Kategorier

Arkiv

Hunden, människans bästa vän

En hund utan ansikte

Jovisst. ”En liten hund med ett stort mod förlorade halva ansiktet när hon räddade sin husses dotter och brorsdotter undan en motorcykelolycka på Filippinerna i december 2011.” /AB

Det finns många exempel på uppoffringar för andra. Till exempel de som valde att stanna kvar ombord på Titanic. Lite bestickande är det väl att det huvudsakligen var de förmögna från första klass som räddades. Det är knappast en tillfällighet.

När det drar ihop sig till krig är det alltid de förmögnas intressen som ska räddas och de fattiga som kommenderas ut att dö för dem. Och likaså är det vanligt folk utan ekonomiska intressen som får offra sig när något går över styr. Och vad är vanligt folk värda när det ska göras ekonomiska besparingar i samhället?

Vad är vanligt folk värda när det ska skäras ned enbart för att det ska bli mera till de förmögna?

Vad är vanligt folk värda i Alliansens samhälle och förda politik?

I jämförelse är varenda hund mer moralisk och mer altruistisk, mer hedervärd än till exempel Anni Lööf, Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund, Jan Björklund! Är det några som borde inse att de verkligen har tappat ansiktet inför en hel nation så är det ju dessa marodörer!

Alliansen o hunden


Lättsamt, spetsfundigt, humoristiskt och djupsinnigt

Skvitt sammanfattar bloggen.

 

 

Kårbölebloggen

 

Läs den här.


Hemlig länk

Header

 

Länken


Om ett par bilder

En autentisk och en arrangerad

Bild och bild

En läsning som kan rekommenderas. Den ger en lite annorlunda bild av historien än vi brukar matas med i historieundervisning och media.

Den övre bilden blev retuscherad i Sovjetunionen eftersom soldaten nederst i bild hade flera klockor på sina armar. Det avslöjade att han hade plundrat människor på dessa klockor.

Nedre bilden är ett rent arrangemang i avsikt att ha ett propagandasyfte. Den ska föreställa segern över japanerna i slaget mellan USA och Japan på ön Iwo Jima.

Kronologiskt är bilden överst den äldsta.


Bostadsfrågan

Frånvaro av bostadspolitik

Det är väl inte för mycket sagt att det saknas en riktig bostadspolitik. Men det är ju politik det också, att inte ha en bostadspolitik.

Numera byggs bara bostadsrätter och dyra hyresrätter. Dessutom görs hyresrätter om till bostadsrätter i en omfattning som aldrig förr. Subventioner till nybyggnation som under miljonprogrammets tid lyser med sin frånvaro och kartellbildningar håller uppe priserna på byggmaterial utan att rättsväsendet ingriper.

Det finns ett outtalat mål bland landets kommuner att inte driva på att det byggs billiga lägenheter.

Nybyggt

Personer som är arbetslösa eller har låga inkomster behöver i varierande grad socialhjälp (alltså ekonomiskt bistånd, så kallat Försörjningsstöd). Att bygga bostäder som ställer dem utanför bostadsmarknaden i en kommun leder till att dessa personer tvingas bosätta sig i en annan kommun där det kan finnas billigare bostäder. Men alla kommuner gör lika dant och ingen kommun vågar gå mot strömmen, så det finns få ställen att flytta till. Det kan finnas misstanke att kommuner cyniskt spekulerar i att på detta vis fördriva svaga grupper u kommunerna i tider då det helt enkelt inte finns arbete åt alla.

Dessutom driver bostadsbristen upp priserna på bostadsrätterna, men om nybyggnationen av hyresrätter satte fart skulle det sänka priserna på bostadsrätter, vilket i sin tur leder till att människor som säljer sina lägenheter efter försäljningen har kvar en skuld till banken. Om sådana skulder blir alltför omfattande kan det driva banker till konkurs.

Kort sagt, varken politiker, bostadsbolag eller banker är intresserade av billiga bostäder. Det är en farlig utveckling eftersom bostadsbrist försvårar rörligheten på arbetsmarknaden, med arbetslöshet som följd samtidigt som företag som får svårt att rekrytera arbetskraft.

Allt sammantaget visar hur viktigt det är med en genomtänkt statlig bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp på problemen, men en sådan politik lyser som sagt med sin frånvaro och det är ytterst ansvarslöst av en regering att inte ha en sådan politik.