Kategorier

Arkiv

Om den s k fruimporten.

Eminent, sakligt och nyanserat

Det som är eminent, sakligt och nyanserat är inte de utredning som landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, har gjort på uppdrag av regeringen om den s k fru-importen och som 29 juni överlämnades till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Utredningen är en del av ett betänkande: ”Kvinnor och barn i rättens gränsland”.

Det som är eminent, sakligt och nyanserat är istället det som den gamle vargen skriver.

 


Den glömmer man väl aldrig!

ghostalive

Visa originalinlägg


Generalfel och genfel!

Dagens tomater

”I affären är tomaterna ofta vackert röda och nästan alla har samma färg. Men låt dig inte luras, den jämna färgen har ironiskt nog resulterat i att tomaterna blivit mer smaklösa.” Länk finns hos HANIBAL(JAN), där sambandet förklaras.

Där finns även min kommentar: ”Alla som är lite äldre och vet hur tomater har smakat en gång i tiden, vet också att dagens tomater i jämförelse är helt smaklösa. Jag själv tillhör dem och jag SAKNAR INNERLIGT SMAKEN AV EN MOGEN TOMAT!

Den smaken har inte kittlat mina smaklökar de senaste 40 åren, minst!

Jag skulle gärna betala mycket mycket mer bara för att få en tomat med originalsmak! Och jag är säkert inte ensam om det. Alltså borde det finnas en marknad för TOMATSMAKSTOMATER!”

Kort sagt: detta är ännu ett exempel på vad som har offrats på mammons altare!

Mera tomater


Kriminell är ju den som konsekvent bryter mot lagen

Kriminell är skånepolisen

Det visar och bevisar Astrid.

”Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är en lag sedan 1 januari 2008 i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca 290 000 kr är tämligen detaljerad. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs skall vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen skall ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som skall ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget.”

Detta skriver Astrid på sin blogg och uppmanar: ”Alla djurägare som fått jättefakturor från polisen grundat på ‘uppdrag’ till Djurambulansen och andra företag som mot gällande lag anlitats av polisen bör anmäla detta och få fakturorna omprövade.”

Kommer polisen nu att lagföras för dess konsekventa brott mot lagen?

Nej, det är knappast troligt, men pinka inte på allmän plats för då åker du fast! Och pika inte en andra gång offentligt för då är du återfallsförbrytare. Ja alltså som skånepolisen, återfallsförbrytare som konsekvent har brutit mot lagen!


Efterspelet omhändertagandet av Per-Ola Olssons kor

Korruption och rättsröta

Korruption och rättsröta är sådant som bedrivs av inflytelserika människor med makt. Det råder en omvänd relation vad gäller makten och att korruptionen och rättsrötan avslöjas. Ju mera makt dessa kriminella har dess mindre är risken för dem att de avslöjas.

Men så finns ju än så länge en viss frihet på Internet att lyfta skiten upp i dagsljuset. Och det oroar makten, varför den hela tiden strävar efter inskränka denna yttrandefrihet och öka övervakningen. Alltså här sker samma sak som så hårt kritiseras i till exempel Kina.

Men än så länge är dock Kina i detta avseende ett ”föregångsland”!

”Nu kommer det ekonomiska efterspelet till omhändertagandet av Per-Ola Olssons kor som skedde i januari.

Kreaturshandlaren och polisens handgångne man, Bengt Fridh, med släkt och vänner har inkasserat ca 340.000:- från polisen. De flesta djuren har slaktats och det är en bra slaktavräkning dvs inget fel på korna.

Däremot har högdräktiga och digivande kor slaktats utan åtskillnad.

De som Länsstyrelsen klagade på som varande magra har inte fått något kraftfoder alls, medan de som redan var feta påstås ha fått massor av räkningarna att döma.

Ett antal personer har fakturerat tjänster och varor utan att fakturaunderlag finns med. Priset på halm har 4 till 5-dubblats.”

”Länsstyrelserna i samverkan med förvaltningsdomstolarna har skapat oanade möjligheter för den rättsröta som råder i dag.”

Astrid, som jag här citerar, har länge och idogt lyft fram den korruption som Länsstyrelserna konsekvent håller under armarna och som inte minst inbegriper polisen. Kanske något för Felväsendet att uppmärksamma.

Jag rekommenderar varmt hennes blogg. Hon avslöjar bland annat hur poliser skor sig på Länsstyrelsens attacker mot vanligt folk, men även hur samma myndighet är helt flata och undfallande  så fort det handlar om kapitalstarka aktörer inom köttindustrin.

Läs därför hennes blogg!

Läs också hästmannen!


HEMIMAMMA - Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

GOD AFTON!! Numera så har jag börjat vandringen på tillfrisknandets väg.

Jag ser min son gå en frisk framtid till mötes och min make kan idag gengälda mina ansträngningar för att hjälpa honom och och vår son att få diagnos och behandling, med att ge mig stöd att bli starkare. Det kommer att ta tid, men ljuset anas i tunneln. Maken har enligt Dr X genomgått en nästan mirakulöst tillfrisknande, och han känner sig nästan helt återställd.  Så småningom så når jag också dit, det räknar jag iskallt med.

Men när jag betraktar situationen för Borreliasjuka i Sverige så är det varierande nyheter som ger blandade känslor.

En chatt på Svenska dagbladet gjorde mig mycket arg, så jag skrev om det på BOTA BORRELIA

Sedan denna nyhet som gjorde mig livrädd rent ut sagt:

Anders Tegnell tillbaka till Smittskyddsinstitutet

Den 10 september tillträder Anders Tegnell som chef för avdelningen för…

Visa originalinlägg 344 fler ord


Så är dagens politik

Regeringspolitik

 

”Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”. Detta bibelcitat kan stå som rubrik för regeringspolitiken. Omfördelningen av pengar och makt är konsekvent. De som har får mer, de som har litet får ännu mindre.

AB