Kategorier

Arkiv

Biljettkontrollanters befogenheter

Befogenheterna är nästan noll!

Ett skrämmande övergrepp!

Filmen visar hur maktlös man i praktiken är mot myndigheter – inte bara biljettkontrollanter, utan även Försäkringskassan, A-kassan, polisen och hela rättsväsendet. Över allt finns det just sådana hjärndöda individer som kontrollanterna på videon!

Filmen på de aggressiva biljettkontrollanterna på spårvagnen i Göteborg väckte stark kritik.

Västtrafiks vd Lars Backström svarade med att i en intervju med SVT Västnytt säga att man måste ta itu med kontrollanternas bemötande och beteende.

Det har retat upp kontrollanterna så till den grad att de nu är tagna ur tjänst, enligt gp.se.” /GT

Nu till kontrollanternas befogenheter

Vad de har rätt att göra:

Kontrollanter har rätt att hålla kvar den som  saknar giltigt färdbevis i väntan på polis eftersom olovlig åkning faller under bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st, vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se Lagen nuObservera dock att kontrollanten måste gripa den misstänkte på bar gärning för att kunna hänvisa till envarsgripande!

Vad de inte har rätt att göra:

Biljettkontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare, biljett, namn, legitimation eller hålla fast, eller förhindra en passagerare som inte har gripits på bar gärning att lämna färdmedlet och hållplatsen.

Ytterligare:

Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den!

Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se http://lagen.nu/1977:67. Enligt denna lag finns inga krav att uppge namn, personnummer eller uppvisa legitimation för kontrollanterna. Kontrollanterna har befogenhet att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.

Färd i tunnelbana:

Här gäller ordningslagens 4 kap 6 § 4 p. Den stadgar att det är förbjudet att gå innanför spärrarna utan giltigt färdbevis, http://lagen.nu/1993:1617#K4 . Påföljden enligt 10§ är penningböter. Envarsgripande gäller såldes icke i detta fall. Däremot, enligt 9§, rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna den som saknar giltigt färdbevis.

Din rättighet

Om du ertappas med att sakna färdbevis, men vet om att kontrollanterna inte har sett dig kliva på färdmedlet utan att betala (till exempel därför att du redan har rest minst en hållplats innan kontrollanterna kom ombord), uppger du att du har råkat tappa färdbeviset. Du säger högt och tydligt så att det icke kan missuppfattas eller undgå dem att du ämnar kliva av så snart det är möjligt vid nästa hållplats eftersom du saknar färdbevis.

Det sannolika är nu att kontrollanterna omringar dig och försöker hålla kvar dig. Då upplyser du dem om att om de förhindrar dig att kliva av gör de sig skyldiga till brott, nämligen olaga frihetsberövande med fängelse i straffskalan, och detta kommer du omedelbart att anmäla och försäkra dig om att polisen begär in övervakningsfilmen. Du kan även passa på att be om vittnesuppgifter från medresenärer och har du tur kanske någon ställer upp!

Om du likväl inte tillåts gå ska du även påpeka rätten till rörelsefrihet och att den rätten är en grundlagsskyddad rättighet som bara får inskränkas i lag.

Behåll lugnet, använd inget våld!

Läs gärna här!

Läs också:

ajour

Kvinna överfallen av Västtrafiks kontrollanteroch Planka nu: ”KontrollanterGT,Den moderna tekniken har kommit de flesta till del med en häpnadsväckande fart och vi kommer att se allt mera av hur myndigheter missbrukar sin makt. De är bara de mest puckade individerna som ännu inte har fattat att maktförhållandet håller på att utjämnas, så som de kontrollanter man ser på videon ovan.

En utredning, rubricerad tjänstefel, har inletts och bygger på en anmälan gjord av polismyndigheten. Anmälan är riktad mot ett flertal inte namngivna kontrollanter. Självklart har förvarna också gjort en polisanmälan.

Facebookgruppen

Johan Johansson som filmade.

”Tror du på tomten? Du måste tro på tomten!” Alltså, så begåvat, så begåvat och professionellt sagt av denne ”yrkesman”!!!

Gå vidare till del 2! Och när du ser videon, uppmärksamma då vad kriminalinspektören säger: ”… och det finns ju någonstans i SL:s stadgar att …”, men han nämner ingenting om att det inte har minsta betydelse vad som står i stadgarna ty de är inga lagar och gäller såldes på sin höjd SL:s personal, men inga andra!

Observera också att Björn Johansson, ansvarig för biljettkontroll på SL tar avstånd från vad kontrollanterna gör. Han har ju inget val då de, liksom Västtrafiks kontrollanter, bryter mot lagen!

SVT PLUS – Sverker: ”SL har spårat ur”. Se videon!

Spårvagns kontrollanter hotar GPs reporter

 

2 kommentarer on “Biljettkontrollanters befogenheter”

  1. Svante skriver:

    Det är på detta sätt man får flera att använda kollektivtrafiken. Har vänner, som fortfarande jobbar i Stockholm lokaltrafik, och de anser att kontrollen uppför sig, som Gestapo officerare.
    Svante


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s