Kategorier

Arkiv

IKEA

IKEA

 

Nu hånas Ikea på nätet

 

Läs här och här!


Nyheter i korthet

Ett axplock

 

Vad blir följden när den offentliga sektorn krymper? Till exempel när sjukvården får kämpa för att resurserna ska räcka till.

Eller när tullen inte får de resurser som behövs. Eller frågan om varför det finns så många illegala vapen i omlopp.

Har vi förtroende för våra lokalpolitiker? (… resultatet visar att bara tre procent av männen och en procent av kvinnorna har stort förtroende för sina politiker.)

Säkerhetspolisen har lämnat ut namn och personuppgifter på tipsare. Men kaffekassan har sekretessbelagts!

Och den stora snackisen belyst av Skvitt.

Maffiagrupperingar från det forna Sovjetunionen har de senaste åren tjänat mångmiljonbelopp på rut- och rotavdrag.