Kategorier

Arkiv

Breiviks idévärld och Norges dilemma

Ingalunda unik!

”Han beklagar att konservatismens idéer misskrediterades genom nazismen, vilket gav utrymme för vänsteridéer, mångkulturalism och feminism. 1968 var en kulturkatastrof när marxisterna fick monopol på utbildning och opinionsbildning. Den politiska korrektheten la sig som en blöt filt över samhället och öppnade för dagens normupplösning.

Har någon hört det förut? I åtskilliga etablerade kretsar är det mainstream. För högerpopulistiska partier utgör det själva fundamentet. I många hänseenden är Tea Party-rörelsens företrädare mer extrema. På svenska Axess sidor är kampen mot den politiska korrektheten fundamenta liksom antifeminismen hos många borgerliga opinionsbildare.

Breiviks idévärld utgör ett fanatiserat koncentrat av de senaste trettio årens högeroffensiv mot jämlikhet och välfärdsstater, av 1980-talets kalla krig mot kommunismen, Huntingtons ´civilisationernas kamp´ mot islam på 90-talet och 2000-talets ´krig mot terrorn´.”

Det enda jag kan säga är att jag håller med. Breiviks idéer är inte unika, bara hans illdåd är det. Eller kanske inte ens det!

Mord och terror var ju inte främmande för fascisterna. Vänstern var legitim att bara skjuta av så som man skjuter av skadedjur. Och i Breiviks idévärld är ju Arbeiderpartiet inget annat än just skadedjur.

Håkan Blomqvist och Kjell Östberg, historiker vid Södertörns högskola, skriver alldeles korrekt att Breiviks ord på Utøya, ”Marxister, i dag dör ni!” har hörts från dödsskvadroner alltsedan de så kallade ”massorna” klampade in i politik och samhällsliv för mer än ett sekel sedan. Det är nog så sant och gör därför inte Breivik till något unikt alls. Allt för många har samma tankegods i sina huvuden, men tack och lov är han i dag ensam om att skrida till handling. Det som skrämmer är att han kan få efterföljare som är bättre organiserade än vad han var. De lurar redan i vassen!

Läs alltsammans, det är klockrent!

När det gäller diagnosen paranoid schizofreni, kan bara sägas det att den diagnosen är helt käpprätt uppåt väggarna. Men den fick ju kraftig kritk. Och väl var det.

Breivik ”berättar om hur han fick 14 personer, som gömde sig bakom ett pumphus, att komma fram genom att lura dem att han var polis.

Då sköt han dem.” /AB

Hans känslokyla har kommit fram gång på gång. Den är ju alldeles uppenbar, både när han utförde dåden och när han berättar om dem i rätten. Just känslokyla kännetecknar psykopater. Alla psykopaters egenskaper kan man läsa om här. Känslokylan och den bristande empatiska förmågan beskrivs också här. Är han då en psykopat?

Nej, han är knappast en psykopat. Psykopater har nämligen inga egentliga ideal. De brinner inte för någonting. De vill bara tillfredsställa sina omedelbara behov och ingenting annat. Hans långvariga planering och hans fasta politiska övertygelse strider mot en sådan diagnos och skulle göra honom till en helt unik psykopat om han hade denna störning.

Psykopati, det ska framhållas, är ingen sjukdom, det är en personlighetsstörning.

Bildsammanställning av Skvitt, grundbild från psykopati.se

Hur psykiatrikerna Husby och Sörheim kunde komma fram till diagnosen paranoid schizofreni är för mig en gåta. Ingen psykotisk människa klarar av att planera på det sätt som Breivik har gjort, eller att skriva ett gediget manifest utan att det framstår som tankemässigt splittrat.

Psykiatrikerna Agnar Aspaas och hans kollega Terje Törrisen har på nytt sinnesundersökt Breivik och alltså kommit fram till att han inte var psykotisk under terrorangreppen den 22 juli i fjol eller vid tiden för undersökningen. Men nu tycks det som att starka krafter hellre lutar sig mot psykisk sjukdom likväl, men i en reviderad form av Husbys och Sörheims rapport.

Man kan tänka sig ADHD, men än mer sannolikt är Aspergers syndrom. Det skulle kunna öppna för en möjlighet till rättspsykiatrisk vård, men det känns ändå fel eftersom personer med dessa symptom bör likväl förväntas förstå vad handlingar som begåtts av Breivik får för konsekvenser och därmed i juridisk mening bör bedömas som tillräkneliga.

Tiden får utvisa hur straffet ska utformas. Och här kan jag ana ett justitiemord.

Norges straffskala medger inte livstidsstraff. Maxstraffet är fängelse i 21 år. Det är ett straff som för alla framstår som allt annat än väl avvägt mot bakgrund av de gärningar han har utfört. Och just här har vi problemet. Norges rättsväsende stod inte rustat för att tackla ett så unikt brott som Breivik har begått. Av det skälet vill man sjukförklara honom, så att en rättspsykiatrisk påföljd av icke tidsbestämt frihetsberövande kan utdömas. Med en rättspsykiatrisk dom kan han alltså hållas inlåst för resten av livet. Och det är ju det som alla önskar.

Breiviks fall är så unikt att jag för en gång skull skulle önska att Norge hade samma absurda påföljdssystem som tillämpas i vissa av USA:s stater. Han hade då kunnat få 79 livstidsstraff.

Att spärra in en frisk människa på en psykiatrisk anstalt är dock inget annat än justitiemord. Det skulle sänka rättsstaten Norge till kriminell nivå. Men det finns även en annan risk, nämligen att man tvingas inse att Breivik inte är sjuk och att han därför måste frigivas från en rättspsykiatrisk vård. Det scenariot är inte orimligt och kan bli verklighet kort efter att domen vunnit laga kraft. Och det är ju ännu värre än om han friges efter 21 år.

Norge står inför ett dilemma. Men man har inget annat alternativ än att leva upp till att vara en rättsstat och då måste Norge bita i det sura äpplet och konstatera att man inte kan döma honom till det enda straff han faktiskt är värd, livstid i ordets rätta bemärkelse. Allt annat är lika rättsvidrigt som att skriva om lagen och låta den få retroaktiv tillämpning. Det vore att följa Sveriges modell i fallet Mattias Flink. I det fallet tolkade man plötsligt om lagen så att han kunde dömas till fängelse, trots att lagen var skriven så att han skulle ha fått rättspsykiatrisk vård därför att han var psykiskt sjuk när gärningen begicks. Problemet var bara att redan dagen efter hade det patologiska ruset gått över och därmed var han plötsligt frisk och en frisk person kan inte påtvingas rättspsykiatrisk vård. Därmed skulle han omedelbart försättas på fri fot. Och något sådan kunde ingen acceptera.

Bild av Skvitt

Varje land måste ta ansvar för och upprätthålla rättsväsendets principer även när det innebär att man inte kan döma ut det straff som känns rättmätigt. Därför ska Breivik inte dömas till något annat än fängelse, trots att alla känner att 21 år inte räcker.

Men nu ser det ut som om Norge kommer att följa Sveriges skamliga exempel och tulla på rättsstatens principer istället för att skämmas för att man inte varit rustad att döma Breivik nog, till vad han faktiskt förtjänar.

Dilemmat är att man aldrig kan förutse allt!

Skvitt är ingen anhängare av långa fängelsestraff. Han är ingen anhängare av straff över huvud taget. De allra flesta lagöverträdare borde ha någon form av vård istället. Enbart i de fall där vård fallerar för att behandling aldrig kan lyckas bör traditionellt fängelsestraff utdömas där ren förvaring är målet i sig.

De allra flesta som i dag döms till fängelse skulle vara mer hjälpta av vård. Särskilt gäller det brott som är drogrelaterade och där det brister kognitivt. Brott som kan antas ha med social situation att göra bör ha som rättslig påföljd en utgångspunkt att stötta socialt. Och brott som kommer sig av personlighetsstörning måste behandlas utifrån det, det vill säga att de allra svåraste personlighetsstörningarna, dit psykopati hör, bör leda till livslång inlåsning eftersom ingen behandling hjälper.

Det kanadensiska rättsväsendet framstår här som ett föredöme där man är frikostig med villkorlig frigivning. De som snabbt svarar på behandlingen som erbjuds i fängelserna friges efter prövning av risken för återfall i brott av allvarligt slag, oavsett vilken tid de dömdes till.

Med sådan lagstiftning kan verkligt livstidsstraff kombineras med humana principer och Anders Behring Breivik skulle med fördel kunna dömas till 79 livstidsstraff och ändå ha en fair chans att komma ut som en sund människa efter rimlig tid, ifall han skulle förmås att tänka om, vilket dock känns tveksamt.


22 kommentarer on “Breiviks idévärld och Norges dilemma”

  • skvitt skriver:

   Tack för länken!
   Jag tror inte jag har klickat på annonsen eftersom jag ytterst sällan klickar på annonser. I så fall drabbas inte jag. Den som däremot känner sig osäker, klicka på Svantes länk och läs artikeln. Citat ur densamma: ”FBI uppmanar nu alla som tror sig vara infekterade att testa sin uppkoppling på hemsidan dcwg.org. Där finns också en manual på hur man tar bort viruset från datorn.”
   /Skvitt

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Eller så är det ”psykopatism” orsakad av långvarig obotad borrelia…

  • skvitt skriver:

   Vissa hjärnskador kan orsaka beteenden som påminner om psykopati. Vid en utredning av psykopati undersöks om personens beteende kan bero på sådana skador och om så är fallet får personen inte diagnosen psykopati även om beteendet är i det närmaste detsamma.

   Jag tror inte att en sådan förvärvad skada kan förklara Breiviks beteende, lika lite som att psykopati kan förklara det, men hellre det än äkta psykopati.
   Rent teoretisk skulle en infektion i hjärnan kunna drabba vissa centra, till exempel de som styr vår förmåga att känna empati, men lämna andra centra oberörda. Men för att kunna begå sådana gärningar som Breivik har begått krävs bara en bergfast övertygelse och sådant är inget ovanligt alls, även om det inte tar sig samma uttryck.

   Jag har själv en bergfast övertygelse, eller snarare många, utan att för den skull förse mig med vapen och sprängmedel. Jag är övertygad om evolutionen, att jorden är rund och cirklar kring solen, samt att kommunismen är den samhällsordning som kan tillåta produktivkrafterna att utvecklas vidare den dag kapitalismens begränsningar förhindrar fortsatt utveckling.
   Om jag trodde att lilla jag skulle kunna förlösa dessa produktivkrafter genom att gå ut och skjuta folk, då kunde jag bli lika farlig, teoretisk sett.

   En orubblig tro på någonting är inte farligt i sig och absolut inte alls det minsta ovanligt. Det är bara om denna övertygelse innesluter tankar på nödvändigheten av att bruka våld som det blir farligt och just så var det i Breiviks fall.

   Historien är full med exempel på vetenskapsmän som haft en orubblig tro på en teori eller vägrat att acceptera nya teorier och inte har vikit sig för övertygande bevis på att de har haft fel. Men det har inte varit något farligt med det.
   Ett exempel är ju Einstein, som aldrig ville tro på kvantfysiken. ”Gud spelar inte tärning”, sa han. Ingen människa har kommit till skada för den sakens skull.
   Däremot ledde istället hans nytänkande till en mycket farligare värld genom att han tog fram relativitetsteorin och därmed visade att massa och energi är samma sak. Med den kunskapen kunde man gå vidare och utveckla atombomben.

   Kram!
   /Skvitt

 2. kao skriver:

  Tror inte Breivik har aspergers. Men det KAN ju vara så( jag spekulerar utifrån mina teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet). Håller däremot med om att han kanske inte alls är psykopat, men kan ha dålig empatisk förmåga för det.
  Han är dock alldeles för strukturerad i sitt handlande för att vara en antisocial psykopat. Möjligen narcissistisk psykopat(som många höjdare inom politik och näringsliv är)Inga namn nämnda…..
  Kan även komma ur ett annat autistiskt spektra än aspergers(de båda störningarna ligger ju ganska nära varandra). Hans inbundenhet, hans leende som förvillar och som är en av hans skyddsmekanismer talar för det.

  I.a.f har han haft ondskan som vapen och en fanatisk ideologi han gjort till verklighet. Det är svårt när brunskjortorna återigen visar sina fula trynen 😦

  Kram// Kao

  • skvitt skriver:

   Jag anser att han är fullt frisk, men saknar empatiska spärrar. Det räcker dock inte för att ställa en psykopatidiagnos på honom. Aspergers syndrom, eller andra autistiska störningar tror jag inte heller på, men det är troligare.

   Narcissistisk psykopat är en onödig diagnos och jag tror inte den ens finns. Narcissistiska drag ingår ju i psykopati och visar sig i den egocentriska uppblåstheten, det grandiosa.

   Se mitt svar till Hemimamma!

   Kram!
   /Skvitt

   PS: denna kommentar måste jag ändra på, men hinner inte nu, det får bli om några timmar.

   Uppdaterat:
   Det jag inte gillade med min egen kommentar är detta: ”Narcissistiska drag ingår ju i psykopati och visar sig i den egocentriska uppblåstheten, det grandiosa.”

   Rätt formulering borde ha varit: ”Drag som kan förväxlas med narcissism ingår i psykopati-störningen”.

   Det är nämligen ett typiskt drag hos narcissister att de alltid söker bekräftelse och vill bli omtyckta och älskade av omgivningen. De är mycket känsliga för vad vi tycker om dem, eftersom de plågas av ångest för att deras uppblåsta självbild inte ska omfattas av omgivningen. Sådant är fullkomligt ointressant hos psykopaterna.

   Psykopaterna ger blanka fan i om vi spottar bakom deras rygg. Inget berör dem innerst inne, de är tomma på känslor, men de kan göra en stor affär av allt om de finner det lämpligt. Och de använder det då som verktyg för deras mål. De kan alltså spela kränkta för att vinna en ursäkt och gottgörelse, men kränkta har de aldrig känt sig, det är en känsla och känslor saknar de.

   Den ångest en narcissist kan känna finns inte ens på kartana hos en psykopat.

   /Skvitt

 3. kao skriver:

  Man brukar säga att det alltid finns en grunddiagnos hos psykopater och att själva psykopatin är en ‘tilläggsdiagnos’. Inte en diagnos i sej själv. Narcissist, antisocial p-störning och i viss mån borderline och vissa ur det autiskiska spektrat – men absolut inte alla!

  Tvångsmässig P-störning skulle man också kunna tänka sej, med hans evinneliga planerande på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. De kommer liksom aldrig riktigt till skott (det tog många år av planering för honom innan han slog till) – och gör de det så tar det förbannat lång tid pga alla detaljer, regler, listor, ordning, organisation och scheman, som ofta sätter stopp för projekt för den typen av personer….snåla, stelbenta och envisa.

  Det var bara ytterligare en tanke som dök upp, men jag tror de kommer kunna sätta en diagnos på honom under tiden rättegången pågår och han tappar koncepterna, tappar masken, efter en tid…Rent intellektuellt fattar han ju vad han har gjort. Frågan är bara hur länge han klarar pressen.

  Breivik har ju just det grandiosa draget som en narcissist har. Men 10 veckor kommer han inte klara med sitt flinande.

  Önskar att han blev inlåst för alltid och att man kastade nyckeln….en sån som han kommer aldrig bli frisk. Det är min fasta övertygelse.

  Kram//Kao

  • skvitt skriver:

   Där håller jag inte med dig. Psykopati är en störning som vilar på egna ben. Den visar upp en mångfasetterad bild som kan påminna om andra diagnoser, t. ex. narcissism (se min förra kommentar), borderline och vissa autistiska diagnoser, mytomani etc. Men det är en helt annan sak.

   Och vad gäller antisocial personlighetsstörning är det ju bara en diagnos som beskriver en persons handlingar. Den säger ingenting om ifall personen är antisocial på grund av hjärnskada, personlighetsstörning eller av ekonomiska eller tvångsmässiga skäl, eller på grund av missbruk.
   Antisocial personlighetsstörning är lättjans diagnos, eller okunnighetens diagnos. Den skrivs av den som inte har ork eller kunskap att skriva annan diagnos på en vaneförbrytare. Att ställa diagnos på en personlighet är det få psykologer som klarar av och just därför har man tagit fram denna förenklade diagnos för att i vart fall beskriva en problematik. Men en diagnos på personlighetsstörning är det definitivt inte fråga om.

   Psykopati föreligger faktiskt hos en del människor som aldrig har begått något kriminellt och de värsta de har gjort är att avvika från vissa sociala mönster och brutit mot vett och etikett.

   Psykopati är en personlighetsstörning som möjliggör brottsligt och skamligt beteende, men behöver inte per automatik leda till det. Vad vi hittills vet om psykopati är att vissa hjärnområden fungerar annorlunda hos dem, att deras EEG avviker markant patologiskt och att de har en gen som gör dem annorlunda. Men det ska mera till för att de ska bli kriminella. Kanske har det med miljön att göra. Just det sista är vad vetenskapen ännu inte har lyckats visa, eller motbevisa.

   Två saker är jag tvärsäker på. 1. han är inte psykopat. 2. han är inte psykotisk.
   Experterna får säga sitt, men mig övertygar de icke om de vill komma fram till något så dumt som psykos.

   Kram!
   /Skvitt

   • kalebass skriver:

    Eller för att uttrycka det hela med färre ord; En ensam galning är lättare att hantera, än att se och åtgärda delar av ett sjukt samhälle.

    • skvitt skriver:

     Det går att tolka på olika sätt. Hur ska det tolkas?
     /Skvitt

     • kalebass skriver:

      Spaltmeter har skrivits om gärningsmannen. Vill helst inte spä på med mera. Men, eftersom det kan misstolkas så; Det är naturligtvis inte ”normalt” att ta död på en massa oskyldiga människor, dessutom ungdomar! Men, det händer och motiven skiftar. Gemensamt är bristande empati och rent människoförakt. Eller, man ”stänger av” känslorna, det kan och gör vi alla vid något tillfälle, om än i betydligt mindre skala, givetvis. Ok, jag anser alltså att han inte är sjuk!
      Det är däremot samhället! Det tar för lång tid att ta upp allt. Utanförskap, utförsäkringar, vinstintressen som styr, facken som får allt mindre att säga till om beroende på bristande solidaritet; sammanhållningen är obefintlig. Egoismen blomstrar. Politiker och beslutsfattare höjer själva sina löner. Arbetslöshet, pensionsåldern föreslås höjas istället för att sänkas och ge plats år ungdomarna! Det är sättet som samhället påverkar individen som borde undersökas och lyftas fram. I detta fall var det tydligen inte fattigdom som låg bakom Fattigdomen breder för övrigt ut sig i vårt kära land! Mobbningen är också en källa till mycket ont. Självmord är ett mycket vanligt dödssätt i vårt land! Inte minst bland ungdomar. osv.osv.
      Alltså, lättare ta hand om EN person än tiotusen…

      • skvitt skriver:

       Jo, det är ett bedrövligt samhälle, helt klart. Och om Breiviks politik skulle lyckas skulle samhället bli bra mycket sämre ytterligare.
       /Skvitt

 4. superzeke skriver:

  Jag tror att detta är en fullständig genomgång av det som Breiviks läste upp i rätten andra dagen.
  Har inte hittat det på Svenska.

  http://nrk.no/227/dag-for-dag/rettsreferat-17.04.2012-1.8079582

  Janne

 5. kao skriver:

  Det var år 2000 jag tog min examen, men uppenbarligen har nya kunskaper tillkommit – i det oändliga landskap psykopati handlar om – och jag böjer mej självklart för dina, mycket nyare rön i frågan.

  Respekt!

  Kaoskram

  • skvitt skriver:

   Det smartaste sättet att snabbt kolla om du har anledning att misstänka om någon är psykopat är att fråga om denne/denna har känt skam någon gång.
   Observera, detta ger ingen diagnos, bara ett tecken på om du har anledning att misstänka psykopati eller inte och i så fall har anledning att gå vidare med andra undersökningar.

   (Är du utbildad psykolog är du kanske förtrogen med tester och undersökningsmetoder, men det är ju inte säkert att personen ställer upp och kanske kan inte en bra historik skakas fram. Det finns väldigt mycket som kan lägga hinder i vägen för att man ska kunna ställa en säker diagnos även om man har gedigen kunskap.)

   Mig veterligen finns det inga siffror på hur utfallet statistiskt sett blir på frågan jag nämnde, men jag är övertygad om att ställs denna frågan till verkliga psykopater, säg 100 stycken, då gissar jag att mellan 75 och 90 stycken säger nej och resten ljuger!

   Svarar någon av dem ”Ja”, och du ändå tror att det är en psykopat, fråga hur denna skam kändes. När du lyssnar uppmärksamt och blundar under tiden så att du inte manipuleras av kroppsspråket, då kanske du får en vibb som säger dig att detta är bara en intellektuell kunskap som rabblas upp, men inget självupplevt. Antagligen säger personen ingenting om de kroppsliga sensationer som normalt infinner sig när man känner skam. Och antagligen drar den inte in sådant som samvete och ånger.

   Du kan gå vidare med andra frågor som rör just vårt känsloliv. Jag lovar dig, du kommer att med minst 95% chans kunna ställa rätt diagnos, även om den givetvis inte kan jämföras med professionellt ställda diagnoser. Det blir ingen diagnos som du har rätt att använda dig av officiellt i din profession, men du vet var du har personen och det är värdefullt på många sätt. Till exempel om du ska lita på vad personen säger i olika sammanhang.

   Om du således känner dig säker på din amatördiagnos kan du också utgå från att denne/denna person finner det underhållande att ljuga och därför hellre ljuger än talar sanning ÄVEN om sanningen inte skadar eller på annat sätt är till men för den här personen. Det kan till och med förekomma att sanningen är till fördel för personen, men den ljuger ändå!

   Det kan vara värt att tänka på eftersom du ju arbetar med personen i fråga.

   Kom också ihåg hur forskningen om psykopater går till, på dömda personer, oftast män. Nästan allt vi vet om psykopater grundar sig på undersökningar av män. En allmän uppfattning är att det är flest män som är psykopater, men det finns inget vetenskapligt stöd för detta! Jag är fast övertygad om att det är 50-50!

   Kram!
   /Skvitt

 6. kao skriver:

  Jag ska återigen berätta om en man, nu död sen ett par år – men hur han fick diagnosen ‘psykopat’ och blev s.k straff-friförklarad.

  Han var en underbar människa, men hans livsöde var gräsligt, utom de sista 8 åren innan han dog då han fick vara fri och älskades av alla för sitt underbara sätt att vara. Sin omtänksamhet och alltid beredd att hjälpa och ställa upp för andra.

  Han var en av de personer som tvångssteriliserades under 40-50-talet, så de inte skulle ‘producera felaktiga gener till framtida barn’…. (se mitt inlägg om Mengele) där vi kan fortsätta diskussionen om önskvärda resp. icke önskvärda personer. Vilken diagnos de än påklistrats.

  Ska skriva ett inlägg om denne man (igen), han som jag intervjuat,han som blev min och andras innerliga vän under hans sista lyckliga år i livet.

  Han gav mej fria händer att skriva om honom (och det har jag gjort förut). Har aldrig hört talas om något så jävligt som hans livsöde!

  Kram
  Kao

 7. kao skriver:

  ….förutom att jag ska berätta om min vän ‘psykopaten’ så ska jag även berätta om en sak som hände min gamla skolkamrat i 8:an….

  Det kommer, när jag orkar skriva om de här sakerna, som berört mej djupt i livet. Inget annat kommer jag skriva om innan det.

  Kram // Kao


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s