Kategorier

Arkiv

En verklighet vi blundar för

Fundera kring desssa rader!

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket ligger i sakens natur. Vissa lever på andra och på deras bekostnad likt parasiter som inälvsmaskar och sjukdomsframkallande fästingar.

Borgerskapet är sprunget ur historiens framsteg och förändringar i produktivkrafter, vilket genom dessas oförmåga att utvecklas ytterligare inom ramen för feodalismens samhällssystem nödvändiggjorde och uteslöt all annan utveckling än bourgeoisiens maktövertagande.

Det var borgarklassens revolution!

Produktivkrafterna utvecklas hela tiden och är alltid de som driver historien framåt eftersom människan ständigt utvecklar både teknik, kunnande och kultur, eljest vore hennes vara statiskt. Av detta följer att samhällsförhållanden förändras och klassmotsättningar byter skepnad så att gamla klassförhållanden byts mot nya. Klass avlöser klass på maktens tron. Det kan ingen vare sig råda över eller påverka, stoppa eller förhindra.

Vårt nuvarande klassamhälle har bara två klasser av betydelse. Hur ska något annat alternativ och någon annan möjlighet kunna skrida in på historiens scen än att borgerskapet får ge vika och stryka på foten när produktivkrafterna nått den nivå att en fasövergång, för att tala fysik, måste ske?

Varje klassamhälle skördar sina offer, vilket således ligger i sakens natur. Sammantaget under hela historiens gång har klassamhällets härskande klasser skördat i storleksordningen omkring en miljard offer, i krig, i onödig barnadödlighet, i sjukdom och svält, i umbäranden, i slaveri, i träldom, i förtryck, i klasskrig, umbäranden och och förtida död i härskarklassens intressen på allehanda sätt.

Oavsett vilka extrema åsikter jag än kan anses ha kommer det inte att påverka att produktivkrafterna en dag kastar bourgeoisien på historiens skräphög. Det sker, vare sig vi vill eller ej, men vi kan påskynda det.

När det sker finns en övergångstid då borgerskapet ännu kan återta herraväldet för en tid.

Ska vi låta det ske, då vi har vetskap om att härskarklasens maktutövande ständigt kräver dödsoffer i miljontal? Miljoners miljoner offras på mammons altare! Folk dör, folk lider, folk trälar, folk förslavas och de har inga reella rättigheter eller möjligheter att påverka att de svälter, att de drabbas av krig, att de inte kan sörja för sina barns överlevnad eller att deras miljö förstörs och förgiftas. Rösträtt har i det sammanhanget inget annat värde än att omöjliggöra saken och försena processen!

Under en övergångsperiod kommer borgerskapets tankesätt att leva kvar även sedan dess parasiterande levnadssätt fråntagits dem och kriminaliserats.
Att kriminalisera idéer som att vissa har rätt att leva ett liv där de skor sig på andra och andras arbete, andras lidande och död, det är väl knappast något att ifrågasätta.

Att avliva de som aktivt kämpar för och strider mot jämlikhet och rättvisa genom att propagera eller genom att föra ett aktivt krig mot ett rättvisans samhällssystem, för det som de ser det, sin ”rätt” att sko sig på samhällets samlade skapande kan jag omöjligt se som inhumant då deras mål är massförstörelse, miljöförstörelse, krig och massmord som medel för sin egen vällevnad som arbetsbefriad klass levandes på andras bekostnad, i likhet med psykopaters sätt att fungera, utnyttja, manipulera och parasitera.

Man kan internera dessa avskummets och mänsklighetens gissel på livstid om man så vill, men där kan de fortsätta att verka likt inkapslade tuberkler som bryter ut i en social tuberkulos den dag det är möjligt. Och då skördar de på nytt sina dödsoffer, varpå de lever och lever gott!


Gammelmedia har gjort sitt!

Förbrukat förtroende

Våldtäkten på Libyen blev dödsstöten för förtroendet för våra stora nyhetsförmedlare. Våra media har länge befunnit sig på trovärdighetens sluttande plan, men nu föll de helt utanför kanten och rakt ned i avgrundens dynga.

Det är väl det som AFTONBLADET känner av, att ingen tror dem längre, ingen har tilltro, ingen litar på dem mera.

Undersökande journalistik har förbytts till maktens megafoni!

Gammelmedia har gjort sitt val och får stå för konsekvensen av dessa val.

Bilden nedan bygger på ABs ledarattack mot vad de med all rätt ser som allvarliga utmanare mot deras egna osunda skriverier.

Men AFTONBLADET vore ju inte AFTONBLADET  om de inte försökte försvara sin ställning och det gör de på sin ledarsida med samma demagogi som utformats under senare år.

Nyheter söker den intresserade, begåvade och intellektuelle inte längre genom deras kanaler, som ju förmedlar vrångbilder och lögner som om media trodde vi var helt imbecilla. Se bara detta så självklart idiotiska reportage, som måste utgå från att Aftonbladets redaktion tror att vi saknar allt vad förstånd heter. Det gjorde jag ett inlägg om.


En kommentar

Scrolla ned och se länken under bilden!

Läs här!


Tredje världskriget knackar på dörren « Maverablogg

Tredje världskriget knackar på dörren « Maverablogg.


När sanningen kommer fram

Libyen

Massacres in Sirte, Libya: A Modern Day Stalingrad, Ignored By World Media

Allt som nu är borta visas i videon:

Jag tänker som så, i USA och i de flesta länder också, där måste ledaren sitta bakom skottsäkert glas. Men inte Gadaffi. Jag undrar varför. Var han kanske så fruktansvärt hatad att man inte ens ville ödsla en kula på honom i detta land där nästa alla har vapen? Där fler har vapen än i USA!

Det finns frågor som man måste gissa sig till svaren, eller?

Men nu är allt borta, nu är allt befriat, nu är alla glada och tacksamma, som framgår av bilden nedan.

Se så glada de är här i videon från Sirte!

Äumh? Gröna flaggor? Helgröna flaggor! Ojdå! Och före stadens befrielse! Äumh, vadå?

Ärsch, glöm den videon och kika på en annan video, från när befrielsekrafterna håller på som bäst:

Handen på hjärtat, vem vill inte bli befriad? Speciellt om man bor i en djävla skitstad i Arabien!

Låt oss tacka så mycket för all fin hjälp som har givits människorena i Libyen! Och låt oss tacka för all objektiv skildring vi har fått av kriget, förlåt, hjälpinsatsen!

Läs på INFOWARS.COM, Libya Free Press, Mathaba, Justin Raimondo

Läs också:

Höstskörden efter den ”arabiska våren”

Libyens nya ledning inte bättre än Khaddafi

Barn som blivit offer för de Sverige-stödda bombningarna av Sirte

Ghost:/Libyen får väl skylla sig självt…

Libyen: grimasen av ”demokrati” 

Hemimammas tankar – ”Too big to fail” and state of the world for dummies – funderingar och en analys…