Kategorier

Arkiv

Sensationell upptäckt

Rymdskrot

 

Stora bilden: Foto taget av privatperson. Lilla bilden: NASA:s foto på ISS med alla klädnyporna på plats

”Den internationella rymdstationen ISS är fäst vid himlaranden med åtta gigantiska klädnypor, det upptäcktes förra veckan när en av klädnyporna föll mot jorden.”

Läs mer!


Carema, Carema, Carema – låter som en refräng

Carema

Nu tänker jag inte säga något alls. Tänk om de stämmer mig!

Istället får ni några citat och länkar att läsa vidare på.

Citat 1:

– Jag vill visa hur överdriven debatten har varit. Visst kommer det kanske kännas lite ovant med kiss mellan skinkorna, men gamlingarna har ju haft det så här länge – så de är ju vana, säger Carl Gyllfors till  Svenskbladet. Läs mer!

Citat 2:

”Arbetarens granskning visar dock att koncernen är betydligt mer komplicerat uppbyggd än så. Carema och Ambea har ett svårräknat antal dotterbolag, varav vi har granskat närmare 20 stycken, som äger varandra korsvis i en svåröverblickbar struktur där en enskild vårdarbetsplats kan utgöra ett eget dotterbolag. Många bolag justerar sina siffror till att gå med nollvinst och stora summor rör sig internt. I
Ambea AB:s årsredovisning nämns över 80 dotterföretag, de flesta verksamma i Sverige, och antalet anställda i Sverige uppges vara 8 549 personer. Alla dotterföretag kan ingå entreprenadavtal med den offentliga sektorn.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 3:

”Början av 1990-talet brukar anges som startpunkt för de omfattande privatiseringarna av välfärden. Den borgerliga regeringen sjösatte under sin mandatperiod Lagen om offentlig upphandling och gjorde därmed konkurrensutsättning och privatisering av kommunal verksamhet möjlig. Under det socialdemokratiska styret mellan 1994 till 2006 saktade utvecklingen in något, men man försökte heller inte vrida tillbaka utvecklingen. Efter de borgerligas valseger 2006 tog privatiseringarna åter fart med stimulansbidrag, Lagen om valfrihetssystem och slopandet av stopplagen som hindrade vinstuttag inom den offentligt finansierade sjukvården. År 2010 uppgick andelen anställda i privat regi inom välfärdstjänstesektorn totalt var 17,2 procent.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 4:

”Umeå kommun sparkar ut vårdföretaget Carema Care. Företaget har den senaste tiden kritiserats hårt för dålig kvalitet på en del av sina äldreboenden i Sverige, samtidigt som företaget slussar stora vinster till ägarna, investerare i andra länder. … Vi socialdemokrater vill inte medverka till att man med skattemedel överför pengar till Lichtenstein.”  Läs mer: SVT.

Nåja, en sak kan jag ju säga, inte fan blir det bättre för att någon skor sig på en verksamhet. Dessutom går det till så här, både inom den privata vården, de privata skolorna och med de privata apoteken: ”Metoden som används för att slippa skatt helt eller få ner skatten bygger på att apotekskedjornas moderbolag placeras i lågskatteländer. Moderbolagen lånar sedan mot hög ränta ut pengar till den svenska verksamheten vars vinster därmed går till att betala oskäliga räntor på lånen . Den manipulationen gör att riskkapitalisterna helt eller delvis undslipper svensk skatt. De får alltså miljarder i skattesubventioner men trixar, fullt lagligt, för att själva undkomma skatt.” / Ghost.

Citat 5:

”Arbetarens granskning visar att om skattebetalarna köper in vård av Aleris (Vårdkoncernen Aleris ägs sedan sommaren 2010 inte av några riskkapitalister utan av Wallenbergs investmentbolag Investor.) för 100 kronor tas 40 kronor ut i vinst medan 39 kronor går till att anställa personal. Aleris har tre dotterbolag samlade under det svenska moderbolaget Aleris Holding AB. Arbetaren har räknat samman deras omsättning, lönekostnader, styrelsearvoden och vinst verksamhetsåret 2010 efter att ha begärt en sammanställning från Bolagsverket.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 6:

”Henry Sténson är ordförande för Moderaterna i Stockholm. Nu har hans PR-firma fått i uppdrag att krishantera Caremas vanvårdnadsskandal – samtidigt som Moderatera sent omsider sagt att vanvårdsbolagen inte ska få ta ut sina övervinster. Hur trovärdigt är det?” Läs mer: ALLIANSFRITT SVERIGE

Ett litet påpekande med anledning av ett nu i detta sammanhang alltför malplacerat och slitet ord: ”Riskkapitalister”!

Inte fan finns det risker med skattefinansierad verksamhet och säkert kundunderlag! Var från man det ifrån?

Citat 7:

”Om man är en riktig riskkapitalist borde man väl satsa på riskfyllda projekt: evighetsmaskiner, odödlighetspiller eller så, inte bombsäker och riskfri plundring av offentliga kassor. När borgare orerar om att ”vara försiktig med skattebetalarnas pengar” kan man ta det kallt – de pratar smörja. Enda risken som de där gynnarna (”risk”kapitalister och borgarpolitiker) tar är att de förlorar heder och anständighet. Verkar som de tar detta ganska lätt.” / Läs mer hos Björnbrum.

Citat 8:

”Alltså kan en anställd riskera sitt jobb om de anmäler de missförhållanden de lagligen måste anmäla. Kristdemokraterna och regeringen har däremot inga planer på att införa någon lag om meddelarfrihet inom den privata välfärdsverksamheten.

Regeringen tycker alltså att det är vårdpersonalens fel som inte anmäler samtidigt som de inte tänker ge vårdpersonalen ett rättsligt skydd som gör att de vågar anmäla.

Samtidigt som allt detta sker tillsatte äldrevårdsministern en Carema-chef till generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse och Carema kan plocka ut hundratals miljoner i vinst årligen.” Läs hela!

Citat 9:

Äldreministern vill tvinga kommuner att släppa in vanvårdsbolag”.

Citat 10:

”Det började med Dagens Nyheters avslöjande om omfattande vanvård på ett privat äldreboende i Stockholm. Före detta anställda vittnade om avsiktlig underbemanning i syfte att öka vinstmarginalerna.Förvaltningen och de borgerliga i stadsdelsnämnden gjorde sitt för att se till att saken inte uppmärksammades.” Läs allt!

Citat 11:

I debatten om välfärdstjänster hävdas det ofta att det inte finns någon forskning som visar att riskkapitalägda boenden skulle erbjuda sämre vård än övriga ägarformer. Detta är inte sant.

I dagens DN berättar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, om amerikansk forskning som visar att riskkapitalägda och vinstdrivande vårdkedjor håller sämre kvalitet. Anledningen är att …

 – även om svensk forskning må vara tillfälligt tystad på detta område (starka intressen vill inte veta svaret).

Men det finns trots allt svensk forskning visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Professor Szebehely konstaterar att … ”/ Läs hela om hur ”Fakta; vinstdriven vård håller sämre kvalitet”!

Citat 12:Be också om ursäkt för vanvården av de äldre – idag”!

Citat 13*: Riskkapitalbolagens ägande av apotek är strålande exempel på det som kallas antimarknader. … På antimarknaden är det inte den som har bäst varor och mest effektiv hantering som tjänar mest pengar.” /Ghost 

(* Upptaderat)

Mer, mycket mer om privatisering.