Kategorier

Arkiv

Man måste få en egen!

Så är det ju!

 

Alliansen är ju företrädare för idéer om att man i alla lägen ska ha sitt eget och aldrig dela något kollektivt. Denna politiska idé står de konsekvent för.

Därför menar Skvitt att Alliansens politiker även måste få en egen erfarenhet. Annars fattar de ju inte. De är liksom lite trögtänkta, om nu någon har missat den egenskapen hos dem.

Så låt dem än en gång få något eget att hulda om, för annat kan de inte hulda, bara sitt eget privata. Så är borgerskapet funtat. Det är ego som styr. Hur stora de än blir i sin egen värld, hur rika de än blir, hur inflytelserika och maktfullkomliga de än blir så vill de ha mer och deras aftonbön tycks alltid inrymma orden ”se till mig som liten är” medan de ber om ännu mer!

Låt dem då bli bönhörda och få mer!

Låt dem få egna sjukdomar. Låt dem få egna erfarenheter. Låt dem se hur till exempel sjukvården fungerar för dem när de har stramat åt budgeten för den offentliga sjukvården! Alltså hur den inte fungerar när de har sänkt skatterna så de själva har fått mera i plånboken på det offentligas och vanligt folks bekostnad.

Läs på Genusnytt.


Reklam, ni vet

Vilseledande

Det ordet, ”VILSELEDANDE”, kan väl sägas svara mot vad reklam i själva verket handlar om. Man överdriver konsekvent produktens fördelar och lika konsekvent förtiger man dess nackdelar. Konstigt vore det ju annars.

Eller för att ställa några frågor till mina läsare, i den mån (och mot all förmodan) de inte skulle vara benägna att hålla med.

Ha ni någonsin sett en reklam som säger: ”Den här produkten är inte marknadens bästa och inte heller den billigaste. Den produceras inte på ett miljömässigt och etiskt försvarbart sätt”?

Nej, sådan reklam har du säkert aldrig sett, men tusen och tusen gånger har du sett exempel på motsatsen. Och många gånger har det säkert hänt dig att har köpt något som inte alls fungerade så som reklamen påstod.

Reklam är alltså propaganda, men det säger man ju aldrig. Istället är det information och upplysning, påstår man.

Ingen har ju missat skandalerna kring Carema.

Nu satsar Carema på att förbättra sitt ryckte. Hur?
Jo, man har anställt en reklamchef!

Vad ska det stå i reklamen (och vad ska det stå i verksamhetsbeskrivningen till aktieägarna)?

Vi väger alla blöjor efter vetenskapliga metoder för att det ska passa varje individuell vårdtagares behov (och är de inte tillräckligt fulla sätter vi på dem igen)!

SvD

Läs och flabba!