Kategorier

Arkiv

Den tysta skandalen

Har du sett något om det på TV-nyheterna?

 

Inte jag i alla fall. Ja, alltså inte i de media som når ut till de allra flesta: AB, EXPRESSEN och andra stora tidningar, samt TV-nyheterna.

Men Ny Teknik skriver om det:

”Två tankar med radioaktivt avfallsvatten från anläggningen FSC (Fuel service center) inom bolaget Westinghouse industriområde i Västerås har varit felaktigt kopplade till dagvattensystemet i många år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM kan felkopplingen härröra från så långt tillbaka som år 1987 då FSC-verkstaden byggdes, vilket betyder att kontaminerat vatten från verkstadens rengöring av företagskundernas reaktorutrustning i 25 år släppts ut i omgivningen och vidare till Svartån och Mälaren.”

Fler artiklar från Ny Teknik.

Och det finns några till som har uppmärksammat detta:

Radioaktiv personal

”Radioaktiv personal

Personal på kärnbränslefabriken Westinghouse på Finnslätten i Västerås kan ha utsatts för höga doser strålning från uran, enligt SR Västmanland. Företaget upptäckte själva förhöjda uranhalter vid en kontroll av personals urin. Det radioaktiva ämnet har personalen antagligen fått i sig när de andats urandamm.” / Nyhetsverket

”Nu kommer internationell kritik från Greenpeace mot kärnbränslefabriken i Västerås. … Bränslet är en blandning av plutonium och uran, som ger högre effekt men också högre risker än det bränsle som används i Sverige, enligt Statens kärnkraftsinspektion, SKI. Den svenska linjen har sedan 1980-talet med ett fåtal uttryckliga undantag varit att sånt bränsle inte ska finnas i landet.” / Nyheter P4 Västmanland