Kategorier

Arkiv

NEGER!

Usch! Så får man inte säga!

Jag kikade in till Helga von Pitbull!

Det var väldigt givande och intressant som hon skrev om integration.

Ja, faktiskt lite roande.

Det där fick mig att kommentera vad jag tycker om NEGER.

Nota bene: inte vad jag tycker om negrer!

Alltså skrev jag:
” Saken är löjlig (du måste läsa hennes inlägg först för att hänga med här) om man analyserar den. Bollen har inget med svarta människor att göra. Det är en bakelse som är mörkbrun och skulle alltså egentligen aldrig ha fått förstavelsen ‘neger’ som ju som bekant betyder svart. Men nu är det så att vi kallar den svartboll, fast med låneord för svart.

Bollen har alltså döpts till negerboll, punkt slut.

Ska Negrita kanske döpas om också?

Neger får vi inte säga, men byter vi genus är det OK att säga negress. Vari består konsekvensen? Och vi talar om mulatter som om det är helt OK att kalla blandat folk för mulor, varifrån ordet ju kommer.

Jag får kalla en svart för svart då det är ren svenska, men jag får alltså inte använda ordet neger som är nästan lika svenskt eftersom det är en försvenskning av portugisiska.

I Sverige har vi inte någon anknytning till den sydstatshistoria som byggde sin ekonomi på slaveriet, vilket krävde ett avhumanserande av svarta människor. Och där kallades de negroes. Det reagerade slavarna på och föredrog att kalla sig själva för niggers.

Kontentan blir att ordet neger i svenska är fritt från nedsättande klang, men att många har en nedsättande inställning till svarta har inte med ordet att göra, det är en attityd och inget annat. Den attityden påverkas inte av ordvalet.

Kram!
/Skvitt”

Till detta kan ytterligare tilläggas en hel del:

1. Vi kommer alla från Afrika ursprungligen.

2. Alla icke-negrer har gått igenom en flaskhals som utarmade genpolen, varför vi övriga således är mindre genetiskt friska, dock utan att det är så illa ställt med oss som det är för den svenska vargstammen. Dessutom har vi 5 % gener från neanderthalmänniska, som vi i dagsläget tror kan ha varit mindre väl rustad och utvecklad än homo sapiens. Motsvarande (primitiva?) gener från neanderthalare finns inte hos negrer!

3. Vår hudfärg är inte den ursprungliga eftersom den var svart.

Kontentan av detta är att vi övriga på klotet inte har något att förhäva oss över gentemot Afrikas svarta befolkning. Det avspeglas inte minst i hur korkade vi är då vi (vissa av oss) är rasister!

Rasisterna tycks tro att vår konsumtionshögteknologiska kultur är mer högstående än den som finns på den Afrikanska kontinenten söder om Sahara. Ändå leder vårt levnadssätt till att jorden förstörs. Är det så smart?

Vid sidan om de första högkulturerna, Egypten, Indus och Mesopotamamien i den ”gamla världen” och Maya, Azteker och Inkas i den ”nya världen” levde folk utan samma avancerade tekniska framsteg, men med samma biologiska utvecklingsgrad. Var de genetiskt sämre rustade för den sakens skull? Tror du det är du verkligen inte särskilt påläst och begåvad.

Intressant är att beakta vårt sätt att värdera saker och ting.

Vi européer är fruktansvärt egocentriska och har oss som alltings centrum. Och såldes är VI den ”gamla världen”, och Amerika den ”nya världen”!

Mentalt placerar vi oss i centrum. Mentalt placerade vi alltså jorden i centrum varikring hela universum cirklade, med sina stjärnor, med månen, solen och planeterna. Motvilligt tvingades vi inse att jorden var inget annat än en planet bland många som cirklade kring solen och solen vara bara en bland många andra stjärnor i Vintergatan. Sent omsider tvingades vi även inse att Vintergatan bara är en bland många andra galaxer i universum och det senaste är att vi, utan bevis än så länge, kanske bara bor i ett av många samexisterande universa!

När ska vi européer inse att den vita ”rasen” inte är något annat än en ”ras” bland flera och knappast mera prominent än Afrikas svarta genrikare befolkning?

Varje icke-neger har mera genetiska likheter med Afrikas svarta befolkning än de svarta har med varandra! Så kan vi då kalla oss för en annan ”ras” än de svarta eller andra folk som asiater och ursprungsamerikaner? Bara obildat folk kan svara ”JA” på den frågan!

Det finns alltså inget vetenskapligt stöd för rasbegreppet!

Jag säger gärna NEGER och NEGERBOLL!

Det finns inget nedsättande i det. Jag har inte den attityden!


Att leva i sagans värld

Nej, just det!

”Benorna var vattenkammade och låg halvvägs mellan huvudets zenit och örat; quiltade jackor och bruna manchesterbyxor. I händerna, läderportföljer. De var miniatyrbrats ut i fingertopparna.”

Det skriver  Martin Ezpeleta och beskriver en händelse:

”I det läget, … stoppar en av bratsaspiranterna ner handen i fickan och tar upp en näve mynt. Och kastar dem på marken. De förvånade arbetarkidsen på stället går snabbt ner på huk och börjar gladeligen att plocka upp mynten. Då brister rikemansbarnen ut i skratt, märkbart roade av tjänstehjonens brist på värdighet.

Och slänger ännu fler mynt för att hålla liv i skådespelet.” 

”Vad är det för en liten bubbla de här barnen lever i, dessa tiders vinnare?

Kan inte låta bli att se de här vaskar-wannabes som borgardrömmens renrasiga avkomma … – första generationen utan några som helst spår av solidaritet och annat krimskrams.”

Nej, just det! Solidaritet kan de inte stava till.

Och när de växer upp får de ansvarsfulla positioner med makt. Det är den enda transforming de genomgår. Värderingarna, däremot, de består!

Själv tänker jag på ‘Grindslanten’, den klassiska 1800-tals målningen av August Malmström, där flera barn ligger på marken och slåss om en slant som kastats ut från en kärra. En fantastisk skildring av ett klassamhälle.”

Det skriver HEMIMAMMA på bloggen ”Bildliga &Bokstavliga Bilder” och fortsätter: ”

Så vad säger just det här vykortet?

”Först, att det är fint att visa upp sin förmögenhet i Sverige i dag. Blygseln och diskretionen är borta. Två, att det är också tillåtet att förakta den som saknar resurser. Om alla är sin egen lyckas smed, är också olyckan ett individuellt hantverk. Respekten är bortblåst. Tre, att det är ok att göra vad som helst för pengar. Tack och hej till värdigheten.

Det är utan tvekan ett borgerligt vykort.”

”Det är givetvis inte solidaritet och gemenskap som visas (gemenskap = kommunis => led ordet vidare!).” Den kommentaren lämnade jag till hennes inlägg.

Caligulas Konstaterar skrev texten i bilden ovan. Han skriver mot slutet av inlägget:

”Då kastades grindslanten av dumhet och uppblåsthet. Inte av elakhet …  Klassamhället har aldrig försvunnit. Det har enbart tigits bort.”

Ja, just det! Klassamhället har aldrig försvunnit. Det har enbart tigits bort.

Reflektion

Ibland undrar jag hur det står till med tankeförmågan. Eller är det bildningsnivån eller finns det någon annan förklaring när någon kan skriva på det här viset, som Bradlands Hyena:

”När fattiga barn får pengar kan man räkna med att vänstern gnäller. Så gör Martin Ezpeleta i Aftonbladet.

Det handlar om … ett arrangemang med högstadieskolor från Stockholmsområdet, ‘från fashionabla Östermalm och Lidingö till Farsta och Rågsved’.

Där fanns en ‘bratsaspirant’ som stack ner handen i fickan och kastade mynt på marken, som ‘arbetarkidsen’ snabbt började plocka upp. ‘Rikemansungarna’ skrattade och forsatte kasta mynt.

…  typiskt att vänstern gnäller när ‘fattiga’ barn trots allt får pengar. Aldrig är man nöjd, inte med att barn inte har pengar eller när barn har pengar.

För övrigt vill jag inte dela in barn i ‘arbetarkids’ och ‘rikemansungar’. Alla är individer och några ‘klasser’ finns inte längre i Sverige. Alla som har ett arbete är arbetare och alla barn i dagens Sverige kan kallas rikemansungar i jämförelse med Yaghan-folket i Eldslandet.

Yaghanfolket hade inte ens kläder i det bitande kalla klimatet, och var i stället insmorda i djurfett och satt ofta på huk, vilket hjälpte till att hålla värmen. De åt sjölejon (yummy!).

Alla svenska barn i dag är brats. Och arbetare. Tänk om vänstern någon gång kunde glädja sig över de framgångar vi uppnått jämfört med vildarna i Eldslandet.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol”

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol tycks inte förstå det förakt som ligger bakom rikemansungarnas beteende, men själva är de högst medvetna om vad de gör. Alla är individer, javisst. Och alla tillhör någon klass dessutom, vilket Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol inte tycks ha ett hum om. Hon vet inte vad klass är! Och då har det gått långt utför med bildningen.

Å andra sidan är okunskap på det området något som borgarklassen ivrar för, ty medvetenhet utgör ett hot mot denna härskande klass.

Klasser finns inte längre i Sverige, skriver hon. Ändå är det vissa som för sin arbetskraft till marknaden för att säljas och andra som köper densamma, vilket innebär att dessa säljare och köpare har helt oförenliga intressen. Men så långt har säkerligen inte Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol tänkt.

Säljare och köpare av arbetskraft har helt oförenliga intressen och av det skälet kan de indelas i olika samhällsklasser. Så länge detta sakförhållande existerar kommer klasserna och klassamhället att bestå, oavsett om Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol förstår det eller inte.

Det skrämmer!

Det skrämmer att man kan vara så verklighetsfrånvänd i en tid när man kan ta reda på allt. Inget finns längre bort än ett musklick i dag. Ändå har den borgerliga filosofin en sådan livskraft idag, uteslutande i kraft av den intensiva indoktrinering som sker på alla plan i vårt samhälle, allt från barnprogrammen och sagoböckerna till våra dagliga nyheter och skolböcker.

Hon vill inte dela in barn i ”arbetarkids” och ”rikemansungar”, skriver hon. Nej, och inte heller i de mer förklarande termerna proletariat och bourgeoisie. Det är begrepp hon inte känner till. I vart fall inte innebörden av dem. Begreppsförvirringen blir total.

Visst är det så att alla som arbetar är arbetare, eller?

Vad betyder det att arbeta? Är det att arbeta om man sitter och spekulerar med sina aktier hela dagarna? Jovisst, det kan man kalla det. Men med sådana definitioner kan aldrig de stora motsättningarna i samhället förklaras. Och borgerskapet har inget intresse att förklara dessa inbyggda motsättningar som det kapitalistiska samhället har. De motsättningarna ligger inte i första hand i standard och levnadsnivå. De ligger i hur man förhåller sig till produktionsmedlen, om man äger dem eller inte äger dem.

Med den borgerliga filosofin blir således alla svenska barn rikemansbarn, bara man jämför dem med ett utdött folk längst ned på den sydamerikanska kontinenten.

Alla som har ett arbete är arbetare och alla barn i dagens Sverige kan kallas rikemansungar i jämförelse med Yaghan-folket i Eldslandet.

Man behöver inte ta till Yaghans för att jämföra. Det går lika bra att ta vilka utfattiga som helst i tredje världen. Vi är rika jämfört med dem och på deras bekostnad. Det är därför vi är rika och de fattiga. Och vi kan gå närmre än så, för ingen kan förneka att även i vårt land finns det de som är rikare än andra. Och alla rika har sin rikedom att tacka de fattigare för. Men tacksamhet vet de inte av att visa.

Hela Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol resonemang genomsyras av borgerskapets filosofiska armod där uppenbara sakförhållanden icke existerar. Det är en förljugen värld och en förvrängd världsbild där förnekelsen av klasskillnader är total och därför är varje försök till fördömanden av orättvisor omöjlig med den filosofin. Istället kan floskler ersätta sanningen: ”var och en sin egen lyckas smed”.

Alltså: ”alla rika har sin rikedom att tacka de fattigare för. Men tacksamhet vet de inte av att visa.”

Den borgerliga idévärlden är så utarmad att de rika överklassmänniskorna inte tycks förstå varpå deras rikedom faktiskt grundar sig. Det är få av dem som verkligen inser att de betalar för tid och berikar sig på mervärdet. Att den arbetande befolkningen får betalt för den tid de skapar värden, men de får inte betalt för de värden de skapar och dessa värden överstiger priset på deras arbetskraft. Alltså är det ett orättvist system som ligger till grund för överklassens välstånd.

Det är inte konstigt att arbetarklassen ska leva i okunskap om detta. Och borgarklassen har inget intresse av att belysa detta sakernas orättvisa tillstånd, som i varje annat klassamhälle hade varit kriminellt och kommer att bli kriminellt i ett socialistiskt och kommunistiskt samhälle.

Det är inte konstigt att bradsen, överklassen och deras bortskämda ungar tror sig vara förmer än andra, smartare och klokare i kraft av sitt ägande. Inte för en sekund inser de att den dagen arbetarklassen inte längre kommer att bära dem på sina skuldror faller de platt till marken utan förmåga att kunna försörja sig och ta hand om sig själva för sitt eget väl och ve, samt överlevnad.

Hånskratta idag, men gny inte när ni själva tvingas försörja er!