Kategorier

Arkiv

Skattesmitarna

Minst 70 svenskar

Så många har hittats i det läckta jättematerialet över hemliga konton i skatteparadis. Men det finns säkert många fler. Och de är rika, som alla förstår, mycket rika!

Tänk så mycket de har undanhållit oss!

Skatteparadis

”En rad högprofilerade personer har avslöjats som misstänkta skattesmitare. Bland annat Jean-Jacques Augier, kampanjkassör åt Frankrikes president François Hollande, som enligt granskningen är delägare i två offshore-bolag.” Läs mera på SvD Näringsliv.

Jag kallar dem osolidariska, egocentriker, borgarpack och avskum! Och jag vet att om de blir sjuka kommer de hem för att åtnjuta vår gratis sjukvård, så snikna de är. Moral har de nämligen ingen!

Det är dessa som stödjer Alliansens partier och det är dessa som Alliansens partier företräder och vurmar för.

Ska du rösta på Alliansen 2014?


Efter Wikileaks och Vatileaks kommer nu Offshore leaks

Storbanker skakas av jätteläcka

 

Makthavarna skakas säkert i sina grundvalar!

Interneträdsla

 

”Politiker, företagsledare och internationella vapenhandlare. Många yrkeskategorier figurerar i en gigantisk skattesmitarhärva som nu är på väg att rullas upp.

– Jag är inte förvånad. Samtidigt är de uppgifter som kommer nu bara lite skrap på ytan mot hur det verkligen ser ut, säger Torsten Fensby, expert på frågor rörande skatteflykt på Nordiska ministerrådet.

Men klart är att en global skatteskandal är under uppseglande. Det handlar om en jätteläcka av uppgifter som tidigare varit hemliga angående vilka som gömmer pengar i skatteparadis. Materialet, omfattande 2,5 miljoner datadokument där cirka 120000 företag omnämns, har tagits fram av ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, i samarbete med bland annat BBC, Le Monde och Washington Post.” / SvD


(72) Facebook

(72) Facebook.


Susanna H Svensson

Oftast mycket intressant

 

Gör som jag, följ henne på facebook!

Se och läs blandad kompott. Som t.ex. bilden på Annie Tatcher.

Sussana H Svensson Följ


JTS eminenta inlägg

Paul Chockshott om arbetslösheten

 

 Jimmie T Saint skriver mycket tänkvärt,klicka på denna länk för att läsa hela texten och inte bara detta lilla klipp:

”Arbetslösheten hjälper till att skapa en köparnas arbetsmarknad; till varje jobb kommer det att finnas flera sökande. Exploaterande lönenivåer ifrågasätts inte av dem som saknar alternativ. Fackföreningarna kommer att dra sig för att strejka för högre löner om de vet att arbetsgivarna utan problem kan anlita strejkbrytare ur de arbetslösas skara. Hela arbetsstyrkan kan sägas upp och annan arbetskraft anlitas till lägre löner. Arbetslösheten har funktionen av utsugningsregulator och upprätthålls som sådan genom regeringspolitiken. De ekonomiska åtgärder som krävs för att uppnå full sysselsättning är välkända.”

Och till sist lånar jag bilden från inlägget


Vår regerings förebild

Det är värt att tänka på 2014!

”Margaret Thatchers politiska reformer utgick från en stark tilltro till marknadsekonomin utan statlig inblandning. Inom den ekonomiska politiken innebär detta en fri marknadsekonomi, privatiseringar av statsägda företag och låga direkta skatter, kombinerat med skepticism gentemot statens inblandning och stora fackföreningar.” Det skriver Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare och har bland annat deltagit i debatter angående tillväxtens förutsättningar globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Från ingressen till hans artikel i Newsmill citerar jag följande:

”På 1970-talet hade Storbritannien ett jämlikhetsindex som de nordiska länderna nådde först på 2000-talet. Det vi idag kallar för nordisk välfärdsmodell kan därför sägas ha sitt ursprung i ett brittiskt samhällsideal. När Margaret Thatcher satt vid makten förvanskade hon det brittiska arvet och raserade Europas första välfärdsland.”

Det är värt att tänka på 2014!

Från SvD citerar jag:

”… hon inspirerade Tony Blair och hans omgörning av Labour till New Labour.

Något som sedan i sin tur har blivit en inspirationskälla för både de Nya Moderaterna och Socialdemokraterna, enligt statsministern.

– De sade att mycket av det Thatcher gjorde ska vara kvar, men till det ska vi föra New Labour. Och det skulle jag säga har i sin tur både påverkat tillkomsten av Nya Moderaterna och hur en del svenska Socialdemokrater tänker, säger Reinfeldt.”

Just det! Det är det vi ser i dag när allt mer av välfärden tas ifrån oss och hamnar i fickorna på de som äger företagen som tar över från kommuner och landsting.

Att Moderaterna driver en sådan politik med hull och hår är inget att förvåna. Inte heller att de övriga partierna i Alliansen gör det.

Man kunde ju kräva av Socialdemokratin, så som varande ett arbetarparti av tradition, att ha en mer kritisk inställning. Men när det gäller vinstuttag i välfärden vill man inte sträcka sig längre än till att mumla om begränsningar! Och skälet, ja det ger ju Reinfeldt svaret på: ”mycket av det Thatcher gjorde ska vara kvar … och det … har … påverkat … hur en del svenska Socialdemokrater tänker …”

Det är värt att tänka på 2014!

”…  under de 18 år förändrades de dimmiga öarna till en marknadsekonomisk tummelplats. Fackföreningarna slogs sönder, statliga lönsamma och välmående företag såldes ut till privata intressen … Reinfeldts strategi och politik är en spegel av Thatchers på 1980-talet. Avsaknad arbets-marknadspolitik, näringspolitik, en medveten arbetslöshetspolitik som försvagar fackföreningarna. Allt detta är hämtat från de brittiska öarna.”ordochkultur.se/thatcherismen

”Nu har löntagare och fackföreningsfolk all anledning att känna oro inför framtiden efter att moderatledaren Fredrik Reinfeldt tillsatt Sofia Arkelsten som partisekreterare och därmed högsta ansvarig för partiets politiska inriktning. Arkelsten säger sig ha den för sitt fackföreningshat ökända engelska djupkonservativa före detta premiärministern Margaret Thatcher, även kallad ”järnladyn” som idol och politisk förebild … Nyckelorden för Thatcher var låga direkta skatter, maktlösa fackföreningar, låga löner och privatisering med stor frihet för företagen samtidigt som samhällets kontroll över dem skars ner …”urshultslasse

”Thatchers första budget pressade arbetslösheten över tremiljonerstrecket. När konjunkturen tog fart blev hennes regering i stället fartblind, resultatet blev överhettning och efter misslyckanden med växelkursen ytterligare en onödigt svår lågkonjunktur.

Att Thatcher fick bukt med inflationen är inte heller sant. Hösten hon slutade var den uppe över tio procent. På samma sätt var arbetslösheten högre när hon avgick än när hon tillträdde, något som borgerliga debattörer strategiskt brukar glömma.” / AB

”… gick i spetsen för den nylibarilsering vi fortfarande lever i, under sin tid som premiärminister på 1980-talet. Storbritannien blev modell för den nya politiken med minskad offentlig välfärd och ökad privatisering. … arbetslösheten ökade till siffror ingen trodde var möjliga. Hon försökte se till att människor inte skulle använda biståndssystemet. Hon delade verkligen landet i de som har och tjänade på hennes reformer och de som inte har och förlorade på dem, säger Gunella Björk.

Enligt Gunella Björk ökade även rasismen markant som en följd av Thatchers hårdföra politik.” / AB

”Individer, företag, institutioner befinner sig i ständig konflikt. De klenaste måste slåss ut, om de är företag eller människor spelar ingen roll. Marknaden får inte störas av statliga ingripanden eller välfärd. Arbetare måste ta de löner som erbjuds, annars blir de utan jobb. Så lyder utbudsekonomins enkla lag. Välfärdens gränser skulle pressas tillbaka och det privata ägandet premieras.

Efter några år med Thatcher rådde socialt kaos med svindlande hög arbetslöshet och växande fattigdom. … Åren 1984-85 kämpade hon ner gruvarbetarna till uppgivenhet och förnedring. … Demokratiska system, kommunala eller andra, löstes upp. … Den ekonomiska politiken var på väg att bryta samman. Räntor på runt femton procent slog sönder företag och drev folk från sina hårt belånade bostäder. … Hennes marknadsideologi skapade inte harmoni; den slog ut stora befolkningsgrupper, splittrade sociala gemenskaper, gödde drogkultur och kommersialism. Det ekonomiska systemet gödde finansmarknaden.” / AB

Hylla Thatcher

Det är värt att tänka på 2014!

När det gäller privata vinstdrivande intressen i välfärden finns det bara en sak att ha i åtanke! Och det är att om stat, landsting eller kommuner anlitar företag att utföra tjänster så är det för att tjänsterna skall utföras och ingenting annat. De ska inte ha betalt för att stoppa något i sina egna privata fickor.Uppdraget handlar inte om det. Det handlar uteslutande om att utföra tjänster.

Alltså skall kravet ställas: ”Utför vad vi ber om men stoppa inte undan våra pengar i era fickor!”

Självklart kommer de privata intressena att lysa med sin frånvaro inom offentlig skattefinansierad sektor med sådana krav, men de har fått chansen i vart fall. Att de inte vill vara med på sådana premisser är deras ensak. Och denna inställning kan man kräva av Socialdemokratin att stå upp för!

Ur AB om Tatcher:

Ulf Adelshon (m): ”… en ledare som Storbritannien behövde då.”

Stig Malm, fd LO-ordförande: ”Thatcher var ett föredöme för väldigt konservativa krafter i världen. … en allians mellan Thatcher, Chiles tidigare diktator Augusto Pinochet och Milton Friedman, … Hon hade bestämt sig för att göra facket så litet som möjligt. Hon drev en väldigt, väldigt konservativ politik …”

Annie Lööf (c): ”Centerledaren, som tidigare har framhållit Thatcher som en av sina politiska förebilder, på Twitter.”

Hemimamma om Tatcher

Jonas Gardell: ”Margaret Thatcher, ”the milk snatcher” som hon kallades för att hon drog in på den gratis mjölk som fattiga skolbarn fick.

Låt mig ta några exempel.

När sjukdomen aids kom till England i början av 80-talet satt Margaret Thatcher vid makten och en lokal tory-pamp uttalade sig och sa att fikusarna borde sändas till de ”jävla gaskamrarna” hellre än att tillåtas sprida sitt snusk över landet.”

Det är värt att tänka på 2014!

”Vad sa då Margaret Thatcher själv om sina medmänniskor? Augusto Pinochet, den man som såg till att floden i Santiago de Chile varje morgon efter militärkuppen 1973 fylldes av alltfler lik av de unga människor som militären hade avrättat under natten, denne fascismens blodsbesudlade man som lät tortera och avrätta sina meningsmotståndare i Chile, benämnde Margaret Thatcher som en ”trevlig man” som hon gärna bjöd på eftermiddagste.

Kritiskt var hon i stället mot den man som blev det nya Sydafrikas förste president, Nelson Mandela, som hon i vredesutbrott kallade ”terrorist”.” / Arbetet

Det är värt att tänka på 2014!

Till sist: ”Det mest ironiska skrivfelet någonsin”

Tänkvärt om pensionen, som man ju bör ha rätt till efter ett långt livs slit med arbete, men också med inbetalningar till ålderns trygghet. Det läser du här. Följ också upp länkarna.