Kategorier

Arkiv

Att bara lyda order

Inget försvar!

Det är en gång fastslaget att var och en är ansvarig för sina egna handlingar. Att hänvisa till att man bara har lytt order går inte. Det gäller inte som försvar. Det saknar betydelse vilka order man har fått. Man är personligt ansvarig för de handlingar man har utfört!

Aftonbladet: Nödropet från lägret hittat - efter 65 år.

Vi människor vill ibland  ”glömma” det hemska som verkligen hände. Men historiens grymma verklighet tränger sig ändå på ibland.

Ett medelande från Auschwitz har hittats i en flaska inmurad i en vägg. På den handskrivna papperslappen finns sju namn på personer som inte ville bli glömda. Det är ett eko från en hemsk tid.

Hur kunde denna obeskrivliga ondska genomföras i till exempel Auschwitz?

Svaret på den frågan har tre komponenter.

Den första komponenten handlar om en förskräcklig ideologi.

Den andra komponenten handlar om människor som bara lyder order.

Den tredje komponenten handlar om människor som tiger.

För 67 år sedan i dag befriade sovjetiska styrkor nazisternas dödsläger Auschwitz.

”Den 27 januari 1945 är en dag som många minns eftersom världens största dödsfabriker och koncentrationsläger – Auschwitz – befriades. Under de tolv år, 1933–1945 som nazisterna hade makten i Tyskland präglades Sveriges förhållande till Nazityskland av ambivalens.

Svensk utrikespolitik har debatterats mycket, men inte konsekvenserna av densamma. 
Till exempel utvisningen av människor som senare dödades i Auschwitz.

I det samtidshistoriska perspektivet är det viktigt och framhålla att även andra samhällssystemen har dödat miljoner oskyldiga människor. Därför har det stor betydelse att vi lär oss av historien och bekämpar totalitära och antihumana politiska system. Detta är inte minst problematiskt när de europeiska parlamenten och den svenska riksdagen, landsting och kommuner består av partier som har liknande föreställningar och idéer som man hade i Europa under 30- och 40-talet.”/Citat: Jiri Kminek, Irene Fredriksson, Olof Näslund, Carina Tiden, Jonas Medin, Helena Arnold

Alla omänskliga beslut genomdrivs just på grund av existensen av dessa tre komponenter.

I det samtidshistoriska perspektivet är det viktigt och framhålla att – alla omänskliga beslut genomdrivs just på grund av existensen av dessa tre komponenter.

Nazismens förbrytelser är exceptionella, liksom Pol Pots förbrytelser, liksom den begynnande kapitalismens handel med slavar från Afrika till Amerika, liksom både de katolska och protestantiska kyrkornas häxbränningar, liksom romarrikets brutala spel på arenorna och förföljelser av kristna, liksom aztekernas människooffer, mayaindianernas människooffer, liksom när rika amerikaner reste till Amazonas för att att gå på indiansafari så sent som -60 och -70-talen (i hemlighet – förvisso), liksom lynchningar av svarta i USAs söder.

Det var ett axplock av mänsklighetens mest fasansfulla förbrytelser. Bara ett axplock!

Ja, det var bara ett axplock av vedervärdigheter som jag skulle kunna beskriva i detalj, men då spyr ni!

Ett axplock som visar att nazisternas förbrytelser kanske inte var så exceptionella ändå.  Historiskt sett skiljer de inte ut sig särskilt mycket. Att engelsmännen hade koncentrationsläger för svarta i Namibia under 1900-talets första hälft, det talas det tyst om fast lidandet där kan jämställas med lidandena i de tyska koncentrationslägren.

Hur kan sådant vara möjligt?

Jo, det handlar om de nyss nämnda komponenterna! Och de tre komponenterna gäller även nu och till och med även i Sverige! Låt vara att vi inte har några utrotningsläger här och nu, men vi har myndigheter som bara lyder order som ursprungligen kommer uppifrån politiker som har en förskräcklig ideologi och det finns de som tiger!

Att jämföra svenska politikers ideologi, svenska tjänstemäns beslut och hur offren drabbas, med nazisternas och andras ovan nämnda förbrytelser är inte rättvist. Det måste framhållas. Det är till exempel inte rättvist mot nazismens alla offer. Som sagt, det måste framhålas. Men det finns alltså slående likheter, de tre komponenterna som möjliggör omänskliga beslut även här i Sverige. Det måste också framhållas.

Och i och med att dessa komponenter finns här och nu i vårt land krävs bara en sak för att det som hände i Tyskland även kan hända här. Det krävs bara en ännu mer hänsynslös och skoningslös ideologi än den som redan härskar här och nu även etableras här, så kan samma sak upprepas här som i Tyskland!

Vad sa jag jag nu?

”Hänsynslös och skoningslös ideologi”, det var vad jag sa! Och det har vi, bara vi tänker efter lite och följer med lite bättre vad gäller det som sker i vårt samhälle.

Några exempel

Migrationsverket som fattar beslut om avvisning av politiska flyktingar till en säker död i sina hemländer. Och migrationsverkets beslut om avvisning av homosexuella till Iran och andra länder där man straffas med döden för sådan läggning. Och vi ska inte heller glömma bort avvisningar av ensamkommande flyktingbarn , vilket bryter mot barnkonventionen.

Tjänstemännen följer regelverket, säger de. De hänvisar alltså bara till att lyda order att verkställa en flyktingpolitik och de flesta svenskar tiger! Tre komponenter styr hela verksamheten.

Kanske jag ska påminna om mina första rader i inlägget: ”Det är en gång fastslaget att var och en är ansvarig för sina egna handlingar. Att hänvisa till att man bara har lytt order går inte. Det gäller inte som försvar. Det saknar betydelse vilka order man har fått. Man är personligt ansvarig för de handlingar man har utfört!”

Det finns mänskliga rättigheter, men när de svenska myndigheterna bryter mot dem reagerar inte vårt rättsväsende. Och att inte agera är också ett beslut, det är en handling även det. Den handlingen kallas åsidosättande av tjänsteplikt och var och en är personligt ansvarig för sina handlingar!

Men svensk politik har mera på sitt samvete och kan genomföras i kraft av endast dessa tre komponenter.

Glöm aldrig Anna Olsson

(Du kan läsa reportaget här)

(Anna Olsson har avlidit)

”Hon var den första som slog larm om hur regeringens utförsäkringskedja drabbar cancersjuka.” /Ett hjärta rött

Man skjuter myggsvärmar med luftvärnskanon

”Redan i våras varnade professor Thöres Theorell för att regeringens nya sjukförsäkringsregler skulle leda till att desperata, utsatta och pressade människor inte såg någon annan utväg än att ta sina liv. Han menade att konsekvenserna av de nya reglerna skulle resultera i ett nytt begrepp – ´försäkringssjälvmord´. Nu kommer de första (officiella) tecknen på att hans oro var befogad.” /”Den slutliga lösningen” och alternativen.

Denna politik är möjliggjord på grund av en förskräcklig ideologi, några som bara lyder order och alla de som tiger!

Det är samma tre komponenter som möjliggjorde nazisternas folkmord, med andra ord!

Sjukvård är en rättighet i Sverige

Vi har i alla fall länge trott att det är något som vi alla har rätt till. Men det är för att vi har blundat alldeles för länge. När ekonomin ska stramas åt är det alltid de svagaste grupperna som först får betala priset. Dit hör inte våra folkhjältar som inte gör något nyttigare än att leka på offentliga arenor, springer häcken av sig och både hoppar jämfota och tresteg. Så när såldes till exempel Christian Olsson skadar foten får han på bästa sändningstid berätta om vilken ohygglig katastrof det är för karriären och vilka tävlingar som får ställas in, samt hur djävla ont det gjorde, innan han måste avbryta intervjun för att han ska till sjukvården och behandlas. När reportaget sänds i TV har han redan blivit klar på operationsbordet och sitter hemma och ser ser sig själv på TV.

Annat är det för alla de som har förslitna höfter och köar från vår till höst för att få en ny höft. Det är vad som gäller de som prioriteras, alltså de som har ett arbete att sköta. Det tar ännu längre tid för de som sitter på hemmet, gamla och skröpliga och tack vare utslitna leder faller och bryter lårbenshalsen. Å andra sidan finns det ju de som har privat sjukvårdsförsäkring. De kanske också hinner hem till TV-soffan för att se Christian Olssons intervju.

Ingen av oss andra får ens tillfälle att intervjuas i TV på vare sig bästa eller sämsta sändningstid om våra arbetsskador, sjukdomar och vårdköer. Har vi riktig tur kan vi få chansen att figurerar i något av de samhällskritiska program som blir allt ovanligare för vart år som går, medan sporten breder ut sig tillsammans med lekprogram och amerikanska B-filmer.

Den svagaste gruppen som behöver sjukvård är de psykiskt sjuka. Vem vill lyssna på dem? I sällsynta fall pressen, men vad hjälper det när psykiatrin aldrig får de pengar den behöver.

Och även här finns alltså tre komponenter. Politikerna som inte skjuter till pengarna som behövs därför att de har en förskräcklig ideologi. Och den politiken försvaras av de som bara lyder order. Och så har vi ju alla de som tiger!

”Psyket semesterstänger: ´Patienterna mår bättre på sommaren´” /Göteborgs Fria

Jag kommer att tänka på George Orwell och hans bok 1984. Ett citat från Wikipedia: ”Sedan boken publicerades 1949 har många av dess termer och koncept, som storebrorssamhälledubbeltänkkrimtänk och nyspråk samt minneslucka blivit samtida vardagsspråk. Dessutom populariserade romanen adjektivet Orwellska, som syftar till lögner, övervakning och manipulering av det förgångna för att föra en totalitär agenda.” Och visst känner vi igen det varje dag. Men det är värre än vad Wikipedia skriver. Det är inte bara det förgångna som manipuleras. Nutiden manipuleras också. Effekten av politiska beslut förnekar man och ljuger bort, som om de inte alls existerade!

Och till och med morgondagen manipuleras. All social välfärd ska bli bättre bara skatterna sänks och allt privatiseras. Det påminner alltför väl om Orwelska samhällets sanningsministerium som propagerar om att ”Krig är fred”, ”Frihet är slaveri” och att ”Okunnighet är styrka”.

Det är den första komponenten och den kommer uppifrån politiker som har en förskräcklig ideologi.

”Psykisk sjukdom och missbruk tar inte semester, tvärtom ökar risken för självmord på sommaren.

Men chefer inom SU:s psykiatri- och beroendevård menar att de semesterstänger eftersom patienterna mår bättre i värmen.” /Göteborgs Fria

Det är den andra komponenten: politiken försvaras av de som bara lyder order. Och för att uttala sig på detta sätt krävs inget underlag som stödjer påståendet! Göteborgs Fria frågar och Jan Svedlund, verksamhetschef för Psykiatri Affektiva II svarar.

”Vad är det då för forskning eller statistik som SU använder för att se det minskade vårdbehovet sommartid?

– Vi har inga siffror på det, utan det är en erfarenhet som vi har skaffat oss, svarar Jan Svedlund.”

Argumentet att patienterna mår bättre under vissa tider på året har hörts förut skriver tidningen. ”När GFT skrev om semesterstängningarna i julas gavs då svaret att patienterna mår bättre juletid. Någon minskning av patienter på sommaren syns dock inte på psykakutens statistik. 35,5 personer besökte i snitt akuten varje dag 2011. Under de tre sommarmånaderna juni-augusti sökte inte färre – istället låg snittbesöken något högre, på 38 besök om dagen. Forskningen visar också att det finns en ökad självmordsrisk under maj-augusti. Flest självmord begås i juni månad.”

Att tala i nattmössan, för att nu inte kalla det att ljuga, leder inte till någon kritik från hans överordnade. Alla har ju samma arbetsuppgifter, att bara lyda order från dem som har dikterat ramarna för den ekonomi som styr vilken vård som ska bedrivas, i viken omfattning och med vilken kvalitet.

Det krävs en tredje komponent för att allting ska lyckas. Alla de som tiger! Då hjälper det nämligen inte om de svagaste i samhället knorrar!

Medan politikerna, som har en förskräcklig ideologi, beslutar att sjuka och handikappades behov av personliga assistenter ska behovsprövas, sitter handläggare, de som bara lyder order, och tvingar de behovssökande att vända ut och in på hela sitt liv och hur de gör för att torka sig i röven, innan de med tveksamhet eventuellt får den mest nödvändiga hjälp. Ingen slinker undan denna skärskådning.

Eller hade jag fel nu?

”24 miljarder Så mycket kostade den skattefinasierade personliga assistansen till funktionshindrade i Sverige förra året. Vem som ska få assistans, och hur stor ersättningen ska vara, det bestämmer Försäkringskassan. Men hur pengarna används har Försäkringskassan ingen rätt att lägga sig i.”

Det skriver svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt (läs hela!) och fortsätter:

”Det har gått snett nånstans. Människor som behöver assistans blir av med sin assistans – för av någon anledning har den här reformen blivit för dyr. Man kan ju undra varför….

Så funderar Linda, som har en CP-skada och rätt till personlig assistans. Lindas assistans ersätts per timme. De pengar hon har rätt till går till det bolag som ordnar och administerar hennes assistans. Hur pengarna sen fördelas och används har Linda ingen koll på. Det har inte Försäkringskassan heller.
 – Vi har ingen inblick i det. Vi har inga rättigheter, vi har inga skyldigheter att gå in och titta på hur man faktiskt använder pengarna, säger Tomas Sundberg.”

Jo visst hade jag fel. Medan ”kunderna” måste bevisa sina behov och få dem ifrågasatta behöver de privata företagen som utför tjänsterna inte bevisa eller redovisa någonting alls. Försäkringskassan har inte ens rätt att fråga hur pengarna, som företagen får från våra skattemedel, används!

Det här beror på ju på att några har en förskräcklig ideologi, andra lyder bara order och de flesta bara tiger!

”Ansvarig minister för personlig assistans-reformen är Maria Larsson.” Hon har en förskräcklig ideologi och för att dölja den spelar hon okunnig om just sådant som hon faktiskt är ytterst ansvarig för: ”Resultatet av vår granskning av branschen gör henne bekymrad och förvånad.”

Assistansbolag tjänar miljarder.

Man kan gå igenom område efter område av dagens förda politik och man ser att samma mönster upprepas hela tiden.

FAS 3

Arbetslösa alternativ till låglöneländer

”De har varit arbetslösa i många år. Nu har de blivit något som både företag och kommuner kan tjäna miljoner på. Enkel tillverkning där långtidsarbetslösa gör jobbet har blivit ett alternativ till tillverkning i låglöneländer.” 

”Vi är här för att göra ett reportage om FAS 3, en uppföljning. För ett år sedan var vi här och träffade möbelsnickaren Jörgen Bock arbetslös sedan flera år tillbaka. Han fick ta hjälp av sina föräldrar för att få vardagen att gå runt.”

 gemensamt för de flesta är att de inte har ett öre från kommunen i lön för det arbete de utför. Istället försörjningsstöd eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Trots att kommunen förra året fakturerade företagen 1.3 miljoner för deras arbete. ”

Hela artikeln, varifrån citaten är hämtade, kan du läsa här.

Nu är det ju så att de som är sysselsatta i FAS 3 får inte utföra sådant arbete som de anställda ska utföra. De får inte ersätta ordinarie arbetskraft! Här sker alltså organiserad brottslighet, men polisen har inte agerat och ej heller någon åklagare. Det finns ju de som tiger. Annars vore det inte möjligt.

Intressant är också att det är kommunen som får ta kritiken, men företagen som är ansvariga för det kriminella, de klarar sig undan både kritik och rättsliga åtgärder.

FAS 3 ska handla om kompetenshöjande insatser. Att plocka kork lär inte höja någon som helst kompetens hur låg den än är från början, så redan här bryter man mot de politiska direktiven, men vem bryr sig! Man kan alltså under vissa omständigheter tjäna pengar genom att vara en del av dem som tiger! Det gäller bara att äga ett företag, utnyttja systemet och tiga som muren. Man kan till och med sova gott om natten, trygg i förvissningen att varken polis eller åklagare lägger sig i att man försörjer sig på kriminellt slaveri.

Arbetslösa utnyttjas

Vi bör nog tänka oss för!

Ett medelande från Auschwitz har hittats i en flaska inmurad i en vägg. På den handskrivna papperslappen finns sju namn på personer som inte ville bli glömda. Det är ett eko från en hemsk tid.

Hur kunde denna obeskrivliga ondska genomföras i till exempel Auschwitz?

Svaret på den frågan har alltså bara tre komponenter.

Den första komponenten handlar om en förskräcklig ideologi.

Den andra komponenten handlar om människor som bara lyder order.

Den tredje komponenten handlar om människor som tiger.

Dessa tre komponenter fungerar än i dag och enbart de tre komponenterna möjliggör, i samverkan, alla former av orättvisa och alla former av vanstyre, till och med införandet av ren diktatur och förslavning!

Vi måste protestera och agera. Och vi måste sluta att tiga. Det som hände i Tyskland kan också hända här eftersom vi har politiker med en förfärlig ideologi!

Tänk på hur det går till: Ett steg i taget!

Länkar om vad som kanske är det mest omänskliga som en svensk regering någonsin kar kommit på:

Alliansen behåller hårda sjukförsäkringsregler

”Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete”

Nya sjukregler tillämpas strikt

Utdrag ur texten som länken pekar på: ”Enligt reglerna måste det ´finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna för att man inte ska falla ur försäkringen´…”

Långtidssjuka får snart pensionerna och livförsäkringarna indragna

Utdrag ur texten som länken pekar på: ”En del konsekvenser av den reformerade sjukersättningen är väl kända. Vi vet att endast få kommer att få sjukersättning i framtiden, och att de flesta långtidssjuka kommer att bli hänvisade till socialen.Men vad som inte har uppmärksammats är att en mängd privata avtal är bundna till fortsatt sjukersättning. Hundratusentals människor kommer i en snar framtid att förlora sina privata och statliga sjukpensioner, livförsäkringar och andra försäkringar som de har avtalat om via sina arbetsgivare. ”

Dagarna tickar för långtidssjuka

Utdrag ur texten som länken pekar på: ”… långtidssjuka kommer att bli av med både sjukersättningen och sin anställning när de nya reglerna i sjukförsäkringen träder i kraft. Och det kan gå väldigt snabb …”


23 kommentarer on “Att bara lyda order”

 1. Urban Medin skriver:

  Detta re-bloggar jag Skvitt och lägger ut det på fejjan.
  Enormt bra förklarat och vi kan, får aldrig glömma. När vi gjort det är det slut med mänskligheten, medmänskligheten är redan sgs över.
  En trevlig Söndag från Nynäshamn 😉

 2. mariadesuede skriver:

  Visst vi är ansvariga för våra handlingar och solidaritet behövs, jag utgår ju från Frankrikes signum… Liberté, égalité, fraternité… Skulle bara önska att det var så i verkligheten… Har blivit besviken på socialisterna i Montmartre och Paris… Mycket prat och ingen handling…

  • skvitt skriver:

   Jag antar att du skulle kunna räkna upp liknande fakta från Frankrike. Men jag undrar framför allt om det finns motsvarande grymma utförsäkringsregler där.

   Kram!
   /Skvitt

   • mariadesuede skriver:

    Nej, faktiskt inte, här finns det inga planer pà att straffa sjuka för att de är sjuka. Fast dessa förbaskade statsskulder orsakar ju problem i längden… Làt Grekland fà börja om fràn början t.ex…

    Örnkramar ♥

    • skvitt skriver:

     Det var ju gôtt å höra. Alltså är Frankrike fortfarande mera kultiverat än Sverige.

     Om statsskulderna vill jag bara säga att de egentligen är helt onödiga konstruktioner av finanskapitalet och i Grekland är det inte fel att påstå att de har uppkommit genom ren stöld. Pengar är ju egentligen som energi – oförstörbara. Alltså har de inte försvunnit. De har bara hamnat i andras fickor än i statens.

     Kram!
     /Skvitt

     • mariadesuede skriver:

      Kapitalismen, som en person förklarade för mig, handlade om en slags solidaritet mellan företagen, då det fortfarande handlade om små och nationella företag. Problemen började när marknaden spred sig utanför gränserna och företagen blev för stora, lite generaliserat, kontakten med personal och klienter förlorades, vilket ledde till att det blev mer inriktat på en ren ekonomisk vinst, även om ett visst miljömedvetande finns….Sen att det fanns usla brukspatroner kan ingen motsäga, som det fanns bra… Det var rent generellt.

      Örnkramar

      • skvitt skriver:

       Kring detta finns ett stort antal aspekter att se på.

       Kapitalismens rötter går mycket långt tillbaka i tiden. Hur långt tillbaka går inte ens att säga. De förlorar sig i historien, så att säga.

       Kapitalism kan definieras.
       Då ser det ut så här: du skaffar en sak, inte för att du behöver den, utan för att göra dig av med den – med en förväntad vinst vid bytet. Då är man en kapitalist.
       Blir det vinst är man en lyckad kapitalist och går det med förlust är man en misslyckad kapitalist, men man är likväl en kapitalist därför att man har använt produkten som en vara i avsikt att berika sig, inte i avsikt att bruka produkten.

       En vara är en produkt som man avsätter på en marknad. När den nått sin avnämare som avser att bruka varan övergår varan till att inte längre vara en vara, den är en produkt eller ett bruksföremål. Man går alltså i snabbköpet och plockar till sig sina varor och till kassan där man förvandlar varan till en produkt och bruksföremål och med dessa i sin kasse går man hem. Men går inte hem med varor, såvida man inte ställer sig på gården och säljer dem vidare!

       Den som således lever av att köpa och sälja varor är en kapitalist. Handelsmännen var de allra första kapitalisterna.

       Hantverkarna långt tillbaka i tiden skapade produkter som de själva inte behövde utan sålde som varor eller bytte till sig det de själva behövde för sin egen konsumtion. I medeltidens Europa slog de sig samman i skrån för att bevaka sina egna intressen och de bodde i de framväxande städerna. De blev de första egentliga borgarna i det feodala samhället som styrdes av adeln, samordnade av kungen.

       De första hantverkarna kan man inte egentligen säga att de var kapitalister. Visserligen ägde oftast sina produktionsmedel, men de var samtidigt sin egen arbetskraft. Men ur detta skråsystem växte det fram ett lärlings-system. Lärlingen hade ingen del i ägandet av produktionsmedlen, men fick betalt för det den producerade och det uppstod en slags arbetskraft, dock till att börja med inte så som arbetskraften i dag ser ut.

       Under denna tid rådde stor sammanhållning mellan skråmedlemmarna och konkurrens förekom inte. Om någon inte hann med att tillverka en beställning hjälpte andra inom skrået till att färdigställa produkterna. De som inte höll sig till skråets stadgar uteslöts ur gemenskapen. De som blev sjuka eller på annat sätt arbetsoförmögna försörjdes av skrået. Sammanhållningen var stark, trots att man tillverkade samma saker.

       En viss vinst började skapas när dessa småindustrier hade växt så att ett behov av regelrätta lönearbetare uppstod. Men det lät sig inte göras innan bönder blev jordlösa och innan allmänningarna började försvinna. Det måste först uppstå ett proletariat, alltså egendomslösa. Dessa hade inget annat val än att sälja sin arbetskraft på en marknad, arbetsmarknaden.

       Den stora skillnaden mellan lönearbetarna och lärlingarna/gesällerna var att medan en lärling fick betalt för det han hade tillverkat, så fick lönearbetaren betalt för den tid han ställde sig till förfogande. Därmed uppstår plötsligt två grupper med ekonomiska och politiska motsättningar. Det är först nu som arbetarklassen föds! Vi är inne i 1700-talet.

       När lärlingen sålde det han hade tillverkat, såldes det till ett av skrået fastställt pris. Det hade ingen betydelse om det var mäster eller gesäll som hade producerat det som såldes. Den som var flink i tillverkningen tjänade såldes mer än den som var lat.
       Lönearbetaren däremot fick inte, och får heller inte i dag, betalt för hur mycket han tillverkar. Han får sin lön baserad på tid, inte på produktion. Han kan på sin höjd få ackordslön. Skillnaden mellan lönen och produktionsvärdet när omkostnader för maskiner etc är avräknat är det som utgör vinsten och den tillfaller den som äger produktionsmedlen.

       Produktionskapitalismen hade alltså klivit in på historiens scen.

       Ökande handel framtvingade redan på 1300-talet ett behov av att låna pengar. När adelns roll som kungens militärmakt upphörde uppstod ett behov av soldater. Ordet kommer av ”sold” = avlöning. I och med det kunde kungen behöva låna pengar för krigföring. Det är på grund av båda dessa utvecklingssteg i samhället som bankväsendet växte fram. När stora summor lånades ut till osäkra projekt började man kräva ränta på lånen. Därmed var bankkapitalismen född och dess position som maktfaktor i samhället sammanfaller i tid ungefär med de stora upptäckternas tid på slutet av 1400-talet i Europa.

       Det adeln levde på var främst jordarrenden och tull av handelsmännen när de korsade deras ägor. Efterhand blev det brukligt med broskatter och skatter för vissa vägavsnitt. Det de drog in på detta vis samlade de ”på kistbotten” eller använde för mer eller mindre överdådigt leverne. Men de använde inte sina pengar som kapital. De satsade alltså inte pengarna på något med avsikt att på så sätt berika sig. Alltså, de köpte inte och sålde vidare i avsikt att sko sig. De var konsumenter. Icke heller lånade de ut pengar mot ränta.
       Många inom adeln var enormt rika, men de var alltså inga kapitalister.

       Tre sorters kapitalister fanns såldes kring sekelskiftet 1700/1800 och tre sorters kapitaliste har vi än i dag. Köpmän, bankirer och fabrikörer.

       Över huvud taget var pengar något som de flesta sällan kom i kontakt med under medeltiden. Man bytte till sig det man behövde och det mesta producerade man själv. Men sakta växte marknaden och man köpte allt mera färdigt från andra. Därmed kom pengarna i omlopp i allt större utsträckning.

       1700-talet var en tid av tekniska uppfinningar. De som främst tog dessa till sig var de borgare som drev de begynnande fabrikerna. Och det som verkligen satte fart på den produktionskapitalism vi ser i dag var uppfinnandet av ångmaskinen. Den industriella revolutionen var ett faktum och en allt hårdare konkurrens mellan fabrikörerna såg dagens ljus. Det var inte längre tal om sammanhållning, speciellt inte om man tillverkade samma produkter.

       Intressant i sammanhanget är att triangel-handeln över Atlanten var en betydande motor för utvecklingen. Bomull skeppades till England och därifrån skeppades glaspärlor, krimskrams och vapen till Afrika. Det skulle användas för att byta till sig slavar som skeppades till Amerika där de kunde plocka den bomull som skulle till England. Det kom så mycket bomull att det behövdes något som kunde driva spinnmaskinerna och vävstolarna och Watt uppfann ångmaskinen som drev med kol och kolbrytningen sköt fart och gruvorna behövde pumpar och de krävde ångmaskiner!

       Man kunde konkurrera med kvalitet och man kunde konkurrera med pris. Fördel hade den som hade de bästa maskinerna. Men det avgörande konkurrensmedlet var att att pressa mesta möjliga ur sina arbetare, till exempel genom ackord och löpande band. Än i dag är det så. Och det är där klassmotsättningen mellan kapitalisten och arbetaren står.

       Avgörande för samhällsutvecklingen på 1700-talet var adelns skattesnyltande på köpmännen. Det hämmade handeln och därmed även avsättningen av produktionen av varor. Adeln stod således i vägen för vad man med marxistisk terminologi kallar produktivkrafternas utveckling och därför störtades den och feodalismen från samhällstronen och förpassades till historien. I Frankrike gick det brutalt till, medan det i till exempel England gick smidigt därför att adeln anpassade sig bättre efter tidens krav, faktiskt redan från 1600-talet.

       För att nu bemöta din kommentar kan alltså sägas att det där med solidaritet mellan företagen var något som försvann så snabbt de fick en kapitalistisk ekonomi. Sedan dess har konkurrensen företagen emellan bara ökat i takt med produktionen. Och när den tidvis överstiger konsumtionen måste konkurrensen hårdna, eller lösas med kartellbildning.

       Med karteller kommer företagen överens om vissa spelregler som gagnar dem ekonomiskt, men det sätter sällan konkurrensen helt ur spel.

       Ett exempel på sådan kartellbildning var när glödlampsindustrin kom överens om en längsta hållbarhet för glödlampor. Successivt sänkte man hållbarhetstiden för glödlampor. Och man övervakade att ingen tillverkade alltför hållbara glödlampor. Senare utsattes allt fler produkter för begränsad hållbarhet, men även andra metoder dök upp för att hela tiden öka konsumtionen så att produktionen kunde stiga. Allt mera började det gå mode i, inte bara kläder. Reklamen var det som skulle locka oss att hela tiden köpa nytt.

       Visst har de lyckats!

       Kram!
       /Skvitt

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Tänker reblogga detta jag med. delar på fejjan.

  Hemikram

  • skvitt skriver:

   Tack, det gör du rätt i för detta tycker jag är något av det bättre och angelägnaste jag har skrivit. Och även om Ett steg i taget finns som länk i detta inlägg kanske det också förtjänar reblogg och FB.

   Kram!
   /Skvitt

 4. alliansbeda skriver:

  applåd till dig

 5. […] Ett axplock som visar att nazisternas förbrytelser kanske inte var så exceptionella ändå.  Historiskt sett skiljer de inte ut sig särskilt mycket. Att engelsmännen hade koncentrationsläger för svarta i Namibia under 1900-talets första hälft, det talas det tyst om fast lidandet där kan jämställas med lidandena i de tyska koncentrationslägren.” LÄS VIDARE […]

 6. kao skriver:

  JUst detta att ”bara lyda order” är ju det som möjliggör alla krig i världen – men även med en stor portion övertalningsfanatism i ryggen, där den egna hjärnan hamnat på tomgång pga ‘karismatiska ledare’ typ Hitler & Co.

  Mycket jag vill skriva om detta, egentligen. Men nu har jag suttit vid datorn i tre timmar och orkar inte fortsätta. Återkommer.

  Kram // Kao


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s