styr det parti som påstår sig vara ett arbetarparti, Socialdemokraterna, ty även detta partis toppolitiker tycker att ett människoliv saknar värde när det skall vägas på profitens heliga våg!

Vi har pådyvlats ett samhälle vi inte vill ha och det kallar vi demokrati!

Det enda som räknas är kapitalisternas vinster. Så urvattnat har det svenska folkhemmet blivit och så lågt har den socialdemokratiska ideologin sjunkit! Som arbetarparti är Socialdemokraterna inte längre ens vatten värt!

Söka på bloggen

Bonus

Läs gärna Lars Lindström. Jag citerar hans slutkläm:

”Attendo kan öka sin vinst ännu mer genom att hämta inspiration hos hotellen. Gör en rejält saltad prislista, och lägg in hos dementa ”gäster” som inte längre kan läsa. Varje tappat glas, varje nedkissat lakan, varje krossad spegel och varje nerspydd handduk får ett rejält tilltaget pris. Låt svårt dementa ringa dyra mobilsamtal de inget förstår av och debitera tiodubbla kostnaden. Ställ in dyra champagneflaskor som alzheimerpatienter kan krossa och sätt upp 10 000 på notan. Bara fantasin sätter gränser. Varför undanhålla dem friheten att ringa vilka samtal de vill eller göra vad de vill med champagnen?

Jag skriver klart texten när solen går ner över Lindströms dass, suckar tungt och undrar hur i hela friden en kvarts miljard kronor om året av våra vårdpengar kunde hamna i plånböckerna hos så empatilösa människor.”