Kategorier

Arkiv

Nya arbetarpartiet igen

Nu, om inte förr

 

Nu klargör man från Moderaterna än tydligare på vems sida man står. Nu om inte förr bör väl folk fatta galoppen med Alliansens och Moderaternas politik.Nya arbetarpartiet

 

”Regeringen föreslår att en arbetstagares anställning ska upphöra efter 12 månader när en uppsägning av personliga skäl har ogiltigförklarats av arbetstagaren och den fackliga organisationen.

Detta även om tvisten inte är avgjord i Arbetsdomstolen. Det innebär att arbetstagaren, i väntan på att tvisten ska avgöras, blir av med både jobb och lön efter 12 månader, trots att frågan inte är prövad. 

Konsekvensen för den som drabbas, är att först bli avstängd från a-kassan i 45 dagar och därefter gå på a-kassa tills tvisten är avgjord. ‘Förenklingen’ innebär alltså att arbetsgivaren slipper betala lön till arbetstagaren. Arbetstagaren får ta smällen även om denna får rätt i AD.” Dagens Arbete


Benlös berövas rullstol?

Sparivern når nya imponerande höjder

 

Ja, för det är väl spariver det handlar om när en benlös inte får behålla sin rullstol.

Mister rulllstol

”Mona Landgrens mamma Nikki tog två neurosedyntabletter under sin graviditet. Det fick som följd att Mona föddes utan ben och med skadade händer. Hon är beroende av olika rullstolar för att ta sig runt. Inomhus använder hon en vanlig elrullstol, och när hon ska handla eller besöka sjukgymnasten tar hon sin manuella och packar in i bilen. Men om hon ska ta sig längre sträckor med rullstol eller köra på ojämnt underlag, som kullersten eller gräs, behöver hon en annan slags elrullstol, som i folkmun brukar kallas permobil.” Det skriver Helsingsborgs Dagblad.

Nu anser Region Skåne att Mona kör permobilen för lite för att hon ska få ha den kvar!

Ja, tänk så kreativa vissa byråkrater kan vara.

Nu funderar jag som så att om jag skulle besöka sjukvården för att få lite vård för någon krämpa, då kanske jag inte får någon vård. Jag menar, det var ju så länge sedan jag var i kontakt med vården sist att jag antagligen inte behöver någon vård.

Jag slutar aldrig att imponeras över hur korkade människor kan vara. Det är väl bara bra att Mona är rädd om sin rullstol och inte sliter ut sådana i ”parti och minut”.”

Skäms på dig, byråkratdjävel!

Regelverket som Region Skåne tillämpar föreskriver följande enligt Helsingborgs Dagblad:

”Om person med funktionsnedsättning har förflyttningsbehov i närmiljön som inte tillgodoses av manuell rullstol, trehjulig cykel eller annat förflyttningshjälpmedel kan en eldriven rullstol förskrivas.

Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter.

För eldriven rullstol för utomhusbruk ska rullstolen minst användas vår, sommar och höst 1-2 gånger/vecka. Drifttidsmätare monteras på rullstolen och utnyttjandegraden följs upp regelbundet. Vid körtid under 20 timmar/år ska den eldrivna rullstolen återlämnas om inte speciella skäl finns.”

Vi får väl hoppas att byråkraterna kan finna några ”speciella skäl” i det aktuella fallet.