Kategorier

Arkiv

Om att sitta oskyldigt anhållen, en berättelse

En barnläkare berättar

Tack Felväsendet för tipset! Helt kort skriver Felväsendet om att sitta anhållen. ”Det är nog inte någon knepig sak för vaneförbrytare och inte ens för andra heller om de är skyldiga. I så fall vet man ju vad man har gjort. Men att sitta oskyldigt anhållen är en helt annan sak. Polis och åklagare vet vad de diskuterar, men inte du själv. Kan man tala om mardröm?”

Jag saxar här ur Läkartidningen:

Den 21 oktober friades narkosläkaren från åtalet där åklagaren hävdat att hon hade dräpt en förtidigt född flicka genom en överdos av tiopental. Åklagaren överklagade inte tingsrättens dom, utan den vann tre veckor därpå laga kraft. Det var två år, åtta månader och nio dagar efter att narkosläkaren hade gripits, mitt under morgonens rond på barnintensiven vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, på grund av att höga halter av tiopental påträffats i postmortalt blod från flickan som hon varit ansvarig för att vårda under barnets sista dagar och timmar i livet. Sedan dess har hon mött polisens förakt och kvällspressens drev, hon har tagit emot mordhot och trakasserier, fått sin bil vandaliserad och känt sig tvungen att flytta samt blivit utestängd från akademiska engagemang och uppdrag. Nu berättar narkosläkaren sin egen historia för Läkartidningen.

ONarkosläkaren är anestesi- och intensivvårdsläkare på Astrid Lindgrens barnintensivvårdsavdelning (BIVA). Hon har arbetat i sin specialitet sedan 1984 och med barn sedan 1991. Därför blev hon utsedd att ägna sig enbart åt den svårt sjuka flickan Linnéa och hennes föräldrar, när flickan blivit kraftigt försämrad och lades in på BIVA i september 2008.

– Jag jobbade mycket övertid den där veckan, jag försökte ordna allt för flickan, och det som föräldrarna hade synpunkter på, och verkligen göra allting så bra som möjligt för dem. De ville bland annat flytta barnet till Uppsala, och jag tog genast tag i det, inledde samtal och skrev ner allting, exakt, i journalen. Föräldrarna ville också ha samtal med olika läkare, jag försökte få ihop folk så att vi skulle kunna ha diskussioner om hur svårt sjuk hon var varje dag. Jag var med hela tiden i alla samtal, och jag hade egna samtal med föräldrarna och andra anhöriga så fort de begärde det. 

Den extremt förtidigt födda flickan fick av misstag koncentrerad nat­riumklorid när hon bara var ett par dagar gammal i början av sommaren. Efter det kunde man se en utbredd bilateral hjärnblödning. Det kunde dock aldrig klarläggas om den var en följd av hypernatremin eller om den hängde samman med prematuriteten i sig. Under många veckor fortsatte vården på neonatalavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Trots flickans stora och allvarliga hjärnskador kunde föräldrarna i början av september få åka hem med sin dotter. Lyckan blev emellertid kortvarig. Redan efter fem dagar fick hon svåra kramper och kom i ambulans till barnakuten. Efter det lades hon in på BIVA. Det var då som chefen för BIVA fattade det ovanliga beslutet att en av hans mest erfarna läkare skulle ägna all sin tid åt ett enda barn.

– Den här familjen hade ju blivit hårt drabbad av att flickan fått en feldosering tidigare, så det fanns en oro, och det kan jag förstå. Det tog vi på fullaste allvar. 

Narkosläkaren säger att familjen behövde mycket information och att hon verkligen försökte ge dem all den som fanns. 

– Hon hade ju en väldigt svår hjärnskada. Föräldrarna var med hela tiden i behandlingen. Men de undersökningar vi gjorde visade att hjärnskadan tyvärr inte var förenlig med fortsatt liv.

Den 20 september beslutade läkarna på BIVA, i samråd med de anhöriga, att intensivvården av flickan skulle upphöra. Klockan 16.45 samma dag kopplades respiratorn ur, och klockan 22.02 dog flickan i en sal på BIVA med föräldrar och många anhöriga närvarande.

Narkosläkaren säger att hon tyckte det var bra att kunna ge familjen så mycket resurser så länge som den möjligheten fanns. 

– För att de skulle få allt stöd. 

Narkosläkaren hade inte någon gång under sina yrkesverksamma år blivit anmäld till vare sig HSAN eller Socialstyrelsen. 

– Jag var väldigt angelägen om att det här skulle bli bra. Och att vi skulle undvika att det blev någon anmälan.

– Och så fick jag ett mordåtal på halsen i stället …”

Detta var bakgrunden. Läs resten av läkarens berättelse. Det är skrämmande!

Jag har skrivit några inlägg tidigare om fallet, klicka här!


Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”? « Maverablogg

Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”? « Maverablogg.

USA tillsammans med sina Gulf-kompisar har startat en riktig häxjakt på Syriens president Bashar Assad. Man stängde ute Syrien från Arabförbundet, förklarade Assad som icke legitim och psykiskt sjuk samt införde ekonomiska sanktioner mot landet. Trots det har Bashar Assad ett stort stöd från det syriska folket.”

Citat från Mavera.