Kategorier

Arkiv

Har vi hört det förut?

Skolpolitik

”Skolan ska inte bara leva upp till kunskapsmålen utan också ge barn och unga sunda värderingar. Den bör vara karaktärsdanande, skriver KD-ledaren Göran Hägglund på Dagens Nyheters debattsida.”/AFTONBLADET

Läs debattsidan själv. Här är ett utdrag: ”Ny skolpolitik. Förutom att leva upp till kunskapsmålen måste skolan vara karaktärsdanande och ge barn och unga sunda värderingar. Respekten för människors lika värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag. Det ska ske med hjälp av tydliga uppförande- och ordningsregler. Lärarna måste få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning, skriver Göran Hägglund.”

Det låter gammeldags och välbekant, eller hur?

(Bilden från the Wall med Pink Floyd)

Det låter till och med skrämmande!

”En ny skönhetstyp har uppstått. Vår tids förebild är inte längre den korpulente brackan utan den smärte, rakryggade pojken, som står med båda fötterna på jorden, sund i kropp och sund i själ” / Adolf Hitler 1936.

Är det därför det låter så bekant? Ja, samma auktoritära filosofi ligger bakom.

Det är i dessa skumma vatten våra kristdemokrater fiskar när de försöker profilera sig som parti i skuggan under Moderaternas blanka ridstövlar. Vilka som har den djupast blåa färgen av dessa partier är inte svårt att se. Blandas religion och politik uppstår en brun stinkande sörja, som bekant.

Knut Lindelöf:Fostran var emellertid nazisterna bra på, men det andliga innehållet var förstås livsfarligt. Den svenska skolan tappade på 80-talet sin tro på folkbildning och kunskapsförmedling och ägnade sig alltså åt att utveckla en ny fostrande pedagogik. Nazisterna trodde inte heller att kunskapsförmedling var bra för barn. Karaktärsdaning (fostran) var det väsentliga. Det är formerna för fostran som skiljer sig mellan svenskt 80-tal och tyskt 30-tal. Men alltså – fostran i fokus i båda fallen.”

Läs också Ghost.

– – – 

PS:

Man kan ju förstås också tillåta sig att gapflabba åt Göran Hägglund när han drar till med ord han tycker låter fint men inte förstår:
” Kunskap är skolans nav och epicentrum.” 

Är kunskap något som ligger över en förkastning som plötsligt rör sig och vars spänningar plötsligt brister och varpå skolan vilar, eller hur menar karldjävulen?

Jag vill nog hellre påstå att kunskap är det som faktiskt kan utlösa skalvet, om liknelse med jordbävning ska göras! Med kunskap kan arbetare få rättens krater att skälva, som ju alla vet. Sådan kunskap är dock bannlyst i våra skolor.

Nä du, Hägglund, så långt som du har gått i din karriär hade du med din usla bildning aldrig lyckats på något annat område än just inom politikens nonsenspladdrande församlingar.


Snart kommer det!

Detta!

 

Missa inte inlägget jag nu lägger kraft och energi på! Det publiceras snart.