Kategorier

Arkiv

Vem äger media?

Den frågan

ställs av UnderMattan.

Vem som äger media är inte ointressant. Den som äger en tidning, TV- eller radiokanal, är ju inte enbart ute efter att tjäna pengar. Den har ju också olika intressen som den vill bevaka och propagera för. Det kan vara väldigt olika intressen, men handlar det om nyhetsförmedlande media handlar det ju om politiska idéer som styr och som präglar det nyhetsurval som görs.

Läs alltså vad Under Mattan skriver!