Kategorier

Arkiv

Klasskampen är död

Förpassad till historien!

 

Ja om man skall tro borgarklassen, den enda klass som tjänar på ett sådant påstående.

Det är ett påstående som gagnar borgarklassen och är en del i dess klasskamp! Deras kamp mot arbetarklassen!

Så frågan är: är klasskampen verkligen död?

Klasskamp