Kategorier

Arkiv

Demokrati – vad är det?

”Det finns en okunskap kring vad demokrati och diktatur är. Jag kan till och med se det på studenter som läser statsvetenskap på universitetet.

För 19-åringarna Miranda, Stephanie och Emelie är demokrati viktigt, men först efter att vi talat om för dem vad det är. Till en början har de ingen aning.”

Det säger Jenny Madenstam till DN.se. Hon är statsvetare vid Stockholms universitet och hon anser att resultatet är ett uttryck för en okunskap som finns bland svenska ungdomar.

Jaha!

Men är inte denna okunskap väldigt spridd bland folk i allmänhet? Enligt min mening är det ju nästan inte någon som vet vad demokrati är. Det gäller även politikerna!

Frågan är vilken information om demokrati som de här ungdomarna fick när man hade ”talat om för dem vad det är.” 

Det krävs tyvärr lite upplysning om vad demokrati är!

Det är tragiskt att behöva påpeka det!

”Demokrati” är ett urvattnat ord. I dess urvattnade form betyder det bland annat valfrihet, rätt att få leva ut sina egocentriska behov, rätt att i yttrandefrihetens namn sprida porr och våldsfilmer, rätt att bilda vilket fascistparti som helst.

”Alla får betala lika mycket för en kola – det är väl demokratiskt och bra!”

Kort sagt det betyder ingenting längre.

Folkvälde är ordets rätta betydelse!

På 60-talet införde vänsterpartiet i sitt program termen ”folkmakt” i stället för ”folkvälde”. Det anser Skvitt vara en betydelseglidning som innebär en uttunning av begreppet. Välde är ett starkare ord än makt.

Hur ska detta välde utövas?
Det kan göras på olika sätt, men det kan inte göras i en borgerlig parlamentarism.

Först och främst måste ägandefrågan lösas. Ägande kan inte förvaltas av ett fåtal om folkvälde ska råda. Det är ju så enkelt att förstå att det förvånar att nästan inga klarar av denna tankegång.
Ska folkvälde, demokrati, råda, då måste ägandet vara kollektivt och samhälleligt.

När det gäller formen för folkets utövande av sitt välde kan detta organiseras på olika sätt, men det kan inte organiseras i allmänna val till ett parlament med olika partier företrändande olika intressen. Det är till att slakta hela idén om demokrati.

Folkets röst måste istället få komma till tals på andra sätt.

En fruktbar idé om den reella demokratins förverkligande är att varje sektion i samhället underställs beslut av de som är verksamma inom dessa sektioner.

En arbetsplats styrs av ett råd av valda personer och de som väljer dem är de som arbetar på varje enskild arbetsplats.

Ett bostadsområde styrs av ett råd valt av de boende.

Ett dagis styrs av ett råd av föräldrarna tillsammans med de som arbetar där.

Och så görs styrandet demokratiskt inom varje enskild samhällssektor.

Varje enskild arbetsplats, varje bostadsområde, dagis etc., väljer delegater som sammanträffar regelbundet för att diskutera övergripande frågor. Och dessa delegater i sin tur väljer de personer som ska styra landet som helhet.

Inga privilegier få knytas till de valdas roller och inga skillnader i inkomst får finnas mellan människorna i samhället. Det är en viktig princip och den medför att all utbildning måste vara gratis, samt att de som vill utbilda sig ska få sin önskan prövad och beviljad av kollektivet. Bostad måste vara gratis och tilldelas efter behov, så att en familj med många barn har rätt till större bostad. Likaså ska all sjukvård, tandvård och omsorg vara gratis.

Varje vald person, oavsett på vilken nivå den än sitter ska när som helst vara beredd att svara för sina beslut och åtgärder inför folket och kunna avsättas när som helst, men efter noga utformade regler.

Men om alla ska ha samma inkomst, hur får man då folk till att ta på sig riskfyllda uppgifter där de kan mista livet?
Den risken minskar inte med ett risktillägg i form av mer betalt! Det är ju ganska självklart att risken endast kan reduceras med att man exponerar sig mindre för risken. Alltså följer logiskt på detta att de med särskilt riskfyllda arbetsuppgifter också får kortare arbetstider.

Som alla förhoppningsvis förstår, så finns det alltså sätt att bygga demokrati som inte bygger på flerpartisystem. Och det går att bygga demokrati som till skillnad från flerpartisystem och parlamentarism faktiskt lever upp till ordets verkliga betydelse – folkvälde!

I ett sant folkvälde finns inte utrymme för privat ägande av produktionsmedel och kapitalförvaltning och därför är vårt nuvarande samhällsskick per definition icke demokratiskt utan istället ett diktatursystem med makten utgående från enskilt ägande!

Så enkelt är det alltså!

Men till alla er som ändå tills vidare håller er till den borgerliga parlamentarism som vi har idag och som vi har till skydd för borgarklassens fortsatta maktägande, ska nu här ges lite upplysning om vad som borde vara självklara sakförhållanden.

Det är ju nämligen så att ett större antal röstberättigade har lagt sin röst på Alliansen än vad antalet gynnade av deras politik verkligen är. Annars hade de ju aldrig vunnit valet! Och det är skrämmande när en hel hop, ja ett mycket betydande antal, röstar fram en regering som missgynnar dem. De har röstat på de rikas politik utan att ha någon egen rikedom som gynnas!

Folk gör ju normalt sett inte så dumma val!

Jag menar, finns det någon enda människa som kan erinra sig någon enda människa som har yttrat följande eller någon liknande mening:

”Jo jag köper ju mitt gevaliakaffe på Olles Livs bara för att där är det mycket dyrare!”

Nej, jag tänkte väl det!

Ändå har de allra flesta resonerat så galet när de lade sin röst på allianspartierna, eftersom de allra flesta missgynnas av den politik dessa partier för.

Alltså behövs en allmän upplysning!

Och här kommer några väldigt enkla förklaringar om skillnaden mellan de två blocken. Det är skamligt att det måste förklaras, men så illa är det ju ställt med en stor del av valmanskåren. Valutgången är ju ett bevis för det!

Alltså: Dedikerat till de som valde fel i valet!

Inom politiken finns egentligen bara två ståndpunkter.

Antingen ska politiken tillvarata egna personliga och privata intressen för dem som redan har mycket mera än de behöver. Eller så ska den tillvarata allas gemensamma intressen till gagn även för de som lever i fattigdom. Svårare än så är det inte.

Då finns det de med högst privata och personligt viktiga ting att slå vakt om, nämligen deras förmögenhet och deras alla privilegier. Dessa människor söker sig således egocentriska lösningar och de stöttar partier som stödjer deras egoistiska strävan som säger ”sköt dig själv och skit i andra!” Det är det som är högerpolitik.

Högerpolitik är de rikas politik. Den slår vakt om ägandet och ägarintressena. Den politiken gynnar allt som leder till att rikedom kan stanna hos dem som rikedom har. Det är en politik som motarbetar rikedomens beskattning och solidariska utgifter till förmån för de som saknar rikedom. Det är en politik som strävar efter att allt ska göras tillgängligt som privat ägande och en privat inkomstkälla, alltså att allt ska vara profitabelt.

Som motvikt till detta egocentriska synsätt och denna privategennyttiga politik, som gynnar de rika, finns en solidarisk politik. Den politiken syftar till att ställa upp för de svaga i samhället. Den politiken säger ”tänk på din medmänniska!” Det är vänsterpolitik.

Vänsterpolitik är folkets politik. Den slår vakt om människovärde och höga moraliska strävanden. Den politiken gynnar allt som leder till att utjämna skillnader i levnadsnvå för människorna i samhället. Det är en politik som syftar till att beskatta de som har mer än de behöver. Det är en politik som för över från rika till fattiga. Det är alltså en humanitär politik. Det är en politik som strävar efter att göra de basala behoven möjliga att uppnå för alla, såsom mat för dagen, tak över huvudet och god hälsa.

ALLTSÅ

Vill vi ha ett samhälle som är kallt och skoningslöst eller ett som är varmt och välkomnande? Det är bara att välja!

 Varmt = vänster!    <<<<  – – –  >>>>   Kallt = höger!

Så enkelt är det!


38 kommentarer on “Demokrati – vad är det?”

 1. Mavera skriver:

  Det märks allt tydligare att allmänhet kan inte riktigt skilja på rätt och fel. Jag ska försöka nu förklara vad jag menar (ur mitt perspektiv). Förr, innan Sovjet och Östblocket kollapsade, så var världen så här:
  USA, Nato, västländer, kapitalism, högerpolitik (rikas politik) = dåligt
  FN, Sovjet, Östblocket, socialism/kommunism , vänsterpolitik (folkets politik)= bra
  Efter att Sovjetunionen och Östblocket försvann, tog USA och västvärlden över och eliminerade i princip hela det vänstra blocket. Alltså det som finns nu, stort sett utbrett över hela världen (med väldigt få undantag), är HÖGERPOLITIK = kapitalisternas politik. FN, som förr tjänade människor och var en organisation för vänsterpolitik, är nu högerpolitikens redskap! Västmakterna lyckades att förvirra allmänheten mycket bra med all prat om demokrati, så idag de flesta alldeles uppriktigt tror att USA och väst är för demokrati och människors rätt. Detta är det grundläggande felet! Högerpolitik har klätt ut sig i vänsterpolitikens kläder och ger ut sig för något den INTE ÄR och kommer ALDRIG att vara.
  Detta var Maveras lilla analys:)
  Kram.

 2. Daniel Gilfry skriver:

  Här är jag igen lilla gumman!
  Ang: Demokrati – det finaste ordet på planeten!
  Om man glömmer allt det där med ”höger” och ”vänster” (även om det är bara socialismen som kan rädda vår planet?)………………
  Varför är det då ”farligt” att säga att Sverige är en Judeokrati – precis så långt ifrån DEMOKRATI som man kan komma!? Jag har dömts ett antal gånger för ”hets mot folkgrupp” för att jag säger att 20 000 judar härskar över 8 miljoner svenskar. I Sverige! Detta är inte någon ”konspirationsteori” utan ett faktum! Du behöver bara besöka ditt lokala Bibliotek för att bekräfta detta! Ändå så döms jag till böter (snart blir det Gulag!) för att jag SÄGER SANNINGEN OM JUDARNA! Och det är en perfekt definition av ordet ”Judeokrati”! Judar bestämmer, människor lider. DEMOKRATI, å andra sidan, ger bestämmanderätten till FOLKET! Alltså ska de 8 miljoner SVENSKAR i Sverige härska över de 20 000 judarna som lagt beslag på landet och alla dess rikedomar! Och det är det fina med demokrati – ALLA har en röst och INGEN behöver svälta bara för att en handfull feta, rika giriga SVIN vill ha allt!
  Daniel Gilfry, partiledare C.A.M.P. – Sveriges Befrielseparti

 3. skvitt skriver:

  Oavsett vad vi tycker om judarna så för det inte klassutvecklingen framåt om vi fokuserar på dem. Vi spiller kraft på det som inte saken handlar om.

  Jag skiter i vad kapitalisten egentligen är. Han saknar betydelse. Fokus är på kapitalismen. För mig är det ingen skillnad om den styrs av judar svenskar eller inuiter, sak samma.

  Ditt judehat ger dig skygglappar!
  /Skvitt

 4. Daniel Gilfry skriver:

  Jag har inte sagt att jag ”hatar judar’! Jag hatar ALLA som stjäl ifrån folket! Ja, ÄVEN OM DE ÄR INUITER! Att en liten handfull individer ANSER SIG HA RÄTT att stjäla ifrån folket gör dem automatiskt till mina fiender! Det ”RÅKAR” vara judar (OCH deras icke-judiska stjärtgossar!) och därför är de mina fiender! Och FOLKETS fiender! C.A.M.P. är en kristen organisation som funnits i mer än tusen år som har ett enda mål – att befria jorden och mänskligheten ifrån JUDEPARASITEN (Satan). Enligt Bibeln så finns det 144 000 judar ”av den rätta tron” när slutet kommer (nu i höst alltså) och dessa är inte en del av JUDEPARASITEN, som måste utrotas om MÄNNISKAN ska kunna överleva!
  Nej, det är faktiskt inte INUITER som tvingar 3 miljarder människor på vår planet att svälta – det är JUDEPARASITEN!
  Daniel Gilfry, C.A.M.P. – Sveriges Befrielseparti

  • skvitt skriver:

   Aha!
   Så det finns en religion jag inte kände till, CAMP. Och eftersom det ju råder religionsfrihet måste ju en religion vara tillåten, ÄVEN om en av dess trossatser förkunnar att judar är svin. Det måste ju vara lika legitimt som att det finns en annan religion som säger att judar är guds utvalda folk.

   DET gillar jag! Det blir ju liksom balans då.

   Kanske dessa religioner kan förenas och trossatsen blir då att judar är guds utvalda svin.

   Jag går gärna med i CAMP, bara jag får vara kassör!
   /Skvitt

 5. […] Det säger Jenny Madenstam till DN.se.’  Hon är statsvetare vid Stockholms universitet och hon anser att resultatet är ett uttryck för en okunskap som finns bland svenska ungdomar.” Skvitts […]

 6. Anna skriver:

  Det innebär förvisso att sprida porr och våld och det beklagar jag på många sätt, men det innebär också att sådana som du och Mavera har rätt att sprida era åsikter över Internet, och det beklagar jag inte, hur illa jag än tycker om många av dem. Som Voltaire sa…

  Kanske skulle ni tänka en liten aning annorlunda efter några år i fängelse för att ni just inte sympatiserar med det styrelseskick det land ni bor i har? Det ni gör att utnyttja demokratins och yttrandefrihetens fördelar men förneka andra det som ni själva åtnjuter. Vad är detta för människosyn? Om ni stödjer ett sådant system ska ni inte yttra ett ont ord mer om Reinfeldt, kungen eller behandlingen av långtidssjukskrivna!

  ”Tänk på din medmänniska” kan mycket väl vara vänsterpolitik, det förnekar jag inte. Men kanske är det inte Khadaffi och hans rikedomar samtidigt som han fördömer tiggare på gatan som man ska se som sin förebild där?

  • skvitt skriver:

   Jag tror vi talar förbi varandra.

   Egentligen är det inte Libyen vi ska diskutera, men jag vet att du syftar på Maveras och mitt ställningstagande för Gadaffi. Det är inte otänkbart att jag skulle ha invändningar mot politiken i Libyen innan invasionen. Hur det då skulle gå med mig vet jag faktiskt inte och eftersom jag inte har bott där kan jag inte uttala mig det.

   En sak har jag aldrig påstått, men mot förmodan kanske kan ha varit så otydlig att det kunnat illvilligt tolkas så: ”Gadaffis regim är mitt idealsamhälle!”
   Mitt idealsamhälle finns ännu inte och har ännu inte funnits! Däremot har vissa samhällen haft sina absoluta fördelar jämfört med vårt. Samma samhällen har även haft vissa nackdelar jämfört med oss. Alltså finns det inget hittillsvarande samhälle som i mina ögon är eller har varit ett idealsamhälle för mig!
   Klart?

   Detta tilltalar mig dock i högsta grad om vi beaktar att vissa belopp är lite låga beroende på att vissa nivåer är lägre i regionen:

   Siffror talar för sig själva.

   * BNP per capita – $ 14 192.
   * För varje familjemedlem betalar staten en subvention på $ 1000 per år.
   * Arbetslöshetsbidrag – 730 $.
   * Sjuksköterskas lön – $ 1000.
   * För varje nyfödd betalar staten $ 7.000.
   * Nygifta får $ 64.000 för att köpa en lägenhet.
   * Vid öppnandet av privata företag betalar staten engångsfinansiellt stöd – 20 000 $.
   * Större skatter och avgifter är förbjudna.
   * Utbildning och medicin är gratis.
   * Utbildning och praktik utomlands – på bekostnad av staten
   * Det finns butikskedjor avsedda för stora familjer med symboliska priser på baslivsmedel.
   * För försäljning av varor som har passerat ”bäst före” datum – stora böter.
   * Vissa apotek har gratis utlämning av mediciner.
   * För förfalskning av läkemedel – dödsstraff.
   * Hyra (för bostad) – existerar inte.
   * El är gratis.
   * Försäljning och användning av alkohol är förbjuden.
   * Lån för att köpa en bil och en lägenhet – räntefritt.
   * Vid köp av en bil, upp till 50% av beloppet betalas av staten.
   * Bensin är billigare än vatten. 1 liter bensin kostar $ 0,14.

   Siffrorna som talar för sig själva kommer från Mavera blogg: http://maverablogg.wordpress.com/2011/03/19/fakta-om-libyen/

   Där finns onekligen en hel del att sträva efter och som aldrig ens har diskuterats i Sverige!
   Så nog kan Libyen ha varit ett ganska gott land att leva i, särskilt om man jämför med övriga arabvärlden och andra länder inom den islamska sfären.

   Att påstå att jag okritiskt stödjer Gadaffi eller att det forna östblocket var drömstater med en ordning som jag vill ha även här är att förvanska mitt budskap till oigenkännerlighet.
   Det enda jag säger är att där även fanns mycket att ta efter.
   Klart?

   Kram!
   /Skvitt

   • fgggmf skriver:

    Detta visar ju vilken skräckstat Libyen är.

    ”* Försäljning och användning av alkohol är förbjuden.” 😉

   • skvitt skriver:

    Ja, fytte!

    Särskilt som alkohol är nyttigt!
    https://skvitts.wordpress.com/2011/10/08/alkohol-en-halsofraga/

    /Skvitt

   • Anna skriver:

    Nej inte alls klart, då du stödjer och framhäver en som jag tycker en blogg som just hyllar forna öststater och diktaturer! Var finns din kritiska granskning här?

    Att det sedan funnits en ganska hög grad av välstånd i Libyen har väl ingen förnekat (verkar dock inte gälla de utländska gästarbetarna t ex), däremot är det som sagt konstigt hur du kan okritiskt svälja en ren propagandabloggs uppgifter för sanningar på det sätt du gör.

   • skvitt skriver:

    Kära Anna!

    Jag har läst mycket av det du har skrivit och jag har delat din uppfattning i mångt och mycket och gillar det du skriver. Jag håller dig högt, ska du veta!

    Någonstans förstår du dock mig inte och jag vet inte hur jag ska nå fram till dig. Jag vet att om jag så kunde skulle du hålla med mig.

    Det är mycket jag vill skriva om och det tar all min tid jag har för det. Och då finner jag att jag inte har tid att förklara mig enbart för dig. Jag skriver ju för alla som vill läsa mig och inte enbart för dig.

    Fortsätt läsa mig så kanske du en dag förstår mitt budskap.

    Kram!
    /Skivtt

   • Anna skriver:

    Förlåt jag glömde ju att du skriver för Hemimamma och Portolanseglaren också! : )

    Till slut tror jag att du inte riktigt KAN förklara hur det kommer sig med denna okritiskhet som du uppvisar, och inte att du inte vill, mer än att du anser att det är enbart högermakter som ska granskas ”kritiskt” och vänstermakter ska ses med helt andra ”glasögon” som det brukar heta. Som det hela tiden brukar gå till när det gäller politiska motståndare.Fast detta är kanske inte så kul att tvingas förklara?

    Men det är vad jag tror och du har rätt i att vidare förklaring från dig inte kommer att ändra på detta!

   • skvitt skriver:

    Hej Anna!

    Det är inte jag som är okritisk. Jag är mer kritisk än de flesta. Kanske därför jag har en annan världsbild, vilken jag dock inte är ensam om.

    Redan 1967 tog jag ställning för FNL och gick ut i demonstrationer.
    Vad möttes jag och mina vänner av för slags kommentarer? Jo, ungefär så här lät det:

    ”Fattar du inte att du stödjer diktatur?”
    ”De är bara djävla kommunister som vill ta över!”
    ”De vill bara ha kommunistisk diktatur!”
    ”USA befriade oss från nazisterna, men det vet du väl inte, ungdjävel!”
    ”Åk till Ryssland om det inte passar!”
    ”Är du mot demokrati?”
    ”Du kommer på andra tankar när du har vuxit till dig!”
    ”Utan USA hade hela världen varit en kommunistisk diktatur!”

    Oftast var det vanliga arbetare i rutiga flanellskjortor och i en ålder av 40-50 år, som gav luft åt sitt gedigna vetande de hade fått via TV, radio och de vanliga tidningarna, alltså de media som ännu knappt hade börjat att rapportera om Vietnamkriget. De hade också sett Hollywoodfilmer om de hjältemodiga amerikanska soldater som krossade Nazityskland. De hade däremot aldrig sett en enda film som visade att det i själva verket var Sovjetunionen som beseglade Tysklands öde, för sådant visades aldrig på biograferna eller i TV.

    De hade läst mycket om den hemska ryska kommunismen som hela tiden försökte invadera Sverige. Det fick de lära sig i lumpens övningar där hotet alltid kom från öst. Och så läste de tidningsartiklar, som den i AFTONBLADET, där det beskrevs hur ryska spioner åkte omkring med långtradare i vårt land. Dessa var utrustade med all tänkbar avlyssningsutrustning och en liten tortyrkammare där man torterade svenskar för att få upplysningar. Tortyren, visste AFTONBLADET att berätta, gick till så att man med fil filade på offrens tänder, vilket framkallade en outhärdlig smärta. Detta måste ha fabulerats fram av en reporter med tandläkarskräck. Konstigt att redaktionen inte stoppade artikeln.

    Dessa arbetare som retade sig på oss när vi spred upplysning om de faktiska förhållandena är döda i dag, men innan de dog hade många av dem säkert förstått vilka som ställt sig på den humanistiska och rättfärdiga sidan.
    Deras programmerade världsbild hindrade dem dock att se saken i sitt rätta sken.

    I dag upprepas precis samma sak. En programmerad världsbild står i vägen för klarsynen!

    Kram!
    /Skvitt

   • Anna skriver:

    Jag kan bara säga att jag är glad över att jag höll ut och frågade som jag gjorde så att detta kom fram, dvs din och det andra vänsterextremistgängets egentliga agenda. Vem som hör dit vet väl bara denna själv.
    Jag har redan läst Mina drömmars stad, men tack för boktipset.
    Den senaste kommentaren från dig var alltför otäck för mig så jag hoppas jag håller mig från din blogg i framtiden.

   • skvitt skriver:

    Det var ju tragiskt att det var otäckt. Jag förtår bara inte vad som var otäckt.

    Är det inte bra att skola in överklassen i basic living så de kan klara sig. Är det bättre att låta dem vara sin egen lyckas smed när det inte längre går att leva på andra. I så fall skulle de kanske till och med avundas dagens FAS3-slavar. Det är ju inhumant!

    Kram!
    /Skvitt

  • Anna skriver:

   Jag vet tyvärr inte vad det innebär att stödja FNL (jag är född -69 och inte uppseendeväckande historiskt bevandrad när det gäller politik, tyvärr).
   Det spelar inte så stor roll för mig heller. Även denna gång känns det som din (liksom de andra i ditt gängs ”motkritik” mot mig tidigare) hela tiden handlar om vad USA gjort och hur vi i väst agerat och den som du säger programmerade världssynen som står i vägen för klarsynen.
   Jag förstår inte detta, för själv har jag aldrig talat om detta.
   Jag skulle troligen inte hålla med er om ALL kritik mot USA och Nato, men ”gudarna ska veta” att jag själv är mycket kritisk där. Som jag upprepat intill förbannelse nu – kan vi sluta tala om USA utan hålla oss till det ämne som jag hela tiden hållit mig till? Nämligen till förhärligandet av en diktatur som förutom att vara just en diktatur dessutom är minst lika våldsam och grym när det gäller dödsstraff med mera som USA är! ”Era” dubbla budskap är för mig totalt obegripliga. En avrättad fånge i USA begråts (även av mig då denna handling av USA var fullkomligt vidrig) men Khadaffi som uppenbarligen gjort detsamma som Obama och Bush hyllas?
   Det är SJUKT! I mitt tycke. Det är att värdera liv olika och det är skrämmande.

   Jag tror att du själv ser dig som kritisk Skvitt men efter vad jag läst av dig håller jag inte med dig i din självbild.
   Och som sagt, vi kommer nog aldrig att mötas helt, så jag förstår att du inte ”orkar förklara” mer. Min fulla förståelse!

   • skvitt skriver:

    ”Jag tror att du själv ser dig som okritisk Skvitt men …” skriver du. Om det är felskrivet av dig och ska stå ”kritisk”, då rättar jag till det för allas förståelse.
    Kram!
    /Skvitt

   • Anna skriver:

    Det var felskrivet av mig ja. Du själv anser dig som kritisk (underförstått till all slags propaganda) men jag håller inte med dig när det gäller din självbild,var mitt budskap, och du får gärna rätta till det.

   • skvitt skriver:

    Såja, nu är det rättat.

    Nu ska jag också försöka besvara din kommentar.

    USA spelar en så avgörande roll i världspolitiken att man inte kan diskutera till exempel Gadaffi utan att beröra USA. Bland annat har USA ett enormt inflytande på nyhetsflödet och därmed på den propaganda som givetvis alla länder regeringar och politiker producerar. Men det är alltså USA som dominerar denna propagandaproduktion, eller för att kanske vara mera exakt, i samarbete med kapitalstarka mediamoguler. Det är alltså från kapitalistiskt håll merparten av propaganda produceras.

    Detta gör också att jag förhåller mig mera kritisk till uppgifter från det hållet.

    När det kommer till en punkt där jag känner att jag inte vet exakt hur det ligger till värderar jag instinktivt utifrån att man måste hålla sig skeptisk till det jag läser i lättillgängliga media, vilka ju faktiskt är den huvudsakliga informationskällan av naturliga skäl.

    Detta kan ha den nackdelen att jag förbiser otrevliga nyheter som liksom inte passar in i min världsbild. Den egenskapen hos mig är jag faktiskt vaken för, men inte immun mot. Men just för att jag är vaken för att jag kan göra felbedömningar utifrån mitt ”filter” försöker jag få information om sådant som inte passar in i min föreställningsvärld. Jag lite känner att jag måste få sådana upplysningar verifierade. Jag ställer alltså ett objektivitetskrav på mig själv.

    Detta objektivitetskrav garanterar dock inte att jag alltid kommer till bra slutsatser, ståndpunkter och uppfattningar. Mitt allra största misstag hittills när det gäller att komma fram till en bra ståndpunkt var när jag med mitt filter kom fram till att det var en mycket bra politisk utveckling mot ett kommunistiskt samhälle i Pol Pots Campouchea. Det var ett kraftfullt nappatag man tog mot överklassen och jag var imponerad av detta.
    När Vietnam gick in i Campouchea började jag fundera över de uppgifter som hade börjat sippra ut om folkmord.
    Till att börja med gjorde jag instinktivt motstånd mot dessa uppgifter, inte minst för att jag läste i västorienterade media om övergreppen i Campouchea. Men att Vietnam gick in i landet satte myror i huvudet på mig för några månader. Vad var sant och vad var antikommunistisk propaganda. Jag måste få veta!

    Efter en tid gick det upp för mig vilken katastrof och vilket folkmord som pågick. Jag tror inte jag var senare än andra att inse detta, men däremot var jag en av dessa som till att börja med trodde gott om Pol Pot. Där kanske jag skiljde mig från majoriteten.

    När vi så kommer till frågan om Gadaffi så fungerar jag på samma sätt. Jag har mitt ”filter”. Jag kräver bevis på Gadaffis terror innan jag tror på den. Jag har inte sett sådana bevis ännu. Dödsstraff tillämpades av den Libyska staten, det är sant och jag är helt emot sådant. Det spelar ingen roll var det förekommer. Det måste fördömas. Men jag måste också göra ett tillägg i den saken, vilket jag återkommer till nedan.

    Det är alltså inte så att jag bagatelliserar de dödsdomar som har avkunnats i Libyen. Men jag vet att hela regionen tillämpar dödsstraff och även tortyr. Det är inget försvar på något sätt, men i regionen har Libyska staten inte varit värre än andra länder, så vitt jag vet. Det finns således ingen anledning att specifikt klandra Gadaffi. Gör man det går man faktiskt USA:s ärende. Istället ska man klandra Gadaffi och samtidigt klandra övriga länder i regionen. Och vid en jämförelse ser man att Gadaffis regim inte utmärkt sig om man ser till regimer som finns på nära håll, Västsahara, Marocko, Algeriet, Nigeria, Tchad, Egypten, Sudan, Eritrea, Saudiarabien, Yemen och Somalia.

    Ställer man ut Libyen för sig i detta sammanhang ges en felaktig bild av Libyen som särskilt odemokratiskt och blodtörstigt och det ställer jag inte upp på, särskilt som det gagnar västvärldens intressen, främst företrädda av USA. Att tala mer om Libyska rättsövergrepp än om till exempel folkmorden i Darfour är rent makabert!

    Å andra sidan kan man inte addera mänskligt lidande. Varje människas lidande är unikt för just den personen och det är knappast någon tröst att vara en bland tusen med samma lidande.

    På Gadaffis pluskonto finns en hel del som är unikt för arabvärlden, till exempel satsningen på skola, vård och omsorg, sekularisering och kvinnligt lika värde.

    Sammantaget ger alltså detta en positiv bild av Gadaffi, men inte en glorifierande bild. Ser man dock till vad som skett av förbättringar och utveckling till sådant som motsvarar våra värderingar i vår del av världen under hans tid så är det imponerande. Det kan knappast ifrågasättas, anser jag.

    Liknande förbättringar har genom åren i viss mån uppnåtts i några andra länder i regionen, men långt ifrån i alla. Vi kanske bör tänka på det.

    Världen är inte alldeles svart-vit, inte heller Gadaffi!

    Min personliga uppfattning om dödsstraff:
    Dödsstraff kan aldrig rättas till i efterhand. Att oskyldiga döms är inget unikt och därför fördömer jag sådana straff och även stympande straff.

    Men!
    I en revolution där arbetarklassen störtar borgarklassen vänder man historiens blad. Och om vi liknar det vid att vända blad i en bok, bör det liknas vid att vända det bokbladet när det blåser. Tar man inte i med besked blåser bladet tillbaka. Man måste vända det igen och man måste ta i mera bestämt för att vända det.
    Så är det också i en revolution. För att inte bladet ska vändas tillbaka krävs krafttag. Ett sådan krafttag är dödsstraff. Endast då kan jag försvara detta straff. Det är lika bra att ta revolutionens motståndare av daga så man är av med dem en gång för alla, ty vinner de tillbaka sin makt kommer blod att flyta och det kommer att flyta för en ond sak. Det är alltså bättre att låta blod flyta för en god sak.

    Jag rekommenderar några av mina inlägg:
    https://skvitts.wordpress.com/2011/09/20/detta-har-jag-lage-tankt-skriva-om/
    https://skvitts.wordpress.com/2011/09/03/antligen-2/
    https://skvitts.wordpress.com/2011/08/30/libyen-en-journalists-bekannelse-via-maverablogg/
    https://skvitts.wordpress.com/2011/08/28/follow-the-money/
    https://skvitts.wordpress.com/2011/08/05/sverige-ut-ur-libyen/

    Min inställning till dödsstraff torde stå klar i detta inlägg som berör mer än så. Scrolla alltså ned en bit:
    https://skvitts.wordpress.com/2011/07/25/svar-till-glamouramamama/

    Ett inlägg som helt fokuserar på propaganda är detta och det bör läsas!
    https://skvitts.wordpress.com/2011/07/20/propagandabilder/

    Kram!
    /Skvitt

   • Anna skriver:

    Bra då förstår jag hur du tänker.
    Jag själv kan aldrig någonsin tolerera dödsstraff, och får mina ”fördomar” (som alltså inte visade sig vara fördomar) bekräftade när det gäller extremvänstern: Att det är tillåtet att låta blod flyta för att ”störta borgarklassen”!
    Jag ryser ända in i ryggmärgen.
    Och vi vet alla dessutom vad som händer efter detta ”blodbad i gott syfte”. Den revolutionerande vänstern hamnar själva i maktposition efter att ni dödat ”borgarna” och inför då raskt samma system med privilegier och maktmissbruk som man förut bekämpade. Så då måste några nya göra revolution mot detta och naturligtvis är det även rätt för dem att döda. Och så fortsätter det och fortsätter med att alla tycker att just deras ”sak” berättigar mord och dödsstraff för att få makt.
    Som sagt du har förklarat tillräckligt och jag tar fortfarande avstånd å det kraftigaste. Ännu mer nu.

   • Anna skriver:

    Till slut vill jag då också fråga dig: Du skickar ”kramar” till mig nu men när ni gör revolution vill ni alltså ”ta mig av daga”.? Blir det giljotin eller hängning?

    Dina kramar känns således ”lite sisådär” men man får väl vara tacksam att er revolution ännu inte har börjat och inte klaga.

   • skvitt skriver:

    Vad som är extremt är en definitionsfråga. Jag anser mig inte extrem, men erkänner gärna att minst 99% av de du kallar extremvänster säkerligen kallar mig extrem. Jag vill påstå att de lever i en romantisk anda utan riktig verklighetsförankring. De flesta nöjer sig med reformism och resten tror mer eller mindre att en revolution är ett nöje och inte ett krig.

    Ta alltså inte mina ord för något som vänstern i allmänhet stödjer, ty så gör de inte.
    Men jag står för mina ord.

    Du drar därefter långtgående slutsatser av det jag skrev och resultatet slutar i rena sagoberättelser från framtiden, en framtid som du själv hittar på. Jag vill gärna slippa läsa sådana fantasier, speciellt som du placerar in dem i min världsbild. Observera, det är din förlupna tanke, inte min!

    Kram!
    /Skvitt

   • skvitt skriver:

    Aha!

    Du tror att de som inte är med på revolutionen ska allesammans likvideras.
    Först och främst ska tydligt poängeras att det inte finns någon inom vänstern med den uppfattningen, inte ens jag!

    INTE ENS JAG!

    Men de borgare jag menar är de som hör till borgarklassen, inte arbetarklass med borgerliga åsikter. De sistnämnda är enbart förvirrade själar utan klassmedvetenhet.

    De som aktivt skulle försöka störta revolutionen ser jag ingen anledning att skona. Det är människor som slåss för en orättvis och grym värld och för sina egna privilegier på folkflertalets bekostnad. Dem har jag inget till övers för och offrar dem till och med med nöje! Det är inte ens ett offer, det är en investering i en bättre värld! I den klarheten är jag kanske extrem!

    En revolution gör man bara en gång! Det är därför jag anser att under detta relativt sett korta historiska skede får människovärdet degraderas om så är nödvändigt. Efteråt kommer det att höjas över en nivå historien aldrig tidigare har skådat!

    Se på borgerskapets och feodalväldets tiders soldater och menlighet! Vilket människovärde har de haft? Vilket människovärde har slavar haft?

    Vilket människovärde har en vanlig arbetare i dagens värld, i Sverige och just nu? Om arbetsgivaren inte finner dig lönsam – adjöss!
    I Reinfeldts och Alliansens Sverige har den långtidssjuke ingen rätt till sin egen i förskott med avstådd lön inbetalade försäkring. Den långtidsarbetslöse har inget människovärde och ingen rätt till sin i förskott med avstådd lön inbetalade arbetslöshetsförsäkring! Pengarna stjäls helt enkelt! De kommer inte till dem de tillhör!

    Kapitalismens födelse är historien om floder av blod och travar av lik!

    Du kanske inte känner till hur det gick till under 1800-talet. Ta till exempel barnarbetarna i de brittiska väverierna som fick krypa under maskinerna för att rensa bort allt bomullsspill. Att fastna i maskinerna som snurrade under tiden var synnerligen vanligt och följden blev i bästa fall invaliditet, ej sällan skallpering, amputering och ofta döden.

    Du kanske inte känner till kolgruvearbetarnas villkor som gjorde gruvägarna rika som troll? Hade man tur levde man länge nog för att få lungskador av kol- och stendam. Barnarbete var lösningen på trånga gruvschakt. Gas- och rasolyckor var vardag och en arbetsdag var 12 timmar. Om den som skulle gå på nästa skift var sjuk (ej ovanligt som man förstår) blev arbetaren tvungen att ta det skiftet också och sedan sitt eget. Först därefter (36 timmar) hade man rätt till ledighet i 12 timmar!

    Endast tack vare att organisera sig och strejka mot förhållanden fick arbetarna bättre villkor. Det kallas klasskamp!

    Om inte arbetarklassen ständigt försvara sina rättigheter trycks den tillbaka till samma villkor igen, för även borgarklassen utövar klasskamp!

    Mycket av eländet från förr lever kvar i vissa delar av världen än i dag. Därför måste och är arbetarklassen en internationell rörelse, Internationalen!

    Varje gång arbetarklassen slappnar av kommer borgerskapet att rycka fram, vi ser det i dag!

    De värsta avarterna av borgerskapets sätt att försörja sig på är genom krig och genom att spekulera sönder sitt eget ekonomiska system genom den spekulationsekonomi som har vuxit fram de senaste trettio åren och får länder att gå i konkurs (tidsfråga).

    Tycker du att de som inte respekterar människovärde själva ska åtnjuta det? Jag tycker att det enda de förtjänar är att smaka på sin egen medicin. De är långt färre än krigens kanonmat och att ge dem nackskott på direkten utan att ens ställa en fråga innebär ett avlivande av en ynka bråkdel av alla de själva har skickat i döden. Av det skälet finner jag ingen anledning att spara på krut och kulor! Det skulle rädda livet på miljontals hederliga strävsamma människor, män, kvinnor och barn!

    Parasiter har vi sett tillräckligt av och det vore en fröjd att göra sig av med dem!

    Möjligen förstår du inte vad jag skriver därför att min term ”borgare” inte överstämmer med din term ”borgare”.
    Min term ”borgare” betyder borgare som klass, alltså de som äger produktionsmedlen och köper den arbetskraft som skapar deras vinster och dör på profitens altare!
    Din term ”borgare” är de som lägger sin röst på det borgerliga blocket!

    Vi talar olika språk och du förstår inte mitt språk! Det finns vänstermänniskor, ganska många till och med, som inte heller förstår mitt språk, tyvärr!

    Jag har ingen anledning att inte säga kram till dig och verkligen mena det!

    Kram, Anna!
    /Skvitt

   • Anna skriver:

    Ok då blir jag alltså skonad…tack! Men den person jag innebodde hos i några år (en av de högsta och mäktigaste männen inom Wallenbergs-fären) kommer jag alltså att få se ”avlivad med ett nackskott”… Tyvärr måste jag även här säga att det vill jag inte vara med om. Under inga omständigheter! Och vill inte vara vän med någon som vill så!
    När du talar om strejker och att organisera sig hänger jag med. När du talar om att offra människor med nöje blir jag fortfarande lika rädd.
    Och att ge igen med samma mynt har aldrig varit en väg till framgång varken i det lilla eller det stora, även om det är svårt att låta detta. Men Mandela var rätt klok han, trots vad hans folk varit med om.

   • skvitt skriver:

    Revolutionen kommer nog inte i vår tid och skulle den göra det så får jag säkert det inte som jag vill. Och en sak är helt säker, jag kommer inte att få leva så länge att jag får se om man lyckas utan mina hårda kompromisslösa metoder.

    Det glädjer mig att du tycks förstå mig och mitt resonemang nu och det bekymrar mig inte det minsta att du inte delar min uppfattning.

    Om Mandela och i än större utsträckning Ghandi; det kan inte förnekas att deras ickevåldsmetoder fungerar, men de gjorde inga revolutioner med dessa metoder. Samma ägandeförhållanden gäller i deras länder nu som förr.

    Ickevåldsmetoder kan vara långt överlägsna andra metoder och våld har inget värde i sig. Våld ska utövas när det är det bästa vapnet, annars är det kontraproduktivt och alltså kontrarevolutionärt.

    Din kompis Wallenberg kanske finner sig i maktskiftet. Han kanske till och med uppskattar det. Men han kommer att få det svårt att vänja sig vid den enkla människans levnadsnivå. Men jag är öppen för att sätta honom i ett träningsläger tills han lärt sig ”basic living”. Självklart kommer han att ha ögonen på sig och visar det sig att han försöker organisera en kontrarevolution så blir det nackskott. Det är hans eget val.

    Där har du mina drömmars värld 🙂 Under tiden kan du läsa ”Mina drömmars stad” av Per Anders Fogelström. 😉

    Varma kramar!
    /Skvitt

 7. portolanseglaren skriver:

  – Din polarisering höger vänster är riktig, anser jag. Högern är egiosternas linje, vänstern är altruisternas linje. Högern vill att alla ska vara egoister och de som inte lyckas med det får skylla sig själva – de får inga bidrag, eller avdrag, som det heter på högerspråk. Bara egoisterna får bidrag när högern bestämmer, de får RUT- och ROT- och Jobbskattebidrag. Samtidigt kan Fredrik Reinfeldt säga att det är fel att leva på bidrag, och han kommer undan med det! Kejsarens nya kläder gäller Fredrik Reinfeldt, det borde vem som helst se.

  – Det tragiska med demokratin i vår tid är att människor tränas sedan barnsben att inte tänka själva, att gå andras ärenden, att vara språkrör för andra eller annat, att förringa och passivisera sig själv och andra.

  • skvitt skriver:

   Jo, den polariseringen kan knappas göras annorlunda. Hur skulle det gå till?

   Demokrati i ett klassamhälle är en omöjlighete, undantaget det socialistiska övergångssamhället med borgerliga rester kvar och där borgerskapet inget har att säga till om. Den demokratin är arbetarklassens demokratiska diktatur, alltså folkflertalets diktatur över en minoritetsklass på utdöende.

   En demokratisk diktatur är något som nästa varenda en tycker låter som en motsägelse eftersom de saknar den ideologiska intellektualism att föreställa sig en sådan. denna oförmåga beror på borgerlig influens och borgerlig idéimperialism.
   /Skvitt

 8. […] också i slutet på detta inlägg som jag har skrivit. Share this:TwitterFacebookMerStumbleUponLinkedInRedditDiggSkriv utE-postLike […]

 9. HEMIMAMMA skriver:

  Alla tummar är mina….

 10. fgggmf skriver:

  Jo, du är extrrem 😉

  Jag gillar din beskrivning av dig själv, den liknar mycket väl den uppfattning jag har fått av dig.

  Du har rätt i mycket av det du skriver.
  Fast när du kommer till revolution, då vill jag bara säga att jag är stolt över att jag inte tänker som dig.

  • skvitt skriver:

   Störst av allt är tankens frihet!
   Det är det enda som är fritt!
   Allt annat måste underordna sig normer i alla samhällen.
   /Skvitt

   • fgggmf skriver:

    There is no such thing as a free thought, just free lunch 😉

    Inte ens tanken är fri den styrs tyvärr av dina neurala (fel)kopplingar.

  • skvitt skriver:

   Jodå, ska vi avhandla neuropsykologi kommer saken i en annan dager. Och vilka konsekvenser skulle inte det nya vetandet få för rättstillämpningen om vi vägde in de rönen? Kan vi vara ansvariga för våra handlingar när hjärnan hittar på dem innan vi själva blir medvetna om dem?
   /Skvitt

 11. skvitt skriver:

  Jodå, ska vi avhandla neuropsykologi kommer saken i en annan dager. Och vilka konsekvenser skulle inte det nya vetandet få för rättstillämpningen om vi vägde in de rönen? Kan vi vara ansvariga för våra handlingar när hjärnan hittar på dem innan vi själva blir medvetna om dem?
  /Skvitt

 12. […] Demokrati – vad är det? […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s