Kategorier

Arkiv

Hemlig länk

Header

Länken


Arbetslösheten

Folk VILL jobba

Det kan inte vara sant att regeringen tror något annat!

Ungdomsarbetslöshet

 

”För drygt 20 år sedan var en femtedel av alla jobb för 15–24-åringar en tillfällig anställning. I dag är vartannat jobb tillfälligt.

I minst sex års tid har Sverige brutit mot EU:s lagstiftning kring visstidsanställningar. I Sverige är det nämligen möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, kan man vikariera i högst två år under en femårsperiod hos en arbetsgivare. Därefter har man rätt till en tillsvidareanställning.

Men när tvåårsgränsen ­närmar sig kan arbetsgivaren välja att förlänga vikariatet men ­kalla det allmän visstidsanställning i stället och då kan man ­vara ­anställd i ytterligare två år. Därefter kan man få jobba som ­säsongsanställd ­eller provanställd. Sedan kan det börja om från början igen.

I dagarna meddelade EU-kommissionen att man underkänner Sveriges skydd för dem som har olika former av tidsbegränsade anställningar och nu kräver man åtgärder inom två månader.” /Daniel Swedin

Arbetslösheten är till stora delar en fråga om politik som bara gynnar företagen. Den andra orsaken är att företagen inte anställer en enda peson som de inte oundgängligen behöver. I sammanhanget utgör de som inte arbetar av andra skäl en försumbar andel.