Kategorier

Arkiv

För lång kommentar

Björnbrum

Den bloggen ska ni läsa!

Han visar ett diagram i detta inlägg och går du dit kan du klicka på att få det förstorat.

Det fick mig att lämna en kommentar, men den visade sig vara för lång för att kunna publiceras. Ni får den serverad här istället.

Tack för den!

Diagrammet säger allt, tycker jag. Kina har ju aldrig drivit en expansionistisk politik, snarare tvärt om, historiskt sett. Det är nästan lite märkligt, men kineserna har alltid hållit sig inom sina gränser, bortsett från vissa anspråk på Vietnam. Kan någon nämna fler exempel på kinesisk erövringspolitik?

Tibet? Men enligt kineserna är Tibet en del av Kina och har varit det sedan Kina av i dag uppstod, dvs när de tre kinesiska rikena enades.

Delade meningar finns om vissa gränsområden och vissa provinsers status i gränsområdet, men detta kan inte jämföras med sådan expansionsism som mongolerna ägnade sig åt och som japan gav sig in på under förra seklets första hälft. Det kan inte heller jämföras med den europeiska kolonialismen, GB:s erövringar eller USA:s strävan efter världsherravälde och Nazitysklands stormaktsambitioner. Möjligen kan deras ”expansionsism” jämföras med Argentinas krav på Falklandsöarna.

Kinas krav på Taiwan är historiskt berättigat, men där bidar Kina sin tid och har varit så tvunget eftersom nationalistregimen fick allt stöd den behövde av USA under en tid när Kina var alltför maktlöst mot främst USA. Men den tiden är snart förbi och vad händer då?

Kolonialismen dog för 50 år sedan. Nu råder en annan strategi, politisk-ekonomisk kontroll av ”fria” länders ekonomier och resurser. Kina, liksom Ryssland, spelar samma spel, om än mycket mindre aggressivt än USA och i mindre utsträckning även EU.

Radikalt ökad militärbudget har i alla tider betytt förberedelse till krig och expansionsism. Kan Kinas avsikter, mot bakgrund av deras historia, tolkas som ett undantag även nu? Jag undrar, men tror faktiskt så.

Om det är så att Kina ämnar stanna inom sina nuvarande gränser, så som allt talar för, då vittnar deras militära satsning mera om en rädsla att inte kunna stå emot intrång på deras ekonomiska sfär och de intressen de där har. I annat fall måste man ju undra vad de har i kikaren.

Kina har stora och växande intressen i Afrika. Är det dessa intressen som ska försvaras, eller vill Kina möta det redan nu kännbara hotet från USA? Har de egentligen någon valmöjlighet?

Det finns de som kan dessa saker bättre än jag, men jag tillåter mig att fundera utifrån vad jag trots allt vet. Och jag kan konstatera lika väl som alla andra att Kina har en växande ekonomi som få andra länder i världen och Kina är stort.

Det här betyder att Kinas industri växer så det knakar och energibehovet ökar i takt med det. De har byggt världens största damm och vattenkraftverk, de bygger ett kolkraftverk i veckan (sic!) och storsatsar som inget annat land på vindkraft och kärnkraft, men likväl behöver de öka sin oljeimport i betydande skala, för att nu uttrycka sig milt.

Oljeförsörjningen står också högt upp på prioriteringslistan för både USA och EU. Kan det vara en källa till konflikt och är det konflikt Kina förbereder sig på?

Jag tror den frågan närmast kan betraktas som dum i all sin självklarhet på svar.

Konflikten står om de kvarvarande resurserna av olja och en öppen militär konflikt kan endast undvikas om de militära musklerna avskräcker. Den militära upprustningen ska såldes ses, mot bakgrund av det jag ovan har sagt, som defensiv, medan USA:s strategi i grunden är offensiv.

Jag missunnar inte Kina tillgång till olja och det finns inget som säger att Kina ska stå tillbaka i energiförsörjningsfrågan mer än andra, men så kräver främst USA. Ska Kina slå vakt om samma rättigheter till energi som USA och EU gör anspråk på, då måste de storsatsa på militära muskler och det är väl precis det som diagrammet visar att de gör.

Jag hoppas att detta endast leder fram till att Kina rent diplomatiskt, i kraft av sin militära potential, starkare kan ge uttryck för sina krav och att vi slipper en helt förödande militär konfrontation. Jag hoppas på det och tror på det, för – vågar USA/EU utmana Kina militärt? Jag har mycket svårt att tro det.

Kina kommer under detta decennium att gå förbi USA ekonomiskt och det med stormsteg. Hur ska den politiska kartan se ut omkring år 2020?

/Skvitt


Tack Svante!

Se Svantes kommentar

här!


Den var rolig!

Men, vem bryr sig?

Jo, tyvärr allt för många, som om parlamentarism skulle kunna förändra. Tvärt om, den bevarar bara klassamhället och är borgerskapets bästa verktyg för att hålla arbetarklassen i sina tyglar!

Men satir, det är alltid roligt, och kan du inte läsa den humoristiska texten i bilden, så läs den här istället.

Skvitts inlägg, taggade med ”parlamentarism”.


UTÖKAD VERKSAMHETET

Offentliga sektorn växer!

Åtminstone partiellt.

Låt mig stjäla några rader innan jag lämnar över till textens upphovsrättsinnehavare.

”I går (dvs 2011 -12 -15, Skvitts anm.) kunde justitieminister Beatrice Ask presentera en överenskommelse med Socialdemokraterna om signalspaning. Ytterligare två myndigheter – Säpo och Rikskriminalpolisen – får möjlighet att beställa signalspaning från FRA.

Villkoren och begränsningarna kommer att vara de som i dag gäller för militärens signalspaning. Beställningen ska godkännas av försvarsunderrättelsedomstolen, och gälla grov gränsöverskridande brottslighet som hotar rikets säkerhet.

I klartext kommer det oftast att betyda terrorism. Uppgörelsen kommer inte heller att stilla myndigheternas hunger efter mer information. Redan nu står fler myndigheter i kö för att släppas in hos FRA, och Säkerhetspolisen gillar inte heller restriktionerna.” Från bloggen lånar jag även delar av den talande bilden.

”I ett höghus i Kista finns Försvarsunderrättelsedomstolen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Här avgörs vilken information som ska gå vidare till FRA, Försvarets radioanstalt.” 

Citat ovan och nedan, AFTONBLADET Publicerad: 2009-12-01

 ”¤ 2007 lade dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg fram förslaget om en ny anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. En ny typ av hot och ny teknik gjorde att FRA, Försvarets radioanstalt, behövde andra verktyg för att upptäcka hot mot Sverige. Förslaget kritiserades hårt och riksdagen bordlade frågan.

¤  Våren 2008 togs förslaget upp igen och en knapp riksdagsmajoritet röstade ja till lagen, men krävde av regeringen att återkomma med förslag för att skydda den personliga integriteten.

¤  Regeringen lade till 15 punkter som bland annat preciserade för vilka syften signalspaningen fick användas. Man bestämde också att bara regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten skulle få beställa signalspaning från FRA.

¤  Den 14 oktober i år röstade riksdagen ja. Från och med 1 december börjar lagen gälla.”

”Hela den här processen har varit ett sorgligt exempel på lagstiftning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.” AFTONBLADET

”Den skarpa kritiken mot FRA-lagen gäller särskilt Försvarsunderrättelsedomstolen, den specialdomstol som ska ge FRA tillstånd att bedriva signalspaning. Den är varken förenlig med svensk grundlag eller Europakonventionen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.SVERIGES RADIO/ekot

ADVOKATSAMFUNDET:

”PRESSMEDDELANDE

28 augusti 2008

Den europeiska advokatorganisationen CCBE
stöder kampen mot FRA-lagstiftningen

FRA-lagstiftningen hotar advokatsekretessen och rättssäkerheten. Det anser Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, med 700 000 medlemmar i hela Europa, som nu ansluter sig till Sveriges advokatsamfunds hårda kritik mot lagstiftningen.

CCBE uttrycker sitt stöd för Advokatsamfundets hållning och framför sin kritik mot FRA-lagstiftningen i ett brev till Sveriges advokatsamfund. Ordföranden Péter Köves lyfter där fram två huvudproblem med lagstiftningen. Dels äventyrar den advokatens tystnadsplikt gentemot klienten eftersom även samtal mellan advokat och klient kommer att avlyssnas. Dels görs inte någon domstolsprövning av vad som får avlyssnas. Dessutom pekar CCBE på att nationella lagstiftningsinitiativ inte får förhindra rätten att tillhandahålla gränsöverskridande juridiska tjänster.

Péter Köves skriver i brevet till Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg att CCBE naturligtvis stöder kampen mot terrorismen, men att den inte får användas som förevändning för att inskränka grundläggande fri- och rättigheter.

Anne Ramberg välkomnar stödet.

– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.

CCBE är en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister.

Läs brevet från CCBE

För mer information, kontakta Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, tfn 08‑459 03 00 eller 070-548 12 44.”

Skvitts tag FRA


Obamas hemliga avrättningsattacker, mm

Avrättningsattacker,

jakt på läckor

och

kärnvapen som styrs med fjärrkontroll

 

Tips till dig som tänker läsa detta inlägg.

Det innehåller väldigt många länkar. Sådana texter kan bli väldigt jobbiga och övermäktig. Du behöver inte klicka på dem vartefter du läser texten. Läs istället texten rakt igenom Är det sedan någonting du vill kolla upp extra och läsa mera om, klicka på länken då, eller kom tillbaka till inlägget när du har bättre med tid eller mera lust.

”Men för Barack Obama är Irak fortfarande en krigszon, där USA ska försvara sina intressen: stävja Irans inflytande över irakisk politik, och säkerställa amerikanska företags affärer när Iraks oljedrivna tillväxt skjuter i höjden.” Läs Christopher Holmbäcks artikel!

FREE BRADLEY MANNING

Obama kräver att Iran ger tillbaka förlorad drönare

Hundratals civila dödade av drönare

Krigets vansinne, nu förstärkt av drönare

Hundratals civila dödade av drönare

Drönare dödade tio i Pakistan

Ny drönare ska bevaka Mexikogräns

Drönare jagar valjägare

Drönare till Libyen

Brittisk drönare dödade civila

Hundratals civila dödade av drönare

”Nobels fredspris 2009 går till USA:s president Barack Obama för hans arbete för att lösa globala kriser och skapa en kärnvapenfri värld.” SvD

USA:s hemliga fängelser i Somalia

CIA:s hemliga fängelse upptäckt i Bukarest

”Nu är det dags att följa upp rekommendationerna från Europaparlamentets tillfälliga utskott om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Det sa EU-ledamöter och experter i ett seminarium i underutskottet för mänskliga rättigheter, den 25 januari. De vill fortsätta undersökningarna om vad som görs för att sanningen ska komma fram och för att garantera att kränkningar av mänskliga rättigheter inte händer igen.” Läs mera!

Svenskarna i hemliga mini-fängelser

Iraq: Secret Jail Uncovered in Baghdad

Secret prison revealed in Baghdad

Order rörande tortyr var led i USA:s strategi för sekteristiskt krig. Hit hör bl.a den ökända ‘Wolf brigade’.
Amerikanska soldater har sänts till Irak för att genomföra arresteringsoperationer!
läs fler artiklar om tortyr och fängelser
Källa

”… varför USA nyligen angrep en pakistansk gränspostering och dödade 28 pakistanska soldater.” Läs mera!

”Kvinnor som Bloomberg talat med hävdar att de är mycket oroliga för framtiden. Redan har vanan att klä sig i shorts försvunnit. Det är ett klädesplagg som kvinnor i Tripoli inte längre vågar använda sig av. Vidare ställdes en modeshow in av rädsla för al Qaida-grupperna.” Jag undrar om de tackar Barak Obama. Läs mera!

”Skakande rapporter från nyhetsbyråer om NTC-dödsskvadronernas härjningar i Libyen” Läs mera!

Dags att ta itu med Iran.

Nato claimed it would protect civilians in Libya, but delivered far more killing – a warning to the Arab world and Africa.

”En av studenterna säger att libyska kvinnor nu med den sharia-lagstiftning som Mustafa Abdul-Jalil utannonserat ‘förlorar rätten att behålla sin familj om de skiljer sig… det är en katastrof för libyska kvinnor.’ ” Läs!

”Den Sverige-stödda diktaturen i Qatar medger att tusentals soldater slagits i Libyen.” Läs mer!

”Det är intressant att notera att detta löfte om militär hjälp till diktatorn i Uganda från imperialistledaren Obama kommer alldeles efter att NTC-rebellerna – sannolikt efter massiv hjälp från NATO-styrkorna – haft ihjäl Gaddafi som hade ambitionen att ena Afrika och utlovat enorma belopp för att starta en afrikansk utvecklingsbank kopplad till den Afrikanska Unionen.” Läs mera!

Many in Sub-Saharan Africa Mourn Qaddafi’s Death

”Plundring, mord och terror – det är vad som väntar invånarna i de byar och städer som faller i NTC-arméns händer. …Enligt svensk grundlag blir Tryckfrihetsförordningen, TF, nämligen starkt begränsad då landet går i krig – och den dag svenska soldater skickas iväg för att med bomber och skjutvapen åstadkomma fred, frihet eller jämlikhet någonstans i världen så är vi utan tvekan i krig.’ …  Det är snarare våra lagstiftare, dvs de som fattat besluten om Sveriges medverkan i anfallskrig utomlands som ska stå till svars även för undanhållande uppgifter som i fredstid vore en självklarhet att publicera fritt.” Läs mera!

Massarresteringar och massavrättningar i NTC-rebellernas Libyen

BBC: NATO bombar civila på måfå i Sirte, NATO-rebellerna beskjuter sjukhuset

The Times skildrar NATO:s massmord på civila i Sirte

”Första internationella journalisterna inne i en av Libyens belägrade städer bekräftar den humanitära katastrofen – men svenska medier håller tyst” Läs mera!

Bara USA har rätt att lägga sig i andra staters politik

NATO:s rebeller har gått på plundringståg i Sabha

Fortsatt barbari i Tripoli

Libyens rebeller säger till WSJ att de beskjuter Bani Walid på måfå för att döda civila

Massmedierna som producent av krigspropaganda

Två utmärkta inlägg om våra massmediers viktiga roll som producent av krigspropaganda:

Skvitts: Detta hade jag länge tänkt skriva om

Björnbrum: Sanning åt alla

Vad gäller libyeneländet rekommenderar jag som vanligt även Motvallsbloggen, Mavera, StAn, Old Wold och Nyhetsbanken (finns alla med bland mina favoritbloggar).”

BBC dokumenterar hur Reinfeldts och Juholts libyska skyddslingar plundrar och våldtar i svarta människors hem

Pepe Escobar: NATO kommer att göra Libyen till ett nytt Somalia Det kan ju vara värt ännu ett fredspris till Obama!

Jibril, NATO-installerad premiärminister i Libyen, uttalar sitt stöd för folkmordet i Tawerga

Allt fler uppgifter om att NATO-styrkor i Libyen ersätts med jihadister från Afghanistan och Pakistan

Halshuggningar av motståndare är en bra idé och huvudena blir fina troféer som vi kan dekorera våra kontor med

Al Jazeera uppmärksammar hur Libyens rebeller mördar svarta barn och gamlingar

Pakistanska the Nation hävdar att CIA rekryterat 1500 al Qaida-kämpar i Afghanistan för att slåss i Libyen

”Men de al Qaida-ledda styrkornas högsta prioritet har knappast varit respekt för mänskliga rättigheter, skriver Björn Blomberg.

I en intervju för den ryska TV-kanalen Russia Today hävdar mellanösternexperten Pepe Escobar att Tripolis nye militära befälhavare är medlem i al Qaida. Detta är ett exempel på hur Al Qaida stärkt sin ställning inom den libyska rebellrörelsen sedan de organiserade mordet på rebellernas militäre befälhavare Abdel Fattah Younis tidigare i år. Men också ett exempel på hur öppet NATO nu samarbetar med den nye al Qaida-ledaren Ayman al Zawahiris salafitiska kämpar – både i Libyen och i Syrien.” Läs mer, såsom till exempel detta citat Först sköt vi många, men sedan fick vi order om att inte slösa med ammunitionen, eftersom de ändå ingen gjorde motstånd – de var ju bakbundna när de fraktades till oss. Jag var på centrala Java under den mest hektiska tiden och fick beröm för gott arbete. Jag tror att vi dödade minst 200 000 i det området, men vi fick hjälp av ortsbefolkningen. Varje kväll körde vi fram en lastbil med 25-30 fångar till en by och lät invånarna slå ihjäl dem. Vi militärer följde order genom att inte skjuta. De goda muslimerna klarade av det med sina ´parang´-knivar, som de annars brukar skära ner bananklasar med. Och Allah var dem behjälplig. De bad till Honom under dessa kvällsfester – och det rann mycket blod. Gud, så mycket blod av otroget slödder! Skriken? Visst skrek de och bad om nåd, fega djävlar. Och så såg man man dåligt i mörkret och missade ibland huvudena med parangen. Betalning? Det var tillfredsställelsen.”

”Pepe Escobar: Så tränade NATO al Qaida och hjälpte dem att ta över Tripoli” Video”

”De svenska krigsförbrytarna

Observera att när nu Nato-trupper går in på marken i Libyen för att delta i jakten på den tidgare libyska adminstrationen står det i flagrant strid mot FN:s säkerhetsråds resolution 1973 som uttryckligen förbjöld stationering av främmande trupp i Libyen (…”excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory”). Läs mer!

”Efter Libyen, satsar Obama på ett krig mot Syrien?” Det skrevs 2011- 08 25. Klicka och läs resten.

Vittnesmål från Tawergha: Al qaida mördade barn framför ögonen på deras mödrar

Israeliska källor: NATO planerar at ge Turkiet en nyckelroll i destabiliseringen och återkolonialiseringen av Syrien

Nobels fredspris, jo man tackar!

”Ovanstående video är från salafister i norra London som talar om att börja med att skapa emirat i europeiska storstäder och sedan om att införa sharia i hela Europa, ja i hela världen.

Liknande emirat har med stöd av Sverige och NATO under de senaste månaderna startats i Libyen och Syrien som enligt salafisterna är otillåtet sekulära stater, dvs stater som på ett otillåtet sätt låtit sig påverkas av västvärlden. NATO bombade Dernaa i Libyen sedan befolkningen där gjort uppror mot salafisterna som bland annat inkluderar en fd chaufför och rådgivare åt Usama Bin Ladin. Befolkningen i Dernaa var upprörd sedan salafisterna mördat en av deras stamledare.” Videon ser du om du klickar här.

”Tidigare har NATO eller Qatar också beskjutit demonstranter från warfalla-stammen i Benghazi från helikoptrar.” Jag kommer osökt att tänka på de övergrepp som den Syriska regimen påstås begå, men aldrig har skett. I det här fallet, däremot, sades ingenting!

”CNN skildrar NATO:s massaker i Majer, Libyen”

Sverige borde aldrig ha ställt upp på NATO:s krig: ”Nyligen massakrerades 120 personer som demonstrerade till stöd för Gadaffi i rebellernas huvudstad Benghazi. Sverige måste fördöma dessa metoder. Och dra tillbaka Jas-planen från landet. Det skriver Björn Blomberg, som skriver om internationella frågor för en rad tidningar.”

”Strider i och kring Benghazi sedan al Qaida halshuggit 120 medlemmar av warfala-stammen”, vilket inte vår media skrev om, men här kan du läsa! De hade för övrigt fullt militärt stöd av en fredspristagare, Brak Obama!

”(Reuters) – Rebels who seized the government-held town of Ghazaia in Libya’s Western Mountain in a new offensive describe themselves as ‘liberators,’ but there were no cheers when they rolled in.” Läs mer och låt Google översätta om det behövs.

”FN:s säkerhetsråds resolutioner mot Libyen är historien om en rad brott mot FN-stadgan. För första gången har FN gjort sig till verktyg i ett pågående inbördeskrig. Ändå fortsätter man i Sverige, inte minst från UD och FN-förbundet, att betrakta FN:s säkerhetsråd och dess skamfilade ordförande som närmast Gud fader själv. Det skriver Stefan Lindgren, journalist och författare.” Läs mer!

Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”?

Kriget till skydd för Libyens civila: NATO bombar sjukhus, moské och en skola i Zliten

”Inte lätt att veta vilket, som så ofta är fallet i vår massmediarapportering. Det enda man kan konstatera är att rapporteringen, i alla fall i Expressen, var vilseledande, ja rent snurrig redan från dag ett.” Bild och text här!

Libyen – ett rekord i usel nyhetsrapportering

Överallt där amerikanska intressen är hotade, eller inte fullt tillfredsställda, där är det spänningar eller krig. Och 2009 års Nobel-fredspristagare måste hållas ytterst ansvarig för detta i hans egenskap av USA:s president. Men vem bestämmer egentligen?

”Bilderbergaren Henry Kissinger säger: ”Amerikanerna köper krig som barn äter godis…Naturligtvis, Baracky (president Obama) måste vara offentligt sett ovillig att gå i krig, men vi litar på honom.’ ”

Frågan är, ska vi bry oss om vad USA gör i arabvärlden i dag? Har vi med det att göra? Och är det verkligen USA:s regering som styr, eller tar den order från Bilderberggruppen?