Kategorier

Arkiv

Moderna tider!

Klicka på bilden för nästa bild

Fler teckningar hittar du här!


Myndigheterna porrsurfar!

”Vi på UnderMattan-bloggen trodde”

Visst! Att det var ”en dödstråkig informativ nyhetssajt, som politiker, poliser är och andra myndighetspersoner är tvingade att besöka i tjänsten för att hålla sig informerade om samhällsutvecklingen i Sverige?…HÄR… :) ”


AVG tilläggsprogram

Nytt!

I vart fall för mig.

Speed up your PC with AVG PC Tuneup

Ja, alltså inte AVG. Det har jag använt i många år och jag har aldrig haft problem med datorn på grund av malware.

Mer från AVG.

AVG Rescue CD 2011 100.110314


Anders Behring Breivik inte så unik!

Andra gör hans jobb om än på annat sätt.

”Människor som flyr till Europa möts ofta med misstänksamhet och brutalitet. Många avvisas direkt vid gränserna, oavsett om deras liv är i fara i deras hemland. I andra fall hålls människor i förvar i fängelseliknande miljöer, utan att ha begått något brott. Väl inne i Europa sker långa och komplexa asylprocesser, ofta utan juridisk hjälp. Den stora massan asylärenden avslås och människor tvingas återvända till livshotande situationer.” / TRIBUNAL 12: VI ANKLAGAR EUROPA!

Avpixlat, dvs ultrahögerns site på nätet, skriver: ”I tidningar, radio och TV haglar nu attackerna mot oss svenskar som är stolta över vårt land och på goda grunder och i demokratisk ordning ifrågasätter den massinvandring, den undfallenhet gentemot underutvecklade kulturer och religioner …”. Ni får leta själva, länk till dem lägger jag bara inte ut!

OBS! ”underutvecklade kulturer och religioner”! Och  så förnekar de att de är rasister!

Jo, andra gör Anders Behring Breiviks jobb. Han är inte ensam. Många delar hans åsikter och även de som inte gör det agerar ändå i hans anda, tjänstemän, byråkrater, jurister och framför allt politiker – såväl i Sverige som i resten av EU.

Tidigare inlägg, citat:

”Han beklagar att konservatismens idéer misskrediterades genom nazismen, vilket gav utrymme för vänsteridéer, mångkulturalism och feminism. 1968 var en kulturkatastrof när marxisterna fick monopol på utbildning och opinionsbildning. Den politiska korrektheten la sig som en blöt filt över samhället och öppnade för dagens normupplösning.

Har någon hört det förut? I åtskilliga etablerade kretsar är det mainstream. För högerpopulistiska partier utgör det själva fundamentet. I många hänseenden är Tea Party-rörelsens företrädare mer extrema. På svenska Axess sidor är kampen mot den politiska korrektheten fundamenta liksom antifeminismen hos många borgerliga opinionsbildare.

Breiviks idévärld utgör ett fanatiserat koncentrat av de senaste trettio årens högeroffensiv mot jämlikhet och välfärdsstater, av 1980-talets kalla krig mot kommunismen, Huntingtons ´civilisationernas kamp´ mot islam på 90-talet och 2000-talets ´krig mot terrorn´.”

Det enda jag kan säga är att jag håller med. Breiviks idéer är inte unika, bara hans illdåd är det. Eller kanske inte ens det!

Slut citat. Läs resten av ”Breiviks idévärld och Norges dilemma” /Skvitt

Nationalisthögern, dvs fascismen är på frammarsch i hela Europa och det skrämmer. SD är en del av denna rörelse och har sina rötter i öppet fascistiska rörelser tidigare. Den enda skillnaden är att man har tonat ned den egentliga agendan tills de hoppas att den blir mera rumsren.

Allt Skvitt har skrivit och taggat med Breivik.


Biljettkontrollanters befogenheter

Befogenheterna är nästan noll!

Ett skrämmande övergrepp!

Filmen visar hur maktlös man i praktiken är mot myndigheter – inte bara biljettkontrollanter, utan även Försäkringskassan, A-kassan, polisen och hela rättsväsendet. Över allt finns det just sådana hjärndöda individer som kontrollanterna på videon!

Filmen på de aggressiva biljettkontrollanterna på spårvagnen i Göteborg väckte stark kritik.

Västtrafiks vd Lars Backström svarade med att i en intervju med SVT Västnytt säga att man måste ta itu med kontrollanternas bemötande och beteende.

Det har retat upp kontrollanterna så till den grad att de nu är tagna ur tjänst, enligt gp.se.” /GT

Nu till kontrollanternas befogenheter

Vad de har rätt att göra:

Kontrollanter har rätt att hålla kvar den som  saknar giltigt färdbevis i väntan på polis eftersom olovlig åkning faller under bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st, vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se Lagen nuObservera dock att kontrollanten måste gripa den misstänkte på bar gärning för att kunna hänvisa till envarsgripande!

Vad de inte har rätt att göra:

Biljettkontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare, biljett, namn, legitimation eller hålla fast, eller förhindra en passagerare som inte har gripits på bar gärning att lämna färdmedlet och hållplatsen.

Ytterligare:

Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den!

Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se http://lagen.nu/1977:67. Enligt denna lag finns inga krav att uppge namn, personnummer eller uppvisa legitimation för kontrollanterna. Kontrollanterna har befogenhet att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.

Färd i tunnelbana:

Här gäller ordningslagens 4 kap 6 § 4 p. Den stadgar att det är förbjudet att gå innanför spärrarna utan giltigt färdbevis, http://lagen.nu/1993:1617#K4 . Påföljden enligt 10§ är penningböter. Envarsgripande gäller såldes icke i detta fall. Däremot, enligt 9§, rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna den som saknar giltigt färdbevis.

Din rättighet

Om du ertappas med att sakna färdbevis, men vet om att kontrollanterna inte har sett dig kliva på färdmedlet utan att betala (till exempel därför att du redan har rest minst en hållplats innan kontrollanterna kom ombord), uppger du att du har råkat tappa färdbeviset. Du säger högt och tydligt så att det icke kan missuppfattas eller undgå dem att du ämnar kliva av så snart det är möjligt vid nästa hållplats eftersom du saknar färdbevis.

Det sannolika är nu att kontrollanterna omringar dig och försöker hålla kvar dig. Då upplyser du dem om att om de förhindrar dig att kliva av gör de sig skyldiga till brott, nämligen olaga frihetsberövande med fängelse i straffskalan, och detta kommer du omedelbart att anmäla och försäkra dig om att polisen begär in övervakningsfilmen. Du kan även passa på att be om vittnesuppgifter från medresenärer och har du tur kanske någon ställer upp!

Om du likväl inte tillåts gå ska du även påpeka rätten till rörelsefrihet och att den rätten är en grundlagsskyddad rättighet som bara får inskränkas i lag.

Behåll lugnet, använd inget våld!

Läs gärna här!

Läs också:

ajour

Kvinna överfallen av Västtrafiks kontrollanteroch Planka nu: ”KontrollanterGT,Den moderna tekniken har kommit de flesta till del med en häpnadsväckande fart och vi kommer att se allt mera av hur myndigheter missbrukar sin makt. De är bara de mest puckade individerna som ännu inte har fattat att maktförhållandet håller på att utjämnas, så som de kontrollanter man ser på videon ovan.

En utredning, rubricerad tjänstefel, har inletts och bygger på en anmälan gjord av polismyndigheten. Anmälan är riktad mot ett flertal inte namngivna kontrollanter. Självklart har förvarna också gjort en polisanmälan.

Facebookgruppen

Johan Johansson som filmade.

”Tror du på tomten? Du måste tro på tomten!” Alltså, så begåvat, så begåvat och professionellt sagt av denne ”yrkesman”!!!

Gå vidare till del 2! Och när du ser videon, uppmärksamma då vad kriminalinspektören säger: ”… och det finns ju någonstans i SL:s stadgar att …”, men han nämner ingenting om att det inte har minsta betydelse vad som står i stadgarna ty de är inga lagar och gäller såldes på sin höjd SL:s personal, men inga andra!

Observera också att Björn Johansson, ansvarig för biljettkontroll på SL tar avstånd från vad kontrollanterna gör. Han har ju inget val då de, liksom Västtrafiks kontrollanter, bryter mot lagen!

SVT PLUS – Sverker: ”SL har spårat ur”. Se videon!

Spårvagns kontrollanter hotar GPs reporter

 

Har du någonsin klagat

vägstandarden

?