Kategorier

Arkiv

Alliansens reformer

Bidragsberoende företag

Det är ju alldeles uppenbart!

Vanligt folk skulle bort från bidragsberoendet. Och så blev det. Nu får man inte vara sjuk tills man förhoppningsvis blir frisk.

Men företag växer upp som svampar i skogen, enbart finansierade med statliga bidrag. Det är företag som har blivit bidragsberoende, men de som skulle vara i behov att lite hjälp står allt oftare utan.

Privata friskoleföretag, privata vårdinrättningar, privat äldrevård, sänkt moms på restaurangmaten.

Och den sänkta arbetsgivaravgiften är ju en sänkning av ”en form av avgift som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna”, vilket alltså är en avstådd del av arbetarens lön! Att sänka den avgiften är att ta bort en del av lönen. Alltså en lönesänkning!

Det är så Alliansens reformer ser ut. Och till listan av Alliansens ”reformer” kan läggas rutavdrag, rotavdrag, jobbcoacher och fas3. Alltsammans fungerar på två sätt:

1. Rika gynnas!

2. Vanligt folk och fattiga betalar kalaset!

Moderaternas reformer

Har du röstat på något av Alliansens partier? (1.) Alltså har du röstat på något av följande partier: centerpartietfolkpartietkristdemokraterna eller på moderaterna.

Om du svarar ja på frågan (1.) så undrar jag om du är egenföretagare, delägare i ett eller flera företag, eller om du lever på sparat kapital, eller på aktieutdelning?

Om du svara nej på frågorna om du är egenföretagare, delägare i ett eller flera företag, eller om du lever på sparat kapital, eller på aktieutdelning,  undrar jag om du istället lever på en vanlig lön, eller på socialbidrag, förtidspension eller sjukbidrag (2.).

Om du svara ja på sista frågan (2.), och svarade ja på fråga (1.) undrar jag om du är en idiot.

Och är du så konsekvent att du avstår från hemförsäkring bara för att spara en onödig utgift? Om inte, frågar jag dig uppriktigt: Vad trodde du att du skulle få ut av Alliansens politik?

Länk.