Kategorier

Arkiv

Han kallade det Den gröna revolutionen

Citat

”I Jamahiriya de traditionella maktinstitutionerna existerar inte. Makten utövas av lokalt bildade Folkets kommittéer och folkkongresserna. Staten är indelad i många samhällen, som är självstyrda som mini-stater i en stat och som har all makt i sitt distrikt, däribland fördelningen av budgetmedel. Styrning av kommunen utövas primärt av folkkongressen. I en folkkongress ingår alla kommunmedlemmar det vill säga alla invånare i kommunen. Alla har rätt att uttrycka sina förslag vid ett möte i Folkets kommitté. Alla blir på så sätt inblandade i beslutsfattandet och utövande av makt. Staten är en sammanslutning av kommuner. Varje primär folkkongress skall välja sina representanter i de kommunala Folkets kommitté och Allmänna folkkongressen.” / Mavera

Konstigt att folk inte vill ha det så!

Så demokratiskt har ju inte vi det. Men så demokratiskt var det i Gadaffis ”diktatur”!

Då är ju frågan, var det verkligen folket som reste sig mot honom?

I vart fall har ”folket” inte klarat av att ”befria sig” på egen hand, som ju alla vet.

Vilka är då rebellerna?

En fingervisning: ”Libyens rebeller har redan upprättat ett eget oljeföretag, vars talesman sade till Reuters: ”Vi har inga bekymmer med västländer, och företag från Italien, Frankrike och Storbritannien.” / InBeijing Bulletin

Humanister?: ”Om detta talas det nästan inte alls i svensk media:

Däremot har både Amnesty och Human Right Watch försökt fästa uppmärksamhet på problemet.

Det pågår regelrätta progromer av rebellerna och mord av folkmobbar osv mot /av svarta invånare i Libyen, kvinnor såväl som barn och gamla, som på intet sätt kan misstänkas vara soldater i Gadaffis säkerhetsstyrkor

De lever just nu under fruktansvärda förhållanden. På AlJazeera visas ofta de grymmaste övergrepp som tänkas kan mot denna del av befolkningen i Libyen. Igår kunde man se flera lastbilsflak fullastade med svarta pojkar i ungefär 12 -årsåldern och gamla gråhåriga män, bakbundna och förnedrade å det grövsta bal med att ha blivit insmorda med sand i ansiktena. Reportern sa att rebellerna var på väg ut i öknen med dem för att där avrätta dem.

På samma lastbilsflak satt dessutom de hånfullt leende rebellerna och sköt triumferande med sina kalascnikovs rätt ut i luften som de alltid gör. Kulorna är har dödande verkan om de far ner i huvudet på ngn

Ungefär halva befolkningen i Libyen består av svarta tex tureger och berber, såväl som mulatter och gästarbetare från övriga Västafrika.
Och det är ingen hemlighet att det råder en fruktansvärd gentemot rasism mot svarta i hela arabvärlden.” / Third World

Humanister? Begrunda!

Anledning till skepticism?

Visst finns det anledning till skepticism. Man ska alltid vara kritisk till det man läser, inte minst när det handlar om krig och starka intressen.

 ”Detta med krigspropaganda har alltid funnits, men det är frågan om den inte har vässats ytterligare en bit nu. Från och med nittiotalets balkankrig, och den allt starkare ställningen för elektroniska media och möjligheter att flytta data hit och dit under olika etiketter, har det här blivit allt tydligare. Med rätta kameravinklar och elektronisk bearbetning (och totalstyrda nyhetsmedia) kan några hundra statister förvandlas till jublande folkmassor eller några förvirrade nissar med maskingevär till beslutsamt framryckande rebeller. Några få missnöjda individer kan med ens blåsas upp till ‘opposition’ som representerar folkrörelser som inte existerar eller är alldeles för svaga och oklara för att utgöra verkliga politiska alternativ. Utländska legoknektar, specialtrupper eller islamist-jihadister kan med ens säljas som frihetskämpar i alternativvärlden.” / Björnbrum

Propagandamskineriet, du kan gå direkt hit! Vi kan inte lita på dagens media. Den massmediala ”sanningen” ser ut så här.

Legitimiteten:Flera latinamerikanska och afrikanska länder sa att det provisoriska övergångsrådet som kom till makten tack vare utländsk inblandning inte kan vara medlem i FN.” / Mavera

”Hur gick besluten i FN:s säkerhetsråd till i februari i år när FN gav sin formella sanktion till Nato:s bombkrig mot Libyen?” Det är en stor skandal, det som ligger bakom. Du läser det här.

Här är några klipp ur artikeln i länken ovan:
”Att detta krig sedan länge överskridit de fullmakter säkerhetsrådet ska inte diskuteras här. Att granska resolutionerna 1970 (26 februari) och 1973 (17 mars) som ger Nato-interventerna ett tills vidare fungerande fikonlöv är viktigt hur man än ser på Libyen och på kriget.

Shalgam påtalade att det var ett allvarligt protokollsbrott av FN:s säkerhetsråd att hålla ett möte på begäran av en avhoppad diplomat och låta denne närvara på mötet och göra obekräftade anklagelser mot sitt land.

Men problemet är att det inte finns någon paragraf i FN:s stadga som ger FN:s säkerhetsråd myndighet att utsträcka ICC:s jurisdiktion till icke-medlemmar.

När Libyens regering försökte ersätta de avhoppade diplomaterna med legitima regeringstjänstemän vägrade USA att bevilja visum för inresa i landet, i strid med sina förpliktelser som värdland.”

En sådan tillkomst kan aldrig vara legitim!

Varför? Förmodligen finns sanningen att söka här.

Vad finns att göra?

”Det finns många sätt att göra livet surt för en ockupationsmakts marionettregim. Civil olydnad, om den organiseras väl, kan helt omöjliggöra en sådan regims ställning. Det enda den kan svara med är absolut repression. Det betyder att allra minsta misstanke till kritik mot regimen innebär polisingripande, anhållande, fängslande utan egentliga anklagelser. Det sistnämnda följer per automatik på de diffusa skäl och grund som gripanden skerpå.

Vad som antagligen kommer framöver i Libyen om en marionettregim kommer till makten är ett fullkomligt rättslöst samhälle. Naturligtvis kommer väst att kalla det demokrati och grunda detta påstående på att man låter en del tidningar att tryckas, varav några utger sig för att stå i opposition, och några olika partier att bildas. Polityren ser då fin ut, men i botten råder ett skräckvälde. Vi kommer att höra allehanda förklaringar om vi alls får höra något om vad som sker i landet.

Jag hoppas jag får helt fel, men jag sätter inte någonting på det, tyvärr.” / Skvitt


14 kommentarer on “Han kallade det Den gröna revolutionen”

 1. Mavera skriver:

  Insikten av att vi lever i en lögn, spunnen av imperialisternas spindel, gör mig rädd och illamående. Med sina lögner har de lyckats förvirra massvis med människor i många länder. De vänder upp och ner samt rört ihop benämningar och begrepp, så att det blir helt fel innebörd. Folk tror att de tror på det goda – i själva verket är det ondska, och tvärtom.

  Det goda förvrängs och svartmålas.
  Och majoriteten av länderna och folken går på det!

  Jag får en känsla av att jag befinner mig i en sjuk psykologisk thriller eller skräckfilm. Det värsta av allt är att det går inte att vakna ur den eftersom det är vår verklighet, som vi lever i. Därför är det mycket viktigt att sprida sanningen, vilket är inte det lättaste när massmedia fungerar som propagandamaskin, men dock, sanningen får inte dödas!

 2. Anna skriver:

  Skvitt: Som du skrev till mig tror jag att du ska vara mycket vaksam mot den propaganda som förekommer på BÅDA sidor här. Samt undersöka vad som har hänt med den som opponerat sig mot det förträffliga systemet där borta.
  Jag blir rädd när jag läser sådant här.

  • skvitt skriver:

   Jag vet det och jag står för det här när jag skriver det. Där har vi olika uppfattningar du och jag och vi kan nog inte ändra varandras uppfattning heller.

   Jag drogs tyvärr först med i propagandan mot Gadaffi, vilket alltså innebar att jag svängde i min uppfattning av honom och fick för mig att jag hade fått fel för mig. Men så klarnade bilden och jag förstod att jag hade haft rätt hela tiden, alltså tiden före allting drogs igång i våras.

   Det är alltså NU jag känner att jag hamnat rätt med min ståndpunkt, medan jag i våras för några veckor hamnade fel.

   Jag respekterar att du inte delar min uppfattning och jag tänker inte på något sätt kränga den på dig. Det står dig fritt att läsa det jag skriver och kommentera det. Om du ändrar din uppfattning är det din sak. Om du får mig att ändra uppfattning är det min sak.

   Kram, Anna!
   /Skvitt

 3. Anna skriver:

  Är det felöversatt alltså när han sagt att de som inte är lojala ”inte förtjänar att leva” och att han själv berättat om hur dissidenter avrättats i andra länder? Eller är det alltså ett okej beteende av en ledare tycker du?

  • skvitt skriver:

   Jag har ingen aning om ifall han har sagt att ”de som inte är lojala inte förtjänar att leva”. Jag har bara läst det i AFTONBLADET eller någon annan av blaskorna som i övrigt visat sig vara USA:s och NATO:s megafoner. Ska jag sätta tilltro till det så vill jag få det från annan källa. Självklart är det inte rätt.

   Om ”han själv berättat om hur dissidenter avrättats i andra länder” så vet jag inte hur du menar att han är skyldig till det.

   Under väldigt många år förstod jag (eller har inbillat mig?) att Gadaffi var en bra ledare och det kom som en chock för mig när jag läste om hans ”skräckvälde”, men så insåg jag att jag var grundlurad (tror jag och känner mig övertygad om!) och alla pusselbitarna föll åter på plats. Men innan dess så tänkte jag, ja han har väl låtit makten stiga honom åt huvudet.
   Så enkelt var det inte.

   Självklart kan jag ju ha fel, men å andra sidan, det jag tycker mig se passar in i en i övrigt fungerande världsbild, med allt vad det innebär av olika intressen från olika håll.
   Jag behöver handfasta bevis innan jag ändrar ståndpunkt.

   Men främmande makt har ändå inte rätt att gå in på detta sätt i ett suveränt land. Dock ingen regel utan undantag, som när Vietnam gick in i Kambodja. Men det var extremt och intressant är ju att då fick Vietnam skit från omvärlden, trots att miljoner dog för det skräckvälde vars ledare man inte intresserat sig seriöst för att dra inför internationell rätt för brott mot mänskligheten, enligt FN-konvention och internationell rätt.

   Man kan alltså dela upp problemet i två delar:
   1. är Gadaffi-regimen så outstanding ohygglig att man har rätt att gå in, och
   2. är bevekelsegrunden en annan än humanitär när man går in som man gör nu?

   Till detta kommer att FN har agerat emot sina egna stadgar när man sanktionerade invasionen.

   Alla dessa faktorer måste man samla och göra en bedömning av utifrån och med insikten om att allt inte är antingen svart eller vitt, varmed jag menar att man säkert kan finna fläckar på Gadaffi liksom på de flesta andra.

   Kram!
   /Skvitt

 4. Anna skriver:

  Återigen, det jag diskuterar är INTE USA:s rätt utan Khadaffi som sådan. Det finns citat från honom där han säger att det är libyernas plikt att döda f d libyer som ”talar illa om Libyen” (ungefär) i andra länder. Källor om Khadaffis brutala metoder mot dem finns det många källor som vittnar om, def inte bara Aftonbladet. Varför kontrollerar du inte detta innnan du stödjer en mördare?
  För mig personligen räcker det att lyssna på den retorik han använder i sina tal – mkt skrämmande – att sedan andra källor vittnar om långt mycket värre saker gör att en sådan text som din och Maveras är fullkomligt obegriplig. Såvida man inte gillar mord.

  • skvitt skriver:

   Retoriken är olika i olika kulturer.
   Ett exempel från verkligheten: en invandrare från Iran kulturkrockade med en svensk tjänsteman och dömdes till fängelse för olaga hot efter denna ilskna verbala urladdning: ”Jag ska skära kuken av dig!”, varmed han egentligen sa: ”Du kan dra åt helvete”, för vilket han knappast hade fått något straff alls.

   Kram!
   /Skvitt

 5. Anna skriver:

  Vad är det för struntprat? Du tror att om det rapporteras om avrättningar av oppositionella (men framförallt långa straff i fängelser kanske) så handlar det om något annat??!
  Du gör det inte lite lätt för dig du. Vilket är konstigt då det var du som skrev att man ”skulle vara uppmärksam mot propaganda”. Jag kan inte förstå att det är sant, känner djupaste avsky för respektlösheten för mänskligt liv som visas här. Skriv nu inte ”Men USA då, visar inte de också respektlöshet” för då skriker jag och orkar inte upprepa mig.
  Hoppas bara att du själv slipper möta en diktator som Khadaffi fast en som var åt höger, så du och dina vänner slipper känna hur det är att leva i ett land där den som kritiserar makten råkar illa ut. Jag tror nämligen inte att ni skulle tycka att det var så kul. Minst sagt.

  • skvitt skriver:

   Såväl Gadaffi som Saddam Hussein har hållit de fundamentalistiska islamisterna i schack och inte släppt fram sharialagar, vilket bara det är hedersamt och har skonat människor från mycket lidande.

   Vi skall dessutom ta hänsyn till kulturella skillnader och därmed åtföljande värderingar, exempel: kulturkrocken de europeiska qonquistadorerna vs aztekerna.

   De förstnämnda chockades svårt av se hur människor offrades på aztekernas teocalli eftersom det var det vidrigaste De hade sett, medan aztekerna chockades svårt av se människor brännas levande på bål eftersom det var det vidrigaste DE hade sett.

   Jag kan också säga att om jag hade makt och möjlighet att skruva till detta samhälle så det skapades en rättvisa, då hade jag gjort processen kort med dem som försökte skruva tillbaka alltsammans. Jag skulle banne mig aldrig ge dem en chans.

   Ser man till vad den gröna revolutionen har gjort med ett samhälle som förtryckte en betydande majoritet, mest kan betraktas som feodalt, med livegna, samt kvinnor nästan i slaveri, då anser jag att mycket är tillåtet för att slå vakt om framgångarna.

   Vad Gadaffi i detalj har gjort avseende det du beskriver känner jag dåligt till, men jag har mot bakgrund av ovan sagda utrymme för stort överseende.

   Kram!
   /Skvitt

 6. portolanseglaren skriver:

  – Vi kan räkna med att Libyen får en regim som passar Västs intressen. Tänk på att det handlar om ett oljeland för det är knappast en tillfällighet att de länder Väst engagerar sig militärt i är har rika naturtillgångar.
  Sen är det ju också fantastiskt märkligt att länder Väst ogillar särskilt starkt, alltså länder rika på naturtilgångar, måste förändras med våld, det vill säga förändras totalt. Vi ska nu tro att ingenting alls i det Libyska statsskicket har varit något att ha, att modernisering i den mening som är relevant för landet, det vill säga att eventuella orättvisor planas ut på ett sätt som passar just det landet, att en sådan modernisering kräver likvidation av det tidigare skicket. Men det handlar om att stödja en rebellrörelse som passar Väst och om den sen är ohygglig så är det något Väst kan leva med.

  • skvitt skriver:

   Jag skrev:
   ”Vad som antagligen kommer framöver i Libyen om en marionettregim kommer till makten är ett fullkomligt rättslöst samhälle.

   Naturligtvis kommer väst att kalla det demokrati och grunda detta påstående på att man låter en del tidningar att tryckas, varav några utger sig för att stå i opposition, och några olika partier att bildas.

   Polityren ser då fin ut, men i botten råder ett skräckvälde. Vi kommer att höra allehanda förklaringar om vi alls får höra något om vad som sker i landet.”

   Jag hoppas jag får helt fel, men jag sätter inte någonting på det, tyvärr.

   https://skvitts.wordpress.com/2011/09/03/stamradet-i-libyen-forklarar-nato-krig-via-maverablogg/

   /Skvitt

 7. […] Han kallade det Den gröna revolutionen […]

 8. […] i alternativvärlden.’ / Björnbrum”Så citerade jag i mitt inlägg ”Han kallade det Den gröna revolutionen” där denna bild publicerades: och där detta inlägg länkas till. Vän i dag, fiende i […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s