Kategorier

Arkiv

Sveriges svar på Anders Behring Breivik

Jo, faktiskt!

Jag tror man kan säga så, trots att väldigt mycket ändå skiljer dem åt.

Men de är samma andas barn.

Anders Behring Breivik hade en mycket mera genomarbetad filosofi och planerade mycket mera genomtänkt, men han har sannolikt samma störning som Peter Mangs. Läs mer!

Båda är särlingar och har kanske samma störning, Aspergers syndrom.

Här måste påpekas att det inte finns minsta anledning att generellt vara rädd för personer med detta syndrom! Det ska mycket mera annat till för att de ska vara farliga. Och det som ska till är en idévärld som är oförsonlig mot vissa andra. Och ett hat. Och en okuvlig vilja att uppnå vissa mål som står i strid med vad vi alla andra står för. Och inget av detta är något som automatiskt följer med att ha Aspergers syndrom.

Det enda som kännetecknar Aspergers syndrom är att de är enkelspåriga och har ett gediget intresse för något speciellt och om detta lär de sig allt och uppslukas helt av sitt intresse, vilket kan vara vad som helst. En hel del av våra främsta genier har haft denna störning till gagn för hela mänskligheten.

När det finns människor som skapar främlingsfientliga och rasistiska ideologier finns det också risker med att personer med diverse störningar anammar dessa idéer. Om dessa personer är enslingar kan de ta till sig sådan idéer och odla dem utan att ha några i sin omgivning som kan korrigera deras tankar, vilka således tillåts bli hur vildvuxna som helst.

Det är tragiskt, för de blir ofrivilliga offer för extremister och sitt eget handikapp.

Vilka har ansvaret?

Kanske kan svaret sökas i historien om arbetarklassens politiska medvetandes förfall.

Förr hade arbetarrörelsen bildningsförbund. Arbetarklassen fick en god ideologisk grund att stå på och kunde lätt se sammanhangen. Klassen visste vilken fienden var.

Numera känner sig många alienerade och de vet inte vilka hoten mot dem faktiskt är. De kan se fiender där fiender inte finns. De ser spöken både här och där. Och ett av spökena är invandrarna. Ett annat är islam, vilken som alla religioner kan utnyttjas så att den tjänar förtryckares syften. Vi ser det tydligt i de islamistiska länderna. Men vi måste faktiskt inse att det är skillnad på religion och den politik som nyttjar religionerna till förtryck! Det utnyttjandet drabbar alla religioner!

De, som känns främmande och aparta, utses till syndabockar för allt som är galet i samhället, vilket givetvis utnyttjas av reaktionära krafter med en svart agenda.

Vilka har ansvaret?

Kan det vara högerkrafterna, de som tillvaratar bourgeoisiens klassintressen? Kan det vara borgarklassen själv och dess medlöpare inom socialdemokratin och arbetarrörelsen, som ju har förnekat socialismens ideologi och låtit dess idéer falla i glömska?

Har inte socialdemokratin ett ansvar större än de som handlar i eget intresse och tjänar på att söndra, vilket ju i alla tider har varit en härskarstrategi, alltså borgarklassen i dag och andra härskarklasser förr?

Ta en funderare på detta!

Synpunkter välkomnas!