Kategorier

Arkiv

Snart står bara murstocken kvar

Folkhemmet

är nedbrunnet

Allt ska bort

”Tidningen Arbetaren ­kallar det tvångsarbete, Afton­bladet Kultur sätter ­rubriken ”Tillbaka till fattigvården”, och beskriver ingående hur krav på mot­prestation för socialbidragstagare är både förödmjukande och kontraproduktivt.

Men riksdagen väljer ändå att fortsätta i samma riktning som nedmonteringen av socialförsäkringarna fört oss.

Socialbidrag, tänkt som det yttersta skyddsnätet, har blivit den nya a-kassan och nu ska socialsekreterarna bli de nya ­jobbcoacherna.

I stället sprider sig ”Fas 4” som en allmän benämning av den nya lagändringen som börjar gälla i sommar. Precis som för de som är sysselsatta inom fas 3 ­kommer människor som krävs på motprestation för socialbidrag varken att ­kvalificera sig för a-kassa ­eller samla pengar till ­pensionen.

Riksdagen väljer att fortsätta i samma riktning som nedmonteringen av socialförsäkringarna fört oss”, skriver Ida Nilsing i dagens ledare.

Det tar minst tjugo år att restaurera Folkhemmet till samma kvalitet som innan Alliansen fick regeringsmakten! Det handlar därmed om ett kvarts sekels tillbakagång!