Kategorier

Arkiv

Mikael Wiehe

Tack!

 

Tack Mikael Wiehe för all din fina musik och bra texter!

Tack Mikael för din empati!

Och tack för ditt politiska ställningstagande:

”Tack Nyamko Sabuni för bekymmerslöst förhållande till ghettoiseringen av storstädernas förorter. Tack Maud Olofsson för principfasta angrepp på allt vad folkhemmet har stått för av trygghet, rättvisa och solidaritet. (Kappvändningen i kärnkraftfrågan var ett strålande exempel på att framtiden är värd att offra för kortsiktiga opinionsvinster.) Göran Hägglunds fiskande i högerpopulismens grumliga vatten ger mycket att tänka på. Carl Bildts okritiska hyllande av krigsförbrytare som Henry Kissinger och aktieklipp i vapen- och oljeindustrin har varit pedagogiska mästerstycken, Mats Odells utförsäljningar har visat för alla vad äganderätten är värd när den tillhör folkflertalet och Jan Björklunds försök till militarisering av skolan lyser som en blodig rotting mot en fullkritad tavla.” / Mikael Wiehe

Tack sa Wiehe