Kategorier

Arkiv

Israels förbrytelser

Organstölden

Bara en i raden av förbrytelser!

Israel organstöld

”Den fulla bild som vi nu har, visar … 

… centrets ledare Dr. Yehuda Hiss mot all lag och medicinsk etik systematiskt tagit delar från kroppar som kommit till institutet.

… professor i medicinsk antropologi vid Berkeley och grundare av Organs Watch, tillhör dem som tidigt insåg skandalens räckvidd.

Den nya chefspatologen på Abu Kabir heter Chen Kugel, den man som inifrån slog larm om missförhållandena. Tillsammans med Donald Boström och Nancy Scheper-Hughes bör han hedras för att världen har fått veta vad som pågått i de slutna obduktionssalarna.” Läs artikeln här!

För att nu inte skräda orden:

Israel är ett skammens land, med allt stöd det kan få från västvärldens skamliga länder!

Tidigare inlägg:

Skamfläcken Israel

Israelisk organstöld får man inte snacka om

Annat som Skvitt skrivit om Israel:

Folkmordsstaten Israel tystar kritik

Röda Malmö om Israel

Israel, USA och Mellanösternkonflikten

Israelisk folkmordspolitik!

Kriminella Israel

Hämnas Israel!

Terrorstaten Israel


Hur går det till på Boplats Göteborg?

För att inte röja min källa …

… så säger bara detta: det är en före detta anställd på Boplats Göteborg.

Nybyggt

(bilden tidigare publicerad här)

”Vi delade i första hand ut bostäder till våra vänner och bekanta.”

Göteborg har ingen bostadskö, men däremot en vidlyftig korruption. Det är inte bara Boplats Göteborg som är korrupt. Hela staden är det. Och det svenska samhället är korrupt i sin helhet, även om det finns värre länder än Sverige. Men är det en ursäkt?

Sverige upplevs som mest korrupt i Norden

Korruptions-Sverige

Götborgsandan = korruption

Korruption och välstånd

Vad handlar protesterna på Gotland om?

Efterspelet omhändertagandet av Per-Ola Olssons kor

Mut-Göteborg


Vår nya vardag

Övervakningssamhället

”Nyheten om övervakningsprogrammet PRISM chockar USA. Att National Security Agency kartlägger amerikaners telefonsamtal och positioner är svårt att svälja redan det. Att de dessutom har bakdörrar till servrar hos Microsoft, Facebook, Google, Skype, Apple och andra globala it-företag är en världsangelägenhet.

Dokumenten som Washington Post kommit över om det hemliga övervakningsprogrammet är förbluffande. Men jag kommer samtidigt att tänka på ett av tidningens tidigare stora avslöjanden och vad den franske filosofen Jean Baudrillard skrev om detsamma i boken ”Simulacres et simulation”:

“Watergate är inte en skandal, detta måste sägas till varje pris, för det är vad alla arbetar för att dölja”.” Läs mera här.

Anonymus ART övervakning

Alla ojämlika samhällen är i grunden totalitära. All frihet är enbart en chimär. Det är en frihet inom snäva gränser som de flesta har svårt att se eftersom de har svårt att föreställa sig något annat än det de lever i. Den svårigheten som omfattar flertalet är det som håller liv i orättvisan, fattigdomen och fåtalets överflöd!

Öva ditt kritiska sinnelag. Tänk fritt. Bejaka din egen fantasi. Det finns en annan värld. Det finns en annan verklighet än den du går omkring i. Avslöja propagandans lögner.

”Genom att definiera Watergate som en skandal, menade han, utmålade man Nixons kontrollbehov och skenande maktutövning som en avvikelse. Ordet skandal var en besvärjelse avsedd att skapa förtroende för den moraliska ordningen, för att allt var frid och fröjd om vi bara kunde hantera skandalen och sedan återvända till normaltillståndet. Beaudrillards poäng var att Watergate inte var en abnormitet utan ett uttryck för ett förändrat normaltillstånd.”

”Vi lever i dag i ett övervakningssamhälle utan historisk motsvarighet. PRISM-avslöjandet är ännu ett bevis på detta, men upphör det programmet återstår andra. Datalagringsdirektivet tvingar svenska mobiloperatörer att spara uppgifter om var vi befinner oss och vem vi ringer till. FRA:s nätavlyssning ger myndigheterna möjlighet att avlyssna all vår nätkommunikation efter behov. Och vi kan vara fullkomligt säkra på att PRISM inte är det enda hemliga övervakningsprogrammet i världen.” Källa som ovan.

”Vita huset inleder troligen jakten på dem som läckt topphemliga uppgifter om säkerhetstjänsten NSA:s övervakning av telefonsamtal och datatrafik, säger regeringstjänstemän i Washington.

Utredare blir med säkerhet FBI och justitiedepartementet.” /EXPRESSEN

E-post till svenska myndigheter, företag och organisationer kan avlyssnas av amerikanska staten.

Svenska aktörer skickas sin e-post för att tvättas från spam och skadlig kod via Microsoft och Google, som övervakas av USA:s säkerhetsorgan, skrivertidningen Computer Swedens nätupplaga. / EXPRESSEN

Länkar från artikeln:

”SOM BUSH” OBAMA KRÄVS PÅ NSA-BESKED

AVSLÖJAT ”IT-JÄTTAR HJÄLPER USA SPIONERA”Apple, Facebook, Google och Microsoft hör till de utpekade IT-företagen. Även Yahoo, AOL, Paltalk, Skype och Youtube ska ha släppt in agenter i sina servrar.”

”NÅGOT STASI KUNNAT DRÖMMA OM”

TOP SECRET ”NSA ÄR INTE SCIENCE FICTION”

FÖRNEKAR IT-JÄTTARNA I SVERIGE: FÖLJER LAGEN

SILICON VALLEY EN NYHETSBOMB SLOG NED

REAKTIONER I USA ”Det här liknar Bushs politik”

Facebook lovar: Du utlämnas inte

PERSPEKTIV ”Något som Stasi kunnat drömma”

GOOGLE-EXPERTEN ”Vi har varit aningslösa”

Visa fler

Klipp ur AB Ledare: ”Det går inte att ha hemligheter på nätet. Det fick svenskarna ­lära sig redan under FRA-debatten för några år sedan.

Nu avslöjar tidningarna The Guardian och Washington Post att bolag som Apple, Google, ­Facebook och Skype lämnar ut information till NSA, National Security Agency.

NSA är den amerikanska ­avlyssningscentralen, USA:s svar på det svenska försvarets beryktade radioanstalt – FRA. Den amerikanska avlyssningen omfattar alla former av nättrafik: mejl, telefonsamtal, sms, bilder, chattar, filöverföringar och lagrad data. Privata kontakter och personliga bilder samlas in tillsammans med upp­gifter om var folk befinner sig och med vem.

Övervakningssamhälle är bara förnamnet.”

”Ny kris för Obama – och för folks frihet” / AB

Artiklar från DN:

USA kan avlyssna e-post till svenska myndigheter

Obama försvarar övervakning

Press: IT-jättar hjälper USA-spioner

USA övervakar miljoners teletrafik

Sydsvenskan:

Ask: USA övervakar i Sverige

the Guardian”NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily”

Bloggar:

Kulturbloggen

Kårbölebloggen

LObloggen

Svenssons