Kategorier

Arkiv

Bara radioaktiv på en lagom nivå

Hilda Hellström, konstnär

Hon har gjort bruksföremål från jord hämtad från Japan i trakterna kring Fukushima. Eftersom jorden är radioaktiv så är även hennes verk radioaktiva, men bara på en lagom nivå. Alltså inte farliga! Men hon anser att man inte bör äta ur hennes skålar.

Läs mera här!

Nu undrar jag, är hon komplett obildad?

Det FINNS ingen ”lagom” nivå. Det finns ingen ”ofarlig” nivå!

Det enda som finns är gränsvärden som är satta så att risken bedöms godtagbar utifrån vissa kriterier, till exempel vad vi kan godta för att kunna tillfredsställa vissa aktiviteters behov.

Till och med den naturliga bakgrundsstrålningen kan skada och ligger bakom en del av cancerfallen, trots att nivån är lägre än Hildas ”lagom nivå”!