Kategorier

Arkiv

Så är dagens politik

Regeringspolitik

 

”Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”. Detta bibelcitat kan stå som rubrik för regeringspolitiken. Omfördelningen av pengar och makt är konsekvent. De som har får mer, de som har litet får ännu mindre.

AB