Kategorier

Arkiv

Var är bilden tagen?

Fråga Pär

 

Fråga här?

Har jag fejkat?

Jo!


Det kommer en dag när inga …

böner till Mammon

hjälper!

When it comes down to it, Occupy Wall Street is much bigger than the police versus protester narrative. Significant as those encounters have been and will continue to be, confrontations with the police are only one piece of the puzzle. What we are witnessing in New York City, and across the country, looks less like a protest and more like the birth of a new movement for economic justice. It appears to be a genuine attempt by a justifiably frustrated public to establish a new democratic framework and replace the existing one.

Tack Ghost!

Kapitalismen står bortom vad som kan diskuteras inom det parlamentariska systemet. Därför har vi parlamentarism. De små förändringar som aldrig berör samhällssystemet och vilken klass som ska härska kan diskuteras, men under tiden består grunden för alla orättvisor och anledningarna till krig.

Endast utomparlamentariska aktioner kan ändra på klassförhållandena. Att dessa aktioner ännu inte har lyckats är inget nederlag annat än för stunden.

Temporära vinster har uppnåtts, men grusats genom att misstag har begåtts. Låt oss därför lära av dessa misstag så som man lär sig av historien.

Lämplig litteraur


Vi kan krossa kapitalismen!

Vi kan!

1. Vari består kapitalismens allra största svaghet just nu?

2. Vari består vår styrka just nu?

3. Vilka är vi?

Frågorna besvaras i omvänd ordning!

3. Vi är majoriteten av jordens befolkning.

3. Vi är internationalister.

3. Vi är folket som föder den klick som styr och bestämmer och som äger allt.

2. Vi klarar oss utan partierna som har övergivit oss.

2. Vi organiserar oss via Internet.

2. Vi agerar unisont och samordnat.

1. Bankerna har ingen täckning.

1. Bankerna kan inte betala ut till oss alla det vi har satt in hos dem.

1. Bankerna kollapsar om vi tar ut våra pengar.

1. Det finansiella systemet går omkull med bankernas kollaps.

Nu kommer ett citat från ett ännu inte publicerat inlägg:

1914 frångick Tyskland guldmyntfoten.

De flesta länder hade dock guldmyntfoten som ett växelkurssystem med fasta växelkurser mot varandra från slutet av 1800-talet och fram till 1931. Alla riksbankerna som ingick i systemet med guldmyntfot garanterade att valutan kunde växlas mot guld. Verkliga växelkursskillnader mellan olika länders valutor korrigerades genom att transportera guld mellan länderna.

Förutsättningarna för den hyperinflation som drabbade Tyskland under mellankrigstiden lades redan i och med att guldmyntsfoten slopades 1914. Efter första världskriget dömdes Tyskland att betala stora skadestånd och det uppstod ett enormt budgetunderskott, varubrist och en svår omställning till fredsekonomi. Tyskland löste problemet med att låta sedelpressarna gå varma och skapade på så vis en inflation av gigantiska mått, så kallad hyperinflation. En kanske begriplig uppfatning av inflationens våldsamma dimensioner får man om man beaktar att under hösten kostade ett glas öl på en vanlig tysk krog fyra miljarder Mark!

Snart övergavs Marken som valuta.

Första världskrigets vinnare av krävde 1921 skadestånd på 142 miljarder mark. Detta skulle betalas av med två miljarder guldmark per år och dessutom med 26% av värdet på den tyska exporten.

Tyskland tog lån utomlands för att betala skulderna och förtroendet för tyska staten reducerades i snabb takt. Därför gick fransk-belgiska trupper in i och ockuperade Ruhr-området 1923 för att beslagta varor som kol, stål, med mera för att på så vis driva in skulden.

De som fick betala priset för den var arbetarklassen. Inflationstakten var så hög att den lön som utbetalades snabbt blev värdelös. Småspararnas pengar på banken och de lån de givit till staten genom köp av statsobligationer blev totalt värdelösa.

De ljuger, manipulerar och skor sig på oss andra!

Haken, det finns alltid en hake. Hur organiserar vi det nya samhällssystemet? Det är tid för bildandet av kollektiv och kooperativ NU! Och det är tid att se över om det alls finns några organisationer som vi kan verka i.

Parlamentarismen är ingen lösning!

”Vi närmar oss nu med raska steg ett utvecklingsstadium i produktionen, under vilket klassers existens inte bara har upphört att vara en nödvändighet utan också ett positivt hinder för produktionen. De kommer att försvinna lika oundvikligt som de en gång har uppstått. Med dem försvinner oundvikligen staten. Samhället, som nyorganiserar produktionen på grundval av fri och lika association mellan producenterna, placerar hela statsmaskineriet på den plats, där det då kommer att höra hemma, i forntidsmuseet, vid sidan av spinnrocken och bronsyxan.”
– F. Engels

”En ‘socialism’ som genomförs av staten innefattar alltid en fortsättning av klassrelationer, inkomstskillnader, pengar och marknadslagar, och andra former av modern exploatering. Liksom vilken annan självmotsägelse som helst är en ‘proletär stat’ fullkomligt otänkbar. Däremot är det möjligt att tänka sig det väpnade proletariatets tillfälliga och direkta utövande av statsfunktionerna, d.v.s. den egentliga revolutionen med målet att säkra socialismens utveckling, eller sammanslutningen av fria och jämställda producenter och konsumenter.”
– P. Mattick

Se tidigare inlägg!


Tänk vad naturen kan skapa!

Vad associerar du till?

När moder jord ligger på mage, kanske?

Bilden finns också på mitt galleri, Skvittfoto.