Kategorier

Arkiv

Kris – det skiter väl Swedbank i! (via SOLIDARITETSTANKEN)

Kris - det skiter väl Swedbank i! Världsekonomisk kris. Det skiter väl Swedbank i, bara aktieägarna får sitt. Banken vet ju att staten ställer upp med räddningspaket och lånegarantier när den ställer till det för sig, precis som staten gjorde för några år sedan. Då behövde alla storbanker utom Handelsbanken räddas. Det vill säga att vi – skattebetalarna – får stå för riskerna medan aktieägarna kammar hem vinsterna. Nu pytsar Swedbank ut 10 miljarder  till ägarna när världsekonomi … Read More

via SOLIDARITETSTANKEN 

Till inlägget fogade jag följande kommentar:

” Nu förhåller det sig dock som så, vilket givetvis författaren ovan är medveten om, att vi har ett samhälle där borgarklassen är den styrande klassen. Den samhällsklassen tog makten från feodalherrarna och har sedan dess mött motstånd från arbetarklassen och hittills hållit denna stången, framför allt med hjälp av det parlamentariska systemet.

Varje klassamhälle kräver en statsapparat för att hantera och reglera den härskande klassens inbördes konflikter och gemensamma intressen. Det sistnämnda handlar inte minst om att slå vakt om dess ställning. Den delen är den allra viktigaste av statens funktioner. I sista hand kan denna stat tillgripa militära medel för att den härskande klassen ska behålla sin makt.
Det är därför varje stats viktigaste uppgift är att ha en lagstiftande församling och repressiva organ (dömande, polisiära och straffverkställande organ).

Bankväsendet är ett av många sätt för borgarklassen att berika sig. Och den gör det.
Bankväsendet är dessutom borgarklassens allra kraftfullaste ekonomiska styrmedel.

Mot bakgrund av ovan sagda är det helt naturligt att borgarklassen låter statsapparaten skydda bankväsendet, både som institution räknat och som den berikningsapparat (profitmotor) den är. Alltså träder staten in och garanterar förluster, men återkräver ingenting när allt är återställt igen, såvida inte en rasande opinion äventyrar hela systemet (klasskamp).

Att förstatliga bankerna är ett socialistiskt krav som endast ställs av den medvetna arbetarklasen. Kravet är i högsta grad befogat, men bara från arbetarklassens sida. För borgarlassen är det ett krav, som om det förverkligades, skulle avhända denna klass mycket av sin makt och därför är det inget som borgarklassen frivilligt underkastar sig och ger efter för.

/Skvitt”


Våra myndigheter ansvarsbefriade

Rutiner

När våra myndigheter begår allvarliga fel hör man aldrig något om att den ansvarige måste ta något ansvar för det. Eller, rätta mig om jag har fel.

Det tycks som att vad fel som helst kan begås och på sin höjd ger man en ursäkt (dock sällsynt). Inom andra verksamheter kan det bli allt från löneavdrag till uppsägning och till och med ett åtal, men jag kan inte påminna mig något sådant när det gäller våra myndigheters slarv. Endast om någon på en myndighet ertappas med uppsåtligt kriminella handlingar kan sådant förekomma, men det är ju en annan sak.

I det här fallet avslöjas att det saknas fungerande rutiner. Det är ingalunda första gången denna avsaknad på rutiner får fatala konsekvenser. Ändå har inga rutiner införts.

Någon måste ju ha ansvar för att sådana rutiner finns, men inget händer. Det är katastrofalt illa.

Nu polisanmäler Mahnaz Utrikesdepartementet

Vem ska polisanmälas? Den frågan ställer jag mig. Hela UD kan inte anmälas och vem ska då kallas till polisförhör, lagföras och dömas? Sannolikt utmynnar detta i en snar nedlagd förundersökning, som vanligt.

Rätta mig om jag har fel!


sd Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé! (via Hey Där! Välkommen!)

sd Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé!   Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé! saxat:”I veckan avslöjade israeliska veteransoldater som deltog i attacken mot Gaza att civila, barn, kvinnor och gamlingar, medvetet mördades. Deras modiga hållning skakade arméledningen som, som vanligt, beordrat en undersökning.Nu kommer fler detaljer fram i israelisk press om grov rasism bland soldaterna. Tidningen Haaretz beskriver hur soldater beställt T-skjortor med vidriga texter oc … Read More

via Hey Där! Välkommen! 

Här finns mycket för FN att göra, men som alla vet, USA har inte gjort någon FN-beställning och då händer inget.


Libyens framtid

Sammanfattat

När Gaddafi faller upplöses de så kallade rebellernas enighet. Risken för kaos och fortsatt inbördeskrig är överhängande. I Washington, London och Paris smids därför planer på att skicka trupp till Libyen för att säkra läget (och profiterna), vilket blir så mycket lättare med en marionettregim installerad i Tripoli. Militärt bistånd till en sådan regim kräver inga resolutioner i FN:s säkerhetsråd.” Läs mer!

Det var hon Jinge jag hittade bilden.


Libyen: en journalists bekännelse (via Maverablogg)

Sanningen

är krigets första offer. Tänk att det måste upprepas vid varje krig.

Det är som det är glömt sedan sist, var gång!

Varför ska vi lita på vanliga media? Jag har varit med så länge att jag känner igen lögnerna.

En rysk journalist som jobbar åt ett stort TV-bolag, berättade nedanstående till Argumenti.ru Enligt honom, det som verkligen händer i Tripoli är inte intressant för hans arbetsgivare. ”Det känns som vi arbetar för sovjetisk TV. Fullständig censur, allt samordnas med kontoret i London. Vi tog en bild i Tripoli i området, som styrs av rebellerna, där överallt finns döda människor i civila kläder och obeväpnade, men med tecken på tortyr. Skickade m … Read More

via Maverablogg 

AFTONBLADET skriver till exempel om Ghadaffis barnflicka, som enligt tidningen har torterats under ett år med kokande vatten. Varför ska vi tro mera på det än att Irakiska trupper tog bebisar ur kuvöserna och kastade dem i väggen i Quvait. Det sades vara en Quvatisk sjuksköterska som hade sett det med egna ögon.

”… konsult på PR-firman Hill & Knowlton, annars mest känd för att ha fabricerat berättelsen om hur invaderande irakiska soldater slet för tidigt födda spädbarn ur kuvöserna i Kuwait. Berättelsen vilade bl.a. på ett falskt vittnesmål från en sjuksköterska som senare visade sig vara den kuwaitiske USA-ambassadörens dotter. Men berättelsen, som fick stöd från Amnesty International, höll så länge den behövde hålla, nämligen tills USA hade trummat ihop politiskt och ekonomiskt stöd för sitt krig mot Irak.” / Clarté

Sanningen var dock att hon var dotter till en diplomat och bosatt i New York vid samma tid som det skulle ha skett.

Men tillbaka till AFTONBLADET och den torterade kvinnan, för naturligtvis kan tidningen också visa bild på barnflickan man skriver om.

Det enda vi vet om kvinnan är att hon ser skadad ut. Resten är text och sådan kan skrivas precis så det passar syftet. Syftet kan vara vilket som helst. Men i det här fallet är det uppenbart att syftet är att svärta ned en motståndare, alltså Gadaffi. Det är ju krig, liksom. Och då pågår också ett propagandakrig. Det gäller ju att få opinionens stöd för kriget. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli.

Det är tragiskt att våra medias journalister plötsligt har glömt precis allt de lärde sig på journalisthögskolan om källkontroll.

 

Läs även här!

Målet var att krossa Libyens ekonomiska självständighet 

Amnesty International om Libyen 

Nigeria börjar inse att man erkänt massmördare 

Massgrav?