Kategorier

Arkiv

Lögner om sjukskrivningarna

Myten om sjukskrivningar

”Föreläsare: Björn Johnson, statsvetare och docent, Malmö Högskola. 

Efter att kostnaderna för den svenska sjukförsäkringen skjutit i höjden vann bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka mark i början av 2000-talet. Vad som inte kom fram i debatten var att antalet nya sjukskrivna faktiskt inte hade ökat särskilt mycket. Istället var det rehabiliteringsarbetet ute på arbetsplatserna som hade havererat, med allt längre långtidssjukskrivningar som resultat.

Björn Johnson, statsvetare och forskare vid Malmö högskola, har i den uppmärksammade boken Kampen om sjukfrånvaron (Arkiv 2010) visat hur debatten definierade om sjukfrånvaron från ett arbetsmiljöproblem till att istället handla om överutnyttjande och fusk. De påståenden som spreds i debatten hade dock väldigt svagt stöd i forskningen och statistiken kring sjukfrånvaron.”

Läs resten och se videon!

 

Varifrån kom dessa myter, kan man ju undra och visst måste frågan ställas. Kom dessa myter från dem som strävar efter bästa tänkbara  ersättning för sjuka? Kom myterna från dem som vill förstärka socialförsäkringssystemen i landet? Alltså, var det från vänstern dessa myter kom? Var det vänsterns som hittade på dem?

Kan det kanske ha varit de som strävar efter att försämra sjukersättningarna som diktade upp myterna från första början?  Kom myterna från dem som vill försämra socialförsäkringssystemen i landet? Och i så fall, vilka vill det?

Ja, det är ju att idiotförklara mina läsare att ställa sådana frågor. Helt klart, men tyvärr, de senaste valresultaten visar ju sitt tydliga språk. Det svenska folket är till betydande del politiska idioter. Men dessa politiska idioter tror jag å andra sidan aldrig läser en blogg av detta slag.

Som sagt, vilka lanserade myterna?

”Utifrån en opinionsundersökning förklarade Svenskt Näringsliv de ökade sjukskrivningskostnaderna i slutet av 90-talet med slapp attityd och överutnyttjande. Men i undersökningen framträder även en annan bild – något som arbetsgivarorganisationen valde att bortse ifrån.”

”Svenskt Näringsliv var en av de tunga opinionsbildare som började argumentera för att de ökade kostnaderna till stor del kunde förklaras med dåliga kunskaper, slapp attityd och ett överutnyttjande.” /da.se

Där har vi boven! Svenskt näringsliv

Organisationen som helt står på de så kallade arbetsgivarnas sida och som gör all som kan göras för att minska arbetsgivaranas utgifter. Och det är ju inte så konstigt att de lanserar myter och lögner för att uppnå sina mål.

I deras propaganda heter det: ”Svenskt Näringslivs vision lyder: ‘Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd’.”

Deras myter, lögner och propaganda används sedan flitigt av Moderaterna och den övriga Alliansen, om nu det kan förvåna. Vilka som egentligen utformar politiken är alltså företagen genom de organisationer de har skaffat sig för att utstaka de politiska målen som den borgerliga regeringen endast har att sätta sitt namn på.

Våra stora media förmedlade ivrigt dessa myter, fullt medvetna om vilka som lanserade dem. Så har du någon gång trott att TV, radio och nyhetstidningarna blir lurade och sprider lögner i god tro, glöm det nu med det samma!

 

Men vi måste samtidigt komma ihåg en annan sak: 

”Allt som borgarklassen kräver vid varje enskilt tillfälle gör socialdemokratin till sin egen politik, men retoriken är annorlunda och dess egen.” /Skvitt

 


JAS till Schweiz

Krigsleksaker

Det är väl vad det egentligen handlar om. Leksaker för äldre pojkar. För varför ska ett land som Schweiz ha JAS-plan, eller andra plan över huvud taget.

22 miljarder kastade  sjön till ingen nytta, faktiskt. Och för att Wallenberg skulle tjäna dessa 22 miljarder, (nja – jag vet att det finns utvecklings- och tillverkningskostnader som ska dras av) så förbinder sig vår regering att köpa varor från Schweiz för motsvarande samma belopp om 22 miljarder kronor.

Nåja, sådan är ju kapitalismen, så det finns ingen anledning att orera mera kring det och samma beslut hade fattats även om vi hade haft en socialdemokratisk regering.

Stridsflygplan är inte bara flygplan utan de är vapensystem. och huruvida Schweiz  nu har fått det allra bästa vapensystemet kan jag inte uttala mig om. Men de har inte fått det bästa planet, om man ser till flygegenskaper. Sådana egenskaper har väst aldrig uppnått som det gamla Sovjet lyckades med. Och det finns en anledning till detta.

När 2:a världskriget var slut ansågs dogfighten tillhöra historien. Men så så inte Sovjet på saken och därför har de också värdens absolut bästa plan när det gäller manöverförmåga. Faktum är att alla andra plan skulle bli manöverodugliga och krascha om samma manövrer skulle utföras med andra plan än de Sovjet tog fram.

Nu vill jag visa en balett i skyn.

Det hade Schweiz kunnat få istället om de inte valde ett vapensystem från väst!

Se mera ballet, ännu häftigare, och en balett som genast skulle få västs konstruktioner att falla som en sten  backen:

och en förklarande film


Tystnadspliktens dilemma


Vem vann Idol?

Nedrustningspolitiken

Det har väl inte gått någon förbi att vi har en regering som rustar ned all trygghet, all social välfärd och all vår sjukvård. Ändå lär sannolikt tillräckligt många likväl vid nästa val lägga en röst på dessa partier som ingår i Alliansen för att de ska återväljs och kunna bilda regering igen. 

Tragiskt men sant, om man ska se sanningen i vitögat; folk borde vara tvungna att ta körkort i politik för att få rätten att rösta.

Vad sysslar egentligen regeringen med? Jo, den överför skattemedlen till de rika privata företagen och tar detta från oss vanliga skattebetalare. Och du som eventuellt röstade på något av dessa partier i Alliansen och inte är förmögen, inte äger aktier i de förtag som gynnas, vad väntade du dig att få?

Kan det ha varit lägre skatt till priset av ingen eller dålig sjukvård?

Kan det ha varit lägre skatt till priset av att skolan försämras?

Kan det ha varit till priset av att inte ha rätt till socialförsäkringens trygghet?

Kan det ha varit till priset av att få jobba för nada betalning medan den du jobbar åt får 5000 för besväret?

Kan det vara så att du har röstat utan att begripa något alls av politik?

Frågorna ställda till du och ni som blev lurad/lurade av Allianspolitikernas demagogi, lögner och propaganda. Har du nu fattat hur lurad du faktiskt blev? Jag tror inte det. Jag tror inte du ens nu har begripit, men du vet säkert varför ett och annat lag inte kom till slutspel, varför bollen gick snett och hur det kom sig att någon kickade den hit eller dit och att den kom i mål eller varför den inte gjorde det. Tänk så viktigt att veta medan mormor ligger i pisseblöjor som inte får bytas innan de är fullskitna!

Men du läser sannolikt inte denna blogg, så jag tala för döva öron.

”Det har väl inte gått någon förbi att vi har en regering som rustar ned all trygghet, all social välfärd och all vår sjukvård.”

Jo, jag är rädd för det!

Vem vann Idol?

Tänk så viktigt!

Ibra: ”Jag behöver inte Ballon d’Or…”

Pollenchock lagom till jul

Missen i amerikanska Män som hatar kvinnor

Stjärnan ler mitt under tyst minut

Började nätdejta som tv-spelshjälte – blev uppraggad

Tänk så viktigt sådant är att veta, allt medan Alliansen rusatr ned all vår välfärd och trygghet!

Hur ser det egentligen ut i vårt land numera?

Här är ett litet exempel.

Här är en massa som jag har skrivit om saken förut.

När ska du och ni vakna?

En dag är det du och ni som står där!