Kategorier

Arkiv

Hemlig länk

Hemlig

länk  

och bild som inte har med saken att göra.

 


Terrorism i dag

Mord

Nu är ju mord inget att leka med. Men det är mord. 

Mord är mord oavsett skäl. Fyllemord, familjemord, mord på antagonist och mord på en rival, det är mord och inget annat.

Politiska mord är också mord och religiösa mord är det också.

När blir det terrorism? Jag blir inte riktigt klok på det när jag försöker sätta mig in i det. det finns ingen definition, verkar det som. Jag kollade Wikipedia:

”Det finns en rad olika definitioner för begreppet terrorism. Ingen definition har lyckats bli universell och accepterad av alla. Begreppet är starkt politiskt och känslomässigt laddat, vilket ökar svårigheten att ge begreppet en precis definition. Studier har visat att det finns över 100 definitioner med ett flertal olika element, liksom att begreppet är omstritt och politiskt kontroversiellt. Konceptet är kontroversiellt eftersom begreppet ofta används av stater för att avlegitimera politiska motståndare, ofta i syfte att legitimera den egna statens användande av våld mot dessa motståndare. Under 70- och 80-talet försökte FN att definiera begreppet men misslyckades då det rådde delade meningar hos de olika medlemsländerna främst vad gäller användandet av våld för självständighet. Enligt terroristexperten Walter Laqueur är det enda som förenar de olika definitionerna att de inkluderar våld och hot om våld. Då det råder delade meningar om begreppet försöker vissa nyhetskanaler, till exempel BBC, att undvika ordet ‘terrorist’ i sina nyhetsrapporteringar. Det finns dock en rad definitioner som används mycket brett och som har stora likheter. En definition som har skapats i en antiterror-resolution från FN:s Generalförsamling lyder:

Jag tog inte med alltså vill du läsa resten måste du klicka på länken ovan.

Men ett mord på Lars Wilks är tydligen terrorism. I vart fall enligt SÄPO. vi får väl se vad rätten säger.

Hur kan man åberopa en sak som saknar definition? Jo, självklart har våra jurister en definition. Det finns ju en lag.

Nåja, men om ett mord på en konstnär är terrorism i dag, vad är det då i morgon?

Kanske om en muslim cyklar mot rött ljus?

TJA, VAD VET JAG, VAD VET JAG?

Men det HÄR är tydligen inte terrorism, eller?


Rebuilding AB

Och nyheterna då?

De har blivit alldeles för mycket rättning i ledet för AFTONBLADET det sista. Någon stark makt har kanske bett dem tona ned vissa saker.

En anledning till kritiken! 

Och en uppbackning av min kritik! 

 

 


Libyen: Muammar Gaddafis tal, Jamahirya (via Maverablogg)

Om sanningen ska fram, var en slogan som AFTONBLADET hade förr. med tanke på de lögner de sprider i dag är det ju tur att de skrotade den slogan.

Nyheter söker du bäst på seriösa bloggar och några av dessa kan du se i min högermarginal.

Libyen: Muammar Gaddafis tal, Jamahirya Jamahirya har varit Libyens statsskick sedan 1977 och betyder bokstavligen ”folkstyre”. Officiellt blev Libyen förklarat som Jamahirya den 2 mars 1977. I Jamahiriya de traditionella maktinstitutionerna existerar inte. Makten utövas av lokalt bildade Folkets kommittéer och folkkongresserna. Staten är indelad i många samhällen, som är självstyrda som mini-stater i en stat och som har all makt i sitt distrikt, däribland fördelningen av budgetmedel. … Read More

via Maverablogg


Ghost:/From thousands to hundreds of acitivists on Wall Street (via ghostalive)

Info skaffar du genom de bra bloggarna. Många sådana finns i min högermarginal.

Det finns även ett inlägg hos Mavera.

Ghost:/From thousands to hundreds of acitivists on Wall Street Enligt Democracy Now! verkar det som om protesterna på Wall Street mattas av, från tusentals deltagare 19/9 till hundratals 20/9: Occupy Wall Street Protests Persist amid 6 Arrests September 20, 2011 | Headline In New York City, hundreds of activists remain camped out in the Financial District for a fourth day as part of an action called ”Occupy Wall Street.” Police made six arrests on Monday mostly during … ”Occupy Wall Street”: Thousands March … Read More

via ghostalive


Han kallade det Den gröna revolutionen

Citat

”I Jamahiriya de traditionella maktinstitutionerna existerar inte. Makten utövas av lokalt bildade Folkets kommittéer och folkkongresserna. Staten är indelad i många samhällen, som är självstyrda som mini-stater i en stat och som har all makt i sitt distrikt, däribland fördelningen av budgetmedel. Styrning av kommunen utövas primärt av folkkongressen. I en folkkongress ingår alla kommunmedlemmar det vill säga alla invånare i kommunen. Alla har rätt att uttrycka sina förslag vid ett möte i Folkets kommitté. Alla blir på så sätt inblandade i beslutsfattandet och utövande av makt. Staten är en sammanslutning av kommuner. Varje primär folkkongress skall välja sina representanter i de kommunala Folkets kommitté och Allmänna folkkongressen.” / Mavera

Konstigt att folk inte vill ha det så!

Så demokratiskt har ju inte vi det. Men så demokratiskt var det i Gadaffis ”diktatur”!

Då är ju frågan, var det verkligen folket som reste sig mot honom?

I vart fall har ”folket” inte klarat av att ”befria sig” på egen hand, som ju alla vet.

Vilka är då rebellerna?

En fingervisning: ”Libyens rebeller har redan upprättat ett eget oljeföretag, vars talesman sade till Reuters: ”Vi har inga bekymmer med västländer, och företag från Italien, Frankrike och Storbritannien.” / InBeijing Bulletin

Humanister?: ”Om detta talas det nästan inte alls i svensk media:

Däremot har både Amnesty och Human Right Watch försökt fästa uppmärksamhet på problemet.

Det pågår regelrätta progromer av rebellerna och mord av folkmobbar osv mot /av svarta invånare i Libyen, kvinnor såväl som barn och gamla, som på intet sätt kan misstänkas vara soldater i Gadaffis säkerhetsstyrkor

De lever just nu under fruktansvärda förhållanden. På AlJazeera visas ofta de grymmaste övergrepp som tänkas kan mot denna del av befolkningen i Libyen. Igår kunde man se flera lastbilsflak fullastade med svarta pojkar i ungefär 12 -årsåldern och gamla gråhåriga män, bakbundna och förnedrade å det grövsta bal med att ha blivit insmorda med sand i ansiktena. Reportern sa att rebellerna var på väg ut i öknen med dem för att där avrätta dem.

På samma lastbilsflak satt dessutom de hånfullt leende rebellerna och sköt triumferande med sina kalascnikovs rätt ut i luften som de alltid gör. Kulorna är har dödande verkan om de far ner i huvudet på ngn

Ungefär halva befolkningen i Libyen består av svarta tex tureger och berber, såväl som mulatter och gästarbetare från övriga Västafrika.
Och det är ingen hemlighet att det råder en fruktansvärd gentemot rasism mot svarta i hela arabvärlden.” / Third World

Humanister? Begrunda!

Anledning till skepticism?

Visst finns det anledning till skepticism. Man ska alltid vara kritisk till det man läser, inte minst när det handlar om krig och starka intressen.

 ”Detta med krigspropaganda har alltid funnits, men det är frågan om den inte har vässats ytterligare en bit nu. Från och med nittiotalets balkankrig, och den allt starkare ställningen för elektroniska media och möjligheter att flytta data hit och dit under olika etiketter, har det här blivit allt tydligare. Med rätta kameravinklar och elektronisk bearbetning (och totalstyrda nyhetsmedia) kan några hundra statister förvandlas till jublande folkmassor eller några förvirrade nissar med maskingevär till beslutsamt framryckande rebeller. Några få missnöjda individer kan med ens blåsas upp till ‘opposition’ som representerar folkrörelser som inte existerar eller är alldeles för svaga och oklara för att utgöra verkliga politiska alternativ. Utländska legoknektar, specialtrupper eller islamist-jihadister kan med ens säljas som frihetskämpar i alternativvärlden.” / Björnbrum

Propagandamskineriet, du kan gå direkt hit! Vi kan inte lita på dagens media. Den massmediala ”sanningen” ser ut så här.

Legitimiteten:Flera latinamerikanska och afrikanska länder sa att det provisoriska övergångsrådet som kom till makten tack vare utländsk inblandning inte kan vara medlem i FN.” / Mavera

”Hur gick besluten i FN:s säkerhetsråd till i februari i år när FN gav sin formella sanktion till Nato:s bombkrig mot Libyen?” Det är en stor skandal, det som ligger bakom. Du läser det här.

Här är några klipp ur artikeln i länken ovan:
”Att detta krig sedan länge överskridit de fullmakter säkerhetsrådet ska inte diskuteras här. Att granska resolutionerna 1970 (26 februari) och 1973 (17 mars) som ger Nato-interventerna ett tills vidare fungerande fikonlöv är viktigt hur man än ser på Libyen och på kriget.

Shalgam påtalade att det var ett allvarligt protokollsbrott av FN:s säkerhetsråd att hålla ett möte på begäran av en avhoppad diplomat och låta denne närvara på mötet och göra obekräftade anklagelser mot sitt land.

Men problemet är att det inte finns någon paragraf i FN:s stadga som ger FN:s säkerhetsråd myndighet att utsträcka ICC:s jurisdiktion till icke-medlemmar.

När Libyens regering försökte ersätta de avhoppade diplomaterna med legitima regeringstjänstemän vägrade USA att bevilja visum för inresa i landet, i strid med sina förpliktelser som värdland.”

En sådan tillkomst kan aldrig vara legitim!

Varför? Förmodligen finns sanningen att söka här.

Vad finns att göra?

”Det finns många sätt att göra livet surt för en ockupationsmakts marionettregim. Civil olydnad, om den organiseras väl, kan helt omöjliggöra en sådan regims ställning. Det enda den kan svara med är absolut repression. Det betyder att allra minsta misstanke till kritik mot regimen innebär polisingripande, anhållande, fängslande utan egentliga anklagelser. Det sistnämnda följer per automatik på de diffusa skäl och grund som gripanden skerpå.

Vad som antagligen kommer framöver i Libyen om en marionettregim kommer till makten är ett fullkomligt rättslöst samhälle. Naturligtvis kommer väst att kalla det demokrati och grunda detta påstående på att man låter en del tidningar att tryckas, varav några utger sig för att stå i opposition, och några olika partier att bildas. Polityren ser då fin ut, men i botten råder ett skräckvälde. Vi kommer att höra allehanda förklaringar om vi alls får höra något om vad som sker i landet.

Jag hoppas jag får helt fel, men jag sätter inte någonting på det, tyvärr.” / Skvitt


Köp inte ockupationen

Stöd palestiniernas frihetskamp

Det finns en lösning på Palestinafrågan.
I grunden handlar det om att respektera internationella lagar och konventioner. Idag kommer Israel undan med såväl folkrättsbrott
som krigsförbrytelser. Makthavare i USA och EU tillämpar dubbla måttstockar. Principen om den starkes rätt får gå före mänskliga
rättigheter.

En lösning förutsätter att den illegala ockupationen upphör.

Det skriver Bojkotta Israel.nu, som dock har upphört.

De hänvisar till Isolera Israel  och Palestinagrupperna i Sverige, samt BDS Movment, alla med samma webbadress (!)

Välj vart du vill komma här!

”USA har sedan staten Israel bildades i Maj 1948 stått som garant för dess fortlevnad och dess militära överlägsenhet över sina arabiska grannar. Inget annat land i världen får så stort ekonomiskt bistånd från USA, över 3,5 miljarder dollar årligen. Men dessa pengar kommer inte utan krav, två miljarder ska gå till militära ändamål varav mer än en miljard ska användas till amerikansk krigsmateriel, med andra ord ett sätt för USA att stödja sin egen vapenindustri.

Sionistledarna insåg från första stund att det största hindret mot deras avsikter att omforma Palestina till Eretz Yisrael var det faktum att landet redan var andra människors hemland” / Tidningen Kulturen

 ”År 1917 tågade de allierade trupperna under den brittiske befälhavaren Lord Allenby in i Jerusalem. Britterna behärskade nu Palestina. Mandatområdet i Palestina kom att omfatta dagens Israel, Gazaremsan, Västbanken och Jordanien. Genom beslut i Nationernas förbund fick britterna ansvar för området år 1922. Tidigare hade fredskonferensen i San Remo beslutat att Palestina skulle tillfalla britterna …” / Text stulen från Israelvänlig sida – ni får inte någon länk till sionistiska intressen, men jag kan ju inte anklagas för att ljuga i palestiniernas intresse med detta citat.

”Bilden av den palestinska frihetskämpen Leila Khaled bär en del estetiska likheter med Kazánjskaja. Den bild som har spridits allra flitigast och som har skapat en viss ikonlik förståelse för den unga palestinska kvinnans kamp för ett fritt och socialistiskt Palestina kan nästan ses som en spegling av Kazánjskajan.” / Fragment, varifrån bilden nedan kommer, dock ej ursprungligen.

Ett fritt Palestina.

Ett hopp för Palestina.

”Det är nog nu. Gaza är droppen. Palestinierna är symbolen för den kamp som världens folk för motUSraels nykoloniala krig. Sionismens mål om en judisk stat i Palestina kan inte genomföras utan folkmord. Den judiska staten förutsätter en rad brott som finns definierade i FN:s konvention mot folkmord, antagen av Generalförsamlingen den 9 december 1948.

Sionismens kolonisationsprojekt har pågått över två sekelskiften. Det är en myt att det överhuvudtaget skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i Palestina utan ett folkmord på palestinierna. Folkmordet är inbyggt i sionismen, det är dess innersta kärna. En judisk stat förutsätter en kraftig judisk majoritet och den kan inte åstadkommas utan fördrivning av de som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt apartheidsystem som skiljer på judar och icke-judar i själva Israel, i Muren, i palestinska flyktingläger i närområdet och som ”facts on the ground” som de fyra kartorna illustrerar och nu senast i Gaza.

Det är nog nu. Det är mer än nog.

En så kallad tvåstatslösning innebär att folkmordet legitimeras i efterhand, då en sådan lösning förnekar de fördrivna palestinska flyktingarna deras oförytterliga rätt att återvända i enlighet med FN:s resolutioner./ Lasse Wilhelmson 

 

Ghost har kikat i sitt arkiv och det ledde till ett nytt inlägg.