Kategorier

Arkiv

Dagens skratt

Och artikeln,

 

Brandmanshandläggare

 

den läser du här.


I Alliansens och fablernas värld

Det är ju samma sak

Alliansens värld, så som den beskriver den för oss, är en värld av fabler som den vill att vi ska tro på.

Johan Westerholm belyser den med hårda fakta och Skvitt kompletterar.

Johan Westerholm - mitt i steget

Johan skriver bland annat:
”Jan Björklund, vice statsminister och ordförande för det folkparti som nu LO:s motsvarande Karl Petter Thorwaldsson vill att S skall börja samarbeta med har ett alldeles speciellt handlag med fakta. Björklund var så stolt när han kunde meddela i söndagens Agenda debatt att han minsann talat med en restaurangidkare, Hjelte, som anställt 150 arbetslösa just på grund av den sänkta restaurangmomsen. Företagets årsredovisning visar dock att antal anställda har varit i stort oförändrat de tre senaste åren. Sannolikt är det ganska normal personalomsättning inom snabbmatsnäringen som präglas av måna unga som tar just de jobben som ett steg på vägen eller innan studier. Siffrorna från bolagsfakta talar sitt mycket tydliga språk, ett språk som även Jan Björklund torde begripa om han sätter sig ner en stund.”
Resten av inlägget kan läsas här.

DIKT OCH SANNING

Och Skvitt kompletterar med följande kommentar:

”Och då kan jag konstatera jämfört med 2010 har han bara två fler anställda 2012. Men omsättningen har ökat med nästan 35 miljoner och finansnettot har gått från drygt 1,5 miljoner till drygt 7 miljoner och vinstmarginalen har ökat från 1,53% till 4,96%.  

Alltså gav det inga fler jobb men mycket mera klirr i kassa på två år. Finns det en annan förklaring än momssänkningen? Jag tror inte det. Och har jag rätt så besannas det jag sa redan när det nämndes att momsen skulle sänkas, att det enda som kommer att ske är att det bara blir mer pengar till krögaren. 

Det jag kan räkna ut kan givetvis också Alliansens ekonomer räkna ut. Därmed vill jag påstå att det var just det som regeringen ville med sin reform, inte det som de sa att de ville med den, det vill säga att det skulle bli fler jobb.

Låt mig nu använda en sund logik. Alla önskar hålla nere sina kostnader. Därför köper vi inte mjölken på macken om vi lika gärna kan köpa den i en nettobutik. Och om vi dricker så mycket mjölk vi bara orkar så köper vi inte mera mjölk om den skulle bli billigare. Vi köper så mycket vi vill och tar pengarna som blir över till något annat. Så gör även en krögare. Både med mjölken till den privata konsumtionen och med köpet av arbetskraft. Har han redan den arbetskraft han behöver så köper han inte mera arbetskraft för att den blir billigare eller för att han plötsligt slipper en del pålagor. Han kommer att använda vinsten till annat istället. Och detta gäller alltså både om momsen sänks eller om arbetskraften subventioneras av staten.

Den här är inte okänt för regeringen och därför är deras motiv andra än det de säger. Det motivet är att gynna näringsidkare och inget annat. Drabbas gör statsfinanserna och det som dessa ska finansiera, såsom till exempel välfärden. Vi ser det varje dag att det sker så, för varje dag nås vi av nyheter om försämringar i vård, skola och omsorg, bland annat. 

Men jag måste ändå säga att momssänkningen var ett bra drag. Men den skulle ersatts med en höjning av skatt på lön och andra intäkter. Moms är en styggelse och en orättvis skatt eftersom de som inte behöver konsumera hela sin inkomst för livets nödtorft betalar mindre andel av inkomsten i skatt än de som inte får ett öre över efter att de har betalat allt som de behöver för att överleva. Momsen drabbar alltså hårdare de som har det knapert än de som har det fett. Därför ska momsen bort, men inte till priset av minskade skatteintäkter.

Om en sådan politik hade förts skulle det gett fler arbeten inom bland annat restaurangbranschen. Då hade vanligt folk fått mera över i plånboken och haft råd att gå på krogen oftare och då behövs fler servitörer. Staten hade fått in lika mycket pengar och kunde satsa dem på välfärden. När den byggs ut behövs fler vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, fler lärare, fler skolbibliotekarier, fler barnskötare och så vidare. Arbetslösheten hade sjunkit, liksom arbetslöshetskostnaderna och socialbidragskostnaderna för den och på alla sätt hade samhället gjort en vinst. Men sådana mål har inte Alliansen för ögonen, trots att även den kan räkna ut vad jag kan räkna ut. Alliansen vill bara att rika och företagare ska bli rikare och det på oss andras bekostnad. Det är därför det är sådant gap mellan vad Alliansen säger att de vill åstadkomma och den verklighet deras politik skapar.

/Skvitt”