Kategorier

Arkiv

Hemlig länk

Hemlig länk!

 

Hemlig länk

Här är den hemliga länken!


Klimat på kulturens scen

Men först en presentation

”Om Tribunalen

Teater Tribunalen bildades 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan i Malmö och scenkonstnärer från Dramatiska Institutet. Det första gruppen gjorde var att ta den gamla biografen LIDO på Södermalm i besittning.

Tribunalen är en politiskt riktad teater. Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion. Alla pjäser och all verksamhet Tribunalen tar sig för måste relateras till och polemisera mot samhället och den situation som människor lever i idag.

Tribunalen vill ge en mer komplicerad, komplett och uppriktig bild av verkligheten än den som enkelriktat konsumeras via kvällspressen och förenklade debattprogram i TV. Vi är moralister i den bemärkelsen att vi tar ställning i samhälleliga skeenden, och pedagoger i det att vi försöker ställa adekvata frågor till publiken om dess verklighet.”

Så presenterar man sig.

Bra, säger Skvitt. I dag är kritisk kultur något som riskerar att dö ut. Alliansen är aggressiv i sin strävan att korrumpera teaterkonsten och ödelägger den genom att låta den så kallade marknaden styra, för att tala med Richard Turpin.

Teatertribubunalen

Urpremiär i april:

Arbetstitel: Rörelsen

Och det är detta som det kommer att handla om enligt dem själva:

Hösten 2012

En vecka innan FN:s klimatmöte i Doha släpper Världsbanken rapporten Turn Down the Heat som varnar för temperaturhöjningar på 4 grader, sen förindustriell tid, redan 2060. Höjningar som vida överskrider vad många bedömare menar är möjligt att anpassa samhället till. Om inget görs nu är klimatapokalypsen ett faktum. Först ut är de människor som har minst resurser, människor som redan i dag tvingas fly sina hem på grund en klimatsituation de själva inte har skuld till. Världsbankens ordförande Dr. Jim Yong Kim hoppas att rapporten ska ”chocka oss till handling”.

Efter 12 dagars förhandlingar avslutas FN:s klimatmöte i Doha. Resultatet är en svag kompromiss som på intet svarar på den klimatsituation vi befinner oss i: En förlängning av Kyotoprotokollet till 2020, som bara täcker 15 procent av världens utsläpp, utan några ökade ambitioner i utsläppsminskningar. Inga framsteg i frågan om ett större globalt avtal. Inga nya pengar från de rika länderna för avbetalning av sin klimatskuld till de fattigare länderna.
Inga nya pengar från de rika länderna, med en historisk klimatskuld, till de länder med minst resurser och som drabbas värst av klimatförändringarna. Kanske är världens ledare i chock, men snarare i förnekelsestadiet än i handlingsstadiet.

Våren 2013
Gigantiska demonstrationer blossar upp runt om planeten. I Washington, Bagdad, Paris går unga människor ut på gatan. Medan en jättelik ockupation stänger av hela centrala Stockholm samlar sig regeringen för ett uttalande i direktsändning. Halva Sveriges befolkning samlar sig i Tv-sofforna.

De unga vägrar vara generationen utan framtid. De vet att om inget görs nu är klimatapokalypsen ett faktum. De vet att de som är skyldiga till situationen och de som har makten att förändra den inte kommer göra det av sig själva. Tillsammans utmanar de klimatapatin genom agera för förändring. De kräver att industriländerna tar sitt klimatansvar och ställer om mot en rättvis och hållbar värld. De är många och välorganiserade och deras handlingskraft tvingar makten till en dialog.

I samarbete med Privatteatern och Stockholms dramatiska högskola”

Reklamen bjuder jag på och Teatertribunalen bjöd på texten – bytt, bytt kommer aldrig igen! 🙂

Boka biljetter