Kategorier

Arkiv

Skattesmitarna

Minst 70 svenskar

Så många har hittats i det läckta jättematerialet över hemliga konton i skatteparadis. Men det finns säkert många fler. Och de är rika, som alla förstår, mycket rika!

Tänk så mycket de har undanhållit oss!

Skatteparadis

”En rad högprofilerade personer har avslöjats som misstänkta skattesmitare. Bland annat Jean-Jacques Augier, kampanjkassör åt Frankrikes president François Hollande, som enligt granskningen är delägare i två offshore-bolag.” Läs mera på SvD Näringsliv.

Jag kallar dem osolidariska, egocentriker, borgarpack och avskum! Och jag vet att om de blir sjuka kommer de hem för att åtnjuta vår gratis sjukvård, så snikna de är. Moral har de nämligen ingen!

Det är dessa som stödjer Alliansens partier och det är dessa som Alliansens partier företräder och vurmar för.

Ska du rösta på Alliansen 2014?


2 kommentarer on “Skattesmitarna”

 1. Kao skriver:

  Håller med om vartenda ord du skriver. Men när en ‘vanlig’ medborgare ligger efter med en tusenlapp i restskatt lite för länge – då kommer Fogden snabbt som tusan. En 1000-lapp kan vara rena katastrofen för en person med ansträngd ekonomi.

  Men som alltid i ett kapitalistiskt system kommer de största skurkarna undan med de stora pengarna, för även de ekonomiska lagarna är ju skrivna för dem. Inte för oss vanliga dödliga.

  Kram
  Kao

  • skvitt skriver:

   ”Lag och ordning!”
   Tänk så många som skriker efter ”lag och ordning”!

   På något sätt låter det så neutralt och självklart, självklart jämlikt och självklart rättvist: ”Lag och ordning”!

   Men varför? Är det vår bristande förmåga att ifrågasätta och tänka självständigt som ligger bakom vår okritiska inställning till ”lag och ordning”?

   ”Lag och ordning” ser ju olika ut i olika tid och rum och därmed i olika dimensioner.

   Märkligt nog kunde man på faraonernas tid i Egypten ända fram till år 130 före vår tideräknings början betala för att få bli slav! Ja, du läste rätt!

   Genom att slaven kunde tjäna pengar vid sidan om kunde han också betala den regelbundna slavavgiften (sic!) till sin härskare. Men vad var vitsen med att vara slav?
   Jo, förmodligen att en sådan slav fick lindrigare arbetsuppgifter och mera attraktiva sådana, till exempel som tempelslav. Då slapp slaven undan mycket hårdare arbeten som han annars kunde tvingas till ifall han blev dömd till sitt slaveri. Han kunde alltså försäkra sig om att slippa hårt slitsamt arbete genom att frivilligt göra sig till slav, men det kostade!

   Lagen kunde således gagna en fattig, men mest gagnade den de rika och det samhälle som var skapat till de rikas och överhetens säkerhet, trygghet och existens. Och just så fungerar lagen. Det är lagens uppgift.

   Redan de gamla grekerna (som man ju brukar säga) var alltså inte först med att ha slavar, som bekant och lagar, men de hade den så kallade ”demokratin”. Det var en ”demokrati” som endast gällde fria män och som reglerades av lagar som uteslöt kvinnor och ofria män från rätten att delta i den ”demokratiska processen”.

   Vilka var det som stiftade dessa lagar som uteslöt de allra flesta från att på laglig väg påverka politiska beslut i en så kallad ”demokratisk process”? Ja, inte var det de som var utestängda från sådana beslut! Det var inte kvinnor och det var inte ofria män.

   I islamistiska länder är det koranen som är lagen och koranen reglerar kvinnans roll i samhället. Och som all reglering innebär denna reglering också en inskränkning av möjligheter och rättigheter, till exempel i fråga om arvsrätt. Att ärva är en källa till rikedom och rikedom är en källa till makt och inflytande. Med inflytande följer rätten att utforma lagen och den skrivs då så att den gynnar dem som har denna rätt.

   Frågan för dagen: var har sådana lagar stiftats som missgynnar de som har makten att stifta lagarna? Det har ännu inte hänt i historien och det är inte sannolikt att så någonsin kommer att ske.

   Inom islam är kvinnans arvsrätt inskränkt i jämförelse med mannens och så har den länge varit inom den kristna sfären. Därmed var det här och förr i den kristna världen – och därmed är det än i dag i islams värld – männens rike – som bibeln förr – och koranen ännu idag slår vakt om! Och sharialagarna inom islamismens hegemoni garanterar denna ordning. Vi blundar för det och kallar det för den ”arabiska våren”!

   Men lagen står även på kvinnans sida, till och med inom islamismens värld. Den skyddar henne till exempel från våldtäkt eftersom våldtäkt är ett brott mot lagen. I lagens bokstav är det ett skydd, men det är likväl inget annat än en chimär, våldtäktsmannen döms i allmänhet till böter eller fängelse, medan kvinnan i praktiken görs medskyldig till våldtäkten och straffas med döden. Lagen, i praktiken, skyddar alltså mannen eftersom kvinnan inte vågar anmäla våldtäktsmannen.

   Lagar är över allt där de gäller, inte bara inom islam, alltid finurligt utformade för att dölja de rätta intentionerna med lagen!
   Lagen står således på männens sida och den är skriven av män och för män. Men den är först och främst skriven av de med makt för dem med makt! Lagen är de härskandes verktyg, varmed deras makt legitimeras, säkras och befästes!

   Under feodaltiden reglerade lagen människors inrutade vardag där var och en var bunden till det stånd den var född inom, adeln, prästerna, borgarna och bönderna och än i dag saknas det ett namn på dem som inte ens tillhörde dessa fyra stånd och som då var i stort sett rättslösa.

   Lagen reglerade människors rättigheter så att ståndssamhället bestod och att de som hade privilegier kunde behålla dem – så att de som hade skyldigheter mot de privilegierade verkligen uppfyllde dessa.

   Alla klasser hade skyldigheter mot varandra, men ju högre upp i hierarkin man befann sig ju mer nytta drog man av lagen och ju mer skydd hade man av lagen. Högst upp i hierarkin bestämde man hur lagen skulle lyda och vilka dess uttolkare skulle vara. Så är det än i dag, men feodalismen har fått vika för borgerskapets kapitalism och därmed har feodalismens lagar fått vika för borgerskapets nya juridik!
   Ny ekonomisk ordning kräver ny lag som regalerar den nya ordningen, det nya klassamhället kräver såldes ny lag! Ny maktstruktur, nya härskare, kräver ny lag!

   – – –

   Tänk så många som skriker efter ”lag och ordning” i vissa fall!
   Men vilka är det som brukar skrika och när brukar de skrika på ”lag och ordning”?

   När ropen ekade som högst om ”lag och ordning” senast, då var det nittonhundrasjuttiotalet, men skallen hördes högljutt redan 1965. Och skallen hade hörts innan under 1900-talet.
   1931 blandades dessa skall med ljudet av gevärskulor i Ådalen.

   Runt sekelskiftet 1800 – 1900 nådde skallet om ”lag och ordning” orkanstyrka. Då kände sig borgerskapet allvarligt hotat till sin existens av en allt mer välorganiserad arbetarklass.
   Då var det ”lag och ordning” de skrek om därför att på deras ”lag och ordning” vilade deras juridiska rätt, inte på mänskliga principer och rättigheter, inte på moraliska principer, inte på principer om rättvisa och verklig demokrati, alltså det som ordet verkligen betyder: ”folkvälde”.

   Borgerskapet tvingades till reträtt!
   För att behålla makten tvingades de ge folket rösträtt och parlamentarismen öppnades för pöbeln, allt för att borgerskapet skulle kunna bevara sin makt. Och var gång du går till valurnan ger du legitimitet till denna ordning! Du godkänner en diktatur dåligt förklädd till ”demokrati”, trots att den inte är värd namnet mer än de gamla grekernas ”demokrati”!

   Vår tids diktatur göms bakom parlamentarismens så fint klingande namn. Vår tids diktatur kallas ”parlamentarisk demokrati” och som alla andra diktaturer vidgår aldrig maktens män att det är diktatur de utövar. På förnekande och lögner vilar alla orättvisor!

   Var gång ”folkvälde” ställs på dagordningen skriker överklassen på lag och ordning och sedan 1800-talet kallas detta för kommunism. Och det är ju just det som det faktiskt är: FOLKVÄLDE ÄR KOMMUNISM!

   Leve folkväldet!
   Riv ned klassamhällets ”lag och ordning”!
   Bygg en ”lag och ordning” som skyddar folkflertalet för dess parasiter!
   Vänd parlamentarismen ryggen!
   Ställ dig på rätt sida i klasskampen och stig upp på de utomparlamentariska barrikaderna, fysiskt, eller med pennan som vapen!
   Och skriv en lag som står på det arbetande och produktiva folkets sida!
   Leve det klasslösa samhället!
   Leve kommunismen!

   Kram!
   /Skvitt

   (Den här kommentaren blir ett enskilt inlägg)


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s